Eko škola

Osnovna škola Vukomerec, Zagreb

POREČKA 7C
10000 ZAGREB

Telefon: 01/2370222
Fax: 012370261
E-mail: os.vukomerec@skole.hr
Web: http://www.os-vukomerec-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: ZDRAVKO DOMINIK
Školski koordinatori: VESNA VUKOJEVIĆ, MARIJA SANDRIĆ
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • A što ptice jedu zimi?

    VODITELJI PROJEKTA: Učiteljice Tanja Švagelj i Vesna Vukojević. SUDIONICI U PROJEKTU: svi učenici i učitelji škole prema rasporedu. TRAJANJE PROJEKTA: tijekom školske godine 2015./ 2016., s mogućnošću nastavljanja projekta u sljedećim godinama. CILJEVI I IZVEDBA PROJEKTA: Naša škola nalazi se u rubnom dijelu Zagreba i okružena je dosta velikim školskim dvorištem u kojem ima drveća (npr. hrastova) koji su ostaci vegetacije koja je tu bila i prije gradnje škole, 1974. godine. Stoga je u našoj okolici i priličan broj ptica, od kojih neke vrste viđamo tijekom cijele godine. Postavili smo si pitanje: koliko naši učenici poznaju lokalno prisutne vrste ptica? Znaju li ih prepoznati? Znaju li nazive vrsta koje viđaju? Koliko znaju o preživljavanju naših ptičjih susjeda zimi, kada je hladno, i sve je prekriveno snijegom? Znaju li zašto bi bilo opravdano hraniti ptice stanarice tijekom hladnijeg dijela godine? Zbog tih pitanja odlučili smo pokrenuti projekt \\\'A što ptice jedu zimi\\\' s ciljevima: naučiti prepoznavati vrste ptica u našoj okolini; naučiti o njihovim životnim uvjetima i načinu prehrane; uočiti da su mnoge vrste ptica korisne u vrtu i dvorištu jer se hrane štetnim kukcima, pa smanjuju potrebu za korištenjem insekticida; naučiti izraditi, postaviti i pravilno koristiti jednostavne vrste hranilica za ptice; koristiti se različitim izvorima informacija kojima proširujemo znanje (udžbenici, stručna literatura, internetske stranice); poznati se s pojmom bioraznolikosti na primjeru očuvanja i povećanja broja ptičjih vrsta u okolišu škole; uočiti i upoznati se s pojmom prirodne ravnoteže; stjecati navike odgovornog ponašanja ispunjavanjem dogovorenih zaduženja; razvijati empatično ponašanje prema živim bićima s kojima dijelimo životni prostor. REALIZACIJA: kako bi ostvarili zadane ciljeve projekt smo podijelili u nekoliko dijelova: 1. Eko skupine 1.-4. i 5.-8. razreda obavit će istraživanje o vrstama ptica stanarica u našem okolišu koristeći se dostupnom literaturom, internetom i fotografiranjem u školskom dvorištu. 2. Skupina Mali maketari sa svojom voditeljicom predložit će i izraditi nekoliko modela hranilica za različite vrste ptica koje znamo da se pojavljuju ili očekujemo u našem okolišu, prema rezultatima dobivenim od ekoskupina. 3. Prema podacima o očekivanim vrstama ptica nabavit ćemo više vrsta sjemenja i druge hrane. 4. U okviru nastave prirode i društva, prirode i biologije, te na satovima razredne zajednice svi će učenici biti upoznati s projektom, te će se odrediti koji će razredi i koji učenici svakodnevno puniti hranilice.5. Na satovima razredne zajednice učenici će izrađivati kugle od masnoće (goveđi loj, svinjska mast) i sjemenki pod nadzorom razrednika. 6. Svi će se učenici poticati na fotografiranje ptica na hranilicama, a fotografije će se izložiti na panoima u učionicama i ostalim prostorima škole. 7. Hranjenje će se provoditi od 11. mjeseca 2015. do 4. mjeseca 2016. godine. 8. U tom razdoblju učenici članovi ekoskupina i ostali zainteresirani pratit će, promatranjem i koristeći se fotografijama drugih učenika broj vrsta, njihovu preferiranu vrstu hrane, procjenjivati brojnost pojedine vrste na hranilištu. 9. Nakon završetka sezone hranjenja ptica, ekoskupine će prezentirati rezultate svojih promatranja i istraživanja svim učenicima pomoću plakata, članka u školskom listu \\\'Žubor\\\', PP prezentacije i/ili video uratka te na web stranicama škole.

  • Akcije sakupljanja starog papira

    Tijekom godine organizirat ćemo 5-7 akcija sakupljanja starog papira u suradnji sa Unija papirom. Tijekom proteklih godina primijetili smo sve veće uključivanje stanovnika četvrti Vukomerec i Trnava u našim naporima podizanja ekološke svijesti. Sa zadovoljstvom primjećujemo pozitivan učinak na ekološki prihvatljivo ponašanje roditelja, susjeda, djedova i baka učenika naše škole.

  • Akcije sakupljanja starih baterija

    Tijekom godine organizirat ćemo 3-5 akcija sakupljanja starih baterija u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o. Cilj akcija je osvješćivanje opasnosti od onečišćenja nastalog nepravilnim odlaganjem upotrijebljenih baterija.