Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj

Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

Telefon: 051 232-031
Fax: 051 233-202
E-mail: ravnateljica.cvrcak@gmail.com
Web: www.dvc-mali-losinj.hr

Ravnatelj/ica: Melita Muškardin
Školski koordinatori: Yvonne Vidulić i Doris Vešković Muškardin
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Moj Lošinj

  Cilj projekta je proširivanje znanja o otoku Lošinju, a provodio se u svim odgojno-obrazovnim skupinama. Planirano vrijeme realizacije bilo je od rujna 2018. do svibnja 2019. godine. Nositelji projekta su odgojitelji odgojno-obrazovnih skupina i projektni tim koji čine ravnateljica, stručne suradnice logopedinja i pedagoginja te četiri odgojiteljice koordinatorice. Realizacija projekta uključivala je periodične susrete projektnog tima, mjesečno timsko planiranje i refleksiju odgojitelja-koorinatora i odgojitelja odgojno-obrazovnih skupina, obrazac o provedenim aktivnostima i pripadajuću foto dokumentaciju, informiranje roditelja putem roditeljskih sastanaka i panoa, suradnju s društvenom sredinom, prezenataciju projekta na Danima otvorenih vrata Vrtića te evaluaciju (upitnik za odgojitelje i roditelje).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja
 • Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja
 • Đurđica Šimičić, predstavnica Jadranka hoteli d.o.o.
 • Mario Kamalić, predsjednik Udruženja obrtnika Cres-Lošinj
 • Matea Petar, predstavnica Komunalnih usluga Cres Lošinj
 • Jelena Basta, predstavnica roditelja i Instituta Plavi svijet
 • Melita Muškardin, v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Doris Vešković Muškardin, stručna suradnica pedagoginja i eko-koordinatorica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Yvonne Vidulić, odgojiteljica i eko-koordinatorica Dječjeg vrtića Cvrčak
 • Alma Šeperović, tajnica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Srđan Ivanišević, domar Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Kata Divić, glavna kuharica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Merima Mujić, glavna spremačica (pralja/švelja) Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Odvajanje otpada
Cilj:
 • Cilj je razvijanje svijesti o potrebi i važnosti razvrstavanja otpada, recikliranju te očuvanju prirode i okoliša otoka Lošinja.

Zadatak:
 • Zadatak je aktivnostima sadržanim u ovoj tematskoj cjelini poticati i razvijati svijest o važnosti odvajanja otpada i njegovog recikliranja u svrhu očuvanja okoliša i kraja u kojem živimo te unaprijeđenja zdravog načina življenja djece i ostalog stanovništva. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Program će se provoditi situacijski prema potrebama i interesima djece kontinuirano tijekom pedagoške godine u svim odgojno-obrazovnim skupinama Vrtića (jasličkim i vrtićkim). Planirani poticaji nudit će se djeci prema godišnjem planu i programu rada, kalendaru događanja, godišnjim dobima i dr.
 • Kvaliteta programa će se vrednovati praćenjem i refleksijom odgojitelja koji provode program te eko-koordinatora, stručnog tima i ravnatelja.

Nositelji:
 • Nositelji su svi djelatnici Vrtića te lokalna zajednica, a uz njih će aktivni sudionici ovog procesa biti djeca i njihovi roditelji. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Odvajanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Informiranje odgojitelja (-ica) i ostalih djelatnika Vrtića (posebice tehničkog osoblja) o načinu odvajanja otpada u centralnom objektu i svim područnim objektima vrtića.
 • Naučiti djecu vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina kako odvajati otpad u odgojno-obrazovnoj skupini, u koje spremnike odlagati određenu vrstu otpada te kako kompostirati bio-otpad.
 • Poticati i razvijati svijest u djece o važnosti  odvajanja otpada radi očuvanja okoliša.
 • Naučiti djecu kako ponovno koristiti reciklabilne materijale izradom didaktičkih materijala i ukrasa. 

Realizirani zadaci:
 • Održan je ciklus radionica voditeljica stručne suradnice pedagoginje i predstavnice Komunalnih usluga Cres-Lošinj na temu odvajanja otpada za djecu 7 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina (djeca od 4. do 7. godine života) u centralnom objektu i područnim objektima vrtića.
 • Sudjelovanje u likovnom natječaju "Svojim primjerom pokaži i otpad u spremnike odlaži" Komunalnih usluga Cres-Lošinj. U natječaju je sudjelovalo 9 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina koje su na zadanu temu trebale izraditi plakat, strip, likovni rad i dr. s popratnom porukom o važnosti odvajanja otpada. 
 • Održane radne akcije uređenja vrtićkih dvorišta u suradnji s roditeljima djece u 4 područna objekta te u centralnom objektu vrtića.
 • Prikupljeni su plastični čepovi kontinuirano tijekom pedagoške godine za pomoć udruzi osoba oboljelih od multiple skleroze.
 • Obilježeni su dani tematski vezani za očuvanje okoliša (Svjetski dan voda, Dan planeta zemlje, vjetski dan kornjača, bilološke raznolikosti, dupina i dr.)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/2019. (od rujna 2018. do lipnja 2019.godine).


Nositelji:
 • Odgojiteljica koordinatorica, stručna suradnica pedagoginja - koordinatorica, ravnateljica, odgojitelji (-ice), roditelji, djeca, pomoćno-tehničko osoblje vrtića, lokalna zajednica (Komunalne usluge Cres - Lošinj i dr.).  

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Eko kodeks

Ne čupaj cvijeće, već ga sadi!

Ne bacaj smeće, u kante ga odlaži!

Vodu štedi, prirodu čuvaj!

Svjetlo ugasi i okoliš spasi!


Eko himna:

Iako smo mali puno toga znamo,

zato svoju prirodu volimo i čuvamo.

Od kartona, čepova, raznovrsnih vreća,

izraditi igračku to je naša sreća.

Iskorištene papire ne bacamo u smeće,

ponovno koristimo i manje i veće.

Posebnu briu poklanjamo bilju,

bilo da je riječ o lavandi ili smilju.