Eko škola

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

Put mira 3
21210 Solin

Telefon: 021 683-642
Fax: 021 683-644
E-mail: ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr
Web: http://www.os-kraljicejelene-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Ružić
Školski koordinatori: Marijana Krajinović, Sanja Matić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Rijeka Jadro , biljne i životinjske vrste

  Istraživanje rijeke Jadro. Istraživanje fizikalno - kemijskih parametara i istraživanje biljnih i životinjskih vrsta u rijeci Jadro, zaštićena vrsta - mekousna pastrva.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Članovi eko - odbora : ravnateljica Vesna Ružić, pedagoginja Sanja Matić, učitelji Marijana Krajinović, Ana Teklić, Marijana Gudić, Marijana Bandić Buljan, Maja Matas, Edita Rizvan, Vedrana Kuduz, Maja Visković, Katarina Prlić, Marko Sorić, knjižničarka Vesna Kurtović, učenici.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Cilj je edukacija učenika o posljedicama korištenja fosilnih goriva i njihovoj ograničenosti.
 • Učenici trebaju uvidjeti važnost obnovljivih izvora energije.

Zadatak:

Učenici spoznaju postupke očuvanja energije štednjom i racionalnim korištenjem.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji, tehničko osoblje.

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Cilj:
 • Cilj je edukacija učenika o važnosti očuvanja bioraznolikosti , naročito zavičajnih endema - mekousna pastrva.
 • Učenici uočavaju veliki broj različitih biljnih i životinjskih vrsta u svom zavičaju.

Zadatak:
 • Promatranje, determiniranje biljnih i životinjskih vrsta . 
 • Uređivanje i njegovanje školskog vrta (sadnja mediteranskih biljaka).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. i kroz terensku i praktičnu nastavu provedenu tijekom Projektnog dana.


Nositelji:

Učenici i učitelji.

Naziv teme: OTPAD - skupljanje i razvrstavanje otpada
Cilj:

Cilje je educiranje učenika o važnosti recikliranja te smanjenju količine otpada u našem okolišu.


Zadatak:

Učenici paze na odlaganje otpada, plastika  u posebne spremnike. Organiziranje skupljanja starog papira.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji, tehničko osoblje.

Naziv teme: VODA
Cilj:

Cilj je educiranje učenika o problemima opskrbe vodom zbog onečišćenja i klimatskih promjena. Učenici trebaju uvidjeti važnost racionalnog trošenja vode . Učenici moraju znati važnost rijeke Jadro , zaštičenih vrsta rijeke te njene važnosti kao izvor pitke vode.


Zadatak:

Zadatci kroz radionice i terensu nastavu vezanu uz obilježavanje Dana voda 21.ožujka.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., kroz nastavne teme pojedinih predmeta te uz obilježavanje Svjetskog dana voda, kroz radionice ili terensku nastavu.


Nositelji:

Svu učitelji i učenici.

Naziv teme: ODRŽIVI RAZVOJ - PROJKETNI DAN
Cilj:

Cilj je: očuvati okoliš u kojem živimo, spoznaja učenika o važnosti i zašiti prostora u kojem živimo,poticanje učenika na razmišljanje o koracima koje mogu poduzeti za naše bolje sutra.


Zadatak:

Urediti i njegovati školski vrt, očistiti i zaštititi okoliš, paziti na utrošak energije u prostorima škole.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.03. 2022. u trajanju od tri školska sata tijekom Projektnog dana.


Nositelji:

Učenici, učitelji, domari, spremačice.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: SADNJA BILJAKA I UREĐIVANJE ŠKOLSKOG VRTA
Ostvareni ciljevi:

Učenici su spoznali važnost uređivanja i njegovanja školskog vrta. Upoznali su naše autohtone, mediteranske vrste biljaka i njihovu važnost kao prirodnih sredstava protiv kukaca te, općenito, ponovili važnost biljaka za svijet.


Realizirani zadaci:

Učenici su, uz učiteljicu biologije i razrednicu, sadili mediteranske vrste biljaka (lavandu, ružmarin, kadulju, buhač), ali i neke dgruge, ukrasne vrste, poput ruža.


Vrijeme realizacije:

Tijekom Projektnog dana, 22.03. 2022.


Nositelji:

Učenici 7. c razreda, učiteljica biologije i kemije Ana Teklić te razrednica razreda.

Naziv teme: PREDAVANJE O ČIŠĆENJU PODMORJA, 5. b razred
Ostvareni ciljevi:

Učenici su educirani o akcijama čišćenja podmorja, sakupljanja i svrstavanja otpada.


Realizirani zadaci:

Predavanje je organizirano u suradnji udruge Oceanus i Rotary kluba Solin. Udrugu čine studenti Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu. Održan je i razgovor sa svjetskomprvakinjom u ronjenju na dah, Lidijom Lijić.


Vrijeme realizacije:

Predavanje je održano 22.03.2022. u hotelu President.


Nositelji:

Učenici 5. b razreda s razrednicom M. Gudić, udruga Oceanus, Rotary klub Solin.

Naziv teme: TERENSKA NASTAVA- GOSPIN OTOK , RIJEKA JADRO , PRVAŠI
Ostvareni ciljevi:
 • Projektni dan realiziran je kroz terensku nastavu u Solinu odlaskom do Gospina otoka i rijeke Jadro.
 •  Učenici uočavaju važnost rijeke Jadro, uočavaju bioraznolikost staništa.

Realizirani zadaci:
 • Projektni dan realiziran je kroz terensku nastavu u Solinu odlaskom do Gospina otoka i rijeke Jadro.
 •  Uočavali su promjene u okolišu, raspravljali o odlaganju otpada i reciklaži te davali prijedloge što sami mogu učiniti za okoliš.
 • Razdvajali su  otpad (učili  nove riječi na engleskom jeziku, ponavljali boje).
 • Učili su o rijeci Jadro i njezinoj važnosti za  svakodnevni život. Promatrali su  biljke i životinje u  blizini rijeke. S učiteljicom iz informatike povezali su tehnologiju i očuvanje okoliša.

Vrijeme realizacije:

22.03.2022. - Projektni dan.


Nositelji:

Prvaši s učiteljicom razredne nastave i informatike.

Naziv teme: RAZMIŠLJAJMO ODRŽIVO - 5.A
Ostvareni ciljevi:

Učenici su spoznali važnost očuvanja svijeta u kojem živimo.


Realizirani zadaci:
 • Projektni dan obilježen je radionicom pod nazivom "Razmišljajmo održivo". Učenici su različitim aktivnostima razvijali svijest o svim pitanjima koja se odnose na održivost.
 • Korištenjem audiovizualnih materijala, čitanjem stripa i rješavanjem kviza učenici su uočili koliko je važna odgovornost prema okolišu, vlastitom i tuđem zdravlju te su spoznali koje vještine pridonose razvoju pravednog društva.
 • Na kraju radionice učenici su napravili plakat s najvažnijim globalnim ciljevima održivog razvoja kako bi istaknuli načine kojima možemo stvarati bolji svijet.

Vrijeme realizacije:

Projektni dan, 22.03.2022. 


Nositelji:

Učenici 5.a razreda s učiteljicom hrvatskog jezika.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Planet Zemlja naša je majka! Volimo je, poštujmo i ne uništavajmo!

Koliko prirodi dajemo danas, toliko će nam ona vratiti sutra! Čist zrak, čista voda, čisto tlo znače zdravlje i dug ţivot!

Ako posiječemo šume, kako ćemo disati? Zemlja hrani nas, a mi nju svojom ljubavlju i čistoćom!

Od danas ću raditi ekološki više, neka nam priroda zdravljem diše! Pouči i druge o vaţnosti zaštite okoliša!

Sakupljaj otpad i razvrstavaj ga jer moţe biti koristan! Ono što imaš nastoj da traje što duţe!

Daj priliku i prirodi da te dotakne! 


Eko himna:

S rukom u ruci ispod istog neba
zaštiti prirodu, svoj okoliš treba. 
Učini prvi korak i ako ne bude lak,
budi dobar primjer- ti možeš biti jak! 
S rukom u ruci ispod istog sunca 
kad učiniš dobro, srce jače kuca. 
Ponosno reci-: „ Ja sam dio eko-škole. 
Čist zrak i bistru rijeku učenici ovdje vole.“ 
S rukom u ruci ispod iste duge 
da čuvaju okoliš, potakni i druge. 
Papir stari prikupi da šuma u miru sniva, 
ne bacaj u rijeku smeće, pusti neka riba pliva.
S rukom u ruci, zajedno možemo više. 
I ti možeš zaustaviti kisele kiše. 
Čuvaj svoju domovinu, svoju školu i svoj grad!
Priroda će blistati i to je poklon za tvoj rad.