Eko škola

Osnovna škola Jure Filipovića, Barban

Barban 150
52207 Barban

Telefon: 052 567 537
Fax: 052 567 537
E-mail: ured@os-barban.skole.hr
Web: www.os-barban.skole.hr

Ravnatelj/ica: Smiljana Vale
Školski koordinatori: Svjetlana Milotić, Marina Čalić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Barbanska sela

  - Istraživanje osobitosti brojnih sela Barbanštine: kulturno-povijesna baština, stari zanati, recepti starih barbanskih jela, običaji, blagdani i svetkovine, stari zanati, toponimi i legende o selu. Barbanska žena i majka

 • Recepti starih barbanskih jela

  Istražiti recepte u obiteljskim kuharicama, saznati tradicionalna barbanska jela vezana uz blagdane i svečanosti, priprema i degustacija u školi.

 • Skriveni tragovi barbanske prošlosti

  Istražujemo tragove prošlosti našeg mjesta skrivene oku promatrača, neobične i zanimljive detalje burne prošlosti našeg kraja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Smiljana Vale, ravnateljica
 • Svjetlana Milotić, školski koordinator
 • Katica Špada, učiteljica hrvatskog jezika
 • Danijela Grgorinić, predstavnik roditelja
 • učenici:
  • 5. razred: Lucija Draguzet, Erin Orlić, lana Meri Matošić, Noemi Zenzerović
  • 6. razred: Anamari Majeroni, Emili Biletić, Kristina Glavinić, Nicole Popović, Nika Kancelar, Pavel Koroman, Erik Bariša, Karlo Brunjak
  • 7b razred: Erik Bulić, Nina Vale, Irena Filipović
  • 7a razred: Matea Kalčić
  • 8.razred: Romina Colić
 • pedagoginja Marina Čalić
 • kućni majstor Dragan Radola

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • štednja vode

Zadatak:
 • štednja vode u školskim prostorijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • školski domar, svi učenici i djelatnici, školsko osoblje
Naziv teme: Eko-proizvodi
Cilj:
 • izrada proizvoda : eko-sapuni, kreme, masti, ukrasni predmeti i njihova prodaja na školskim svečanostima

Zadatak:
 • izraditi različite predmete od prirodnih materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učiteljica prirode i voditeljica školske zadruge
Naziv teme: Zaštita okoliša
Cilj:
 • čišćenje okoliša oko školske zgrade, promicati ekološku svijest u školi i kod kuće

Zadatak:
 • čišćenje okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Mladi ekolozi

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:
 • smanjenje računa za električnu energiju

Realizirani zadaci:
 • smanjen račun za struju

Vrijeme realizacije:

Rujan 20189. - lipanj 2019.


Nositelji:
 • učenici i svi djelatnici škole
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • smanjenje računa za vodu na razini ustanove

Realizirani zadaci:
 • smanjeni računi za vodu

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018. - lipanj 2019.


Nositelji:
 • školski domar i članovi eko-patrole uz koordinatorice i učenike
Naziv teme: Zaštita okoliša
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su nakon akcija čišćenja okoliša samostalno i samoinicijativno organizirali akcije čišćenja okoliša
 • učenici su se uklučili u kreativne radionice izrade eko-proizvoda

Realizirani zadaci:
 • realizirane planirane akcije čišćenja okoliša
 • prodajna izložba eko-proizvoda na štandu ( šk. završna priredba)

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • učiteljica povijesti- školska koordinatorica i učiteljica prirode i biologije, učenici naše škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Vodu čuvajmo, budućnost osigurajmo!

Voda je izvor života!

Sloboda novog doba čista je voda!


Eko himna: