Eko škola

Osnovna škola Jure Filipovića, Barban

Barban 150
52207 Barban

Telefon: 052 567 537
Fax: 052 567 537
E-mail: ured@os-barban.skole.hr
Web: www.os-barban.skole.hr

Ravnatelj/ica: Smiljana Vale
Školski koordinatori: Svjetlana Milotić, Marina Čalić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Barbanska sela

  - Istraživanje osobitosti brojnih sela Barbanštine: kulturno-povijesna baština, stari zanati, recepti starih barbanskih jela, običaji, blagdani i svetkovine, stari zanati, toponimi i legende o selu. Barbanska žena i majka

 • Recepti starih barbanskih jela

  Istražiti recepte u obiteljskim kuharicama, saznati tradicionalna barbanska jela vezana uz blagdane i svečanosti, priprema i degustacija u školi.

 • Skriveni tragovi barbanske prošlosti

  Istražujemo tragove prošlosti našeg mjesta skrivene oku promatrača, neobične i zanimljive detalje burne prošlosti našeg kraja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • M.Č., M.G, S.M., A.P.- učitelji i sturčni suradnici
 • D.R - školski domar
 • D.G.- predstavnica roditelja
 • N.C.- 5. razred
 • S.T. i F. Š.- 6. razred
 • L.K. i N.D.8. razred

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Smanjenje količine otpada u školkim i kućnim prostorima.


Zadatak:

Odvojeno prikupljanje otpada i djelovanje ekološke svijesti na smanjenje i reduciranje različitih vrsta otpada.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021., tablični prikazi.


Nositelji:

Učenici, djelatnici i roditelji.

Naziv teme: Energija
Cilj:

štednja energije u školi i kod kuće


Zadatak:

- smanjiti količinu utrošene električne energije u školi i kod kuće


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

rujan-lipanj, očitovanje brojila potrošnje u školi i kod kuće, tablični prikazi


Nositelji:

-učenici, djelatnici i roditelji

Naziv teme: Voda
Cilj:

Štednja vode u prostorima škole i u kućnim domaćinstvima.


Zadatak:

Pravilnim očitavanjem vodomjera pratiti potrošnju vode, štediti vodu i u školi te kod kuće.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021., očitanje vodomjera i tablično praćenje.


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje količine proizvedenog otpada u školi i domaćinstvima.


Realizirani zadaci:
 • recikliranje
 • prikupljanje otpada
 • izrada predmeta od otpadnih materijala
 • akcije čišćenja okoliša u školi i kod kuće 

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Učenici, djelatnici i roditelji.

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje potrošnje električne energije u školii  učeničkim domaćinstvima.


Realizirani zadaci:
 • očitovanje potrošnje električne energije
 • izrada plakata o potrebi štednje električne energije
 • radionice tehničke kulture i fizike na temu električne energije
 • prezentacije na satovima informatike

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Učenici, djelatnici i roditelji.

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje troškova potrošnje vode u školi i učeničkim domaćinstvima.


Realizirani zadaci:
 • očitovanje vodomjera
 • izrada plakata
 • promicanje svijesti o potrebi štednje vode

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Učenici, djelatnici i roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Vodu čuvajmo, budućnost osigurajmo.

Voda je izvor života!"

"Sloboda novog doba čista je voda!"


Eko himna: