Eko škola

Osnovna škola Vukomerec, Zagreb

POREČKA 7C
10000 ZAGREB

Telefon: 01/2370222
Fax: 012370261
E-mail: os.vukomerec@skole.hr
Web: http://www.os-vukomerec-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: ZDRAVKO DOMINIK
Školski koordinatori: VESNA VUKOJEVIĆ, MARIJA SANDRIĆ
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • A što ptice jedu zimi?

  VODITELJI PROJEKTA: Učiteljice Tanja Švagelj i Vesna Vukojević. SUDIONICI U PROJEKTU: svi učenici i učitelji škole prema rasporedu. TRAJANJE PROJEKTA: tijekom školske godine 2015./ 2016., s mogućnošću nastavljanja projekta u sljedećim godinama. CILJEVI I IZVEDBA PROJEKTA: Naša škola nalazi se u rubnom dijelu Zagreba i okružena je dosta velikim školskim dvorištem u kojem ima drveća (npr. hrastova) koji su ostaci vegetacije koja je tu bila i prije gradnje škole, 1974. godine. Stoga je u našoj okolici i priličan broj ptica, od kojih neke vrste viđamo tijekom cijele godine. Postavili smo si pitanje: koliko naši učenici poznaju lokalno prisutne vrste ptica? Znaju li ih prepoznati? Znaju li nazive vrsta koje viđaju? Koliko znaju o preživljavanju naših ptičjih susjeda zimi, kada je hladno, i sve je prekriveno snijegom? Znaju li zašto bi bilo opravdano hraniti ptice stanarice tijekom hladnijeg dijela godine? Zbog tih pitanja odlučili smo pokrenuti projekt 'A što ptice jedu zimi' s ciljevima: naučiti prepoznavati vrste ptica u našoj okolini; naučiti o njihovim životnim uvjetima i načinu prehrane; uočiti da su mnoge vrste ptica korisne u vrtu i dvorištu jer se hrane štetnim kukcima, pa smanjuju potrebu za korištenjem insekticida; naučiti izraditi, postaviti i pravilno koristiti jednostavne vrste hranilica za ptice; koristiti se različitim izvorima informacija kojima proširujemo znanje (udžbenici, stručna literatura, internetske stranice); poznati se s pojmom bioraznolikosti na primjeru očuvanja i povećanja broja ptičjih vrsta u okolišu škole; uočiti i upoznati se s pojmom prirodne ravnoteže; stjecati navike odgovornog ponašanja ispunjavanjem dogovorenih zaduženja; razvijati empatično ponašanje prema živim bićima s kojima dijelimo životni prostor. REALIZACIJA: kako bi ostvarili zadane ciljeve projekt smo podijelili u nekoliko dijelova: 1. Eko skupine 1.-4. i 5.-8. razreda obavit će istraživanje o vrstama ptica stanarica u našem okolišu koristeći se dostupnom literaturom, internetom i fotografiranjem u školskom dvorištu. 2. Skupina Mali maketari sa svojom voditeljicom predložit će i izraditi nekoliko modela hranilica za različite vrste ptica koje znamo da se pojavljuju ili očekujemo u našem okolišu, prema rezultatima dobivenim od ekoskupina. 3. Prema podacima o očekivanim vrstama ptica nabavit ćemo više vrsta sjemenja i druge hrane. 4. U okviru nastave prirode i društva, prirode i biologije, te na satovima razredne zajednice svi će učenici biti upoznati s projektom, te će se odrediti koji će razredi i koji učenici svakodnevno puniti hranilice.5. Na satovima razredne zajednice učenici će izrađivati kugle od masnoće (goveđi loj, svinjska mast) i sjemenki pod nadzorom razrednika. 6. Svi će se učenici poticati na fotografiranje ptica na hranilicama, a fotografije će se izložiti na panoima u učionicama i ostalim prostorima škole. 7. Hranjenje će se provoditi od 11. mjeseca 2015. do 4. mjeseca 2016. godine. 8. U tom razdoblju učenici članovi ekoskupina i ostali zainteresirani pratit će, promatranjem i koristeći se fotografijama drugih učenika broj vrsta, njihovu preferiranu vrstu hrane, procjenjivati brojnost pojedine vrste na hranilištu. 9. Nakon završetka sezone hranjenja ptica, ekoskupine će prezentirati rezultate svojih promatranja i istraživanja svim učenicima pomoću plakata, članka u školskom listu 'Žubor', PP prezentacije i/ili video uratka te na web stranicama škole.

 • Akcije sakupljanja starog papira

  Tijekom godine organizirat ćemo 5-7 akcija sakupljanja starog papira u suradnji sa Unija papirom. Tijekom proteklih godina primijetili smo sve veće uključivanje stanovnika četvrti Vukomerec i Trnava u našim naporima podizanja ekološke svijesti. Sa zadovoljstvom primjećujemo pozitivan učinak na ekološki prihvatljivo ponašanje roditelja, susjeda, djedova i baka učenika naše škole.

 • Akcije sakupljanja starih baterija

  Tijekom godine organizirat ćemo 3-5 akcija sakupljanja starih baterija u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o. Cilj akcija je osvješćivanje opasnosti od onečišćenja nastalog nepravilnim odlaganjem upotrijebljenih baterija.

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Zdravko Dominik, ravnatelj
 • Marin Kokić, pedagog
 • Iva Žodan, psihologinja
 • Vesna Vukojević, prof. biologije i kemije, ekokoordinatorica
 • Marija Sandrić, učiteljica, ekokoordinatorica
 • Lina Đurđek, učiteljica, voditeljica ekoskupine
 • Brankica Ivančić, voditeljica ekoskupine
 • Tatjana Haber, prof. likovne kulture
 • Kristina Ćutić, prof. hrvatskoga jezika
 • Amalija Kijuk,, prof. informatike
 • Snježana Golubić, učiteljica
 • Ljiljana Vugrinec, učiteljica
 • Brankica Komušanac, tajnica
 • Ivana Pavlinušić Kurspahić, prof. geografije
 • Hrvoje Mučnjak, prof. tehničke kulture
 • Maja Tkalčević, prof. matematike
 • Valentina Ćukušić, magistra biologije
 • Marija Pavičić, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vukomerec
 • Mato Horvat, domar
 • Jadranka Baričević, prof. tjelesne i zdravstvene kulture
 • Stjepan Rašić, učenik
 • Stjepan Lacić, učenik
 • Magdalena Katalenić, učenik
 • Tomislav Mendeš
 • Ana Totić
 • Sanja Trajkovski Bojić, prof. engleskog jezika


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznollikost povrtnih kultura
Cilj:
 • Naučiti saditi sadnice raznih povrtnih kultura na visokim gredicama, naučiti načine uzgoja različitih te objasniti učenicima načine održavanja i brige o istima, uvrstiti to uzgojeno povrće u školskoj kuhinji u vidu prehrane.


Zadatak:

 • Sadnja povrtnih kultura na uzdignutim gredicama.
 • Zalijevanje bilja (kišnicom).


Nositelji:

 • Valentina Ćukušić, magistra biologije
 • Učenici

 

Naziv teme: Štednja energije
Cilj:

 • Primjenjivati naučeno u svakodnevnom životu
 • Osvijestiti potrebu za očuvanjem energije (voda, struja)
 • Osvijestiti učenike o važnosti očuvanja okoliša i odgovornog ponašanja prema školskom okolišu i prirodi općenito 


Zadatak:

 • Praćenje i nadziranje ostvarivanja planiranih aktivnosti (ekodnevnik)
 • Vođenje brige o očuvanju energije u školi i školskom okolišu (provjera električnih utičnica, prekidača, slavina i sl.)
 • Poticanje učenika na odgovorno postupanje prema školskom okolišu
   


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Ekoskupine

Naziv teme: Bioraznolikost životinjskih vrsta
Cilj:

 • Naša škola nalazi se u rubnom dijelu Zagreba i okružena je dosta velikim školskim dvorištem u kojem ima drveća (npr. hrastova) koji su ostaci vegetacije koja je tu bila i prije gradnje škole, 1974. godine. Stoga je u našoj okolici i priličan broj ptica, od kojih neke vrste viđamo tijekom cijele godine. Postavili smo si pitanje: koliko naši učenici poznaju lokalno prisutne vrste ptica? Znaju li ih prepoznati? Znaju li nazive vrsta koje viđaju? Koliko znaju o preživljavanju naših ptičjih susjeda zimi, kada je hladno, i sve je prekriveno snijegom? Znaju li zašto bi bilo opravdano hraniti ptice stanarice tijekom hladnijeg dijela godine? Zbog tih pitanja odlučili smo pokrenuti projekt 'A što ptice jedu zimi' s ciljevima: naučiti prepoznavati vrste ptica u našoj okolini; naučiti o njihovim životnim uvjetima i načinu prehrane; uočiti da su mnoge vrste ptica korisne u vrtu i dvorištu jer se hrane štetnim kukcima, pa smanjuju potrebu za korištenjem insekticida; naučiti izraditi, postaviti i pravilno koristiti jednostavne vrste hranilica za ptice; koristiti se različitim izvorima informacija kojima proširujemo znanje (udžbenici, stručna literatura, internetske stranice); poznati se s pojmom bioraznolikosti na primjeru očuvanja i povećanja broja ptičjih vrsta u okolišu  škole; uočiti i upoznati se s pojmom prirodne ravnoteže; stjecati navike odgovornog ponašanja ispunjavanjem dogovorenih zaduženja; razvijati empatično ponašanje prema živim bićima s kojima dijelimo životni prostor. 

Zadatak:

 • Promatrati, uočavati i bilježiti učestalost pojavljivanja pojedinih vrsta ptica stanarica u okolici škole.
   


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od studenog 2019. do kraja ožujka 2020. tekuće školske godine.


Nositelji:
 • Ekokoordinatorice

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • animiranje učenika i roditelja te stanovnika naselja za čuvanje i prikupljanje rabljenog tekstila 
 • edukacija učenika i djelatnika o načinima i razlozima za odvojeno prikupljanje otpada –plakati, edukativni pano, prezentacija 

Zadatak:
 • organiziranje prikupljanja rabljenog tekstila u suradnji s udrugom Humana Nova u okviru Europskog tjedna smanjenja otpada 
 • prikupljanje starih baterija
  •    nabava posuda za odlaganje plastičnog otpada i papira u učionicama-hodnicima (5.-8.razredi)-školskom dvorištu
  •  izrada i/ili nabava kompostišta
  • organiziranje predavanja i/ ili radionica o reciklaži, onečišćenju i zaštiti okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Sudjelovanje i organiziranje akcija prikupljanja starog tekstila, baterija, uključivanje roditelja i lokalne zajednice u izradu kompostišta i nabavu posuda za odvojeno sakupljanje otpada.

Nositelji:
 • Školski koordinatori
 • Učenici svih razrednih odjela, školski koordinatori, učitelji i domari

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što ne može čovjek, mogu ljudi!


Eko himna: