Eko škola

Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena

Žuknica 1a
51221 Kostrena

Telefon: 051 289 573
Fax: 051 289 574
E-mail: zlatnaribica@zlatnaribica.hr
Web: www.zlatnaribica.hr

Ravnatelj/ica: Stanko Vučetić
Školski koordinatori: Bruna Rubinić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Stanko Vučetić, ravnatelj
 • Bruna Rubinić, pedagoginja
 • Katarina Mihelić, zdravstvena voditeljica
 • Ana Radolović, odgajateljica
 • Sonja Prpić, odgajateljica
 • Tanja Bašić, odgajateljica
 • Nataša Đilas Babić, odgajateljica
 • Tina Jagičić, odgajateljica
 • Senka Dujmić, kuharica
 • Marjana Jedrić Ahmetović, predstavnik roditelja
 • Sanda Baretić, predstavnik roditelja
 • Ana Zubak, predstavnik roditelja
 • Dijana Tomić Linšak, Nastvni zavod za javno zdravstvo
 • Sandra Svetić, direktorica Turističke zajednice Kostrena
 • Alan Dundović, Metis d.d.
 • Cleo Večerina, Metis d.d.
 • Miljenko Štokić, predstavnik udruge "Ekoregija Kostrena"
 • Ela Boljat, predstavnik udruge "Ekoregija Kostrena"
 • Vlasta Oreb, predstavnik Komunalnog društva Kostrena 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Potaknuti djecu na odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju

Zadatak:
 • Usvajanje navika pravilne, zdrave i odgovrne prehrane, uočavanje važnosti osobne higijene i higijene prostora u kojem se boravi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Pedagoška godina 2018./2019.

 • Djecu se svakodnevno  tijekom pedagoške godine potiče na usvajanje navika zdravog načina života. O provedenim zadacima vodi se praćenje u dnevnicima odgojno obrazovnih skupina te izvještava u polugodišnjem i godišnjem izvješćima skupina i vrtića. Obilježavanje Dana mobilnosti, Svjetskog dana vode, promicanje oralnog zdravlja i radionice pravilnog pranja ruku popraćene su oglasnim pločama vrtića i web stranici

Nositelji:
 • članovi eko odbora
 • odgajatelji
 • vanjski suradnici:  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ Rijeka, Crveni križ Rijeka, Dental studio Jasprica, Medicinski fakultet Rijeka 
Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:
 • Upoznati i zaštititi biološku raznolikost zavičaja

Zadatak:
 • Sudjelovanjem u projektima "Veliki lov na biljke" i "Tko to ide, tko to gazi po šuštavoj šumskoj stazi?" djeca će upoznati životinjski i biljni svijet zavičaja. Kod djece će se  razvijati svijest o važnosti održivog razvoja. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Pedagoška godina 2018./2019.

 • Zadaci će se realizirati prema mjesečnim planovima pojedinih skupina u kojima se provode projekti. Način realizacije pratit će se u dnevnim zapažanjima i tromjesešnim valorizacijama koje su sastavni dio pedagoške dokumentacije skupina.

Nositelji:
 • članovi eko odbora
 • odgajatelji
 • udruga "Lijepa Naša"
 • udruga "Ekoregija Kostrena"
 • "Hrvatske šume"
 • Komunalno društvo Kostrena
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Pridonijeti smanjenju onečišćenja i očuvanja okoliša

Zadatak:
 • U suradnji s lokalnom zajednicom pronalaziti načine smanjenja onečišćenja i očuvanja okoliša kako bi poučuli najmlađu generaciju odgovornom ponašanju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • sve aktivnosti traju kontinuirano kao npr. sakupljanje plastičnih čepova, baterija i starog papira. Aktivnosti čišćenja i uređivanja okoliša  planiraju se u periodu ožujak - lipanj. Aktivnosti vezane uz projekt "Veliki lov na biljke" prate zadani kalendar projekta. Svi planirani i provedeni zadaci bilježe se u pedagošku dokumentaciju skupine, a o realizaciji projekta piše se polugodišnje i godišnje izvješće. Aktivnosti eko patrole bilježe se tijekom svakog obilaska vrtića. Provedeni zadaci prikazani su na sastanku članovima eko odbora u obliku ppt prezentacije.

Nositelji:
 • članovi eko odbora
 • odgajtelji skupina
 • predstavnici lokalne zajednice ( Općina, Komunalno društvo, Turistička zajednica, Ekoregija Kostrena, Klub podvodnih aktivnosti Kostrena), Metis d.d., Nastavni zavod za javno zdravstvo; Hrvatske šume)

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Djecu se sustavno poticalo na odgovornost prema vlastitom zdravlji i brizi osobnoj higijeni i higijeni prostora u kojem borave

Realizirani zadaci:
 • Tijekom godine zadaci su realizirani svakodnevno, s naglaskom na pojedine aktivnosti kao što su obilježavanje Dana mobilnosti, Svjetskog dana voda, akcije Eko Kostrena, posjeta stomatološkoj ordinaciji, radionice pravilnog pranja ruku i prevencije ozlijeđivanja.

Vrijeme realizacije:

Aktivnosti su realizirane tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019., prema tromjesečnim planiranjima svake skupine.


Nositelji:
 • odgajatelji
 • eko odbor
 • vanjski suradnici ( Nastavni zavod za javno zdravstvo, Crveni križ Rijeka, stomatolog, Klub podvodnih aktivnosti Kostrena, Općina Kostrena)
Naziv teme: Biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Širenje dječje spoznaje o biljnom i životinjskom svijetu zavičaja 

Realizirani zadaci:
 • Sudjelovanjem u projektu "Veliki lov na biljke" provedene su sve aktivnosti određene tijekom projekta. Provođenjem ankete na početku i završetku projekta moglo se pratiti usvajanje novih znanja o biljnim i životinjskim vrstama.  Tijekom godine osvatena je izvrsna suradnja s udrugom "Ekoregija Kostrena" i održane su dvije radionice s namjerom upoznavanja djece s proceom od "polja do stola". Zajedno smo sijali sjeme povrća te zatim sadnice presadili u povrtnjak vrtića.
 • Sudjelovanjem u projektu "Tko to ide, tko to gazi po šuštavoj šumskoj stazi", djeca su upoznavala životinjski svijet šume. Zadatak projekta također je bio jednomjesečno slanje dječjeg rada i komentara na zadanu temu (životinju) u časopis Hrvatskih šuma. 

Vrijeme realizacije:

Pedagoška godina 2018./2019.

 • Projekti su se realizirali prema zadanim rokovima, a sukladno mjesečnim planovima skupina. O projektu "Veliki lov na biljke" predano je polugodišnje i godišnje izvješće. Projekt  "Tko to ide, tko to gazi po šuštavoj šumskoj stazi" realizirao se od rujna do lipnja pedagoške godine. 

Nositelji:
 • odgajatelji skupina 
 • eko odbor
 • vanjski suradnici projekta
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Kontinuirano pravilno zbrinjavanje otpada i stvaranje navike sudjelovanja u akcijama koje promiču uređenje i zaštitu okoliša

Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje otpadnog ulja, baterija, starog papira i plastičnih čepova već je svakodnevica vrtića, kao i suradnja s "Metisom d.d." koji zbrinjava sakupljeni otpad. Isto tako, prostore vrtića redovito obilazi eko patrola koja vodi bilješke o urednosti i štednji vode i struje..
 • Ove godine ostvarena je izvrsna suradnja s Komunalnim društvom Kostrena čiji  su predstavnici djeci prezentirali svoj rad na  uređenju zelenih površina Općine. Zajedničkom akcijom postavili smo, na važne punktove, dječje parole i crteže kojima se mještani upozoravaju na važnost čistoće i urednost okoliša.
 • U suradnji s Općinom Kostrena i Klubom podvodnih aktivnosti Kostrena sudjelovali smo u akciji "Eko Kostrena 2019." sa zadatkom čišćenja obalnog puta, a u akciji su osim djece i odgajatelja bili uključeni i roditelji.

Vrijeme realizacije:

Sakupljanje otpada i aktivnosti eko patrole provodilo se kontinuirano tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • Aktivnosti provedene s Komunalnim društvom Kostrena odvijale se se u periodu siječanj - travanj, a akcija čišćenja priobalja organizirana je 1. lipnja 2019.

Nositelji:
 • članovi eko odbora
 • odgajatelji 
 • eko patrola
 • vanjski suradnici ( Metis d.d., Komunalno društvo Kostrena, Turistička zajednica Kostrena, Klub podvodnih aktivnosti Kostrena)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zlatna ribica u moru plavom,

žuto sunce nad našom glavom.

Za čisti zrak dižemo glas, 

to je želja od svih nas.

Želimo čistu Kostrenu i morski val,

želimo mirisni zavičaj!


 


Eko himna: