Eko škola

Osnovna škola Brod Moravice

Školska 3
51312 Brod Moravice

Telefon: 051 817-135
Fax: 051 817-135
E-mail: skola@os-brod-moravice.skole.hr
Web: www.os-brod-moravice.skole.hr

Ravnatelj/ica: Duško Zatezalo
Školski koordinatori: Vesna Pintar-Grgurić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Reci \\\\\\\\\\\\\\\\

  Projekt se bazira na jednogodišnjem školskom projektu, kao međupredmetna korelacija u kojoj sudjeluju i ekolozi naše škole sa učenicima nižih razreda. Prezentira se na kraju školske godine, završna priredba, za kraj školske godine.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ekoaktivnosti
Cilj:
 • Svi ekološki sadržaji ugrađuju se u nastavne predmete, u slobodne aktivnosti, dodatnu nastavu, izvnnastavne aktivnosti.
 • Obilježavanje važnijih ekodatuma, razvijatai svijest i navike o pozitivnom odnosu prema prirodi, održavanje ekoakcije na nivou škole, očuvanje i održavanje okoliša s ciljem njegova očuvanja te zdravlja svih.

Zadatak:
 • Godišnji plan i program rada Škole u koji je ugrađen rad Ekoškole, obilježavanje važnih datuma, ugrađivanje ekoloških tema u nastavne predmete, sakupljanje papira, plastičnih čepova, pisanje članka, uređenje web stranice, obilježavanje Dana plodova zemlje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2019./2020., ovisno o obilježavanju važnih datuma.


Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji, učitelj informatike, učitelj hrvatskog jezika, ravnatelj škole, koordinator ekoškole, vjeroučitelji.
Naziv teme: Okoliš
Cilj:
 • Održavati ljepotu lijepog i uređenog okoliša te uočiti velike vrijednosti biljaka u našem okolišu, stjecanje navika da radom uređujemo i oplemenjujemo svoj prostor.

Zadatak:
 • Okoliš škole uređuje se prema planu ekogrupe, uređivanje kamenjara sadnjom ukrasnih biljaka, sređivanje školskog voćnjaka (obrezivanje, branje, košnja, grabljenje, pripremanje za zimu), sadnja ukrasnih biljaka u vaze, sudjelovanje u organiziranim akcijama čišćenje u okolici škole i mjesta.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2019./2020., ovisno o dužini zime.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji škole.
Naziv teme: Zdravlje
Cilj:
 • Upoznati se i naučiti sa osnovnom podjelom hranjivih tvari, njihova važnost u našoj prehrani, sudjelovati u izradi školskog jelovnika, upoznati se sa važnošću mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani učenika, redovito održavanje higijene tijela, vježbanje i boravak na zraku.
 • Povezati pojmove hrana - zdravlje.

Zadatak:
 • Objasniti učenicima pojam "zdrava hrana", razgovarati s učenicima o njihovim prehrambenim navikama, izrada piramide zdrave hrane, sudjelovati u izradi školskog jelovnika, obilježiti Svjetski dan zdravlja, Dan pješačenja, Dan sporta.
 • Izbjegavanje ovisnosti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Obilježavanje važnih datuma prema danu, ostalo kroz školsku godinu 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici i učitelje škole, učitelj TZK, školska medicina, ekolozi, kuharica.
Naziv teme: Štednja električne energije
Cilj:
 • Raditi na razvijanju navika štednje električne energije i uočiti da ona ovisi isključivo o našem ponašanju.
 • Upoznati proizvodnju električne energije.

Zadatak:
 • Istražiti kako voda sudjeluje u proizvodnji električne energije.
 • Izrada i postavljanje upozorenja iznad prekidača za gašenje svjetla.
 • Praćenje i bilježenje potrošnje električne energije u školi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji škole, fizičari, tehničari, ekolozi, kreativci.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Uočavanje i prepoznavanje otpada prema vrsti.
 • Upoznati se s vrstama otpada koji se treba odvajati zbog reciklaže, naučiti se da postoji pametan otpad.
 • Osvještavanje o pogrškama u ponašanju i ukazati na štetnost otpada za okolinu, istaknuti ljepotu prirode kada u njoj nema otpada, a time je i okliš zdravlji.

Zadatak:
 • Selektiranje, zbrinjavanje, sakupljanje papira, baterija.
 • Upoznavanje sa opasnostima od starih ljekova te upoznavanje kako ih zbrinuti.
 • Kako se može koristiti reciklirani papir.
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša i odlaganje otpada u reciklažna dvorišta.
 • Preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji, ekogrupa, kreativci, likovna grupa, domar, spremačica, školska medicina.
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Učenje o potrebi štednje pitke vode, kemijski sastav vode te razlika između pitke i otpadne vode.
 • Uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju.
 • Prepoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće.
 • Upoznati vodena staništa u svom zavičaju.

Zadatak:
 • Upoznati se sa kakvoćom pitke vode u našem okruženju.
 • Voditi brigu o stalnoj štednji i racionalnom korištenju vode. Kontrola slavina u školi.
 • Očitavanje vodomjera i vođenje bilješki.
 • Obilježiti Dan voda, Dan šuma, Dan močvara.
 • Postavljanje poruka i upozorenja na mjestima korištenja vode u školi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2019./2020.

 • Važniji datumi prema datumima. Neke aktivnosti ponavljati će se redovito (očitanja).

Nositelji:
 • Učenici i učitelji škole, ekolozi, kreativci, tehničari i fizičari.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Čuvajmo šumu, vodu i zrak, da ne dođe nitko do prijatelj drag!"

Ne bacaj smeće, trpaj ga u vreče.

1, 2, 3, u okoliš sada svi, očistimo ga i sredimo da ga ne uvrijedimo.

Sunce sije, cvijeće se smije a i mi sretni smo sada svi!


Eko himna:

Zeleni kaj 

Našu ćemo školu pretvoriti u raj.

Njezin znak će biti zeleni kaj.

Cvijeće ćemo saditi i smeće ćemo bacati,

zelenom zastavom radosno mahati.

 

Naša je škola Ekoškola,

Održati okoliš ona mora.

U njoj smo sada glavni mi:

učenici, učitelji, djelatnici svi!

 

Svi ulenici sada znaju

što je ekologija.

Svjetlo gasi, novac štedi

idi van, park uredi!

 

Travu nemoj gaziti,

kuda hodaš moraš paziti!

Nasmiješi se I daruj nam

svoj Ekosan!

 

Naša je škola Ekoškola,

održati okoliš ona mora.

U njoj smo sada glavni mi:

učenici, učitelji, djelatnici svi!

 

Himnu smo ispjevali,

patrolu smo osnovali.

Zeleni kaj

i škola naj - naj!