Eko škola

Osnovna škola Sokolovac

Trg.dr. Tomislava Bardeka 10
48306 Sokolovac

Telefon: 048/838-068
Fax: 048/838-068
E-mail: ured@os-sokolovac.skole.hr
Web: www.os-sokolovac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Saša Korkut
Školski koordinatori: Nataša Petrović, Janja Ivanček
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • GOSPODARSTVO OPĆINE SOKOLOVAC

  Ciljevi i aktivnosti u projektu:kroz istraživački i timski rad upoznati gospodarske djelatnosti naše općine, uvjete i prirodne resurse za njihov razvoj,posjetiti obiteljska gospodarstava različitih djelatnosti, obrte i mjesta gdje se provodi proizvodnja ili prerada te, gdje je primjereno, kroz radionice aktivno isprobati neki aspekt njihove djelatnosti (krojačka radionica, pčelarska radionica). \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n-Upoznati se s djelatnostima Šumarije Sokolovac i sudjelovati u aktivnostima sadnje.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nRazgovarati sa starijima, djelatnicima raznih djelatnosti u Općini kao i s načelnikom Općine Sokolovac\\\\\\\\\\\\\\\\nIstraživati različita zanimanja i opisati ih na stranom jeziku, graditi samopouzdanje i kompetencije učenika kroz organizaciju i održavanje radionice za stanovnike Općine o problemima pravilnog odvajanja otpada i čuvanja čiste prirode, promišljati o potrebnim djelatnostima koje bi se mogle razviti u Općini Sokolovac.

 • PROJEKT BOOKMARK

  Predstaviti svoju školu i upoznati drugu kulturu i školu razmjenom straničnika

 • SURADNJA EKOŠKOLA

  U suradnji s ekoškolom Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce - učenici 1. i 2. Razreda PŠ Srijem i njihova učiteljica Djurdjica Holiček - ostvariti dva susreta, po jedan u svakoj školi s kreativnim radionicama recikliranja i izrade uproabnih predmeta od otpada.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Saša Korkut, ravnatelj OŠ Sokolovac
 • Nataša Petrović, učiteljica njemačkog jezika, školska koordinatorica
 • Janja Ivanček, učiteljica engleskog jezika, školska koordinatorica
 • Zdenka Drakulić, učiteljica povijesti i geografije
 • Višnja Sakulj- Savić, učiteljica RN
 • Ljiljana Glavina, učiteljica RN
 • Lovorka Ivanković, učiteljica RN
 • Tihomir Kolar, Sanja Šajatović-Zbodulja,  i Dean Pisačić, predstavnici Hrvatskih šuma - Šumarije Sokolovac
 • Sanja Pehnec, predstavnica Općine Sokolovac
 • Goran Dević, predstavnik lokalne zajednice
 • Senka Ištvanović, predstavnica Udruge žena Sokolovac, voditeljica predškolskog odgoja
 • Predstavnici učenika: 
 • Petra Marijan (8.r.), Filipa Vrdelja (7.r.)  Tajana Stojanović i Tajana Valent(6.r.) Iva Huzjak i Nikolina Knapić (5.r.)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređenje okoliša škole
Cilj:
 • briga o okolišu škole
 • razvoj odgovornosti za zajednički prostor
 • razvijanje vještina sadnje i brige o bilju
 • upoznavanje karakteristika pojedinog bilja i suživota sa životinjama i promatranje promjena tijekom godine

Zadatak:
 • sadnja cvijeća i briga o njemu
 • sadnja stabala i ukrasnog grmlja
 • briga o školskim vrtovima te voću
 • briga o čistoći i urednosti školskog okoliša (eko patrole)
 • praćenje promjena u prirodi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje samoevaluacijom 

Nositelji:

Eko koordinatori, učitelji područnih škola, Eko grupe, Mladi geografi.

Naziv teme: Gospodarstvo Općine Sokolovac
Cilj:

U sklopu projekta Gospodarstvo Općine Sokolovac:

 • upoznavanje sa zanimanjima i djelatnostima u zavičaju
 • poticanje na samozapošljavanje
 • razvoj lokalne sredine, prepoznavanje lokalnih resursa
 • promišljanje o mogućnostima razvoja Općine

Zadatak:

Upoznavanje lokalnih OPG-ova, obrtnika i poduzetnika i njihovih djelatnosti kroz susrete, intervjue i izvanučioničnu nastavu te radionice u kojima se može isprobati neki aspekt proizvodnog procesa.

 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje izvještavanjem na Projektnom danu (fotografije, film) te na mrežnim stranicama škole

Nositelji:

Učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave.

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • kontinuirano razvrstavanje otpada i edukacija o istom
 • edukacija o potrebi razvrstavanja otpada i smanjenja količine smeća
 • razvijanje brige o okolišu škole i sela te čuvanje resursa nezagađenima
 • razvijanje svijesti o mogućnostima ponovnog korištenja predmeta
 • razvijanje navika odgovornog kupovanja kroz kontinuiranu edukaciju

Zadatak:
 • upućivanje na posude za odvojeno prikupljanje otpada i edukacija o tome što se gdje baca
 • organiziranje akcija odvojenog pirkupljanja otpada u obliku razrednih natjecanja
 • kontinuirano razvrstavanje papira, pvc ambalaže, tetrapak ambalaže, starih baterija u suradnji sa ovlaštenim zbrinjavateljima
 • evidentiranje divljih odlagališta otpada
 • organiziranje akcije skupljanja EE otpada u suradnji sa ovlaštenim zbrinjavateljima
 • organiziranje 2 velike akcije skupljanja papira i baterija u suradnji sa ovlaštenim zbrinjavateljima
 • održavanje čistoće okoliša škole
 • uređenje šireg okoliša škole u sklopu akcije Zelena čistka
 • osmišljavanje načina ponovnog korištenja otpadnih artikala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinatori, učiteljica Ivana Hanžeković i svi učitelji, Eko grupe, eko patrole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE
Ostvareni ciljevi:

Većina ciljeva je ostvarena.


Realizirani zadaci:
 • sadnja stabala, cvijeća i ukrasnog grmlja
 • briga o školskim vrtovima i voću
 • briga o čistoći okoliša škole (eko patrole)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • za vrijeme nastave na daljinu aktivnosti nisu mogle biti provedene

Nositelji:

Učitelji razredne nastave područnih škola, učitelji predmetne nastave eko koordinatorice, Eko grupe, Mladi geografi.

Naziv teme: Gospodarstvo Općine Sokolovac
Ostvareni ciljevi:

Ciljevi su djelomično ostvareni.

 


Realizirani zadaci:
 • ostvaren je dio aktivnosti dok je zbog nastave na daljinu dio projektnih zadataka bio odrađen u promjenjenom obliku ili nisu odrađeni
 • nije održan Projektni dan. Umjesto toga je više truda bilo usmjereno na izložbu povodom Dana planeta Zemlje

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • od sredine ožujka u uvjetima nastave na daljinu

Nositelji:

Eko koordinatori i svi učitelji.

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Ostvareni su svi zadani ciljevi.

 


Realizirani zadaci:
 • pošto su zadaci bili kontinuiranog tipa ostvareni su za vrijeme regularne nastave
 • tijekom nastave na daljinu eko sadržaji su obrađivani kroz predmete te je zajednički na razini škole organizirana izložba radova povodom Dana planeta Zemlje 22.4.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • za vrijeme nastave na daljinu su zadaci ostvarivani u skladu s mogućnostima u izmjenjenom obliku, tj. nastavljen je rad na osvješćivanju o ekološkim temama 

Nositelji:

Eko koordinatori i svi učitelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo travu, drveće i cvijeće, a iz prirode izbacimo smeće!


Eko himna: