Eko škola

Dječji vrtić Zipkica, Zabok

STJEPANA RADIĆA 15
49210 ZABOK

Telefon: 049-221-599
Fax: 049-222-599
E-mail: dv-zipkica@kr.t-com.hr
Web: www.vrtic-zipkica.hr

Ravnatelj/ica: DIJANA LOVINČIĆ-CRNKOVIĆ
Školski koordinatori: JASNA ZUBIĆ, DIJANA MARENIĆ, ANKICA ARL
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :