Eko škola

Osnovna škola Brod Moravice

Školska 3
51312 Brod Moravice

Telefon: 051 817-135
Fax: 051 817-135
E-mail: skola@os-brod-moravice.skole.hr
Web: www.os-brod-moravice.skole.hr

Ravnatelj/ica: Duško Zatezalo
Školski koordinatori: Vesna Pintar-Grgurić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • \\\'\\\'7 zlatno-zelenih koraka Ekoškole\\\'\\\'

  Projekt se bazira na jednogodišnjem školskom projektu, kao međupredmetna korelacija u kojoj sudjeluju i ekolozi naše škole. Prezentira se na kraju školske godine, završna priredba.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

ČLANOVI EKOODBORA ŠKOLE

2018./2019.

 • učitelji
 1. Duško Zatezalo, ravnatelj
 2. Vesna Pintar-Grgurić, koordinator, učiteljica prirode i biologije
 3. Bojan Raukar, član
 4. Tajana Jauk Mance, član
 • administrativno - tehničko osoblje
 1. Gordana Havaić, spremačica
 2. Emil Tušek, domar
 • učenici
 1. Ivona Petrinić, 6. r.
 2. Matija Legović. 7. r.
 3. Karlo Jurković, 5. r.
 • roditelji
 1. Dejan Jurković
 2. Martina Šporčić
 • predstavnici lokalne samouprave
 1. Dragutin Crnković, načelnik
 2. Valter Crnković, ing. šumarstva, HŠUŠ Vrbovsko

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ekološke aktivnosti
Cilj:
 • Sve ekološke aktivnosti ugraditi u nastavne predmete, slobodne aktivnosti, izborne predmete, dodatnu nastavu, izvannastavne sadržaje.
 • Odraditi sve eko akcije na nivou škole.
 • Potaknuti sve mještane na brigu za okoliš njegovo očuvanje i zdravlje svih.

Zadatak:
 1.  obilježiti važne datume
 2. uključiti ekološke teme u nastavne predmete
 3. rad na medijima, pisati za stranicu škole
 4. praćenje i bilježenje koliko je sakupljeno papira
 5. obilježavanje Dana plodova zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učitelji, učenici
 • roditelji, mještani
 • razrednici
 • knjižničarka
 • pedagog
 • ravnatelj
Naziv teme: Okoliš
Cilj:
 • Steći navike da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor.
 • Uočiti ljepotu lijepo uređenog okoliša.
 • Upoznati vrijednost biljaka u našoj okolini.

Zadatak:
 1. planirati kako urediti okoliš
 2. uređenje malog školskog vrta
 3. uređenje kamenjara
 4. uređenje školskog travnjaka
 5. uređenje voćnjaka
 6. sudjelovanje u akcijama čišćenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • domar
 • učitelji i učenici
 • spremačica
 • razrednici
 • ekolozi
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Naučiti pravilno raspoređivati obroke.
 • Povezati pojmove zdravlje - hrana.
 • Naučiti podjelu hranjivih tvari, važnost za prehranu.
 • Redovito vježbanje i boravak na svježem zraku.

Zadatak:
 1. upoznati se s pojmom ''zdrava prehrana''
 2. sudjelovati u izradi školskog jelovnika
 3. štetnost ovisnosti
 4. Dan pješaćenja

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici
 • školski liječnik
 • kuharica
 • učiteljica biologije
 • pedagog
 • roditelji
Naziv teme: Električna energija
Cilj:
 • Spoznati da štednja električne energije ovisi isključivo o nama.
 • Utjecati na ponašanje i štednju energenata u svakodnevnom životu.
 • Upoznati proizvodnju električne energije.

Zadatak:
 1. prema mogućnosti posjetiti HE Munjara u Zelenom viru i upoznati način proizvodnje električne energije
 2. bilježenje i praćenje potrošnje električne energije
 3. postavljanje upozorenja iznad prekidača za štednju električne energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

​Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učitelj fizike
 • domar
 • mladi fizičari
 • svi učenici škole
 • razrednici
 • ekolozi
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode, štednji
 • Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće
 • Posjetiti i upoznati vodena staništa biljni i životinjski svijet u njima, te njihova zaštita od zagađenja

Zadatak:
 1. voda izvor života, kao motiv stvaralaštva
 2. upoznanje života u vodi na rijeci
 3. zrada edukativnog materija za učenike, mještane
 4. očitavanje vodomjera i vođenje bilješki
 5. postavljanje poruka i upozorenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • uz Dan voda i podizanje Zelene zastave
 • jednom mjesečno

Nositelji:
 • svi učenici škole
 • koordinator ekoškole
 • likovna, literarna grupa
 • učitelji
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Stvaranje navike odvajanja, prepoznavanja i uočavanja otpada prema vrstama, te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima 
 • Ukazivanje na štetnost otpada za okolinu, isticanje ljepoe prirode

Zadatak:
 1. sakupljati,selektirati, zbrinjavati - papir, staklo, plastiku
 2. upoznati se sa opasnostima od starih ljekova
 3. korist recikliranog papira
 4. sudjelovanje u ekološkim akcijama
 5. likovno preoblikovanje ambalaže
 6. postavljanje ekoporuka u školi, mjestu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ekogrupa
 • svi učenici
 • učitelji
 • tehničko osoblje
 • školski koordinator

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Poslovi vezani uz organizaciju i realizaciju Plana i programa Ekoškole
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati strategiju zaduženja učenika, učitelja i tehničkog osoblja, ekološki odgajati, kontinuirano razvijati kolektivnu ekološku svijest

 


Realizirani zadaci:
 • uvrstiti u God. plan i program rada ekoškoleprojekte vezane uz ekoaktivnosti
 • pratiti rad ekoodbora i ekopatrola
 • na korelacijama povezati kroz ekološke teme sve nastavne predmeta
 • prezentirati javnosti naš rad
 • obilježiti važnije datume

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji škole, tehničko osoblje
Naziv teme: Aktivnosti vezane uz okoliš škole
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje kolektivne ekološke svijesti
 • ekološko odgajanje
 • čuvati okoliš škole i mjesta

Realizirani zadaci:
 • sudjelovanje u ''Zelenoj čistki''
 • obilazak divljih deponija
 • vođenje bilješki - vanjska ekopatrola
 • radovi na uređenju kamenjara, prilazne ceste do škole, okoliša škole
 • uređenje voćnjaka

Vrijeme realizacije:

Cijelu školsku godinu 2018./2019. (osim kada je vani snijeg)

 


Nositelji:
 • svi učenici škole, djelatnici škole i tehničko osoblje
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • educirati učenike o zdravoj prehrani, tjelovježba

Realizirani zadaci:
 • provedena anketa o prehrambenim navikama
 • izrada plakata o zdravom voću - banana, jabuka, naranča
 • obilježen plakatom ''Svjetski dan zdravlja''
 • suradnja učenika ekologa - kuharice - školske medicine

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici škole, učiteljica biologije, kuharica i školska medicina
Naziv teme: Područje električne energije
Ostvareni ciljevi:
 • razvoj strategije štednje električne energije

Realizirani zadaci:
 • planirana štednja električne energije kroz dežurstvo učenika i dežurnih učitelja
 • postavljanje naljepnica o štednji električne energije
 • konrolirati i očitavati potrošnju električne energije
 • izrada plakata uz nastavnu temu ''Energija''

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019.

 


Nositelji:
 • ekolozi starijih razreda
 • učenici i dežurni učitelji
Naziv teme: Područje vode
Ostvareni ciljevi:
 • redovito praćenje potrošnje vode, educirati učenike o štednji vode i racionalnoj potrošnji vode

Realizirani zadaci:
 • planirana štednja vode kroz dežurstvo učenika i učitelja
 • izrada plakata uz Dan voda
 • projektni dan na nivou škole ''Voda''
 • obilaženje izvora vode

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019.

 • pojačano uz Dan voda i uz projektni dan

Nositelji:
 • učenici ekolozi
 • učenici nižih razreda
 • učenici 6. razreda
 • učenici i svi djelatnici škole
Naziv teme: Područje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • kontinuirano razvijati kolektivnu ekološku svijest, ekološki odgajati 

Realizirani zadaci:
 • selektivno odlaganje otpada u školi
 • skupljanje baterija
 • sakupljanje papira ''Metis'' Rijeka
 • poziv mještanima na selektivno zbrinjavanje otpada
 • izrada ekoloških maski
 • sakupljanje iskorištenih kuverti
 • sudjelovanje u izradi uradaka od tetrapak ''Ekopaket'' (viši razredi) ekolozi

Vrijeme realizacije:

Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019.

 • povećati aktivnosti pred zimu i prije proljeća

Nositelji:
 • ekološka grupa viših razreda
 • učenici nižih razreda
 • svi učenici i djelatnici škole
 • mještani

(s obzirom da nas ima malo, svi sudjelujemo u svemu, neki više - ekolozi, neki manje)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Čuvajmo šume, vodu i zrak, da ne dođe nitko do prijatelj drag!"


Eko himna:

Zeleni kaj 

Našu ćemo školu pretvoriti u raj.

Njezin znak će biti zeleni kaj.

Cvijeće ćemo saditi i smeće ćemo bacati,

zelenom zastavom radosno mahati.

 

Naša je škola Ekoškola,

Održati okoliš ona mora.

U njoj smo sada glavni mi:

učenici, učitelji, djelatnici svi!

 

Svi ulenici sada znaju

što je ekologija.

Svjetlo gasi, novac štedi

idi van, park uredi!

 

Travu nemoj gaziti,

kuda hodaš moraš paziti!

Nasmiješi se I daruj nam

svoj Ekosan!

 

Naša je škola Ekoškola,

održati okoliš ona mora.

U njoj smo sada glavni mi:

učenici, učitelji, djelatnici svi!

 

Himnu smo ispjevali,

patrolu smo osnovali.

Zeleni kaj

i škola naj - naj