Eko škola

Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena

Žuknica 1a
51221 Kostrena

Telefon: 051 289 573
Fax: 051 289 574
E-mail: zlatnaribica@zlatnaribica.hr
Web: www.zlatnaribica.hr

Ravnatelj/ica: Stanko Vučetić
Školski koordinatori: Bruna Rubinić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Stanko Vučetić, ravnatelj
 • Bruna Rubinić, pedagog i koordinator programa
 • Katarina Mihelić, zdrav. voditeljica
 • Ana Babić, odgojitelj
 • Nadežda Jakšić Aldin, odgojitelj
 • Sandra Krstačić, odgojitelj
 • Iva Tićak Pavletić, odgojitelj
 • Tamara Delić, pom.kuharica
 • Urša Lenac, predstavnik roditelja
 • Andrea Arbanas Selimović, predstavnik roditelja
 • Nikolina Marjanović, predstavnik roditelja
 • Dijana Tomić Linšak, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Vlasta Oreb, Komunalno društvo Kostrena
 • Borka Reljac, Centar kulture Kostrena
 • Mia Mohorić, Centar kulture Kostrena
 • Belma Džomba, Turistička zajednica  Kostrena
 • Ljiljana Opančar, Udruga "Eko regija Kostrena"

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Utjecati na smanjenje otpada i očuvanje Zemlje.


Zadatak:
 • aktivnosti eko patrole
 • akcije čišćenja okoliša - Eko Kostrena 2022.
 • saklupljanje otpada i razvrstavanje
 • prikupljanje i ponovno korištenje neoblikovanog materijala za raznovrsne aktivnosti
 • obilježavanje značajnih datuma: Dan planeta Zemlje, Svjetski dan hrane

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022. 


Nositelji:

Odgojitelji, stručni tim, vanjski suradnici ovisno o tematici aktivnosti.

Naziv teme: Životinjski i biljni svijet
Cilj:

Upoznati i zaštiti biološku raznolikost zavičaja.


Zadatak:
 • upoznavanje biljnog svijeta kakarterističnog za naše podneblje
 • projekti na temu životinjskog svijeta (šumske, morske, domaće životinje)
 • briga o biljkama na terasama i balkonima vrtića
 • sadnja u vrtićkom povrtnjaku
 • izleti

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2021./2022.; ovisno o interesima djece i godišnjem dobu.


Nositelji:

Odgojitelji skupina, Komunalno društvo Kostrena, Udruga Eko regija Kostrena, vanjski suradnici ovisno o tematici.

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Briga o zdravlju, higijeni, važnosti kretanja te stjecanje navika zdrave, pravilne i odgovorne prehrane.


Zadatak:
 • rad na sprečavanju i suzbijanju epidemije COVID-19
 • poticanje svakodnevnog boravka na zraku (dvorište, park, šetnica uz more, izleti)
 • provođenje sportskog programa uz kineziologa
 • aktivnosti na temu osobne higijene i zaštite zdravlja
 • aktivnosti na temu prehrane i važnosti vode; akcija Tjedan zdravlja; obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove i Dana vode 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.; prema planu i programu pojedine odgojno obrazovne skupine ili vezano uz značajne datume.


Nositelji:

Odgojitelji skupine, zdravstvena voditeljica, kineziolog, pedagog kuhinjsko osoblje.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Briga o otpadu, važnost recikliranja i brige za okoliš.


Realizirani zadaci:

Kontinuirano se priklupljaju neoblikovani materijali koji se koriste u odgojno obrazovnom radu za razne aktivnosti. Prikupljaju se plastični čepovi za prodaju u humanitarene svrhe. Sakupljamo stari papir i baterije. Potiče se urednost prostora, a u lipnju se planira sudjelovanje u tradicionalnoj akciji "Eko Kostrena 2022." U travnju i svibnju planirane su radionice uređenja dvorišta i sadnje u vrtićke povrtnjake.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. ili vezano uz određeni datum.


Nositelji:

Odgojitelji, stručni tim, vanjski suradnici.

Naziv teme: Živi svijet
Ostvareni ciljevi:

Upoznati i zaštiti biološku raznolikost našeg kraja, upoznati prirodna obilježja drugih krajeva.


Realizirani zadaci:
 • U tijeku je provođenje projekta "Šumske životinje". Tijekom godine provode se sktivnosti upoznavanja obilježja svakog pojedinog godišnjeg doba te su djeca upoznala plodove jeseni, obilježja životinjskog i biljnog svijeta zimi te promjene u prirodi dolaskom proljeća. Obilježili smo Dane zahvalnosti za plodove zemlji, Dan jabuka i Svjetski dan voda. 
 • Jedna skupina sudjeluje u projektu "Škole za Afriku" te upoznaju karakteristike života ljudi, klime, vegetaciju i životinjski svijet Afrike.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. uz poštivanje kalendara prirode.


Nositelji:

Odgojitelji skupine i stručni tim.

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:

Briga o zdravlju, stjecanje navika zdravog života.


Realizirani zadaci:
 • Konrinuirano brinemo o zdravlju, osobnoj higijeni i higijeni prostora te se strogo pridržavamo propisanih epidemioloških mjera.
 • Djeca redovito vježabaju u dvorani vrtića, svakodnevno borave na dvorišti vrtića ili u bližoj okolici. Pet skupina djece polazi sportski program vrtića, uz vodstvo kineziologa te mogućnost korištenja Sportske dvorane Kostrena i lokalnih sportskih terena. Obilježili smo Hrvatski olimpijski dan, te sudjelovali u akciji "Hodanjem do zdravlja" namjenjenoj borbi protiv pretilosti. Važnost se pridaje pravinoj i zdravoj prehrani, konzumaciji vode, naglasku mediteranskih namirnica i konzumaciji ribe, voća i povrća, a uz stalnu suradnju s Nastavnim zavodom za javno zdravlje PGŽ Rijeka. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji skupina, zdravstvena voditeljica, kineziolog, pedagog, kuhinjsko osoblje, vanjski suradnici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Želimo čistu Kostrenu i morski val, želimo mirisni zavičaj!


Eko himna:

Zlatna ribica u moru plavom,

žuto sunce nad našom glavom.

Za čisti zrak dižemo glas,

to je želja svih nas.

Želimo čistu Kostrenu i morski val,

želimo mirisni zavičaj!