Eko škola

Dječiji vrtići Općine Primošten - Dječji vrtić 'Bosiljak', Primošten

Sv. Josipa 7
22202 Primošten

Telefon: 022/570-083
Fax: 022/571-902
E-mail: djecji.vrtic.bosiljak@si.t-com.hr
Web: www.primosten.hr

Ravnatelj/ica: Erika Nižić
Školski koordinatori: Marija Bilić Savić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Erika Nižić –ravnateljica
 • Marija Bilić Savić –koordinator programa
 • Jagoda Matošin –odgojiteljica
 • Anica Skorin- koordinator programa
 • Kristina Radić- odgojiteljica
 • Anica Skorić – koordinatorica programa
 •  Martina Vidović– odgojiteljica
 • Tihana Sučić - odgojiteljica
 • Jere Gracin – predstavnik lokalne zajednice
 • Silvana Bolanča – Spremačica/ domaćica
 • Marija Čobanov  - kuharica
 • Antonio Nižić – Predstavnik komunalnog poduzeća „Bucavac“

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: TEMA:ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • Poticati zdrav stil života i razvijanjem svijesti o zdravim prehrambenim navikama.

Zadatak:
 • Kroz aktivnosti upoznati se s važnosti zdrave prehrane, korištenje sezonski i domaći namirnica, poticati na bavljenje sportom i brigu za svoje tijelo.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Odgojitelji
 • Ravnatelj
 • Članovi eko odbora
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
 • Kumovi
 • Djeca iz svih skupina „Dječjeg vrtića Općine Primošten“
Naziv teme: TEMA: VODA
Cilj:
 •   Razvije svijest o važnosti pitke vode, vodi kao najvažnijem resursu budućnosti.

 


Zadatak:
 • Kroz različite aktivnosti upoznati djecu s načinom nastanka vode, racionalnom korištenju i mogućnostima uštede vode, te načini kojima se ugrožava voda i živi svijet u njoj.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Odgojitelji
 • Ravnatelj
 • Članovi eko odbora
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
 • Kumovi
 • Djeca iz svih skupina „Dječjeg vrtića Općine Primošten“
Naziv teme: TEMA: OTPAD
Cilj:
 • Djelovati preventivno u sprečavanju nastajanja otpada tj. probleme u korijenu rješavati, promjenom ustaljenih navika i zamjena se novim korisnim metodama u zbrinjavanju.

Zadatak:
 • Kroz različite aktivnosti i sadržaje upoznati djecu s otpadom, objasniti razliku između smeća i otpada, kako se s njim postupa, kako se razvrstava, sakuplja, kamo se odvozi (reciklažna dvorišta), kako utječe na prirodu i kako ga možemo smanjivati.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Odgojitelji
 • Ravnatelj
 • Članovi eko odbora
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
 • Kumovi
 • Djeca iz svih skupina „Dječjeg vrtića Općine Primošten“

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Usvajanje navike pravilnog zbrinjavanja otpada.

Realizirani zadaci:
 • Recikliranje otpada u surandnji sa np "Krka", izrada igračaka od otpadnih materijala, praćenje stanja okoliša uz pomoć eko patrole.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojiteljice, djeca, renđeri np "Krka"
Naziv teme: voda
Ostvareni ciljevi:
 • Stvaranje svijesti o sve većem zagađenju vode i potrebi očuvanja vode.

Realizirani zadaci:
 • Pjesme i recitacije o vodi, igrokaz, radionice np Krka, izrada plakata na temu "voda", edukativna slikovnica.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojiteljice, djeca
Naziv teme: zdravi život
Ostvareni ciljevi:
 • Usvajanje zdravih higijenskih navika, briga za svoje tijelo i zdrava prehrana, stvaranje svijesti o sve većem zagađenju i potrebi očuvanja prirode.

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevne tijelesne aktivnosti, zdravi rođendani, briga za bilje, čitanje edukativnih slikovnica, pjesme i recitacije.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca
Naziv teme: Zdravi kruh
Ostvareni ciljevi:
 • Izrada kruha od različitih vrsta brašna i sjemenki

Realizirani zadaci:
 • Zdraviji kruh

Vrijeme realizacije:

Veljača


Nositelji:
 • Odgojiteljice, kuhari, djeca
Naziv teme: Proslava zdravih rođendana
Ostvareni ciljevi:
 • Proslava rođendana uz zdrave namirnice (prvenstveno voće)

Realizirani zadaci:
 • Rođendani uz zdrave namirnice

Vrijeme realizacije:

Tijekomm cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelji, roditelji
Naziv teme: Piramida zdrave prehrane
Ostvareni ciljevi:
 • usvajanje zdravih prehrambenih navika

Realizirani zadaci:
 • izrada piramide zdrave prehrane

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelji, kuhari, djeca
Naziv teme: sadnja mediteranskog bilja
Ostvareni ciljevi:
 • Sadnja i njega biljaka

Realizirani zadaci:
 • Uzgoj autohtonih vrsta bilja

Vrijeme realizacije:

Ožujak-srpanj


Nositelji:
 • Odgojiteljice, ravnateljica, djeca
Naziv teme: Zdravi kolači
Ostvareni ciljevi:
 • Stvaranje zdravih prehrambenih navika

Realizirani zadaci:
 • Pripremanje zdravih kolača

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojiteljice, kuhari, djeca
Naziv teme: sezonsko voće i povrće
Ostvareni ciljevi:
 • Usvajanje zdravih navika

Realizirani zadaci:
 • Pripremanje sezonskog voća i povrća

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu pedagošku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojiteljice, kuhari, djeca

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Priroda i ja, ljubavna simfonija!"


Eko himna: