Eko škola

Dječji vrtić Kutina

A. CESARCA 4a
44320 KUTINA

Telefon: 044/631-333
Fax: 044/631-333
E-mail: vrtic-kutina@sk.t-com.hr
Web: www.vrtic-kutina.hr

Ravnatelj/ica: SANDRA TODOROV
Školski koordinatori: SANJA RUNJIĆ, NATAŠA RAĐENOVIĆ, ADRIJANA BADANJAK
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Upoznavanje koristi i štetnog utjecaja prometa na okoliš i traženje rješenja za smanjenje negativnog utjecaja.

  U starijoj A skupini Maslačka provodi se projekt - Promet i ekologija. U starijoj B Maslačka provodi se projekt - Sigurno u prometu. U starijoj C skupina Maslačka provodi se projekt - Mi u prometu. U starijoj B skupini Nevena provodi se projekt - Djeca u prometu.

 • Stjecanje znanja i pozitivnih stavova o biološkoj raznolikosti i djelovanje u svrhu njenog očuvanja.

  U starijoj A skupini Nevena provodi se projekt - Veliki lov na biljke.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kornelija Marošević - predstavnica Grada
 • Eldar Obralić i Robert Sviben - predstavnici roditelja,
 • Ivana Ptičar, Marina Ferk, Vesna Starčević, Sanja Runjić, Sandra Todorov, Nataša Rađenović, Adrijana Badanjak, Božica Kranjčec, Ana Kurečić  - predstavnici vrtića 
 • "Rogar" Autoprijevoz putnička agencija, Foto- studio Color 90, Lonja - Strug d.d., Hrvatske šume - ekokumovi vrtića

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Upoznavanje koristi i štetnog utjecaja prometa na okoliš te traženje rješenja za smanjenje negativnog utjecaja. 

Zadatak:
 • Razvoj socijalne i građanske kompetencije:
  • razumjevanje i poštivanje društvenih pravila kao i pravila ponašanja u specifičnim socijalnim situacijama
 • Razvoj kulturne svijesti i izražavanja:
  • osvještenost o potencijalnim opasnostima u okolini i opasnim vlastitim postupcima prema sebi i dugima
  • spontano izražavanje svojih misli, ideja, osjećaja kroz različite oblike izražavanja
 • Razvoj osnovnih kompentencija u prirodoslovlju:
  • razumijevanje osnovnih prirodnih pojava i procesa, povezanost i međuovisnost žive i nežive prirode i čovjeka
  • štedljivo odnošenje prema prirodnim resursima(voda, struja, promet)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018. do svibnja 2019. godine.

 • Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, izvješća.

Nositelji:
 • Starija A skupina Maslačka - Promet i ekologija 
 • Starija B skupina Maslačka - Sigurno u prometu
 • Starija C skupina Maslačka - Mi u prometu
 • Starija B skupina Nevena  - Djeca u prometu
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • Stjecanje znanja i pozitivnih stavova o biološkoj raznolikosti i djelovanje u svrhu njenog očuvanja.

Zadatak:
 • Razvoj osnovnih kompentencija u pridodoslovlju: 
  • pozitivan odnos prema prirodnom okruženju i svijest o potrebi njegove zaštite
  • uočavanje konkretnih problema u neposrednom okruženju i traženje rješenja
  • promatranje i eksperimentiranje te donošenje zaključaka samostalno ili uz pomoć
 • Razvoj socijalne i građanske kompetencije:
  • odgovorno ponašanje prema osobama, životinjama, biljkama i materijalnom okruženju
 • Razvoj kulturne svijesti i izražavanja:
  • spontano iskazivanje misli, ideja, osjećaja kroz različite oblike kreativnog izražavanja 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018. do svibnja 2019. godine.

 • Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, plakati, izvješća, likovni radovi, prilozi objavljeni na internet stranici vrtića te Udruge Lijepa Naša.

Nositelji:
 • Starija A skupina Nevena

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PROMET
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su upoznala korist i štetan utjecaj prometa na okoliš te tražila rješenje za smanjenje negativnog utjecaja. 

Realizirani zadaci:
 • Djeca su upoznala energiju u različitim oblicima, istraživala procese prijenosa energije te načine njene štednje.
 • Djeca su upoznala korist prometa, ali i njegov štetni utjecaj na okoliš.
 • Djeca su naučila prepoznavati opasnosti u prometu te razlikovati poželjno i rizično ponašanje.

Vrijeme realizacije:

O listopada 2018. do svibnja 2019. 


Nositelji:
 • Starija B skupina Nevena, starija A, B  i C skupina Maslačka.
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su stekla znanja o biljnom svijetu u našem okruženju te navike brige o okolišu. 

Realizirani zadaci:
 • Djeca su imenenovala samonikle i uzgojene biljke te uočavajla promjene u prirodi. Upoznala su, detektirala i zabilježila biljke u bližem okolišu te izradila kartu staništa. Predlagala su sadnjiu cvijeća kojeg su donijela od kuće, posadila ga u mali vrt u dvorištu te brinula o njemu. 

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2018. do svibnja 2019.


Nositelji:
 • Starija A skupina Nevena.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi u vrtiću otkrivamo, upoznajemo što sve možemo učiniti da na Zemlji bude ljepše živjeti. Poručujemo svima: " Zemlju treba čuvati i voljeti".


Eko himna:

Čuvari smo prirode

koju jako volimo.

Čista voda, čisti zrak

važni su, to znade svak.

REFREN: 

Zelena je boja trave,

zrake sunca žuto sjaje.

Voda nam je bistra, čista,

nebo nama plavo blista.

 

Mi smo djeca koja žele

čuvati sve lijepe boje,

uživati u prirodi

jer nas ekoljubav vodi.

 

Tekst su napisala djeca starije skupine Nevena i odgojiteljice Ružica Krančević i Biljana Džorlev. Pjesmu je uglazbio Dalibor Prochazka.