Eko škola

Osnovna škola 'Rikard Katalinić Jeretov', Opatija

Nova cesta 53
51410 Opatija

Telefon: 051 703910
Fax: 051 703918
E-mail: rkj@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
Web: www.rkj.hr

Ravnatelj/ica: Fredi Glavan
Školski koordinatori: Katica Seki, Anja Malvić
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • učenici - L.K. 7.a, N.A. 8.c, L.D: 8.c, V.Š. 6.b, M.S. 5.a, S.P. 5.d, L.K. 8.a
 • učitelji - Sanja Albanaže, T. Čekada Bonazza, Ines Jurac, Marija Žilić, Katica Seki, Biljana Mušan, Lili Host, Anja Malvić
 • stručna služba - Nada Lovretić, Maja Maravić
 • računovotstvo  - D. Mostarac
 • roditelji - Ž. Kučić, M. Mavrinac-Matulja
 • Grad Opatija - A. Arbanasić, Z.T.
 • Komunalac - M.M.
 • Parkovi d.d.- H.B.
 • Žmergo - A.G.
 • Ravnatelj - Fredi Glavan

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plastična vreća spašena od smeća
Cilj:
 • Potaknuti učenike na promišljanje i stjecanje spoznaja o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu (plastični otpad- vrećice), razvijanje odgovornosti prema svim živim bićima i okolišu (ribe i ostale morske životinje) te motivacije za djelovanje na dobrobit okoliša i svih ljudi (plastična vrećica postaje nova vrijednost).

Zadatak:
 • Na pripremu projekta krenuli su u prvome polugodištu. Učenici šestih razreda istražili su zanimljive eko teme koje se odnose na zaštitu okoliša. Uočili su veliko zagađenje u svakodnevnome životu uzrokovano plastičnim otpadom. Istraživali su mogućnosti njegovoga recikliranja (plastične vrećice, plastična ambalaža – boce).
 • Učenici sedmih i osmih razreda istraživali su odbačenu plastičnu ambalažu u moru,  odnosno pojavu mikroplastike u ribama, rakovima i morskoj soli. Shvatili su da plastika ugrožava prirodu, prirodna staništa i ljude, da u oceanima godišnje završi oko 8 milijuna tona plastike. Uočili su veliku opasnost od mikroplastike koja ulazi u organizme izazivajući osjećaj sitosti pa životinje izgladnjuju i ugibaju. Zaključili su da je ovakav put opasan za naš planet jer će do 2050. godine u morima biti više plastike nego riba.
 •  

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici šestog, sedmog i osmog razreda

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Školski vrt \
Ostvareni ciljevi:
 • Uzgoj ljekovitog bilja za potrebe učenika u područnoj školi Veprinac.
 • Uzgojene biljke učenici sade, uče o njima, istražuju, beru, suše te rade ljekovita čajeve.

Realizirani zadaci:
 • Upoznati i uzgojiti ljekovito bilje koje može rasti u našem kraju te naučiti kako saditi, brinuti o biljkama.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019. - jesen, proljeće 


Nositelji:
 • Učenici područne škole Veprinac, 1. 2. i 3. razred

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda je lijepa i krhka poput mjehurića sapunice na vjetru. Njena je sudbina u našim rukama - čuvajmo je!


Eko himna: