Eko škola

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

Put mira 3
21210 Solin

Telefon: 021 683-642
Fax: 021 683-644
E-mail: ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr
Web: http://www.os-kraljicejelene-solin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Ružić
Školski koordinatori: Marijana Krajinović, Sanja Matić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Voda, rijeka Jadro

  Istraživanje rijeke Jadro. Istraživanje fizikalno - kemijskih parametara i istraživanje biljnih i životinjskih vrsta u rijeci Jadro.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Učenici:

 • Tomislav Cvitan, 7. d
 • Filip Pažanin, 7. d
 • Patricija Gašpar, 3. a 
 • Dominik Mlačić, 3. a
 • Nina Dvornik, 3. d
 • Ivana Luetić, 3. d
 • Aurora Farčić, 3. d
 • Luka Mandić, 3. d

Učitelji:

 • Marijana Bandić Buljan, prof. geografije i povijesti
 • Marijana Gudić, prof. biologije i kemije
 • Maja Matas, dipl. učiteljica
 • Vedrana Kuduz, dipl. učiteljica
 • Vesna Kurtović, knjižničarka
 • Katarina Prlić, prof. likovne kulture
 • Maja Štrk, prof. talijanskog i hrvatskog jezika
 • Edita Rizvan, nast. raz. nastave
 • Ana Teklić, prof. biologije i kemije
 • Vesna Ružić, ravnateljica
 • Sanja Matić, pedagog

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: EKO TEMA: ENERGIJA
Cilj:
 • Edukacija učenika o posljedicama uporabe fosilnih goriva i o njihovoj ograničenosti. Shvatiti nužnost štednje energije u školi i kući, te poticanje na iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Zadatak:
 • Očitavanje brojila struje, izračun potrošnje po učeniku. Upoznavanje s izolacijom i postupcima u školi koji pridonose štednji energije te provjera istih.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • plakati, panoi, PPT prezentacije, radovi učenika. Slike u dnevniku eko patrole.

Nositelji:
 • Eko patrola, domar, učenici, učitelji.
Naziv teme: EKO TEMA: BIORAZNOLIKOST
Cilj:
 • Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim državama Europe. Do danas je zabilježeno 40 000 divljih vrsta, procjenjuje se da u RH živi do 100 000 vrsta. 2,7 % zabilježenih vrsta su endemi. Cilj je učenike educirati o važnosti očuvanja bioraznolikosti, naročito zavičajnih endema (npr. Mekousna pastrva).

Zadatak:
 • U okviru nastavnog plana i programa različitih predmeta, naročito nastavnih jedinica iz prirode i biologije, zadatak je upoznati bioraznolikost RH; Razvijati svijest o važnosti očuvanja vrsta, staništa i prirodnih ljepota RH.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Terenske radionice projektnog dana; Suradnja sa uljarom Vukšić, suradnja s Odredom izviđača pomoraca Posejdon; Nastavne pripreme (naročito predmeta prirode i biologije), izrada plakata, panoa, prezentacija.

Nositelji:
 • Svi učitelji, učenici, razrednici, voditelji INA, predmetni nastavnici.
Naziv teme: EKO TEMA: OTPAD – selektivno skupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Cilj:
 • Educiranje učenika o nužnosti recikliranja te smanjenju količine otpada kojega proizvodimo.

Zadatak:
 • Odlaganje papirnatog i plastičnog otpada, stakla i baterija u odgovarajuće spremnike u učionicama ili u hodniku škole. Sudjelovanje u akciji sakupljanja baterija; Skupljanje bio otpada iz kuhinje; Akcija sakupljanja starog papira; izrada recikliranog papira. Odvajanje i sakupljanje plastičnih čepova za pomoć Udruzi oboljelih od leukemije limfoma Hrvatske iz Čakovca (do sredine svibnja 2019.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Dokumentirano u dnevniku eko patrole

Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji, tehničko osoblje.
Naziv teme: EKO TEMA: VODA
Cilj:
 • Educiranje učenika o problemima opskrbe vodom zbog onečišćenja i klimatskih promjena. Poseban naglasak je na zaštiti i očuvanju rijeke Jadro, bitne karike u opskrbi pitkom vodom u našem zavičaju. Učenici trebaju uvidjeti važnost racionalnog trošenja vode i načinima štednje ovog dragocjenog resursa.

Zadatak:
 1. ZADATAK – Niz radionica u školi i na terenskoj nastavi vezan za Svjetski dan voda 21. ožujka
 2. ZADATAK – Očitovanje vodomjera, izračun potrošnje vode po učeniku, poticanje štednje vode u školi i kući

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Projektni dan OŠ kraljice Jelene (22. ožujka 2019.)

 • radionice, plakati, uređenje eko panoa, radovi učenika.

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • plakati, uređenje eko panoa, radovi učenika, lijepljenje poticajnih naljepnica o štednji vode unutar sanitarnih čvorova škole.
 • Dokumentirano u dnevniku eko patrole

Nositelji:
 • Svi učitelji, učenici, domar, eko patrola

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Obilježavanje Dana zaštite okoliša
Ostvareni ciljevi:
 • Promicanje važnosti borbe protiv onečišćenja zraka.
 • Razvijanje osjećaja osobne odgovornosti učenika za angažirano sudjelovanje u borbi protiv onečišćenja zraka.

Realizirani zadaci:
 • Učenici petih razreda pišu i crtaju radove na temu očuvanja kvalitete zraka
 • Međusobo odabiru najbolje crteže i slogane.

Vrijeme realizacije:

Dan zaštite okoliša, 5. lipnja 2019.


Nositelji:
 • Učitelj prirode
 • Učenici petih razreda
Naziv teme: Uređenje promjenjivog panoa Eko-škole
Ostvareni ciljevi:
 • Informiranje roditelja, učenika, djelatnika i javnosti o radu škole i eko-grupe.
 • Promicanje važnosti održivog načina života i razvijanje ljubavi prema prirodi i ljepotama zavičaja.

Realizirani zadaci:
 • U svrhu obilježavanja važnih eko-datuma i provođenja eko-akcija, u atriju škole postavljen je promjenjivi pano, koji uređuju učiteljica i voditeljica eko-grupe Vedrana Kuduz i učenici eko-grupe.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • voditeljica eko-grupe Vedrana Kuduz
 • učenici eko-grupe
 • učenici
Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje učenika s bioraznolikošću Hrvatske i važnosti očuvanja istih.
 • Upoznavanje učenike s priordnim ljepotama Hrvatske naročito zavičaja

Realizirani zadaci:
 1. U sklopu nastvanih predmeta prirode i biologije (naročito šestih i sedmih razreda) učenici su izradili plakate, prezentacije i napisali referate o biljnim i životinjskim vrstama u RH, s naročitim naglaskom na endeme zavičaja (mekousna pastrva, čovjećja ribica...)
 2. U sklopu projektnog dana 21. ožujka organizirane su terenske radionice u kojima su se učenici upoznali s prirodnim ljepotama zavičaja. http://os-kraljicejelene-solin.skole.hr/?news_hk=1&news_id=401&mshow=290#mod_news

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Projektni dan 21. ožujka 2019.

Nositelji:
 • Učenici
 • Učitelji
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Educiranje učenika o nužnosti recikliranja te smanjenju količine otpada kojega proizvodimo.

Realizirani zadaci:
 1. Razdvajanje papirnatog i plastičnog otpada, stakla i baterija u odgovarajuće spremnike u hodnicima škole.
 2. Sudjelovanje u humanitarnoj akciji PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA. Naša škola se i ove godine priključila humanitarnoj akciji pod nazivom Plastičnim čepovima do skupih lijekova. Odvajanjem i sakupljanjem plastičnih čepova, pomažemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, iz Čakovca.  Ova akcija osim što je humanitarnog karaktera, sa sobom nosi i ekološku notu. http://os-kraljicejelene-solin.skole.hr/?news_id=370#mod_news
 3. Provođenje akcije FRIŠKO + Skupljamo zajedno stare baterije. Svaku bateriju izvađenu iz mobilnog uređaja, daljinskog  upravljača, satova, igračaka, raznih uređaja i aparata učenici su odvajali u  zasebnu kutijicu te ih nosili u školu. Svaki razred je vagao i vrijedno zapisivao sakupljenu količinu, te ih odlagao u posebne spremnike za baterije, koji se nalaze u atriju centralne škole, te u područnim školama Kučine i Mravinci.  http://os-kraljicejelene-solin.skole.hr/?news_hk=1&news_id=369&mshow=290#mod_news

Vrijeme realizacije:

Papirnati i plastični otpad prikupljali smo tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • Plastične čepove prikupljali smo tijekom cijele školske godine.
 • Akcija je trajala do svibnja, 2019., a razred koji je sakupio najveću količinu je simbolično nagrađen od strane tvrtke FRIŠ d.o.o.

Nositelji:
 • Učenici
 • Učitelji
 • Tehničko osoblje
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Educiranje učenika o problemima opskrbe vodom zbog onečišćenja i klimatskih promjena. Poseban naglasak je na zaštiti i očuvanju rijeke Jadro, bitne karike u opskrbi pitkom vodom. 

Realizirani zadaci:

Radionice u školi i na terenskoj nastavi vezano za Svjetski dan voda 21. ožujka.

Na temu Voda izradili smo:

 • izrada plakata
 • uređenje eko panoa
 • izrada učenićkih radova
 • izrada slikovnica,
 • izrada stripa 

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2019.


Nositelji:
 • Svi učitelji
 • Učenici
 • Tehničko osoblje

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • Planet Zemlja naša je majka! Volimo je, poštujmo i ne uništavajmo!
 • Koliko prirodi dajemo danas, toliko će nam ona vratiti sutra!
 • Čist zrak, čista voda, čisto tlo znače zdravlje i dug život!
 • Ako posiječemo šume kako ćemo disati?
 • Zemlja hrani nas, a mi nju svojom ljubavlju i čistoćom!
 • Od danas ću raditi ekološki više, neka nam priroda zdravljem diše!
 • Pouči i druge o važnosti zaštite okoliša!
 • Sakupljaj otpad i razvrstavaj ga jer može biti koristan!
 • Ono što imaš nastoj da traje što duže!
 • Daj priliku i prirodi da te dotakne!

Eko himna:

S rukom u ruci ispod istog neba 

zaštiti prirodu, svoj okoliš treba.

Učini prvi korak i ako ne bude lak,

budi dobar primjer - ti možeš biti jak!

 

S rukom u ruci ispod istog sunca

kad učiniš dobro, srce jače kuca.

Ponosno reci -: "Ja sam dio eko-škole.

Čist zrak i bistru rijeku učenici ovdje vole.

 

S rukom u ruci ispod iste duge

da čuvaju okoliš, potakni idruge.

Papir stari prikupi da šuma u miru sniva,

ne bacaj u rijeku smeće, pusti neka riba pliva.

 

S rukom u ruci, zajedno možemo više.

I ti možeš zaustaviti kisele kiše.

Čuvaj svoju domovinu, svoju školu i svoj grad!

Priroda će blistati i to je poklon za tvoj rad.