Eko škola

Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo

V.K.A. Stepinca 11
31400 ĐAKOVO

Telefon: 031/811-345
Fax: 031/822-292
E-mail: ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
Web: http://ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr/skola/kontakti

Ravnatelj/ica: Snježana Marić,prof.
Školski koordinatori: Brankica Radonić,prof.
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Projekt ŠAFRAN

  Projekt Šafran upoznaje mlade ljude s temom Holokausta i podiže svijest o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti. Žute šafrane sadimo u znak sjećanja na milijun i pol židovske djece, te tisuće druge djece koja su umrla u Holokaustu. Žuti cvjetovi podsjećaju na žute Davidove zvijezde koje su Židovi bili prisiljeni nositi pod nacističkom vlašću.

 • Mi jedemo odgovorno

  Ovim projektom želimo pokazati da hrana ima veliki utjecaj na ljude te inspirirati i motivirati djecu i mlade i roditelje na pravilniju i zdraviju prehranu. U proizvodnji hrane vodi se „računa o potrošnji vode i uloženoj energiji, sprječavanju zagađenja tla, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti prirodnih značajki krajolika, kao i očuvanju tradicijskih i kulturoloških vrijednosti“. Pri pripremanju hrane naglasak je na očuvanju nutritivnih vrijednosti namirnica, dok je pri konzumaciji važno paziti na količinu i kvalitetu hrane koju unosimo kako bismo sačuvali vlastito zdravlje i produljili život.Projekt se provodi u našoj školi pod geslom \\\\\\\\\\\\\\\"Hrana našeg kraja\\\\\\\\\\\\\\\" te provođenjem ankete o prehrambenim navikama učenika, održavanjem projektnog dana \\\\\\\\\\\\\\\"bakin kutak\\\\\\\\\\\\\\\" te nizom predavanja i radionica s temom sirove hrane i hrane našeg kraja.

 • Drvored generacija

  Predstavnici svakog razreda maturanata naše škole tijekom travnja /svibnja na jedinstven način obilježavaju Dan planeta Zemlje.Sade svoje stablo u suradnji s lokalnom zajednicom i Gradom na području gradskih bazena.Svako stablo nosi pripadajuću pločicu s oznakom razreda i generacije. Svojim primjerom ukazuju na značaj proširenja zelenih površina u gradu te stvaraju trajnu uspomenu na svoje dane provedene u srednjoj školi.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Snježana Marić,prof.nositelj projekta
 • Brankica Radonić, prof. bio i kem.,koordinator
 • Natalija Siladjev, dipl.ped.,član
 • Spomenka Crnoja, dipl.oec.,član
 • Bernardica Šušak, univ.spec.oec,član
 • Anamarija Gajger, dipl.oec.,član
 • Nataša Šantić,dipl.teol.,član
 • Darinka Rechner,dipl.oec, član
 • Željko Bionda, dipl. ing., član
 • Marija Milanović, dipl.oec, član
 • Ruža Mikešić, predstavnik lokalne zajednice
 • Ljubica Brkić, član
 • Josip Zorbas 1E1
 • Nikolina Knežević 1E1
 • Petra Batinić 1E2
 • Bartol Ilakovac1E2
 • Petar Jarčević 1E2
 • Petra Rajković, 2E1
 • Igor Angebrandt, 2E1
 • Marija Gudelj, 2E2
 • Ana Švraka, 2E2
 • Ivona Đuranović 3E1
 • Dino Punda 3E1
 • Marin Vitman 3E1
 • Tea Budžaki 3E2
 • Tea Bernardić 3E2
 • Arijana Zelić 2Pt
 • Marino Slanika Šimić 3Pt
 • Filip Konjušak 3Pt

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: KULTURNA BAŠTINA LJUDSKA PRAVA
Cilj:
 • Tijekom aktivnosti, nastave i različitih akcija, očuvati i osvješćivati važnost održanja vlastite kulturne baštine i poštovanje prema stranim baštinama, te vrjednovati bogatstvo različitosti

Zadatak:
 • Projekt Šafran
 • Projektni dan i ostalo

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Bernardica Šušak, univ.spec.oec.
 • Vesna Šimić, dipl.oec.
 • Zlata Hrženjak, prof.
 • D.Crnov,prof.,
 • B. Radonić,prof.
Naziv teme: DJELOVANJE EKO ŠKOLE U ZAJEDNICI I HUMANITARNI RAD
Cilj:
 • Aktivno uključivanje i poticanje učenika na humanitarni rad u zajednici i razvijanje ekološke svijesti u zajednici

Zadatak:
 • obavještavanje javnosti putem medija,solidarnost na djelu,prikupljanje plastičnih čepova za oboljele od multilple skleroze, moj prijatelj s potrebama,humanitarna akcija piramida, obilježavanje Dana planeta Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ravnateljica Snježana Marić,prof.
 •  Anamarija Gajger,dipl.oec.
 • Pedagoginja Natalija Siladjev
 • Nataša Šantić,dipl.teol.
 • učenici i Crveni križ Đakovo
 • Zrinka Kedačić, prof.,
 • Školsko stručno vijeće stranih jezika
 • M.Milanović, dipl.oec.,
 • D.Rechner, dipl.oec., 
 • S.Crnoja, dipl.oec.,
 • B.Šušak dipl.oec.
 • Brankica Radonić,prof.
Naziv teme: ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE
Cilj:
 • osvijestiti važnost štednje energije, ali i potrebu korištenja obnovljivih izvora energije

Zadatak:
 • racionalno iskorištavati vodu te voditi računa o štednji energije,redovito pratiti potrošnju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici, nastavnici, tehničko osoblje
Naziv teme: PRAVILNA PREHRANA I ZAŠTITA ZDRAVLJA
Cilj:
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede
 • unaprjeđenje zdravlja učenika i smanjenje proširenosti određenih rizičnih čimbenika

Zadatak:
 • Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i poticanje zdravijeg načina življenja uz obilježavanje Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018.2019.


Nositelji:
 • Anamarija Gajger, dipl.oec.,
 • M.Milanović, dipl.oec.,
 • N.Šantić,dipl.teol.
 • D.Rechner, dipl.oec., 
 • S.Crnoja, dipl.oec.,
 • Brankica Radonić,prof.
 • dr.Sonja Jukić
 • Učenici prvih razreda
Naziv teme: 1. TEMA - SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI (papir, plastika, bio otpad, baterije,čepovi,tetrapak)
Cilj:
 • Osvijestiti učenike na važnost  recikliranja,odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva i na taj način smanjiti zagađenje naše Zemlje te pritom djelovati humanitarno

 


Zadatak:
 • pravilno odlagati otpad,poticati  zaštitu okoliša i razvoj ekološke svijesti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • A. Gajger, dipl.oec.
 • M. Milanović, dipl.oec.,
 • S. Crnoja, dipl.oec.,
 • D. Rechner, dipl.oec.
 • Brankica Radonić,prof.
 • Bernardica Šušak,dipl.oec
 • učenici, eko-patrola,

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: DJELOVANJE EKO ŠKOLE U ZAJEDNICI I HUMANITARNI RAD
Ostvareni ciljevi:
 • aktivno uključivanje i poticanje učenika na humanitarni rad u zajednici i razvijanje ekološke svijesti u zajednici
 • obavještavanje javnosti putem medija

Realizirani zadaci:
 • akcija solidarnost na djelu
 • prikupljanje plastičnih čepova za oboljele od multilple skleroze
 •  Moj prijatelj s potrebama- Igračka za sve
 • Humanitarna akcija piramida
 •  obilježavanje Dana planeta Zemlje - Drvored generacija
 • Pomoć šapama

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ravnateljica Snježana Marić,prof.
 •  Anamarija Gajger,dipl.oec.
 • Pedagoginja Natalija Siladjev, učenici koji rade na radio Đakovu,
 • Nataša Šantić,dipl.teol.
 • učenici i Crveni križ Đakovo
 • Zrinka Kedačić, prof.,
 • Školsko stručno vijeće stranih jezika
 • M.Milanović, dipl.oec.,
Naziv teme: PRAVILNA PREHRANA I ZAŠTITA ZDRAVLJA
Ostvareni ciljevi:
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede
 • unaprjeđenje zdravlja učenika i smanjenje proširenosti određenih rizičnih čimbenika
 • provođenje zdravstvenog odgojau suradnji s liječnicom školske medicine dr.Sonjom Jukić

Realizirani zadaci:
 • obilježavanje Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove Zemlje
 • Projektni dan 

 


Vrijeme realizacije:
 • listopad, ožujak, travanj

Nositelji:
 • Anamarija Gajger, dipl.oec.,
 • M.Milanović, dipl.oec.,
 • N.Šantić,dipl.teol.
 • D.Rechner, dipl.oec., 
 • S.Crnoja, dipl.oec.,
 • Brankica Radonić, prof.
 • Učenici prvih razreda
 • dr. Sonja Jukić
Naziv teme: SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI (papir, plastika,baterije,čepovi,tetrapak)
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom školske godine vodila se briga o razvrstavanju otpada u prostorijama škole, s ciljem smanjenja zagađenja naše Planete

Realizirani zadaci:
 • humanitarno djelovanje u zajednici doniranjem plastičnih čepova oboljelima od multiple skleroze i plastičnih boca za potrebe projekta Marijini obroci
 • širenje svijesti o važnosti  razdvajanja otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018. /2019.


Nositelji:
 • A. Gajger, dipl.oec.
 • M. Milanović, dipl.oec.,
 • S. Crnoja, dipl.oec.,
 • D. Rechner, dipl.oec.
 • Brankica Radonić,prof.
 • Bernardica Šušak,dipl.oec
 • učenici, eko-patrola,
 • Friš d.o.o.
 • Univerzal d.o.o.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 "Budi eko,budi cool"

Volimo planet na kojem živimo

Čuvajmo Zemlju,to nam je jedini dom.

Ne onečišćujmo okoliš,buduće generacije zaslužuju ga čistog.

Štedimo energiju,izvori nisu neiscrpni.

Zaštitimo ljude od buke ,i to je vid zagađenja.

Čuvajmo vodu,tamo je počeo život.

Čist zrak je svima potreban, ne uništavajmo ga otrovnim plinovima.

Njegujmo parkove i nasade, i biljke su živa bića.

S cvijećem svijet je šareniji i ljepši , a mi smo sretniji.

Spasimo rijetke biljke,kad jednom izumru , ništa ih više ne može vratiti.

Uljepšajmo učionice biljem i ne ostavljajmo poruke na klupama i zidovima.

I životinje su nam prijatelji, ne budimo okrutni prema njima.

Živimo ekološki, odbacimo cigarete,alkohol i drogu

Bavimo se sportom i čuvajmo zdravlje

Ne budimo robovi moderne tehnologije,mi smo dio prirode.

 


Eko himna: