Eko škola

Osnovna škola Vladimira Nazora, Postira

Polježice 12
21410 Postira

Telefon: 021632106
Fax: 021632106
E-mail: ravnatelj@nazor-postira.hr
Web: www.nazor-postira.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Nejašmić
Školski koordinatori: Ivana Blagaić Oršulić, Ana Lovrić, Senka Zrilić, Ružica Babarović ( na zamjeni)
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • PRIKUPLJANJE , RAZVRSTAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

  Cilj projekta: Uočiti bitnost procesa recikliranja papira, kartona, plastike i starih baterija te upotrebe recikliranog papira, čuvajući naše šume. Steći naviku prikupljanja starog papira, kartona i baterija i razvrstavanja navedenog otpada. Uočiti štetnost i opasnost odlaganja navedenog otpada u prirodi .Steći naviku razvrstavanja otpada. Organizirano prikupljamo otpadni papira, karton i stare baterije. Način realizacije: šk. okoliš je podijeljen na parcele, a za svaku je zadužen pojedini razred. Učenici zajedno s razrednikom izvršavaju svoje dužnosti održavanja parcela. Tehničko se osoblje također brine za pravilno razvrstavanje otpada, a spremačice pomažu pri održavanju biljaka u ulaznom dijelu škole i na parcelama. Postoji suradnja s tvrtkom Michielli-Tomić (komunalna tvrtka) kroz čitavu godinu, kroz različite aktivnosti (uređenje školskog igrališta i dvorišta, donacija novih spremnika za smeće, proširenje znanja o gospodarenju s otpadom)…1. a) Prikupljanje starog papira i kartona u kutijama Papirko prvi i treći ponedjeljak u mjesecu po svim učionicama i prostorijama škole te u okolišu. Isto tako drugi i četvrti ponedjeljak u mjesecu, prikupljanje starih baterija pronađenih u unutrašnjosti škole, školskom okolišu i domovima učenika. U radu sudjeluju svi učenici i razrednici te vanjski suradnici (tvrtke).1. b) Jednom mjesečno se vrši selekcija papirnatog otpada i komposta te mješovitog otpada. Isto tako se provodi čišćenje okoliša škole po parcelama koje je organizirano prema utvrđenom i planiranom rasporedu. U tome sudjeluju svi učenici i djelatnici škole. Napomena: U okviru ovog samostalnog projekta povezali smo sadržaje projekta sa akcijama:prikupljanja plastičnih čepova u humanitarne svrhe, uređenje Šantića vode i Postirskih plaža i akcijom 'Zelena čistka'.

 • ZDRAVA PREHRANA

  Cilj projekta: Potaknuti djecu na zdravu prehranu. Ukazati im na važnost konzumiranja 5 obroka dnevno (tri glavna i dva međuobroka). Istaknuti važnost uzimanja namirnica iz svih pet skupina. Pokazati im da je konzumiranje hrane ljudska potreba, ali da to može biti i kreativno i zanimljivo iskustvo. Uz pomoć djelatnica školske kuhinje i koordinatorica, a uz savjetovanje nutricionistice osmišljava se zdravi jelovnik za školski tjedan. On se temelji na kombinaciji namirnica iz svih skupina. Učenici na početku školske godine sami daju ideje i prijedloge namirnica za izradu zdravog jelovnika. U ovom projektu surađivamo sa članovima Učeničke zadruge , sekcijom Mladi slastičari i Mladi voćari. Mladi slastičari sudjeluju u izradi slastica, zdravih kolača (integralno, cjelovito brašno, zamjenimo šećer medom...), zdravih zalogaja (zdravi sendviči,sokovi,voćne salate..)-ovisno o sezonskom voću. Mladi voćari sudjeluju u prikupljanju plodova iz školskog voćnjaka ( za kuhanje marmelada, izradu voćnih kolača, salata ...), svježe voće kao zdrav obrok je na taj način uključeno u ponudu zdravog jelovnika,proizvodnji maslinovog ulja iz školskog maslinika... U ovom projektu tražili bi pomoć i od naših tvrtki sa kojima surađujemo a imaju veze sa hranom (Sardina, PZ Postira, Studenac.) Od ove školske godine u našoj kuhinji se dva puta tjedno učenicima nudi svježe mlijeko ili kakao koje škola dobiva donacijom te sezonsko voće te riblji proizvodi ( pašteta od tune i srdele) također donacija tvrtke Sardina. Radove naših sekcija i učenika zabilježiti ćemo tekstom i slikom te također predstaviti učenicima preko panoa. Naši sakuplači ljekovitog bilja pripremili su zdrave čajeve iz školskog vrta. Svim gore navedenim proizvodima naša škola će se predstaviti na smotri učeničkih zadruga. Nastavljamo i dalje na radu novog izdanja učeničke kuharice, povezujući tako zdrave životne navike s kulturnom baštinom otoka. Prije dvije godine tiskali smo našu prvu tradicijsku kuharicu otoka Brača ,rad učiteljice Ane Lovrić i učenika naše škole, pod naslovom 'Kužina moje none', radimo na njenoj dopuni i novom izdanju uključujući nove izvore i učenike . Također nastavljamo sa brigom o malom povrtnjaku, započetim projektom Mi jedemo odgovorno, te njegujemo sadnju biljaka iz domaćeg sjemena.

 • VODE NAŠEGA OTOKA

  Opis projekta: Cilj-Veći niz godina bavimo se temama vezanim uz vodu pa sve dublje i raznolikije ulazimo u ovu temu proučavajući vodu i njenu ulogu kroz povijest, proučavajući je i danas u redovnoj nastavi , uočavajući da voda omogućuje život živim bićima u vodi ali i izvan nje, ali i pridavajući joj razne uloge i vrijednosti. Cilj nam je sve dugogodišnje teme odrađene u našoj školi vezane za vode našeg otoka ujediniti u jedan projekt i povezati u jednu priču koja će se nadograđivati i kroz slijedeće generacije.Projekt će nositi naslov 'Vode našega otoka', a činiti će ga više manjih međusobno povezanih uradaka. Zadatak : osposobiti i obrazovati učenike da budu dobri domaćini, ali i kulturni gosti pri predstavljanju svojih projekata, ukloniti im strah od javnog izlaganja, potaknuti učenike na drugačiju prezentaciju mjesta Postira i našeg otoka, znati prepoznati i cijeniti svoja ali i tuđa kulturna i prirodna nasljeđa i vrijednosti, upoznati se sa zaboravljenim a kulturno i ekološki vrijednim lokalitetima našeg kraja, vratiti im važnost i očuvati ih. Potaknuti lokalnu zajednicu i upravu na što veću suradnju sa školom i podržavanje učeničkih projekata. Način realizacije: izrazražavanje kroz prezentacije, literarno i likovno izražavanje, kroz akcije čišćenja , istraživački rad, uređivanje podataka-arhiviranje i objedinjavanje podataka (prezentacije, zapisi, fotografije, filmovi...) iz vezanih projekata u jednu cjelinu, objava rezultata. Nositelji: svi učenici naše škole, školske koordinatorice, učitelji, roditelji, djelatnici komunalnog odjela Općine Postira. Vrijeme realizacije: kroz cijelu nastavnu godinu.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • SANJA NEJAŠMIĆ, ravnateljica
 • IVANA BLAGAIĆ ORŠULIĆ, pedagoginja– šk. koordinatorica
 • RUŽICA BABAROVIĆ - na zamjeni - pedagoginja - šk.koordinatorica
 • ANA LOVRIĆ, učiteljica prirode, biologije, kemije – šk. koordinatorica
 • SENKA ZRILIĆ, učiteljica RN – šk. koordinatorica
 • RAZREDNICI od I. – VIII. razreda
 • FANITA MILIŠIĆ, županijski koordinator
 • ŽAN RAVLIĆ, voditelj Učeničke zadruge
 • ŽELJKA FRANČESKI, predstavnik Vijeća roditelja
 • GROZDANA RADIĆ, tajnica škole
 • EMILIJA KATIĆ / DENISA PIVALICA - na zamjeni/, JOSIPA GALIĆ  i JADRANKO ŠANTIĆ – tehničko osoblje škole
 • SINIŠA MAROVIĆ, predstavnik općine Postira
 • IVANA JELINČIĆ, direktorica TZ općine Postira
 • LJERKA VLAHOVIĆ, upraviteljica PZ Postira
 • NIKŠA MICHIELI TOMIĆ, direktor tvrtke “Michieli-Tomić” d.o.o., G. Humac

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Hrana - nekad i sad
Cilj:
 • Cilj nam je razviti naviku odabiranja zdravih namirnica u našoj prehrani, njegovati tradicijske recepte u pripremi hrane i razviti naviku uzgoja vlastite hrane.

Zadatak:
 • Zadatak  teme Hrana - nekad i sad je aktivirati učenike da sami uzgajaju hranu, njeguju staro sjeme i nastoje ga očuvati, a to ćemo realizirati radom u malom školskom povrtnjaku.
 • Učenici će sudjelovati u pripremi drugog izdanja Školske kuharice. Prvo smo izdali u projektu Mi jedemo odgovorno. Od pristiglih plodova u školskoj kuhinji pripremati će različite recepte i pri tome uočiti na važnost odabira različitih i zdravih namirnica u našoj prehrani.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Provedba teme Hrana - nekad i sad provoditi će se kroz cijelu školsku godinu 2019./2020.


Nositelji:
 • Učiteljice Senka Zrilić i Ana Lovrić, učenici 2.razreda te  učenici ostalih razreda koji iskažu želju za sudjelovanjem u ovom projektu.
Naziv teme: Održivi razvoj
Cilj:
 • Cilj ove teme je upoznati učenike, djelatnike škole, roditelje i širu  javnost što je to održivi razvoj te primjerom dobre prakse i pokazati je. Provedbu ove teme i realizirali bi kroz projekt LORA .

Zadatak:
 • Zadatak je educirati učenike o održivom razvoju, primjerom dobre prakse i učeničkom aktivnošću potaknuti ovu teme iskoritivši aktivnosti u voćnjaku i masliniku (primjeri eko uzgoja) te razvijati sposobnost učenika da educiraju širu javnost i ostale učenike na osnovi primjera dobre prakse. 
 • Nastojali bi u maslinik uvesti sjeckalicu i tradicionalni način spaljivanja grana i ostataka zamjeniti uporebom sjeckalice te stvaranjem komposta.Ovu ideju i primjer iznosili bi javnosti na javnim događanjima kao primjer dobre prakse za budućnost. Ujedno bi kod učenika razvijali poduzetnički duh (prodaja maslinovog ulja iz školskog maslinika, izrada prepoznatljive ambalaže i sl.).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ova tema i projekt LORA provodili bi se kroz školsku godinu 2019./2020. 

 • Provođenje bi se pratilo objavama sadržaja, intervjuima, predstavljanjem na raznim manifestacijama, izvješćima, fotografiranjem.

Nositelji:
 • Koordinatorice eko škole i projekta LORA Ana Lovrić, Senka Zrilić i Rzužica Babarović, učenici, voditelj učeničke zadruge Žan Ravlić, TZ Postira, PZ Postira.
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Cilj uvođenja ove teme je smanjivanje otpada te razvoj navika kod učenika i članova njihovih obitelji i šire javnosti da razvrstavaju otpad te razlikuju otpad od smeća.

Zadatak:
 • S temom otpad zadatak nam je nastaviti i dalje kao i prijašnjih godina razdvajati otpad, organizirano ga prikupljati kroz akcije prikupljanja papira, elektrootpada, plastičnih čepova.
 • Zadatak učenika je i sudjelovati i organizirati akciju čišćenja Postirskih plaža te u nju uključiti što više aktera izvan škole.
 • Jedan od zadataka je i brinuti o uređenju okoliša škole te školskoj kompostani te pobrinuti se da sve boce i limenke od pića koje se koriste u školi završe na odgovarajuće mjesto. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tema otpad provlači se kroz cijelu školsku godinu 2019./2020. 

 • Količina prikupljenog otpada se mjeri i bilježi, a sve akcije prate članovi eko patrole i bilježe fotografijom te objavama na webu škole ili drugim prikladnim medijima.

Nositelji:
 • Nositelji opisanih aktivnosti su koordinatorice eko škole, učiteljice Ana Lovrić, Senka Zrilić i Ružica Babarović, članovi eko patrole te svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Školski vrt - mali povrtnjak
Cilj:
 • Cilj ove teme je uređenje školskog vrta tj, malog povrtnjaka kojeg smo osmislili sudjelujući u projektu Mi jedemo odgovorno.
 • Razvoj učeničkih navika za brigu o okolišu, prirodi.
 • Razvijanje navika ekološke proizvodnje.

Zadatak:
 • Kroz ovu učeničku aktivnost zadatak nam je urediti školski vrt, zasaditi biljke iz vlastitog sjemena, brinuti o njima te očuvati sjeme za slijedeću godinu. Od prispjelih plodova učenici će prirediti različite recepte u školskoj kuhinji.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Projekt će se realizirati kroz cijelu školsku godinu 2019./2020.

 • Pratiti će se fotografijama i objavama na web stranici škole.

Nositelji:
 • Učiteljice Senka Zrilić i Ana Lovrić s učenicima 2.razreda te učenicima ostalih razreda koji iskžu želju za sudjelovanje o ovom projektu.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Bez otrova i smeća zdravlja puna vreća!


Eko himna:

Eco school

Eco school
Baš je cool!
Oni koji prirodu vole
Juriš u eco patrole!

Naša škola
Bit će eco fora!
Našeg cvrčka glas
Poziva na spas!

Za čisti zrak
I uređen park.
Bez otrova i smeća
Zdravlja puna vreća!

Uredan budi
Za prirodu se potrudi.
Da ti ne bude žao
Što nisi dovoljno dao.

Nećemo reći NE
Jer mi možemo sve.
Kada dođe taj dan
Naša škola bit će number one!