Eko škola

Osnovna škola Vukomerec, Zagreb

POREČKA 7C
10000 ZAGREB

Telefon: 01/2370222
Fax: 012370261
E-mail: os.vukomerec@skole.hr
Web: http://www.os-vukomerec-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: ZDRAVKO DOMINIK
Školski koordinatori: VESNA VUKOJEVIĆ, MARIJA SANDRIĆ
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • A što ptice jedu zimi?

  VODITELJI PROJEKTA: Učiteljice Tanja Švagelj i Vesna Vukojević. \\nSUDIONICI U PROJEKTU: svi učenici i učitelji škole prema rasporedu. \\nTRAJANJE PROJEKTA: tijekom školske godine 2015./ 2016., s mogućnošću nastavljanja projekta u sljedećim godinama. CILJEVI I IZVEDBA PROJEKTA: Naša škola nalazi se u rubnom dijelu Zagreba i okružena je dosta velikim školskim dvorištem u kojem ima drveća (npr. hrastova) koji su ostaci vegetacije koja je tu bila i prije gradnje škole, 1974. godine. Stoga je u našoj okolici i priličan broj ptica, od kojih neke vrste viđamo tijekom cijele godine. Postavili smo si pitanje: koliko naši učenici poznaju lokalno prisutne vrste ptica? Znaju li ih prepoznati? Znaju li nazive vrsta koje viđaju? Koliko znaju o preživljavanju naših ptičjih susjeda zimi, kada je hladno, i sve je prekriveno snijegom? Znaju li zašto bi bilo opravdano hraniti ptice stanarice tijekom hladnijeg dijela godine? Zbog tih pitanja odlučili smo pokrenuti projekt \\\'A što ptice jedu zimi\\\' s ciljevima: naučiti prepoznavati vrste ptica u našoj okolini; naučiti o njihovim životnim uvjetima i načinu prehrane; uočiti da su mnoge vrste ptica korisne u vrtu i dvorištu jer se hrane štetnim kukcima, pa smanjuju potrebu za korištenjem insekticida; naučiti izraditi, postaviti i pravilno koristiti jednostavne vrste hranilica za ptice; koristiti se različitim izvorima informacija kojima proširujemo znanje (udžbenici, stručna literatura, internetske stranice); poznati se s pojmom bioraznolikosti na primjeru očuvanja i povećanja broja ptičjih vrsta u okolišu škole; uočiti i upoznati se s pojmom prirodne ravnoteže; stjecati navike odgovornog ponašanja ispunjavanjem dogovorenih zaduženja; razvijati empatično ponašanje prema živim bićima s kojima dijelimo životni prostor. \\nREALIZACIJA: kako bi ostvarili zadane ciljeve projekt smo podijelili u nekoliko dijelova: \\n1. Eko skupine 1.-4. i 5.-8. razreda obavit će istraživanje o vrstama ptica stanarica u našem okolišu koristeći se dostupnom literaturom, internetom i fotografiranjem u školskom dvorištu. \\n2. Skupina Mali maketari sa svojom voditeljicom predložit će i izraditi nekoliko modela hranilica za različite vrste ptica koje znamo da se pojavljuju ili očekujemo u našem okolišu, prema rezultatima dobivenim od ekoskupina. \\n3. Prema podacima o očekivanim vrstama ptica nabavit ćemo više vrsta sjemenja i druge hrane. \\n4. U okviru nastave prirode i društva, prirode i biologije, te na satovima razredne zajednice svi će učenici biti upoznati s projektom, te će se odrediti koji će razredi i koji učenici svakodnevno puniti hranilice.\\n5. Na satovima razredne zajednice učenici će izrađivati kugle od masnoće (goveđi loj, svinjska mast) i sjemenki pod nadzorom razrednika. \\n6. Svi će se učenici poticati na fotografiranje ptica na hranilicama, a fotografije će se izložiti na panoima u učionicama i ostalim prostorima škole. \\n7. Hranjenje će se provoditi od 11. mjeseca 2015. do 4. mjeseca 2016. godine. \\n8. U tom razdoblju učenici članovi ekoskupina i ostali zainteresirani pratit će, promatranjem i koristeći se fotografijama drugih učenika broj vrsta, njihovu preferiranu vrstu hrane, procjenjivati brojnost pojedine vrste na hranilištu. \\n9. Nakon završetka sezone hranjenja ptica, ekoskupine će prezentirati rezultate svojih promatranja i istraživanja svim učenicima pomoću plakata, članka u školskom listu \\\'Žubor\\\', PP prezentacije i/ili video uratka te na web stranicama škole.

 • Akcije sakupljanja starog papira

  Tijekom godine organizirat ćemo 5-7 akcija sakupljanja starog papira u suradnji sa Unija papirom. Tijekom proteklih godina primijetili smo sve veće uključivanje stanovnika četvrti Vukomerec i Trnava u našim naporima podizanja ekološke svijesti. Sa zadovoljstvom primjećujemo pozitivan učinak na ekološki prihvatljivo ponašanje roditelja, susjeda, djedova i baka učenika naše škole.

 • Akcije sakupljanja starih baterija

  Tijekom godine organizirat ćemo 3-5 akcija sakupljanja starih baterija u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o. Cilj akcija je osvješćivanje opasnosti od onečišćenja nastalog nepravilnim odlaganjem upotrijebljenih baterija.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Zdravko Dominik, ravnatelj
 • Marin Kokić, pedagog
 • Iva Žodan, psihologinja
 • Vesna Vukojević, prof. biologije i kemije, ekokoordinatorica
 • Marija Sandrić, učiteljica, ekokoordinatorica
 • Lina Đurđek, učiteljica, voditeljica ekoskupine
 • Brankica Ivančić, voditeljica ekoskupine
 • Tatjana Haber, prof. likovne kulture
 • Kristina Ćutić, prof. hrvatskoga jezika
 • Amalija Kijuk, prof. informatike
 • Snježana Golubić, učiteljica
 • Ljiljana Vugrinec, učiteljica
 • Brankica Komušanac, tajnica
 • Ivana Pavlinušić Kurspahić, prof. geografije
 • Antonija Planinić, ing. aeroprometa
 • Maja Tkalčević, prof. matematike
 • Valentina Ćukušić, magistra biologije
 • Marija Pavičić, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vukomerec
 • Mato Horvat, domar
 • Jadranka Baričević, prof. tjelesne i zdravstvene kulture
 • Stjepan Rašić, učenik
 • Stjepan Lacić, učenik
 • Magdalena Katalenić, učenik
 • Tomislav Mendeš, učenik
 • Ana Totić, učenica
 • Ivona Kvesić, učenica
 • Karlo Kokotović, učenik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan rada ekoškole
Cilj:
 • Razvitak ekološke svijesti naših učenika

Zadatak:
 • Sve ekoteme: hrana, energija, voda, otpad
 • Donošenje plana rada za šk. god. 2018./2019.
 • Sastanci Odbora Ekoškole

Otpad:

 • organiziranje prikupljanja  rabljenog tekstila u suradnji s udrugom Humana Nova u okviru Europskog tjedna smanjenja otpada
 • animiranje učenika i roditelja te stanovnika naselja za čuvanje i prikupljanje rabljenog tekstila
 • prikupljanje starih baterija
 • u suradnji s lokalnom samoupravom pribavljanje spremnika za papir i plastiku, te osiguravanjje istih od mogućnosti vandalskog postupanja
 • nabava posuda za odlaganje plastičnog otpada i papira u učionicama-hodnicima-školskom dvorištu
 • izrada i/ili nabava kompostišta
 • edukacija učenika i djelatnika o načinima i razlozima za odvojeno prikupljanje otpada –plakati,edukativni pano, prezentacija s prošlogodišnjeg eko-natjecanja
 • Sudjelovanje u raznim projektima udruge Lijepa naša
 • Organiziranje ekopatrola za nadgledanje štednje el. energije i vode u prostorima škole
 • Prikupljanje žira u školskom dvorištu za pečenje kruha, prodaju Šumariji te dekoraciju i radionice
 • Organiziranje predavanja i/ ili radionica o reciklaži; kružnoj ekonomiji (teme vezane uz Projektni dan)

Projekt:Očuvanje biološke raznolikosti:

 • Ptice našeg užeg zavičaja/ Izrada hranilica za ptice (A što ptice jedu zimi?), promatranje, istraživanje, fotografiranje…
 • Projekt: Šišmiši
 • Prenošenje projekta iz prošle godine (nije ostvaren)-poučna staza

Vertikalni vrt u blagovaonici – začinsko bilje

 • -mogući projekt za sudjelovanje na Državnom natjecanju ekoškola
 • Uređenje okoliša škole cvjetnim sadnicama i ukrasnim biljem, presađivanje i njega bilja u prostorima škole te briga o ružičnjaku.
 • Praćenje svih aktivnosti vezanih uz djelovanje Ekoškole fotografijama i video zapisima
 • Prezentacija aktivnosti Ekoškole putem medija, školskog lista, internetskih stranica škole te povezivanje s lokalnom zajednicom

OBILJEŽAVANJE EKODATUMA

 • Međunarodni dan zaštite životinja
 • Dan zahvalnosti za plodove zemlje – izložba, blagoslov kruha i plodova jeseni – Očuvanje biološke raznolikosti- stare sorte voća i povrća, banke sjemenja
 • Dan kravate (kulturna baština) - prezentacija, ankete, učenici i učitelji odijevaju kravate, fotografiraju se.
 • Međunarodni dan zaštite močvara
 • Svjetski dan šuma i  voda
 • Viši razredi: izrada panoa na temu Šume – pluća grada
 • Svjetski dan zdravlja – radionice, predavanja, plakati
 • Dan planeta Zemlja – Projektni dan
 • Sudjelovanje na manifestaciji Zagrebački energetski tjedan (Trg bana Josipa Jelačića).
 • Posjet Šumarskom institutu u Jastrebarskom – 6. razredi?
 • Međunarodni dan biološke raznolikosti,
 • Bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta
 • Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Školski koordinatori
 • Učenici svih razrednih odjela, učitelji i domari
 • voditelji ekoskupina Marija Sandrić, Lina Đurđek
 •  ekoskupine, svi razrednici i učenici
 • Vesna Vukojević
 • Valentina Ćukušić
 • novinarska skupina
 • ravnatelj
Naziv teme: Štednja energije
Cilj:
 • osvijestiti potrebu za očuvanjem energije (struja, voda)
 • očuvati okoliš odgovornim ponašanjem prema okolišu i štednjom energije i vode

Zadatak:
 • pratiti ostvarivanje planiranih aktivnosti putem bilježaka u dnevniku ekopatrole
 • brinuti se očuvanju energije u školi i školskom okolišu (provjera električnih utičnica, prekidača, slavina...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ekoskupina
Naziv teme: Razvrstavanje otpada - nabava kontejnera i posuda
Cilj:
 • Osvijestiti potrebu za odvajanjem papirnatog, plastičnog, staklenog, tekstilnog otpada kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša i smanjila količina energije korištene za proizvodnju navedenih sirovina.

Zadatak:
 • Nabavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike za cijelu školu, te posuda za prikupljanje plastike, čepova i papira u prostorima škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ekokoordinatori, članica ekoodbora i ujedno predsjednica Mjesnog odbora Vukomerec Marija Pavičić.
Naziv teme: Dan zaštite životinja
Cilj:
 • Učenici i svi djelatnici škole trebaju uočiti potrebu humanog odnosa prema kućnim ljubimcima ali i divljim životinjama čija je sudbina ovisna o ljudskim aktivnostima. 

Zadatak:
 • Ove šk.god. učenici će posjetiti špilju Veternicu  i upoznati se s životnim uvjetima i potrebama  populacije šišmiša.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jesen  i proljeće 2018./2019.,

 • posjet Veternici fotografiranje, izrada plakata

Nositelji:
 • Učenici 6., 7.,i 8. razreda i učiteljica V. Ćukušić
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje
Cilj:
 • Osvijestiti povezanost čovjeka s prirodom i potrebu očuvanja okoliša kako bi  ljudska vrsta opstala.

Zadatak:
 • Školska svečanost na koju učenici i učitelji donose različite plodove i krušne proizvode, uz izvođenje prigodnog programa i blagoslov plodova zemlje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

12.10.2018.


Nositelji:
 • KUD, svi učitelji, učenici, župnik.
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • Očuvanje kulturne i povijesne baštine.

Zadatak:
 • Obilježavanje svjetskog dana kravate izradom likovnih radova, nošenjem kravata, upoznavanjem učenika i djelatnika s ulogom Hrvata u stvaranju ovog prepoznatljivog odjevnog predmeta, te mogućnostima korištenja kravate kao prepoznatljivog simbola naše domovine. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2018. 

 • Fotografije, članak u školskom listu "Žubor"

Nositelji:
 • Ekokoordinatorice, učitelji, učenici, ostali djelatnici škole. 
Naziv teme: Izrada vertikalnog vrta
Cilj:
 • biljke pročišćavaju zrak
 • uljepšati  prostor škole
 • sadnjom biljaka  jedne iznad drugih bolje iskoristiiti prostor
 • u školi omogućiti da učenici uče o biljkama iz prve ruke: sijanje, klijanje, sadnja, potreba za tlom, svjetlom, vodom...
 • omogućiti uzgoj povrća, ukrasnih i začinskih
 • razvijati kod djece potrebu za estetskim uređivanjem okoliša biljkama
 • biljka na istom mjestu i izvan sezone

Zadatak:
 • prenamijenom drvenih paleta napraviti zidne nosače posuda za biljke 
 • sijanjem, reznicama ili kupnjom doćido dovoljnog broja ukrasnog i začinskog bilja
 • od plastičnih boca napraviti posude za biljke
 • postaviti posude sa zasađenim biljkama na palete
 • zalijevati biljke i redovito brinuti o njima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Siječanj - ožujak 2019. za izradu vertikalnog vrta, 

 • Praćenje: fotografijama, članak u školskom listu

Nositelji:

Učenice i učenici 5., 7. i 8. razreda, 

domari, 

učiteljice V. Ćukušić, M. Sandrić i V. Vukojević

Naziv teme: Prikupljanje starih baterija
Cilj:
 • osvijestiti potrebu odvajanja i prikupljanja starih baterija na razini škole i lokalne zajednice
 • razvijati ekološku svijest i primjenu u svakodnevnom životu

Zadatak:
 • prikupljanje  starih baterija u nekoliko akcija u tekućoj školskoj godini (po potrebi) te pohranjivanje u suradnji s odgovarajućom tvrtkom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ekokoordinatorice
 • školski pedagog
 • domari / tehničko osoblje
Naziv teme: Recikliranje tekstila
Cilj:
 • osvijestiti potrebu odvajanja i prikupljanja tekstilnog otpada na razini škole i lokalne zajednice
 • razvijati ekološku svijest i primjenu u svakodnevnom životu
 • poticanje zapošljavanja društveno isključenih osoba kroz proces stvaranja nove vrijednosti odbačenih predmeta i proizvodnju kvalitetnih i inovativnih proizvoda
 • održivi razvoj lokalne zajednice, smanjenje siromaštva i očuvanje prirode
 • izgradnja tolerantnih društvenih odnosa i uravnoteženo korištenje resursa

Zadatak:
 • prikupljanje tekstila u suradnji sa Socijalnom zadrugom Humana Nova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom Europskog tjedna smanjenja otpada ( studeni 2018.)

 • Fotografije, praćenje i članci u školskom listu"Žubor"

 


Nositelji:
 • ekokoordinatorice
 • školski pedagog
 • domari / tehničko osoblje
 • svi učenici i učitelji škole 
Naziv teme: Poučni vrt
Cilj:
 • Upoznati učenike s biljnim vrstama listopadne šume našeg kraja.
 • Koristiti u nastavi Prirode i društva u 2. razredu i 6. razredu u predmetu Priroda.

Zadatak:
 • Zasadit ćemo biljke koje nalazimo u sloju grmlja i prizemnom sloju listopadne kontnentalne šume. Učenici i učiteljice će zasaditi biljke u ograđenom dijelu školskog vrta. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.

 • bilješke, fotografije

Nositelji:
 • Učenici 8. razreda, prof. V. Ćukušić, prof. V. Vukojević

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan zaštite životinja
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su upoznati s ulogom šišmiša u ekosustavu.

Realizirani zadaci:
 • Posjetili smo špilju Veternicu u jesen i nakon toga u proljeće kako bismo stekli bolji uvid u način života šišmiša te načine kako ,ožemo pomoći u očuvanju njihovih staništa.

Vrijeme realizacije:

Jesen i proljeće 2018.-2019. 


Nositelji:
 • V.Ćukušić, V.Vukojević, učenic i5.-8. razreda
Naziv teme: Dani kruha
Ostvareni ciljevi:

http://os-vukomerec-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=510&mshow=290#mod_news


Realizirani zadaci:

http://os-vukomerec-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=510&mshow=290#mod_news


Vrijeme realizacije:

12. 10. 2018.


Nositelji:
 • KUD
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su upoznati (mlađi) s ulogom Hrvata u povijesti nastankakravate.

Realizirani zadaci:
 • načinjenaje PowerPoint prezentacija o nastanku kravate
 • učenici su na nastavi Likovne kulture oblikovali kravatu i prikazali je na različite načine
 • većina učenika i učitelja odjenuli su kravatu

 


Vrijeme realizacije:

18.10.2018. 


Nositelji:
 • Ekokoordinatorice, učitelji, učenici
Naziv teme: Izrada vertikalnog vrta
Ostvareni ciljevi:
 • Izradom vertikalnog vrta uljepšali smo prostor škole biljkama koristeći se dosad neiskorištenim prostorom -zidovima
 • Učenici su sami sijali, presađivali zalijevali biljke istovremeno učeći o njihovim životnim potrebama, ali i o mogućnostima stvaranja vrta u urbanim prostorima.

 


Realizirani zadaci:
 • Za izradu vertikalnog vrta oporabili smo drvene palete i plastične boce

Vrijeme realizacije:

Siječanj - ožujak 2019.


Nositelji:
 • Učiteljice:V. Ćukušić, M. Sandrić, V. Vukojević
 • Domari
 • Učenici 5. ,7., 8. razreda
Naziv teme: Recikliranje starog tekstila
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanjem starog tekstila u našoj ovogodišnjoj akciji učenici, njihovi roditelji i učitelji malo su doprinjeli smanjenju onečišćenja okoliša koje nastaje zbog proizvodnje tekstika i odjevnih predmeta.
 • Nadamo se da smo bar malo osvijestili kod sudionika akcije potrebu za smanjenjem potražnje i kupovine velikih količina novih tekstilnih predmeta jer smo ih upoznali s utroškom energije, kemikalija i ukupnim onečišćenjem koje nastaje radom tekstilne industrije. 
 • Suradnjom s a socijlnom zadrugom Humana Nova  pokušavamo omogućiti zapošljavanje teže zapošljivih osoba

Realizirani zadaci:
 • Ostvarili smo uspješnu akciju prikupljanja starih tekstilnih predmeta u okviru Europskog tjedna smanjenja otpada.

Vrijeme realizacije:

23. 11. 2018. 


Nositelji:
 • Ekokoordinatorie, djelatnici socijalne zadruge Humana Nova, učenici, djelatnici škole
Naziv teme: Poučni vrt
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici sada mogu vidjeti uživo biljke prizemnog sloja listopadne šume, pratiti njihov razvoj i promjene tijekom godišnjih doba  te  na taj način bolje i lakše ostvariti predviđene obrazovne ishode.

 


Realizirani zadaci:
 • Započeli smo sa stvaranjem poučnog vrta u ograđenom prostoru u središtu škole. Za sad raspolažemo s 15-stak vrsta biljaka i većim brojem primjeraka određenih vrsta. 

Vrijeme realizacije:

Ožujak, travanj i svibanj 2019. 


Nositelji:
 • Učenici 8,. razreda, 
 • učiteljice V.Ćukušić i V. Vukojević
Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje svijesti o važnosti zdrave, uravnotežene i pravilne prehrane
 • uvrstiti zdrave i raznolike obroke u svakodnevnu prehranu učenika
 • koristi za zdravlje uvođenjem meda u prehranu


Realizirani zadaci:

http://os-vukomerec-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=527&mshow=290#mod_news

 • Ostvarili smo program  “Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka” koji organizira Hrvatska poljoprivredna agencija.
 • Predstavili smo kruh i krušne proizvode od žira iz okoliša naše škole na Danu kruha - Danu zahvalnosti za plodove Zemlje.
 • Izradili smoi predstaviti  radionice, plakate te prezentacije za sve učenike škole u sklopu Projektnog dana.
   


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019. ( " Program mlijeka u školama ", " Shema školskog voća " )

 • istopad ( Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove Zemlje )
 • prosinac ( " Školski medni dan " )
 • travanj ( radionice u vidu Projektnog dana )

Nositelji:
 • ekoškola
 • ravnatelj
 • ekokoordinatorice
 • svi učenici škole
Naziv teme: Štednja energije
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su aktivnim sudjelovanjem u mjerenju potrošnje vode i struje, te učenjem načina racionalnijeg korištenja energenata stvarali navike štedljivog korištenja energije.

Realizirani zadaci:
 • učenici su pratili ostvarivanje planiranih aktivnosti putem bilježaka u dnevniku ekopatrole
  • brinuli su se očuvanju energije u školi i školskom okolišu (provjera električnih utičnica, prekidača, slavina...)

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./ 2019.


Nositelji:
 • ekoskupine
Naziv teme: Prikupljanje starih baterija
Ostvareni ciljevi:
 • osvijestiti potrebu selektivnog prikupljanja otpada te raznim aktivnostima educirati učenike i tako djelovati na dobrobit škole, ali i lokalne zajednice
 • razvijati ekološku svijest i njezinu primjenu u svakodnevnomm životu
 • razvijati održivi razvoj lokalne zajednice, sudjelovati u poticanju smanjenja siromaštva i očuvanju prirode


Realizirani zadaci:
 • održane su četiri akcije prikupljanja starih baterija i prikupljeno je 150 kg starih baterija

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./ 2019.


Nositelji:
 • ekokoordinatorice
 • svi učenici i učitelji
 • školski pedagog, domari i tehničko osoblje

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što ne može čovjek mogu ljudi!

 


Eko himna: