Eko škola

Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo

V.K.A. Stepinca 11
31400 ĐAKOVO

Telefon: 031/811-345
Fax: 031/822-292
E-mail: ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
Web: http://ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr/skola/kontakti

Ravnatelj/ica: Željko Bionda, dipl.ing.
Školski koordinatori: Brankica Radonić,prof.
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Projekt ŠAFRAN

  Projekt Šafran upoznaje mlade ljude s temom Holokausta i podiže svijest o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti. Žute šafrane sadimo u znak sjećanja na milijun i pol židovske djece, te tisuće druge djece koja su umrla u Holokaustu. Žuti cvjetovi podsjećaju na žute Davidove zvijezde koje su Židovi bili prisiljeni nositi pod nacističkom vlašću.

 • Mi jedemo odgovorno

  Ovim projektom želimo pokazati da hrana ima veliki utjecaj na ljude te inspirirati i motivirati djecu i mlade i roditelje na pravilniju i zdraviju prehranu. U proizvodnji hrane vodi se „računa o potrošnji vode i uloženoj energiji, sprječavanju zagađenja tla, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti prirodnih značajki krajolika, kao i očuvanju tradicijskih i kulturoloških vrijednosti“. Pri pripremanju hrane naglasak je na očuvanju nutritivnih vrijednosti namirnica, dok je pri konzumaciji važno paziti na količinu i kvalitetu hrane koju unosimo kako bismo sačuvali vlastito zdravlje i produljili život.Projekt se provodi u našoj školi pod geslom \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Hrana našeg kraja\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" te provođenjem ankete o prehrambenim navikama učenika, održavanjem projektnog dana \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"bakin kutak\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" te nizom predavanja i radionica s temom sirove hrane i hrane našeg kraja.

 • Drvored generacija

  Predstavnici svakog razreda maturanata naše škole tijekom travnja /svibnja na jedinstven način obilježavaju Dan planeta Zemlje.Sade svoje stablo u suradnji s lokalnom zajednicom i Gradom na području gradskih bazena.Svako stablo nosi pripadajuću pločicu s oznakom razreda i generacije. Svojim primjerom ukazuju na značaj proširenja zelenih površina u gradu te stvaraju trajnu uspomenu na svoje dane provedene u srednjoj školi.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Željko Bionda, dipl.ing. nositelj projekta
 • Brankica Radonić, prof. koordinator
 • Natalija Siladjev, dipl.ped.,član
 • Snježana Marić, prof.
 • Spomenka Crnoja, dipl.oec.,član
 • Bernardica Šušak, univ.spec.oec,član
 • Anamarija Gajger, dipl.oec.,član
 • Nataša Šantić,dipl.teol.,član
 • Darinka Rechner,dipl.oec, član
 • Sanja Vargić,prof. član
 • Marija Milanović, dipl.oec, član
 • Mirela Fekete, dipl.oec., član
 • Ruža Mikešić, predstavnik lokalne zajednice
 • Ljubica Brkić, član
 • Gabrijela Udovčić 1E2
 • Iva Tolić 1E2
 • Ana Sučić 1E2
 • Bartol Ilakovac 3E2
 • Petar Jarčević 3E2
 • Ana Kecman 2UR
 • Igor Angebrandt, 4E1
 • Marija Gudelj, 4E2
 • Ana Švraka, 4E2
 • Marija Ivić 1UR2
 • Dario Cindrić 1UR2
 • Petra Šešuk 1UR2
 • Monika Vašek 1UR2
 • Ivona Šimić 1E1
 • Ivana Batarilo 1E1
 • Nikolina Ćorić 2UR
 • Mirna Jakšić 2E2

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: KULTURNA BAŠTINA LJUDSKA PRAVA
Cilj:
 • Tijekom aktivnosti, nastave i različitih akcija, očuvati i osvješćivati važnost održanja vlastite kulturne baštine i poštovanje prema stranim baštinama, te vrjednovati bogatstvo različitosti

Zadatak:
 • Projekt Šafran
 • Projektni dan i ostalo

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • Bernardica Šušak, univ.spec.oec.
 • Vesna Šimić, dipl.oec.
 • Zlata Hrženjak, prof.
 • D.Crnov,prof.,
 • B. Radonić,prof.
 • Učenici
Naziv teme: DJELOVANJE EKO ŠKOLE U ZAJEDNICI I HUMANITARNI RAD
Cilj:
 • Aktivno uključivanje i poticanje učenika na humanitarni rad u zajednici i razvijanje ekološke svijesti u zajednici

Zadatak:
 • obavještavanje javnosti putem medija,solidarnost na djelu,prikupljanje plastičnih čepova za oboljele od multilple skleroze, moj prijatelj s potrebama,humanitarna akcija piramida, obilježavanje Dana planeta Zemlje,

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 •  Anamarija Gajger,dipl.oec.
 • Pedagoginja Natalija Siladjev
 • Nataša Šantić,dipl.teol.
 • učenici i Crveni križ Đakovo
 • Zrinka Kedačić, prof.,
 • Školsko stručno vijeće stranih jezika
 • M.Milanović, dipl.oec.,
 • D.Rechner, dipl.oec., 
 • S.Crnoja, dipl.oec.,
 • B.Šušak dipl.oec.
 • Brankica Radonić,prof.
Naziv teme: ŠTEDNJA VODE I ENERGIJE
Cilj:
 • osvijestiti važnost štednje energije, ali i potrebu korištenja obnovljivih izvora energije

Zadatak:
 • racionalno iskorištavati vodu te voditi računa o štednji energije,redovito pratiti potrošnju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • učenici, nastavnici, tehničko osoblje
Naziv teme: PRAVILNA PREHRANA I ZAŠTITA ZDRAVLJA
Cilj:
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede
 • unaprjeđenje zdravlja učenika i smanjenje proširenosti određenih rizičnih čimbenika

Zadatak:
 • Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i poticanje zdravijeg načina življenja uz obilježavanje Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad,ožujak, travanj

Nositelji:
 • Anamarija Gajger, dipl.oec.,
 • M.Milanović, dipl.oec.,
 • N.Šantić,dipl.teol.
 • D.Rechner, dipl.oec., 
 • S.Crnoja, dipl.oec.,
 • Brankica Radonić,prof.
 • dr.Sonja Jukić
 • Učenici prvih razreda
Naziv teme: SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI (papir, plastika, bio otpad, baterije,čepovi,tetrapak)
Cilj:
 • Osvijestiti učenike na važnost  recikliranja,odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva i na taj način smanjiti zagađenje naše Zemlje te pritom djelovati humanitarno

Zadatak:
 • pravilno odlagati otpad,poticati  zaštitu okoliša i razvoj ekološke svijesti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • A. Gajger, dipl.oec.
 • M. Milanović, dipl.oec.,
 • S. Crnoja, dipl.oec.,
 • D. Rechner, dipl.oec.
 • Brankica Radonić,prof.
 • Bernardica Šušak,dipl.oec
 • učenici, eko-patrola,

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: DJELOVANJE EKO ŠKOLE U ZAJEDNICI I HUMANITARNI RAD
Ostvareni ciljevi:
 • Aktivno uključivanje i poticanje učenika na humanitarni rad u zajednici i razvijanje ekološke svijesti u zajednici

Realizirani zadaci:
 • akcija solidarnost na djelu - prikupljanje plastičnih čepova za oboljele od multilple skleroze
 • snimanje radio emisije na temu Biosigurnost i biozaštita
 • Projekt Šafran -radio emisija
 • Močvarni laboratorij - radionice u suradnji s URK Zagreb
 • Humanitarna akcija Pomozi drugome, srce napuni!
 • Zasadi stablo, ne budi panj!-Nacionalna kampanja
 • obilježavanje Dana planeta Zemlje - Drvored generacija

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • A. Gajger, dipl.oec.
 • M. Milanović, dipl.oec.,
 • Mirela Lemo Prevoznik, prof.
 • Anđelka Šprem, prof.
 • S. Crnoja, dipl.oec.,
 • Sanja Vargić, prof.
 • Brankica Radonić,prof.
 • Bernardica Šušak,univ.spec.oec
 • Jelica Paradžik Lazarević, dipl.oec
 • učenici
Naziv teme: PRAVILNA PREHRANA I ZAŠTITA ZDRAVLJA
Ostvareni ciljevi:
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede
 • unaprjeđenje zdravlja učenika i smanjenje proširenosti određenih rizičnih čimbenika

Realizirani zadaci:
 • provođenje zdravstvenog odgojau suradnji s liječnicom školske medicine dr.Sonjom Jukić
 • obilježavanje Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove Zemlje

 


Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • Anamarija Gajger, dipl.oec.,
 • M.Milanović, dipl.oec.,
 • N.Šantić,dipl.teol.
 • D.Rechner, dipl.oec., 
 • S.Crnoja, dipl.oec.,
 • Brankica Radonić,prof.
 • Učenici prvih razreda
 • dr.Sonja Jukić
Naziv teme: SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI (papir, plastika,baterije,čepovi,tetrapak)
Ostvareni ciljevi:
 • tijekom školske godine vodila se briga o razvrstavanju otpada u prostorijama škole, s ciljem smanjenja zagađenja naše Planete

Realizirani zadaci:
 • humanitarno djelovanje u zajednici doniranjem plastičnih čepova oboljelima od multiple skleroze i plastičnih boca za potrebe projekta Marijini obroci
 • širenje svijesti o važnosti  razdvajanja otpada

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • A. Gajger, dipl.oec.
 • M. Milanović, dipl.oec.,
 • S. Crnoja, dipl.oec.,
 • D. Rechner, dipl.oec.
 • Brankica Radonić,prof.
 • Bernardica Šušak,dipl.oec
 • učenici, eko-patrola,
 • Friš d.o.o.
 • Univerzal d.o.o.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U tanjuru svakog dana neka bude što raznovrsnija hrana.

Palmino ulje u namirnicama izbjegavajmo, zdrave obroke pripravljajmo.

Dobar izbor hrane je dobra investicija.

Izbjegavajmo prerađenu hranu.

Smanji unos crvenog mesa, povećaj unos povrća.

Kompost stvarati je lako, to može baš svatko.

Putevima hrane do odgovornosti za zdravlje.

Jedi domaće,živi zdravo.

Manje bacajmo,više prerađujmo.

Ne bacaj hranu, iskoristi sve što možeš.

     "Budi eko,budi cool"

      Volimo planet na kojem živimo

      Čuvajmo Zemlju,to nam je jedini dom.

      Ne onečišćujmo okoliš,buduće generacije zaslužuju ga čistog.

      Štedimo energiju,izvori nisu neiscrpni.

      Zaštitimo ljude od buke ,i to je vid zagađenja.

     Čuvajmo vodu,tamo je počeo život.

     Čist zrak je svima potreban, ne uništavajmo ga otrovnim plinovima.

     Njegujmo parkove i nasade, i biljke su živa bića.

     S cvijećem svijet je šareniji i ljepši , a mi smo sretniji.

     Spasimo rijetke biljke,kad jednom izumru , ništa ih više ne može vratiti.

     Uljepšajmo učionice biljem i ne ostavljajmo poruke na klupama i zidovima.

     I životinje su nam prijatelji, ne budimo okrutni prema njima.

     Živimo ekološki, odbacimo cigarete,alkohol i drogu

     Bavimo se sportom i čuvajmo zdravlje

     Ne budimo robovi moderne tehnologije,mi smo dio prirode.


Eko himna: