Eko škola

Dječji vrtić Kutina

A. CESARCA 4a
44320 KUTINA

Telefon: 044/631-333
Fax: 044/631-333
E-mail: vrtic-kutina@sk.t-com.hr
Web: www.vrtic-kutina.hr

Ravnatelj/ica: SANDRA TODOROV
Školski koordinatori: SANJA RUNJIĆ, NATAŠA RAĐENOVIĆ, ADRIJANA BADANJAK
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada

  U starijoj A skupini Maslačka provodi se projekt Zeleni vilenjaci. U starijoj A skupini Nevena provodi se projekt Briga o otpadu.

 • Stjecanje znanja i pozitivnih stavova o biološkoj raznolikosti i djelovanje u svrhu njenog očuvanja.

  U mješovitoj skupini 6-satnog programa Maslačka provodi se projekt Veliki lov na biljke.\\nU starijoj C skupini Maslačka provodi se projekt Prijatelji šume.

 • Upoznavanje važnosti vode za život i njeno očuvanje.

  U starijoj B skupini Nevena provodi se projekt Voda, blago našega planeta. \\nU mješovitoj skupini 5-satnog programa Pčelice provodi se projekt Zelene energije - vjetar, voda i sunce

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kornelija Marošević - predstavnica Grada
 • Ivan Josipović, Robert Sviben i Nikica Katić - predstavnici roditelja
 • Vesna Starčević, Ana Barić, Jasminka Šteović, Sandra Todorov, Sanja Runjić, Adrijana Badanjak, Nataša Rađenović, Božica Kranjčec, Ana Kurečić - predstavnici vrtića 
 • "Rogar" Autoprijevoz putnička agencija, Foto- studio Color 90, Lonja - Strug d.d., Hrvatske šume, Eko Moslavina - ekokumovi vrtića

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: UPOZNAVANJE VAŽNOSTI VODE ZA ŽIVOT I NJENO OČUVANJE
Cilj:
 • Dijete koje je ima znanja o važnosti vode za život ljudi, biljaka i životinja te je razvilo svijest, navike i ponašanja bitna za njenu zaštitu, očuvanje i štednju.

Zadatak:
 • Osnovne kompetencije u prirodoslovlju:
  • - razumije osnovne prirodne pojave i procese, povezanost i međuovisnost žive i nežive prirode i čovjeka
  • - ima pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite
 • Kulturna svijest i izražavanje:
  • - ponaša se odgovorno prema prirodnim i materijalnim dobrima, vodi brigu o štednji vode, struje, papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad 2019. do svibnja 2020. godine.
 • Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, izvješća.

Nositelji:
 • Starija B skupina Nevena - Voda, blago našega planeta
 • Mješovita skupina 5 - satnog programa Pčelice - Zelene energije - vjetar, voda i sunce
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • Stjecanje znanja i pozitivnih satavova o biološkoj raznolikosti i djelovanje u svrhu njenog očuvanja.

Zadatak:
 • Osnovne kompetencije u prirodoslovlju:
  • - ima pozitivan odnos prema prirodnom okružanju te svjest o potrebi njegove zaštite 
  • - samostalno ili uz pomoć promatra i eksperimentira te donosi zaključke
 • Socijalna i građanska kompetencija:
  • -odgovorno se ponaša prema osobama, biljkama, životinjama i materijalnom okruženju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad 2019. do svibnja 2020.
 • Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, izvješća. 

Nositelji:
 • Srarija C skupina  Maslačka - Prijatelji šume
 • Mješovita skupina 6-satnog programa Maslačka - Veliki lov na biljke
Naziv teme: PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE I RECIKLIRANJE OTPADA
Cilj:
 • Razvoj ekološki osviještenog djeteta koje ima osnovna znanja i važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje te usvaja navike i vještine koje tome doprinose, osobito pravilno zbrinjavanje otpada.

Zadatak:
 • Osnovne kompetencije u prorodoslovlju:
  • - razumije što je ekološki problem, poznaje osnovne pojmove vezano uz razvrstavanje i recikliranje te ove spoznaje primjenjuje u svakodnevnom životu
 • Socijalna i građanska kompetencije:
  • - ponaša se odgovorno prema prirodnim i materijalnim dobrima
 • Kulturna svijest i izražavanje:
  • - spontano iskazuje svoje misli, ideje, osjećaje kroz različite oblike kreativnog izražavanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad 2019. do svibnja 2020.
 • Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, izvješća.

Nositelji:
 • Starija A skupina Maslačka - Zeleni vilenjaci
 • Starija A skupina Nevena - Briga o otpadu

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE I RECIKLIRANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su usvojila osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje te razvila navike i vještine koje tome doprinose, osobito pravilno zbrinjavanje otpada.

Realizirani zadaci:
 • Djeca su naučila što je ekološki problem, upoznala osnovne pojmove vezano uz razvrstavanje i recikliranje te ove spoznaje primjenjivala u svakodnevnom života.
 • Djeca su uočavala konkretne probleme u neposrednom okruženju i domišljala ideje za njihovo rješavanje.
 • Reagirala su na neprimjerena ponašanja prema okolišu, životnom i radnom okruženju. 

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2019. do svibnja 2020.


Nositelji:
 • Starija A skupina Maslačka
 • Starija A skupina Nevena
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su stekla znanje i razvila pozitivne stavove o biološkoj raznolikosti te djelovanje u svrhu njenog očuvanja.

 


Realizirani zadaci:
 • Djeca su razvila pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite.
 • Djeca su samostalno ili uz pomoć promatrala i eksperimentirala te donosila zaključke.
 • Djeca su usvojila odgovorno ponašanje prema osobama, biljkama, životinjama i materijalnom okruženju.

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2019. do svibnja 2020.


Nositelji:
 • Starija C skupina Maslačka.
 • Mješovita skupina 6-satnog programa Maslačka.
Naziv teme: UPOZNAVANJE VAŽNOSTI VODE ZA ŽIVOT I NJENO OČUVANJE
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su usvojila znanja o važnosti vode za život ljudi, biljaka i životinja te razvila svijest, navike i ponašanja bitna za njenu zašitu i štednju.

Realizirani zadaci:
 • Djeca su upoznala osnovne prirodne pojave i procese, povezanost i međuovisnost žive i nežive prirode i čovjeka.
 • Djeca su razvila pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite. 
 • Djeca se odgovorno ponašaju prema prirodnim dobrima, vode brigu o štednji vode.

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2019. do svibnja 2020.


Nositelji:
 • Starija B skupina Nevena.
 • Mješovita skupina 5-satnog programa Pčelice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi u vrtiću otkrivamo, upoznajemo što sve možemo učiniti da na Zemlji bude ljepše živjeti. Poručijemo svima: ZEMLJU TREBA ČUVATI I VOLJETI.


Eko himna:

ČUVARI SMO PRIRODE

KOJU JAKO VOLIMO.

ČISTA VODA, ČISTI ZRAK

VAŽNI SU TO ZNADE SVAK.

REFREN: ZELENA JE BOJA TRAVE,

                  ZRAKE SUNCA ŽUTO SJAJE.

                  VODA NAM JE BISTRA, ČISTA,

                 NEBO NAMA PLAVO BLISTA.

MI SMO DJECA KOJA ŽELE 

ČUVATI SVE LIJEPE BOJE.

UŽIVATI U PRIRODI

JER NAS EKOLJUBAV VODI.

Tekst su napisala djeca starije skupine Nevena i odgojiteljice Ružica Krančević i Biljana Džorlev.

Pjesmu je uglazbio Dalibor Prochazka.