Eko škola

Dječji vrtić Kutina

A. CESARCA 4a
44320 KUTINA

Telefon: 044/631-333
Fax: 044/631-333
E-mail: vrtic-kutina@sk.t-com.hr
Web: www.vrtic-kutina.hr

Ravnatelj/ica: SANDRA TODOROV
Školski koordinatori: SANJA RUNJIĆ, NATAŠA RAĐENOVIĆ, ADRIJANA BADANJAK
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Upoznavanje važnosti vode za život i njeno očuvanje.

  U starijoj A skupini Nevena provodi se projekt Voda u našem okruženju.

 • Upoznavanje narodne ostavštine i običaja Moslavine i očuvanje kulturnog identiteta.

  U starijoj B skupini Nevena provodi se projekt Kulturna baština Moslavine. U starijoj B skupini Maslačka provodi se projekt Moj grad Kutina.

 • Stjecanje znanja i pozitivnih stavova o biološkoj raznolikosti i djelovanje u svrhu njenog očuvanja.

  U starijoj A skupini Maslačka provodi se projekt Mali čuvari šume. U starijoj C skupini Maslačka provodi se projekt Šuma - zajednica biljnih i životinjskih vrsta.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kornelija Marošević - predstavnica gradske uprave
 • Ivan Josipović, Robert Sviben i Nikica Katić - predstavnici roditelja
 • Ana Barić, Vesna Starčević, Jasminka Šteović, Andrijana Kovalčik, Božica Kranjčec, Ana Kurečić, Sandra Todorov, Sanja Runjić, Nataša Rađenović, Adrijana Badanjak - predstavnice vrtića
 • "Rogar" Autoprijevoz putnička agencija, Foto- studio Color 90, Lonja- Strug d.d., Hrvatske šume, Eko Moslavina d.o.o -ekokumovi

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:

Stjecanje znanja i pozitivnih stavova o biološkoj raznolikosti te djelovanje u svrhu njenog očuvanja.


Zadatak:

Osnovne kompetencije u prirodoslovlju:

 • ima pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite
 • uočava konkretne probleme u neposrednom okruženju i traži rješenja 
 • samostalno ili uz pomoć promatra i eksperimentira te donosi zaključke

Socijalna i građanska kompetencija:

 • odgovorno se ponaša prema osobama, životinjama, biljkama i materijalnom okruženju 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada 2021. godine do svibnja 2022. godine.

Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, Leptirić, izvješća.


Nositelji:
 • Starija A skupina Maslaška - Mali čuvari šume 
 • Starija C skupina Maslačka - Šuma - zajednica biljnih i životinjskih vrsta
Naziv teme: KULTURNA BAŠTINA MOSLAVINE
Cilj:

Stjecanje znanja o prirodnim i kulturnim ljepotama Hrvatske, upoznavanje narodne ostavštine i običaja Moslavine te stvaranje pozitivnih stavova i očuvanje kulturnog identiteta. 


Zadatak:

Osnovne kompetencije u prirodoslovlju:

 • ima pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite
 • ponaša se odgovorno prema prirodniom i materijalnim dobrima

Kulturna svijest i izražavanje:

 • raspolaže osnovnim znanjima o svojem gradu i zavičaju Moslavini
 • spontano iskazuje svoje misli, ideje, osjećaje kroz različite oblike kreativnog izražavanja govorom, glazbom, pokretom i likovnim materijalima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada 2021. godine do svibnja 2022. godine.

Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, Leptirić, izvješća.


Nositelji:
 • Starija B skupina Nevena - Kulturna baština Moslavine 
 • Starija B skupina Maslačka - Moj grad Kutina
Naziv teme: VODA
Cilj:

Upoznavanje važnosti vode za život i njeno očuvanje.


Zadatak:

Osnovne kompetencije u prirodoslovlju:

 • razumije elementarne prirodne pojave i procese, povezanost i međuovisnost žive i nežive prirode i čovjeka
 • razumije što je to ekološki problem te smisao i važnost održivog razvoja
 • štedljivo se odnosi prema prirodnim resursima (vodi)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada 2021. godine do svibnja 2022. godine.

Analiza pedagoške dokumentacije, fotografije, izjave djece, likovni radovi, plakati, internet stranica vrtića, Leptirić, izvješća.


Nositelji:

Starija A skupina Nevena - Voda u našem okruženju.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:

Djeca su upoznala važnost vode za život i razvila navike njenog očuvanja.


Realizirani zadaci:
 • djeca su usvojila znanja o elementarnim prirodnim pojavama i procesima, povezanosti i međuovisnosti žive i nežive prirode i čovjeka
 • djeca su uočavala ekološke probleme te spoznavala važnost održivog razvoja
 • djeca su stekla naviku štednje vode

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2021. do svibnja 2022. godine.


Nositelji:

Djeca starije A skupine Nevena.

Naziv teme: KULTURNA BAŠTINA MOSLAVINE
Ostvareni ciljevi:

Djeca su stekla znanja o prirodnim i kulturnim ljepotama Moslavine, upoznala su narodnu ostavštinu i običaje te razvijala kulturni identitet.


Realizirani zadaci:
 • djeca su usvojila osnovna znanja o svojem gradu i zavičaju Moslavini
 • spontano iskazuju svoje misli, ideje, osjećaje kroz različite oblike kreativnog izražavanja
 • djeca su razvila pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite
 • ponašaju se odgovorno prema prirodnim i  materijalnim dobrima

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2021. do svibnja 2022. godine.


Nositelji:

Starija B skupina Nevena i starija B skupina Maslačka.

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:

Djeca su stekla znanja i pozitivne stavove o biološkoj raznolikosti te navike brige o okolišu.


Realizirani zadaci:
 • djeca imaju pozitivan odnos prema prirodnom okruženju te svijest o potrebi njegove zaštite
 • uočavaju konkretne probleme u neposrednom okruženju i traže rješenja
 • odgovorno se ponašaju prema osobama, biljkama, životinjama i materijalnom okruženju

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2021. do svibnja 2022. godine.


Nositelji:

Starija A skupina Maslačka i starija C skupina Maslačka.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi u vrtić otkrivamo, upoznajemo što sve možemo učiniti da na Zemlji bude ljepše živjeti. Poručiujemo svima: "Zemlju treba čuvati i voljeti."


Eko himna:

ČUVARI SMO PRIRODE

KOJU JAKO VOLIMO.

ČISTA VODA, ČISTI ZRAK

VAŽNI SU TO ZNADE SVAK.

REFREN: ZELENA JE BOJA TRAVE,

                 ZRAKE SUNCA  ŽUTO SJAJE.

                 VODA NAM JE BISTRA, ČISTA,

                NEBO NAMA PLAVO BLISTA.

MI SMO DJECA KOJA ŽELE

ČUVATI SVE LIJEPE BOJE,

UŽIVATI U PRIRODI

JER NAS EKOLJUBAV VODI.

Tekst: djeca starije skupine Nevena i odgojiteljice Ružica Krančević i Biljana Džorlev

Glazba: Dalibor Prochazka