Eko škola

Srednja škola Otočac

Ćirila i Metoda 2
53 220 Otočac

Telefon: 053/771-133
Fax: 053/771-133
E-mail: ured@ss-otocac.skole.hr
Web: http://ss-otocac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ivan Vidmar
Školski koordinatori: Dijana Nikšić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ivan Vidmar, Dijana Nikšić, Iva Abramović, Augustin Jelušić, Edi Šop, Mirjana Dasović, Anđelko Vidmar, Ivica Šušić
 • učenici: Irena Šporčić, Josipa Barak, Marko Asić, Aleksandar Ristić.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Cilj:
 • Spoznati da pod pojmom biološke raznolikosti podrazumijevamo svu različitost života na Zemlji koja obuhvaća sve gene, životinjske i biljne vrste, ekološke sustave i krajolike.
 • Biološka raznolikost je temelj prirodnog bogatstva, i o njenom čuvanju i zaštiti ovisi opstanak samog čovjeka, kao vrste.
 • Educiranje učenika o važnosti bioraznolikosti te poticanje razvoja svijesti o međuovisnosti živog svijeta na Zemlji.

Zadatak:
 • Razumjeti da na planetu žive različite biljke i životinje koje su neprocjenjivo bogatstvo različitosti a naša je budućnost u tome da se ta različitost očuva
 • Upoznavanje s nekima od ugroženih vrsta, njihovim staništima i načinima njihove zaštite
 • Razvijati svijest o ljepotama kraja u kojem živimo i važnost očuvanja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • foto-dokumentacija

Nositelji:
 • Nastavnici, učenici, vanjski suradnici
Naziv teme: ŠTEDNJA VODE
Cilj:
 • produbljivanje spoznaja o vodi, njenoj rasprostranjenosti, važnosti za živa bića te odgovornom ponašanju naspram vode

Zadatak:
 • Edukacija učenika kroz međupredmetno povezivanje nastavnih sadržaja u redovitom programu
 • Upoznati važnost kruženja i „neuništivosti vode“ te razumjeti putove njena onečišćenja i zaštite
 • Racionalno korištenje vode u prostoru škole
 • Praćenje korištenja vode u školi
 • Evidencija i evaluacija potrošnje vode
 • Preračunavanje potrošnje vode u litrama po osobi (dnevno)
 • Izračunavanje cijene potrošene

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • foto-dokumentacija, bilješke

Nositelji:
 • Eko patrola
 • koordinatorica
 • zaduženi nastavnici 
 • učenici, tehničko osoblje
Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • Naučiti da otpad nije smeće, da ga se može preraditi i ponovno upotrijebiti te na taj način čuvati prirodu
 • Razviti sposobnost za odabir uporabnih predmeta prema načelu manjeg onečišćenja prirode
 • Spoznati da se opetovanom uporabom papira spašavaju stabla
 • Upoznati opasne zagađivači prirode koje svakodnevno koristimo, spoznati važnost pravilnog zbrinjavanja
 • Upoznati štetnost plastičnih proizvoda (vrećica) za živu prirodu te razvijanje navike uporabe trajne ambalaže (torbi, košara), ostvariti suradnju s lokalnom   zajednicom na zbrinjavanju otpada
 • Sigurno zbrinuti elektronički otpad i istrošene štedne žarulje
 • Oplemeniti unutarnji i vanjski prostor škole zelenilom te osigurati kvalitetniji život učenika u školi
 • Obilježiti Dan planete Zemlje aktivnostima usmjerenim na nisku potrošnju energije i oplemenjivanje okoliša škole

Zadatak:
 • upoznati otpad s kojim se susrećemo u školskom okruženju
 • razlikovati otpad od smeća– upoznati važnost odvojenog prikupljanja otpada
 • upoznati načine odlaganja otpada
 • upoznati stablo – sirovinu za proizvodnju papira
 • upoznati važnost drveta(šume) za održavanje prirodne ravnoteže i opstanka čovjeka
 • sakupljanje i pravilno odlaganje papira mjerenje količine sakupljenog papira, evidentiranje uspješnosti, organiziranje odvoza starog papira
 • upoznati štetne utjecaje plastične ambalaže za sav živi svijet
 • uočiti, sakupiti i pravilno odložiti plastičnu ambalažu u školi i roditeljskom domu
 • odlaganje u reciklažno  dvorište
 • edukacija učenika o važnosti i prednostima uporabe platnenih vrećica ili pletenih torbi prilikom odlaska u kupovinu
 • pravilno zbrinuti elektroničku opremu koja nije u funkciji, čišćenje unutarnjeg i vanjskog prostora škole
 • sadnja i zbrinjavanje cvijeća i drugog zelenila u školi i školskom dvorištu
 • sakupljanje sjemenja i sadnica, rasađivanje cvijeća kod učenika razvijati i njegovati radne navike, inovativnost, poduzetnost, odgovornost i stvaralaštvo
 • stjecanje znanja i razvoj svijesti o načinima, potrebama, uporabi i očuvanju prirode

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • foto dokumentacijom

Nositelji:
 • Koordinatorica, nastavnici, učenici, vanjski suradnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Spoznati da pod pojmom biološke raznolikosti podrazumijevamo svu različitost života na Zemlji koja obuhvaća sve gene, životinjske i biljne vrste, ekološke sustave i krajolike.
 • Biološka raznolikost je temelj prirodnog bogatstva, i o njenom čuvanju i zaštiti ovisi opstanak samog čovjeka, kao vrste.
 • Educiranje učenika o važnosti bioraznolikosti te poticanje razvoja svijesti o međuovisnosti živog svijeta na Zemlji.

Realizirani zadaci:
 • Razumjeti da na planetu žive različite biljke  i životinje koje su neprocjenjivo bogatstvo različitosti a naša je budućnost u tome da se ta različitost očuva
 • Upoznavanje s nekima od ugroženih vrsta , njihovim staništima i načinima njihove zaštite
 • Razvijati svijest o ljepotama kraja u kojem živimo i važnost očuvanja okoliša.

Vrijeme realizacije:

Nastavna 2018./2019. godina


Nositelji:
 • Nastavnici šumarske struke
Naziv teme: ŠTEDNJA VODE
Ostvareni ciljevi:
 • edukacija učenika kroz međupredmetno povezivanje nastavnih sadržaja u redovitom programu;
 • upoznati važnost kruženja i „neuništivosti vode“ te razumjeti putove njena onečišćenja i zaštite

Realizirani zadaci:
 • Racionalno korištenje vode u prostoru škole
 • Praćenje korištenja vode u školi
 • Evidencija i evaluacija potrošnje vode
 • Preračunavanje potrošnje vode u litrama po osobi (dnevno)
 • Izračunavanje cijene potrošene vode dnevno po osobi

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne 2018./2019. godina


Nositelji:
 • Eko-odbor, domar, Eko-patrola
Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • Naučiti da otpad nije smeće, da ga se može preraditi i ponovno upotrijebiti te na taj način čuvati prirodu,
 • Razviti sposobnost za odabir uporabnih predmeta prema načelu manjeg onečišćenja prirode
 • Spoznati da se opetovanom uporabom papira spašavaju stabla
 • Upoznati opasne zagađivači prirode koje svakodnevno koristimo, spoznati važnost pravilnog zbrinjavanja
 • Upoznati štetnost plastičnih proizvoda (vrećica) za živu prirodu te razvijanje navike uporabe trajne ambalaže (torbi, košara), ostvariti suradnju s lokalnom   zajednicom na zbrinjavanju otpada
 • Sigurno zbrinuti elektronički otpad i istrošene štedne žarulje
 • Oplemeniti unutarnji i vanjski prostor škole zelenilom te osigurati kvalitetniji život učenika u školi
 • Obilježiti Dan planete Zemlje aktivnostima usmjerenim na nisku potrošnju energije i oplemenjivanje okoliša škole

Realizirani zadaci:
 • upoznati otpad s kojim se susrećemo u školskomokruženju
 • razlikovati otpad od smeća– upoznati važnost odvojenog prikupljanja otpada
 • upoznati načine odlaganja otpada
 • Sakupljanje i pravilno odlaganje papira mjerenje količine sakupljenog papira,evidentiranje uspješnosti, organiziranje proizvodnje papira, odvoza starog papira

Vrijeme realizacije:

Nastavna 2018./2019. godina


Nositelji:
 • Gacka d.o.o.
 • Eko-odbor

Eko kodeks

Eko kodeks:

"I priroda voli kućni red!"


Eko himna: