Eko škola

Osnovna škola Sokolovac

Trg.dr. Tomislava Bardeka 10
48306 Sokolovac

Telefon: 048/838-068
Fax: 048/838-068
E-mail: ured@os-sokolovac.skole.hr
Web: www.os-sokolovac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Saša Korkut
Školski koordinatori: Nataša Petrović, Janja Ivanček
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • PRIRODNA BOGATSTVA I OČUVANJE OKOLIŠA U ZAVIČAJU

  Istražiti prirodna bogatstva zavičaja (šume i vode u zavičaju). Organizirano redavanje Škola u šumi, šuma u školi u suradnji s Hrvatskim šumama. Izraditi tradicijsku drvenu pletenu ogradu ispred škole.Shvatiti da su prirodna bogatstva (izvori energije) u funkciji čovjekovih potreba za život i rad.

 • ZELENA ŠKOLA

  Projekti uređenja okoliša škole (sadnja drveća i cvijeća, izrada drvenih žardinjera, instalacija \\\"Cvjetni bicikl\\\", pravilno razdvajanje otpada), projektni rad na temu ljekovitog i aromatičnog bilja (sadnja, uzgoj, korištenje ljekovitih svojstava, izrada pripravaka, ljekovito i aromatično bilje u književnosti, povijesti i religiji), eko godina (obilježavanje značajnih datuma i briga o okolišu)

 • SURADNJA EKOŠKOLA

  U suradnji s ekoškolom Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce - učenici 1. i 2. Razreda PŠ Srijem i njihova učiteljica Djurdjica Holiček - ostvariti dva susreta, po jedan u svakoj školi s kreativnim radionicama recikliranja i izrade uproabnih predmeta od otpada.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Saša Korkut, ravnatelj OŠ Sokolovac
 • Nataša Petrović, učiteljica njemačkog jezika, školska koordinatorica
 • Janja Ikić, učiteljica engleskog jezika, školska koordinatorica
 • Višnja Sakulj- Savić, učiteljica RN
 • Zdenka Drakulić, učiteljica povijesti i geografije
 • Ljiljana Glavina, učiteljica RN
 • Željka Smiljanović, predstavnica Općine Sokolovac
 • Goran Dević, predstavnik lokalne zajednice
 • Tihomir Kolar, Sanja Šajatović- Zbodulja i Dean Pisačić, predstavnici Hrvatskih šuma - Šumarije Sokolovac
 • Senka Ištvanović, predstavnica Udruge žena Sokolovac
 • Predstavnici učenika:
 • Ivan Petani (8.r.), Petra Marijan (7.r.), Filipa Vrdelja (6.r.) i Lucija Andrašić (5. r.)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE
Cilj:
 • kontinuirano uređenje okoliša škole
 • korištenje prirodnih materijala i otpadnih predmeta za uređenje

Zadatak:
 • sadnja stabala, cvijeća i ukrasnog grmlja
 • briga o školskim vrtovima
 • sadnja vrta s ljekovitim i aromatičnim biljem
 • sadnja eko povrtnjaka
 • proučavanje karakteristika bilja i sadnica koje su posađene
 • izrada hidrolata i krema s ljekovitim biljem
 • sakupljanje građe i uređenje okoliša škole s tradicijskim materijalima (pletena drvena ograda)
 • izrada cvjetne žardinjere i drvenih klupa u suradnji s roditeljima
 • korištenje otpadnih predmeta u estetske svrhe (cvjetni bicikl)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • objava na web stranici škole

Nositelji:
 • ekoodbor, roditelji suradnici na projektu, svi učitelji
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • razvrstavanje otpada i smanjenje količine smeća
 • osvještavanje o važnosti recikliranja, oporabe i pravilnog zbrinjavanja otpada

Zadatak:
 • kontinuirano razvrstavanje papira, pvc ambalaže, tetrapak ambalaže, starih baterija, biootpada, metalnog otpada u suradnji sa ovlaštenim zbrinjavateljima
 • organiziranje akcije skupljanja EE otpada u suradnji sa ovlaštenim zbrinjavateljima
 • organiziranje 2 velike akcije skupljanja papira i baterija u suradnji sa ovlaštenim zbrinjavateljima
 • održavanje čistoće okoliša škole primjenom sistema ekopatrola

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 •  ekokooridinatori, učiteljica Ivana Hanžeković, svi učitelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE
Ostvareni ciljevi:
 • briga o uređenju školskog okoliša
 • učenje o posađenom bilju, cvijeću i drveću
 • korištenje tradicijskih materijala i načina uređenja
 • korištenje otpadnih predmeta u estetske svrhe
 • suradnja s članovima ekoodbora i roditeljima na prikupljanju materijala, prijenosu znanja i vještina
 • razvijanje ekološke svijesti čitanjem i interpretacijom literarnih djela

Realizirani zadaci:
 • Rad  na projektu Zelena škola je u tijeku i planirane aktivnosti se provode u suradnji s roditeljima, i drugim suradnicima na projektima. U projekt su uključeni svi učenici a dio sadržaja se realizira u sklopu terenske nastave.
 • Ostali projekti se također izvode prema planu.
 • U sklopu projekta Zelena škola bilo je planirano da djeca sade sve sadnice, međutim, dio sadnje obavilo je poduzeće koje se time profesionalno bavi jer je utvrđeno da je to složen i zahtjevan posao koji se trebao odraditi u kratkom vremenu.
 • Godišnji projekt bit će predstavljen na Projektnom danu 17. travnja 2019.
 • Projektne aktivnosti mogu se popratiti na mrežnim stranicama škole http://www.os-sokolovac.skole.hr

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učitelji škole
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • kontinuirano razdvajanje otpada -plastike, papira, baterija, tetrapaka, biootpada, povratne ambalaže
 • jednom godišnje sakupljanje EE otpada
 • briga o čistoći okoliša škole putem ekopatrola
 • izrada ukrasnih predmeta od otpadnih materijala
 • razvijanje svijesti o potrebi brige o okolišu

Realizirani zadaci:
 • Zadaci predviđen prema planu.
 • Škola je u prosincu uključena, inicijativom Općine Sokolovac, i u natječaj Otpad pametno odvoji, dobre navike usvoji, projektnom aktivnošću ukrasi za Božićnu jelku od recikliranih materijala.
 • Sakupljanjem povratnih boca na prostoru škole ekogrupa je sakupila novac za sadnice ruža, zidni sat za učionicu i za školske obroke za potrebite u svijetu u sklopu dobrotvorne akcije za Mary's meals.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ekokoordinatori, svi učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo travu, drveće i cvijeće, a iz prirode izbacimo smeće.


Eko himna: