Eko škola

Osnovna škola 'Rikard Katalinić Jeretov', Opatija

Nova cesta 53
51410 Opatija

Telefon: 051 703910
Fax: 051 703918
E-mail: rkj@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
Web: www.rkj.hr

Ravnatelj/ica: Fredi Glavan
Školski koordinatori: Katica Seki, Anja Malvić
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :