Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj

Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

Telefon: 051 232-031
Fax: 051 233-202
E-mail: ravnateljica.cvrcak@gmail.com
Web: www.dvc-mali-losinj.hr

Ravnatelj/ica: Melita Muškardin
Školski koordinatori: Yvonne Vidulić, Natalia Antunović, Monika Miočić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Biološka raznolikost našeg mora
Cilj:

Upoznavanje i proširivanje znanja o biološkoj raznolikosti Jadranskog mora s naglaskom na cresko-lošinjski arhipelag, razvijanje svijesti o važnosti očuvanja biljnih i životinjskih vrsta u moru te čistoće mora i podmorja.


Zadatak:

Suradnja s Institutom Plavi svijet i uključivanje u njihov projekt Ribarske priče. U sklopu ovog projekta planirane su edukativne radionice u prostorijama Vrtića i u prostorijama Instituta Plavi svijet. Organizirani jednodnevni i višednevni izleti i posjete (Institus Plavi svijet, oporavilište za morske kornjače, Vransko jezero, i druge) za djecu u šestoj i sedmoj godini života. Raznovrsnim aktivnostima obilježit će se dani iz kalendara događanja: Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan voda, Sat za planet Zemlju, Međunarodni dan planeta Zemlje, Svjetski dan kornjača, Svjetski dan okoliša, Svjetski dan dupina i dr. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Program se provodi situacijski prema potrebama i interesima djece tijekom pedagoške godine 2021./2022. u svim odgojno-obrazovnim skupinama Vrtića (jasličkim i vrtićkim). Planirani poticaji nudit će se djeci prema planu i programu rada, kalendaru događanja, godišnjim dobima i dr. Kvaliteta programa će se vrednovati praćenjem i refleksijom odgojitelja koji provode program te eko-kordinatora, stručnog tima i ravnateljice.


Nositelji:

Nositelji programa su odgojitelji svih odgojno-obrazovnih skupina Vrtića i lokalna zajednica, a uz njih će aktivni sudionici ovog procesa biti djeca i roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Proširivanje i održavanje postojećeg povrtnjaka
Ostvareni ciljevi:

Proširivanje znanja u djece o dijelovima biljke te razlikovanju povrća. Naučiti djecu kako zasaditi biljku. Poticati i razvijati samostalno održavanje povrtnjaka. Poticati i razvijati svijest o očuvanju okoliša i zdravim namirnicama.


Realizirani zadaci:

Realizirane su raznovrsne aktivnosti na temu biljka i povrće, zdrava prehrana, sadnja povrća, voća, aromatičnog bilja i drugih te kompostiranje. Održava se postojeći povrtnjak (prekopavanje zemlje, izrada stazica od predhodno korištenih drvenih paleta i dr). Kontinuirana briga o gredicama s aromatičnim biljem u područnim odjeljenjima Vrtića. Svakodnevno kompostiranje voća i povrća te lišća. 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. i dalje.


Nositelji:

Odgojiteljice članice koordinacijskog eko-odbora, domar, odgojitelji (-ice) i djeca vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina, predstavnice Komunalnih usluga Cres-Lošinj.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne čupaj cvijeće, već ga sadi!

Ne bacaj smeće, u kante ga odlaži!

Vodu štedi, prirodu čuvaj!

Svijetlo ugasi i okoliš spasi!


Eko himna:

Iako smo mali puno toga znamo,

zato svoju prirodu volimo i čuvamo.

Od kartona, čepova, raznovrsnih vreća,

izraditi igračku to je naša sreća.

Iskorištene papire ne bacamo u smeće,

ponovo koristimo i manje i veće.

Posebnu brigu poklanjamo bilju,

bilo da je riječ o lavandi ili smilju.