Eko škola

Osnovna škola Jure Filipovića, Barban

Barban 150
52207 Barban

Telefon: 052 567 537
Fax: 052 567 537
E-mail: ured@os-barban.skole.hr
Web: www.os-barban.skole.hr

Ravnatelj/ica: Smiljana Vale
Školski koordinatori: Svjetlana Milotić, Marina Čalić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Barbanska sela

  - Istraživanje osobitosti brojnih sela Barbanštine: kulturno-povijesna baština, stari zanati, recepti starih barbanskih jela, običaji, blagdani i svetkovine, stari zanati, toponimi i legende o selu. Barbanska žena i majka

 • Recepti starih barbanskih jela

  Istražiti recepte u obiteljskim kuharicama, saznati tradicionalna barbanska jela vezana uz blagdane i svečanosti, priprema i degustacija u školi.

 • Skriveni tragovi barbanske prošlosti

  Istražujemo tragove prošlosti našeg mjesta skrivene oku promatrača, neobične i zanimljive detalje burne prošlosti našeg kraja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Smiljana Vale, ravnateljica
 • Svjetlana Milotić, školska koordinatorica
 • Marina Čalić, pedagoginja
 • Danijela Grgorinić, školska knjižničarka
 • Katica Špada, učiteljica hrvatskog jezika
 • učenici: L.B, N.B., (5.4qzred), R.M., M.P., G.O. i M.P. (6. razred), L.K., N.P. (7. razred)
 • novinarka lokalnog lista
 • školski domar D.R.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:

Promicanje zdrave prehrane i lokalnih namirnica te zaboravljenih namirnica vezanih za tradicionalne običaje- povezivanje sa školskim projektom Smrikva zavičajne nastave.


Zadatak:

Djelovati na svijest o potrebi zdrave prehrane.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. - lipanj 2020. g.


Nositelji:

Djelatnici škole, učenici, roditelji.

Naziv teme: Energija
Cilj:

Smanjenje potrošnje električne energije u školi i kod kuće.


Zadatak:

Stalno praćenje potrošnje energije u školi i kućanstvima učenika.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. - lipanj 2020. g.


Nositelji:

Djelatnici škole, učenici, roditelji.

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Djelovati na svijest samnjenja zagađenja otpadom.


Zadatak:

Smanjiti otpad u školi i oko škole.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. - lipanj 2020. g.


Nositelji:

Djelatnici škole, učitelji, školski domar, roditelji i ostali članovi kućanstva.

Naziv teme: Štednja vode
Cilj:
 • štednja vode u školskim prostorima
 • naglašavanje važnosti sakupljanja kišnice
 • štednja vode u kućanstvu

Zadatak:
 • očitovanje vodomjera, učenici vode zabilješke
 • izrada plakata na temu štednje vode
 • korelacija u većini nastavnih predmeta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019.- lipanj 2020. g.

 • radionice, praktičan rada, vođenje dokumentacije

Nositelji:

Svi djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje potrošnje energije.


Realizirani zadaci:

Redovito očitavanje brojila potrošnje električne energije.


Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - lipanj 2020. g.


Nositelji:

Školski domar i članovi eko-patrola.

Naziv teme: Zaštita okoliša
Ostvareni ciljevi:

Učenici samostalno i samoinicijativno provode akcije čišćenja okoliša.


Realizirani zadaci:

Zaštita okoliša kroz redovie akcije čišćenja.


Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - lipanj 2020. g.


Nositelji:

Učenici, učenice, djelatnici, školski koordinatori.

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje potrošnje vode.


Realizirani zadaci:

Redovoto očitovanje vodomjera, praćenje potrošnje vode u školskim toaletima, zalijevanje bilja kišnicom.


Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - lipanj 2020. g. 


Nositelji:

Učenice, učenici, djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Vodu čuvajmo, budućnost osigurajmo!

Voda je izvor života.

Sloboda novog doba čista je voda.


Eko himna: