Eko škola

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

Put mira 3
21210 Solin

Telefon: 021 683-642
Fax: 021 683-644
E-mail: ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr
Web: http://www.os-kraljicejelene-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Ružić
Školski koordinatori: Marijana Krajinović, Sanja Matić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Voda, rijeka Jadro

  Istraživanje rijeke Jadro. Istraživanje fizikalno - kemijskih parametara i istraživanje biljnih i životinjskih vrsta u rijeci Jadro, zaštićena vrsta - mekousna pastrrva.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatljica Vesna Ružić, pedagoginja Sanja Matić, učitelji prirode, biologije i kemije Marijana Gudić, Ana Teklić i Marijana Krajinović, učitelji likovnog odgoja i geografije Katarina Prlić i Marijana Bandić Buljan, učitelj gegrafije Marko Sorić, učiteljice Maja Matas i Vedrana Kuduz,Edita Rizvan, knjižnjičarka Vesna Kurtović, učenici , lokalna zajednica.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • CILJ je educiranje učenika o nužnosti recikliranja te smanjenju količine otpada kojega proizvodimo. 

Zadatak:
 • odlaganje papirnatog i plastičnog otpada, stakla i baterija u odgovarajuće spremnike u učionicama ili u hodniku škole. Sudjelovanje u akciji sakupljanja baterija; Skupljanje bio otpada iz kuhinje; Akcija sakupljanja starog papira; izrada recikliranog papira. Odvajanje i sakupljanje plastičnih čepova za pomoć Udruzi oboljelih od leukemije limfoma Hrvatske iz Čakovca (do sredine svibnja 2019.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • učitelji i učenici
Naziv teme: VODA - Rijeka Jadro i mekousna pastrva
Cilj:
 • CILJ je educiranje učenika o problemima opskrbe vodom zbog onečišćenja i klimatskih promjena. Poseban naglasak je na zaštiti i očuvanju rijeke Jadro, bitne karike u opskrbi pitkom vodom u našem zavičaju. Učenici trebaju uvidjeti važnost racionalnog trošenja vode i načinima štednje ovog dragocjenog resursa. 
 • Upoznavanje sa zaštićenim i endemskim vrstama rijeke ( mekousna pastrva i riječni rak ).

Zadatak:
 • radionice u školi i na terenskoj nastavi vezan za Svjetski dan voda 21. ožujka 
 • Očitovanje vodomjera, izračun potrošnje vode po učeniku, poticanje štednje vode u školi i kućiizračun potrošnje vode po učeniku, poticanje štednje vode u školi i kući
 • predavanje o mekousnoj solnskoj pastrvi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • VRIJEME RELIZACIJE I NAČIN PRAĆENJA PROVEDBE ZADATKA: terenska nastava, radionice, plakati, uređenje eko panoa, radovi učenika
Naziv teme: VELIKI LOV NA BILJKE
Cilj:
 • Cilj je educiranje učenika o vrstama biljaka iz njihovog neposrednog okoliša, očuvanje okloiša I njegovanje I oplemenjivanje školskog vrta.
 • Nositelji su svi učitelj I učenici.
 • Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2019. / 20.
 • Način praćenja: kroz praktičan rad, ankete, plakate  I uređenje panoa.

Zadatak:
 • anketa - Veliki lov na biljke
 • obrada ankete
 • upoznati vrste biljaka i životinja na staništu oko škole
 • prepoznavanje vrsta biljaka i determiniranje vrsta uz pomoć učitelja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine
 • terenska nastava, plakati, izrada kartica biljnih i životinjskih vrsta, oplemenjivanje školskog vrta

Nositelji:
 • učenici 4. i 5. razreda, učitelji razredne nastave i prirode

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PROJEKTNI DAN U NASTAVI NA DALJNU
Ostvareni ciljevi:
 • Iako nastavu obavljamo na daljinu, naša škola Osnovna škola kraljice Jelene, Solin, odlučila se za provođenje Projektnog dana, u okviru obnavljanja statusa Eko škole.
 • Unatoč tome što smo u virtualnim učionicama, učitelji i učenici su rado prihvatili  i sudjelovali u ovom, za sve nas, novom načinu izvođenja aktivnosti tijekom Projektnog dana. Tako, 23. ožujka nije bilo odlazaka na terensku nastavu u prirodu kao prethodnih godina. Učenici su u svojim domovima, uz upute svojih učitelja, izradili maštovite i zanimljive radove. Na teme: Održivi razvoj – recikliranje, Biološka raznolikost i Zemlja – jučer, danas, sutra, izradili su poučne plakate o očuvanju zdravlja, stripove i crteže o očuvanju Zemlje i svih prirodnih bogatstava te mnoštvo radova na temu zaštite i brige o životinjama i biljkama. Uočili smo probleme našeg planeta , potakli smo učenike na očuvanje okoliša te brigu za zdravlje čovjeka.
 • Cilj nam je i dalje održavati ekološku svijest u svojim razredima i obiteljima te razvijati pravilan odnos prema zaštiti prirode.

Realizirani zadaci:
 • izrada stripova , plakata, prezentacija, figura na temu Zemlja, Održivi razvoj i bioraznolikost
 • upoznavanje sa zaštićenim vrstama
 • briga a zdravlje čovjeka

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastave na daljinu, za vrijeme korone, 23. 03. 2020.


Nositelji:
 • svi učitelj i učenici u virtualnim učionicama i u svojim domovima
Naziv teme: Rijeka Jadro i mekousna solinska pastrva - predavanje
Ostvareni ciljevi:
 • Predavanje se održavalo u siječnju u Domu kulture Zvonimir u Solinu. Predavanje je održala prof. Zora Kazimir, a prisustvovali su učenici triju solinskih škola sa svojimučiteljima.Iz naše škole predavanje su odslušali učenici 6.e razreda u pratnji razrednice Z.Ivančić i učitelja prirode M.Krajinović. Učenici su razvijali svijest o važnosti rijeke kao stanište za našu endemsku vrstu – solinsku mekousnu pastrvu. Upozali su se sa utjecajima koji mogu ugroziti vrstu pastrve, kao i ostale vrste u rijeci.

Realizirani zadaci:
 • spoznaja o važnosti očuvanja rijeke Jadro i solinske mekousne pastrve

Vrijeme realizacije:

Siječanj 2020.


Nositelji:
 • predavač
 • učenici triju osnovnih solinskih škola
 • učenici 6.e razreda zajedno sa učiteljima
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Ostvareni ciljevi:
 • Provedena je anketa o razini znanja o biološkoj raznolikosti, kod učenika 5. i 6. razreda. Učiteljica Marijana Krajinović je obradila anketu i rezultate poslala u Udrugu Lijepa Naša.

Realizirani zadaci:
 • anketirana su dva razreda, 4. i 5. te su obrađeni podatci

Vrijeme realizacije:

Tijekom 12. mjeseca.


Nositelji:
 • učenici i učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 Planet Zemlja naša je majka! Volimo je, poštujmo i ne uništavajmo!  

Koliko prirodi dajemo danas, toliko će nam ona vratiti sutra!  Čist zrak, čista voda, čisto tlo znače zdravlje i dug život!

 Ako posiječemo šume, kako ćemo disati?  Zemlja hrani nas, a mi nju svojom ljubavlju i čistoćom!  

Od danas ću raditi ekološki više, neka nam priroda zdravljem diše!

 Pouči i druge o važnosti zaštite okoliša!   Sakupljaj otpad i razvrstavaj ga jer moţe biti koristan!

 Ono što imaš nastoj da traje što duže!  Daj priliku i prirodi da te dotakne! 


Eko himna:

S rukom u ruci ispod istog neba
zaštiti prirodu, svoj okoliš treba. 
Učini prvi korak i ako ne bude lak,
budi dobar primjer- ti možeš biti jak! 
S rukom u ruci ispod istog sunca 
kad učiniš dobro, srce jače kuca. 
Ponosno reci-: „ Ja sam dio eko-škole. 
Čist zrak i bistru rijeku učenici ovdje vole.“ 
S rukom u ruci ispod iste duge 
da čuvaju okoliš, potakni i druge. 
Papir stari prikupi da šuma u miru sniva, 
ne bacaj u rijeku smeće, pusti neka riba pliva.
S rukom u ruci, zajedno možemo više. 
I ti možeš zaustaviti kisele kiše. 
Čuvaj svoju domovinu, svoju školu i svoj grad!
Priroda će blistati i to je poklon za tvoj rad.