Eko škola

Dječji vrtić 'Radost', Zadar

Bartola Kašića 3/1
23000 Zadar

Telefon: 023/211-984
Fax: 023/212-718
E-mail: pedagog@radost-zadar.hr
Web: www.radost-zadar.hr

Ravnatelj/ica: Marijana Miočić
Školski koordinatori: Jadranka Maletić, Antonija Zekić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible