Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj

Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

Telefon: 051 232-031
Fax: 051 233-202
E-mail: ravnateljica.cvrcak@gmail.com
Web: www.dvc-mali-losinj.hr

Ravnatelj/ica: Melita Muškardin
Školski koordinatori: Yvonne Vidulić i Doris Vešković Muškardin
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

  • Moj Lošinj

    Cilj projekta je proširivanje znanja o otoku Lošinju, a provodio se u svim odgojno-obrazovnim skupinama. Planirano vrijeme realizacije bilo je od rujna 2018. do svibnja 2019. godine. Nositelji projekta su odgojitelji odgojno-obrazovnih skupina i projektni tim koji čine ravnateljica, stručne suradnice logopedinja i pedagoginja te četiri odgojiteljice koordinatorice. Realizacija projekta uključivala je periodične susrete projektnog tima, mjesečno timsko planiranje i refleksiju odgojitelja-koorinatora i odgojitelja odgojno-obrazovnih skupina, obrazac o provedenim aktivnostima i pripadajuću foto dokumentaciju, informiranje roditelja putem roditeljskih sastanaka i panoa, suradnju s društvenom sredinom, prezenataciju projekta na Danima otvorenih vrata Vrtića te evaluaciju (upitnik za odgojitelje i roditelje).