Eko škola

Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena

Žuknica 1a
51221 Kostrena

Telefon: 051 289 573
Fax: 051 289 574
E-mail: zlatnaribica@zlatnaribica.hr
Web: www.zlatnaribica.hr

Ravnatelj/ica: Stanko Vučetić
Školski koordinatori: Bruna Rubinić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Stanko Vučetić, ravnatelj
 2. Brruna Rubinić, pedagog
 3. Katarina Mihelić, zdr. voditeljica
 4. Iva Radović, odgojiteljica
 5. Doris Bucić, odgojiteljica,
 6. Senka Dujmić, pom.kuharica
 7. Ana Zubak, predstavnik roditelja
 8. Edi Gustin, predstavnik roditelja
 9. Dijana Tomić Linšak, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ Rijeka
 10. Sandra Svetić, TZO KOstrena
 11. Ela Boljat, udruga "Ekoregija KOstrena"
 12. Vlasta Oreb, KD Kostrena, 
 13. Cleo Večerina, "Metis" d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Briga o zdravlju, usvajanje navika pravilne i zdrave prehrane te ukazivanje na važnost kretanja i bavljenja sportom.

Zadatak:
 • briga o zdravlju i svakodnevnoj higijeni
 • provođenje promocije oralnog zdravlja
 • provođenje edukativnih akcija "Bolnica za medvjediće" i " Prevencija ozlijeda"
 • provođenje spotrskog programa, poticanje svakodnevnog boravka na svježem zraku i tjelesnog vježbanja u dvorani vrtića
 • izleti u prirodu
 • obilježavanje Dana jabuka, Svjetskog dana voda, Dana planeta Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine, ovisno o planiranju skupine

Nositelji:
 • Odgojitelji skupina i djeca, stručni tim, kineziolog, Crveni križ Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ Rijeka, ostali vanjski suradnici
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Pronalaziti zajedničke načine za smanjenje onečišćenja i očuvanje Zemlje

Zadatak:
 • projekt "Svemir"
 • aktivnosti eko patrole vrtića
 • sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje otpada
 • prikupljanje i iskorištavanje neoblikovanog materijala za aktivnosti s djecom
 • uključivanje u eko akciju "Eko Kostrena 2020"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom pedagoške godine prema planiranju skupina ili vezano uz određene datume

Nositelji:
 • Odgojitelji skupina i djeca, ostali djelatnici vrtića, roditelji, TZO Kostrena, Metis d.o.o. 
Naziv teme: Živi svijet
Cilj:
 • Upoznati i zaštititi biološku raznoikost sadržaja

Zadatak:
 • upozvavanje plodova zemlje
 • posjet mlinu, voćnjaku, pekari, rasadniku
 • briga o povrtnjaku i začinskom bilju  u dvorištu vrtića te cvijeću na terasama 
 • sadnja stabala u projektu "Rascvjetale grane za naše Kostrenjane"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine, ovisno o tromjesečnom planiranju skupine, praćenje se provodi putem vođenja pedagoške dokumentacije skupina ili na nivou vrtića (tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća) 

Nositelji:
 • Odgojitelji skupina i djeca, stručni tim, vanjski suradnici (Komunalno društvo Kostrena, udruga "Ekoregija Kostrena"...)

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:

Usvajanje navika pravilne i zdrave prehrane, održavanja higijene i brige o zdravlju.


Realizirani zadaci:
 • provođenje sportskog programa, svakodnevnog boravka na vanjskom prostoru
 • Dan sporta za djecu i roditelje u Sportskoj dvorani vrtića
 • izleti u prirodu i šetnje okolicom vrtića
 • realizirane edukativne akcije "Bolnica za medvjediće" i "Prevencija ozljeđivanja"
 • promocija oralnog zdravlja i posjet stomatologu
 • Obilježavanje Dana jabuka i Svjetskog dana voda

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020. 


Nositelji:

Odgojitelji, str.tim, kineziolog, vanjski suradnici.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Razvijanje svijesti kod djece o važnosti sakupljanja, zbrinjavanja i recikliranja otpada.


Realizirani zadaci:
 • projekt "Svemir"
 • kontinuirane aktivnosti eko patrole vrtića kao i aktivnosti sakupljanja starog papira, plastičnih čepova, baterija i otpadnog ulja
 • razne aktivnosti ponovne upotrebe otpada i sudjelovanje u natječaju "Riperaja"

Vrijeme realizacije:

Sve aktivnosti odvijale su se tijekom pedagoške godine 2019./2020., a natječaj je realiziran u prosincu 2019.g.


Nositelji:

Odgojitelji, ostali zaposlenici vrtića, roditelji.

Naziv teme: Živi svijet
Ostvareni ciljevi:

Djeca su tijekom raznih aktivnosti upoznavala raznolikost biljnog i životinjskog svijeta te razvijala pozitivne stavove prema prirodi.


Realizirani zadaci:
 • upoznavanje žitarica i plodova zemlje:  posjet mlinu u Martinovom selu, voćnjaku jabuka u Brodu na Kupi i lokanoj pekari
 • zajednička sadnja 2 stabla u dvorištu i okolici vrtića u projektu KD Kostrena "Rascvjetane grane za naše Kostrenjane"
 • kontinuirana briga o biljkama u vrtiću i na dvorištu

Vrijeme realizacije:

Izleti i posjeti realizirani su u rujnu i listopadu, ostale aktivnosti tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Odgojitelji, str. tim i vanjski suradnici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Želimo čistu Kostrenu i morski val, želimo mirisni zavičaj!


Eko himna:

Zlatna ribica u moru plavom,

žuto sunce nad našom glavom.

Za čisti zrak dižemo glas,

to je želja svih nas.

Želimo čistu Kostrenu i morski val,

želimo mirisni zavičaj.