Eko škola

Dječji vrtić Tamaris, Vodice

FRA PIJA FRŽOPA 2
22211 VODICE

Telefon: 022/443622
Fax: 022/444570
E-mail: dvtamaris2@gmail.com
Web: www.dvtamaris.hr

Ravnatelj/ica: TINA VALERIJA STORIĆ
Školski koordinatori: ZVJEZDANA BABIĆ
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nelka Tomić - radonačelnica grada Vodica
 • Stanko Birin - direktor,"Leć"d.o.o. gradsk tvrtka za obavljanje komunalne djelatnosti
 • Anita Franin - direktorica, Turistička zajednica grada Vodica
 • Nikola Lemac - tajnik, Zajednica sportova grada Vodica
 • Petar Grgurev - vlasnik i urednik portala www.infovodice.com
 • Tina Valerija Storić - ravnateljica
 • Zvjezdana Babić - pedagoginjam koordinatorica programa
 • Melita Mrković - odgojiteljica
 • Silvana Birin - odgojiteljica
 • Mirjana Dunat - odgojiteljica
 • Marina Juričev Martinčev - zdravstvena voditeljica
 • Anita Roca - spremačica
 • Antonio Grbelja - domar

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA VJETRA
Cilj:
 • Upoznavanje djece s pojmom energije, pojmom obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i  poticanje aktivnog odnosa prema potrošnji energije.
 • Upoznavanje vjetra kao svakodnevne pojave , omogućavanje stjecanja određenih znanja i predodžni o njima, otkrivanje procesa snage vjetra, upoznavanjosnovnih pojmova (brzina, smje i snaga vjetra).

Zadatak:
 • zadovoljiti djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem  
 • promatranje svijeta oko sebe
 • poticati stjecanje znanja o prirodi i njenim zakonitostima
 • razvijati aktivan odnos s okolišem  i  odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi
 • unaprjeđivati sposobnosti samostalnog postavljanja pitanja, oblikovanja pretpostavki i dobivanja rješenja odgovora te sposobnosti provjeravanja rješenja,
 • poticati i razvijati kreativno izražavanje djeteta u likovnom, glazbenom i scenskom   području

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2019./2020. , obilježavanjem značajnih eko datuma kao što su Dan planeta zemlje, Dan voda, Dječji tjeda, dan prava djeteta, Global Action Days, Zelena čistka i Plava čistka.

 • Razvojne liste, zapažanja odgojiteljica i /ili stručnog suradnika, individualne mape razvoja, foto i video snimke, a kao indikator postignuća bit će: uspješnost u planiranju primjerenih ciljanih zadaća i aktivnosti, interes i motiviranost djece za aktivnosti, aktivno sudjelovanje roditelja u programu,    kvalitetni primjeri uspješne primjene novih ekoloških spoznaja o ekologiji i održivom razvoju.

Nositelji:
 • koordinacijski odbor, odgojiteljice, djeca u šestoj godini života, roditelji, i vanjski suradnici i organizacije šire društvene zajednice (djelatnici vjetro parka Trtar - Krtolin, NP Krka, PP Vransko jezero, komunalna tvrtka"Leć" d.o.o., gradska knjižnica Vodice, Sokolarski centar u Dubravi kao i dječji vrtići sa statusom eko vrtića "Osmijeh" Šibenik, "Bosiljak"Primošten i "Čok" Tkon

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ENERGIJA VJETRA
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje djecu s pojmom energija s naglaskom na energiju vjetra, pojmom neobnovljivih i obnovljivih izvora energije
 • poticati aktivan odnos prema potrošnji energije

Realizirani zadaci:

Radom na projektu realizirani su svi planirani zadaci i to:       

 • a) U  odnosu na dijete: omogućilo im se spontano i situacijsko stjecanje znanja i iskustava o okruženju kroz igru, izgrađivao se  pozitivan stav o prirodi i uvjerenje o potrebi očuvanja prirode, razvijala se  svijest o racionalnom korištenju prirodnih resursa, omogućilo im se  razumijevanje prirodnih procesa i  njihove ovisnosti. 
 • b) U  odnosu na odgojitelje: timski rad na planiranju razvojnih zadaća te promišljanju razvojno-primjerenog konteksta koji potiče odgoj za okoliš i održivi razvoj, primjena razvojnih ljestvica za prepoznavanje razvojnog statusa djeteta, dokumentiranje djetetova razvoja i postignuća, prezentiranje projekata
 • c) U  odnosu na roditelje i širu javnost: potaknuti na promišljanje i akciju u smislu promjene ponašanja s ciljem uštede energije i energetske učinkovitosti u vlastitim kućanstvima, razviti svijest o očuvanju čovjekovog okoliša i odnosa prema prirodi

Sve planirane zadaće projekta ostvarene su kroz slijedeće aktivnosti: 

 •  a) životno praktične i radne: izrada igračaka koje pokreće vjetar,izrada vjetrokaza, izrada anemometra, izrada lepeza, posjete,: vjetrelektrane Trtar-Krtolin, NP KRKA, PP Vransko jezero, MC Faust Vrančić,  Morske orgulje
 • b) raznovrsne igre: obilježavanje eko datuma prigodnim igrama na temu, sportska natjecanja proizvodnjom vjetra, puhanjem i sl., različitim pokretima proizvoditi strujanje zraka: puhanjem, mahanjem rukama, trčanjem raširenih ruku, ubrzanim okretanjem   oko vlastite osi raširenih ruku i na druge načine
 • c) društvene i društveno zabavne igre: npr. memory, čovječe ne ljuti se, domino i sl. na temu  vjetar i energija vjetra a koji su izrađeni od recikliranih materijala, ambalažnog otpada i neoblikovanih  materijala, zajedničke aktivnosti s roditeljima, šetnje mjestom, u prirodi
 • d) umjetničko promatranje i slušanje raznih zvukova vjetra, pjesmice i recitacije  na temu vjetar:“ Spasimo zemlju – čisti zrak“, Učini sve kako treba“, “Razigrani vjetar“, „Vjetar“„Uspuhani vjetar“, „Gitara jesenskog vjetra“, „Vjetar brke suče“, „Vjetrovi“,  „Hladan vjetar“, “Mali meteorolog“, „Šta sve Ana zna-očuvanje prirode „“Upoznajte izume Fausta Vrančića“,“Tri praščića“…     izrada priča i  slikovnica  na temu vjetar
 • e) raznovrsno izražavanje i stvaranje neoblikovanim materijalima i ambalažnim otpadom, pjevanje  pjesmica na temu vjetar, crtanje, modeliranje, slikanje ekološkim bojama na recikliranom papiru, platnu, kartonskoj ambalaži, slikanje puhanjem, modeliranje, izrade upozorenja o koristi energije vjetra, izrada vjetrenjača,  izrada plakata o mogućnosti  uporabe vjetra u svakodnevnici, proizvodnja vjetra vlastitim tijelomi, proizvodnja glazbe stvaranjem strujanja zraka, predmetima,stvaranje predstave  korištenjem neoblikovanog i ambalažnog materijala
 • f) istraživačko spoznajne: razgovor na temu vjetar : što sve može proizvesti vjetar, koje vrste vjetrova poznajemo, za šta se sve može koristiti energija vjetra, kako vjetar kruži, kako sami možemo napraviti vjetar, kako se „hvata“ vjetar i „prvi“ struja, promatranje površine vode za različitog vjetra, istražujemo šta sve vjetar može podignuti, proučavamo kako ptice koriste struje vjetra, upoznavanje s energijom vjetra (vjetroelektrana, mlin, Morske orgulje), istražujemo što su to obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, istražujemo kako sve možemo smanjiti potrošnju struje 
 • g) specifične aktivnosti s kretanjem: šetnje i promatranje smjera i jačine vjetra, -promatranje rada vjetrenjača, posjet vjetroelektrani Trtar - Krtolin, izlet na Vransko jezero (promatranje oblika, boje, biljaka i životinja), -izlet u NP Krka (promatranje vode, slapova, razgledavanje etno sela, vodenih mlinova, posjet HC Jaruga), posjet MC Faust Vrančić ( razgledavanje maketa izuma, šetnja otokom), natjecateljske igre: tko će stvoriti više vjetra vlastitim tijelom i predmetima, čija vjetrenjača se brže okreće, čiji brodić je brži, čiji avion duže leti, čiji helihopter se duže vrti i sl....

Vrijeme realizacije:

Vrijeme realizacije projekta je bilo kontinuirano tijekom pedagoške godine tj. od listopada 2019. do svibnja 2020. s naglaskom na obilježavanjem značajnih eko datuma kao što su Dan voda, dan planete zemlje, Dan zdravlja, Dječji tedan, Dan prava djeteta  i po pozivu kao to su Global Action Days, Zelena čistka, Plava čistka.


Nositelji:
 • koordinacijski odbor s kumovima 
 • odgojna skupina djece u 7.-oj godini života
 • odgojiteljice Mirjana Dunat i Silvana Birin
 • roditelji 
 • djelatnici vjetroelektrane Trtar - Krtolin, NP Krka i PP Vransko jezero, MC Faust Vrančić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

N A Š E   E K O   Ž E LJ E

IMAMO MI ŽELJA STO

AL NAJVAŽNIJE SU NAM OVO:

NEK NAM ZEMLJA BUDE ČISTA

I DA VODA BUDE BISTRA,

U PRIRODI VIŠE CVIJEĆA

MANJE OTPADA I SMEĆA,

NEK NAM BUDE ČISTI ZRAK

A NE SMOG ILI MRAK,

NEK NAM ŠUMA BUDE ZDRAVA

I SVUGDJE ZELENA TRAVA,

ZATO ČUJTE SVI NAŠ GLAS

ČUVAJMO PRIRODU – ZBOG SVIH NAS!

ŽELIMO DA ZEMLJA OVA

BUDE ČISTA, BEZ OTROVA.

IMAMO MI ŽELJA STO

AL NAJVAŽNIJE SU NAM TO!


Eko himna: