Eko škola

Dječji vrtić 'Radost', Zadar

Bartola Kašića 3/1
23000 Zadar

Telefon: 023/211-984
Fax: 023/212-718
E-mail: pedagog@radost-zadar.hr
Web: www.radost-zadar.hr

Ravnatelj/ica: Marijana Miočić
Školski koordinatori: Jadranka Maletić, Antonija Zekić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marijana Miočić, ravnateljica
 • Marijana Gržan. zdravstvena voditeljica
 • Neda Grbin, odgojiteljica
 • Tanja Blaslov, odgojiteljica
 • Vesna Antić, odgojiteljica
 • Ines Barešić, odgojiteljica
 • Ante Baričević, majstor
 • Dolores Ivanković, kuharica
 • Gordana Ivković, spremačica
 • Katarina Ivon, roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Baština
Cilj:
 • Kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa razvijati spoznaju o važnosti očuvanja i njegovanja tradicijskih vrijednosti i kulturne baštine

Zadatak:
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje – mjesec listopad obilježila su druženja djece s obitelji i izrađujući krušne proizvode koje su donirali pučkoj kuhinji
 • Gradski most koji je dijete prepoznalo kao simbol Zadra postao je mjesto s kojega šaljemo poruku zajednici
 • Oslikavanje platnenih zastavica
 • Ispisivanje  dječjih poruka gradu
 • Likovne radionice s roditeljima
 • Dalmatinski sveti Niko – predstava za djecu


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • dokumentirali smo realizirane eko aktivnosti putem zapisa, fotografija, protokola praćenja odgojno-obrazovnog procesa te vođenjem pedagoške dokumentacije

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, roditelji
Naziv teme: Skupljaonica
Cilj:
 • U cilju održivog razvoja osvijestiti kod djece i ostalih sudionika važnost pravilnog gospodarenja otpadom

Zadatak:

 • Izrada eko igračaka
 • Izrada polica za odlaganje ambalaže
 • Skupljanje plastičnih čepova, doniranje
 • Uključenost svih članova (djeca, roditelji, odgojitelji)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • dokumentirali smo realizirane eko aktivnosti putem zapisa, fotografija, protokola praćenja odgojno-obrazovnog procesa te vođenjem pedagoške dokumentacije


Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, stručni suradnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO PROGRAM U DV RADOST
Ostvareni ciljevi:
 • Kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa podigli smo razinu svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja u eko aktivnostima sa svrhom ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život djece, stručnih djelatnika i roditelja koji sudjeluju u realizaciji programa
   


Realizirani zadaci:
 • Ove pedagaške godine odgojiteljica nastavili smo s realizacijom dugogodišnjeg projekta Mediteranski vrt.
 • Ovo je također bila jubilarna peta godišnjica obilježavanja Dana planeta Zemlja, postavljanjem eko poruka na zelene otoke gradskog kvarta Voštarnica kojeg je realizirala odgojiteljica Grbin s djecom i njihovim roditeljima.
 • Proširili smo i obogatili nauk, znanja i informacije djece o velikom problemu koji pogađa našu planetu, a odnosi se na upotrebu plastike u svakodnevnom životu. Kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa podigli smo razinu svijesti o važnosti smanjenja upotrebe plastike..
 • Nastavili smo i realizaciju projekta Skupljaonice kao i projekt Most, koji je započet prije dvije godine.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, roditelji, ravnateljica, stručna služba, vanjski suradnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Stop plastici rekli smo mi, mi najmlađi Zadrani!