Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj

Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

Telefon: 051 232-031
Fax: 051 233-202
E-mail: ravnateljica.cvrcak@gmail.com
Web: www.dvc-mali-losinj.hr

Ravnatelj/ica: Melita Muškardin
Školski koordinatori: Yvonne Vidulić i Doris Vešković Muškardin
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja
 • Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja
 • Đurđica Šimičić, predstavnica Jadranka hoteli d.o.o.
 • Mario Kamalić, predsjednik Udruženja obrtnika Cres-Lošinj
 • Sabina Sirovica, predstavnica Komunalnih usluga Cres Lošinj
 • Kristina Hofmann, predstavnica Komunalnih usluga Cres Lošinj
 • Jelena Basta, predstavnica roditelja i Instituta Plavi svijet
 • Melita Muškardin, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Doris Vešković Muškardin, stručna suradnica pedagoginja i eko-koordinatorica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Yvonne Vidulić, odgojiteljica i eko-koordinatorica Dječjeg vrtića Cvrčak
 • Monika Miočić, odgojiteljica i eko-koordinatorica Dječjeg vrtića Cvrčak
 • Natalia Antunović, odgojiteljica i eko-koordinatorica Dječjeg vrtića Cvrčak
 • Alma Šeperović, tajnica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Srđan Ivanišević, domar Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Kata Divić, glavna kuharica Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
 • Merima Mujić, glavna spremačica (pralja/švelja) Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Odvajanje otpada
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o potrebi i važnosti razvrstavanja otpada, recikliranju te očuvanju prirode i okoliša našeg otoka. 

Zadatak:
 • Aktivnostima sadržanim u ovoj tematskoj cjelini poticati i razvijati svijest o važnosti odvajanja otpada i njegovog recikliranja u svrhu očuvanja okoliša i kraja u kojem živimo te unapređenja zdravog načina življenja djece i ostalog stanovništva. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Program se provodi situacijski prema potrebama i interesima djece kontinuirano tijekom pedagoške godine u svim odgojno-obrazovnim skupinama Vrtića (jasličkim i vrtićkim). Planirani poticaji nudit će se djeci prema godišnjem planu i programu rada, kalendaru događanja, godišnjim dobima i dr. Kvaliteta programa će se vrednovati praćenjem i refleksijom odgojitelja koji provode program te eko-koordinatora, stručnog tima i ravnateljice. 

Nositelji:
 • Svi djelatnici Vrtića te lokalna zajednica, a uz njih će aktivni sudionici ovog procesa biti djeca i njihovi roditelji. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izrada povrtnjaka i gredica s aromatičnim biljem
Ostvareni ciljevi:
 • Informirati odgojitelje (-ice) i ostale djelatnike Vrtića o izradi povrtnjaka te kalendaru sadnje povrća. Proširivanje znanja u djece o dijelovima biljke te razlikovanju povrća. Naučiti djecu vrtićkih dgojno-obrazovnih skupina kako zasaditi biljku. Poticati i razvijati samosatlno održavanje povrtnjaka. Poticati i razvijati svijest o očuvanju okoliša i zdravim namirnicama. 

Realizirani zadaci:
 • Realizirane su raznovrsne aktivnosti na temu biljka i povrće, sadnja biljaka i kompostiranje te zdravoj prehrani. Odrađeni su pripremni radovi za izradu povrtnjaka (prekopavanje zemlje, vađenje većeg kamenja, izrada stazica od prethodno korištenih drvenih paleta). Započeta je izrada gredica te pripreme za sadnju. Kontinuirana briga o gredicama s aromatičnim biljem u područnim odjeljenjima Vrtića. Svakodnevno kompostiranje ostataka voća i povrća te lišća. 

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom pedagoške godine 2019/2020. i dalje. 

Nositelji:
 • Odgojiteljice članice koordinacijskog eko-odbora, domar, odgojitelji (-ice) i djeca vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina, predstavnice Komunalnih usluga Cres-Lošinj. 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne čupaj cvijeće, već ga sadi!

Ne bacaj smeće, u kante ga odlaži!

Vodu štedi, prirodu čuvaj!

Svjetlo ugasi i okoliš spasi!


Eko himna:

Iako smo mali puno toga znamo, 

zato svoju prirodu volimo i čuvamo. 

Od kartona, čepova,  raznovrsnih vreća,

izraditi igračku to je naša sreća.

Iskorištene papire ne bacamo u smeće,

ponovno koristimo i manje i veće.

Posebnu brigu poklanjamo bilju,

bilo da je riječ o lavandi ili smilju.