Eko škola

Dječji vrtić Tamaris, Vodice

FRA PIJA FRŽOPA 2
22211 VODICE

Telefon: 022/443622
Fax: 022/444570
E-mail: dvtamaris2@gmail.com
Web: www.dvtamaris.hr

Ravnatelj/ica: TINA VALERIJA STORIĆ
Školski koordinatori: ZVJEZDANA BABIĆ
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nelka Tomić - radonačelnica grada Vodica
 • Stanko Birin - direktor,"Leć"d.o.o. gradsk tvrtka za obavljanje komunalne djelatnosti
 • Anita Franin - direktorica, Turistička zajednica grada Vodica
 • Nikola Lemac - tajnik, Zajednica sportova grada Vodica
 • Petar Grgurev - vlasnik i urednik portala www.infovodice.com
 • Tina Valerija Storić - ravnateljica
 • Zvjezdana Babić - pedagoginjam koordinatorica programa
 • Melita Mrković - odgojiteljica
 • Silvana Birin - odgojiteljica
 • Mirjana Dunat - odgojiteljica
 • Marina Juričev Martinčev - zdravstvena voditeljica
 • Anita Roca - spremačica
 • Antonio Grbelja - domar

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA VJETRA
Cilj:
 • Upoznavanje djece s pojmom energije, pojmom obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i  poticanje aktivnog odnosa prema potrošnji energije.
 • Upoznavanje vjetra kao svakodnevne pojave , omogućavanje stjecanja određenih znanja i predodžni o njima, otkrivanje procesa snage vjetra, upoznavanjosnovnih pojmova (brzina, smje i snaga vjetra).

Zadatak:
 • zadovoljiti djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem  
 • promatranje svijeta oko sebe
 • poticati stjecanje znanja o prirodi i njenim zakonitostima
 • razvijati aktivan odnos s okolišem  i  odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi
 • unaprjeđivati sposobnosti samostalnog postavljanja pitanja, oblikovanja pretpostavki i dobivanja rješenja odgovora te sposobnosti provjeravanja rješenja,
 • poticati i razvijati kreativno izražavanje djeteta u likovnom, glazbenom i scenskom   području

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2019./2020. , obilježavanjem značajnih eko datuma kao što su Dan planeta zemlje, Dan voda, Dječji tjeda, dan prava djeteta, Global Action Days, Zelena čistka i Plava čistka.

 • Razvojne liste, zapažanja odgojiteljica i /ili stručnog suradnika, individualne mape razvoja, foto i video snimke, a kao indikator postignuća bit će: uspješnost u planiranju primjerenih ciljanih zadaća i aktivnosti, interes i motiviranost djece za aktivnosti, aktivno sudjelovanje roditelja u programu,    kvalitetni primjeri uspješne primjene novih ekoloških spoznaja o ekologiji i održivom razvoju.

Nositelji:
 • koordinacijski odbor, odgojiteljice, djeca u šestoj godini života, roditelji, i vanjski suradnici i organizacije šire društvene zajednice (djelatnici vjetro parka Trtar - Krtolin, NP Krka, PP Vransko jezero, komunalna tvrtka"Leć" d.o.o., gradska knjižnica Vodice, Sokolarski centar u Dubravi kao i dječji vrtići sa statusom eko vrtića "Osmijeh" Šibenik, "Bosiljak"Primošten i "Čok" Tkon

Eko kodeks

Eko kodeks:

N A Š E   E K O   Ž E LJ E

IMAMO MI ŽELJA STO

AL NAJVAŽNIJE SU NAM OVO:

NEK NAM ZEMLJA BUDE ČISTA

I DA VODA BUDE BISTRA,

U PRIRODI VIŠE CVIJEĆA

MANJE OTPADA I SMEĆA,

NEK NAM BUDE ČISTI ZRAK

A NE SMOG ILI MRAK,

NEK NAM ŠUMA BUDE ZDRAVA

I SVUGDJE ZELENA TRAVA,

ZATO ČUJTE SVI NAŠ GLAS

ČUVAJMO PRIRODU – ZBOG SVIH NAS!

ŽELIMO DA ZEMLJA OVA

BUDE ČISTA, BEZ OTROVA.

IMAMO MI ŽELJA STO

AL NAJVAŽNIJE SU NAM TO!


Eko himna: