Eko škola

Dječji vrtić Radost, Zadar

Bartola Kašića 3/1
23000 Zadar

Telefon: 023/211-984
Fax: 023/212-718
E-mail: pedagog@radost-zadar.hr
Web: www.radost-zadar.hr

Ravnatelj/ica: Larisa Pavlović-Petani
Školski koordinatori: Jadranka Maletić, Antonija Zekić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Neda Grbin
 • Ivana Ivetić
 • Renata Stipanov
 • Ana Batur
 • Marko Surać
 • Marinko Jović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mediteransko bilje
Cilj:

Oplemeniti dvorišta područnih objekata mediteranskim biljem.


Zadatak:
 • Poticanje poduzetničkih kompetencija djece
 • Razvijanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom
 • Razvijanje ekološke svijesti kod djece i odraslih
 • Poticanje djece i odraslih na kontinuiranu brigu o okolišu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, roditelji, stručni djelatnici, pomoćno osoblje, članovi lokalne zajednice.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Mediteransko bilje
Ostvareni ciljevi:

Zajedničkom suradnjom vrtića i lokalne zajednice oplemenjeni su prostori područnih objekata DV Radost.


Realizirani zadaci:

Kontinuiranim radom na eko projektima u DV Radost kod djece i odraslih uspješno su podignute razine poduzetničkih kompetencija te svijesti o važnosti očuvanja okoliša. U sklopu realizacije aktivnosti ostvareno je poboljšanje partnerstva s roditeljima i lokalnom zajednicom.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagosške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, roditelji, stručni djelatnici, pomoćno osoblje, članovi lokalne zajednice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Veliki svijete eko poruku šalje ti dijete.


Eko himna: