Eko škola

Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija

Nova cesta 53
51410 Opatija

Telefon: 051 703910
Fax: 051 703918
E-mail: rkj@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
Web: www.rkj.hr

Ravnatelj/ica: Fredi Glavan
Školski koordinatori: Katica Seki, Anja Malvić
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Učenici: J.T., A.B., F.B., B.G., L.K., L.B.
  • Učitelji: M.Ž., K.S., D.K., E.R., I.U.G., A.M., T.B.Č.
  • Stručna služba: N.L., M.M.
  • Administrativno osoblje: D.M.
  • Roditelji: M.M.M., Ž.K.
  • Lokalna zajednica: A.A.
  • Udruge i tvrtke: D.K./ A.G.
  • Ravnatelj: F.G.