Eko škola

Dječji vrtić Tamaris, Vodice

FRA PIJA FRŽOPA 2
22211 VODICE

Telefon: 098/668336
Fax: 022/444570
E-mail: dvtamaris2@gmail.com
Web: www.dvtamaris.hr

Ravnatelj/ica: TINA VALERIJA STORIĆ
Školski koordinatori: ZVJEZDANA BABIĆ
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: Brončani status
Projekti :