Eko škola

Osnovna škola Sokolovac

Trg.dr. Tomislava Bardeka 10
48306 Sokolovac

Telefon: 048/838-068
Fax: 048/838-068
E-mail: ured@os-sokolovac.skole.hr
Web: www.os-sokolovac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Saša Korkut
Školski koordinatori: Nataša Petrović, Janja Ivanček
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • PLANET ILI PLASTIKA?

    Projekt se bavi istraživanjem, osvještavanjem i informiranjem o problemu plastičnog otpada. Nakon ispunjene ankete o korištenju plastike u kućanstvima, učenici su sa svojim obiteljima nastojali promijeniti navike u vezi korištenja plastike: odvajati plastiku za reciklažu, manje kupovati plastiku (osobito jednokratnu) te više puta koristiti plastičnu ambalažu. Učenici su skupljali plastične čepove za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma, izrađivali korisne predmete od plastične ambalaže, čistili svoj okoliš, radili edukativne plakate, istraživali o mikroplastici te šivali platnene vrećice.

  • EKOFOTKA - PLASTIKA

    Učenici od 1.-8. razreda su u sklopu projekta Planet ili plastika? mogli prijaviti i postaviti svoje radove na interni natječaj na online panou u alatu linoit u dvije kategorije: Zamijeni plastiku...nečim drugim te Ponovo upotrijebi plastičnu ambalažu. Prijavljeni su pojedinačni radovi učenika kao i grupni koje su radili zajedno s učiteljicama.

  • NELEGALNA ODLAGALIŠTA OTPADA

    Učenici 8. razreda su locirali nelegalna odlagališta otpada te sa svojim podacima i idejama za rješavanje tog problema posjetili načelnika Općine i suradnike.