Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Pula

Vernalska 12
52100 Pula

Telefon: 052535615
Fax: 052535042
E-mail: maslacak@difusione.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Morena Ravnić
Školski koordinatori: Morena Ravnić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnateljica: Morena Ravnić
 • odgojitelji:
  • Romina Đekić
  • Martina Isanović,
  • Nika Ravnić,
  • Dragana Knežević
  • Tea Ćus
 • tehničko osoblje: Gordana Koraca
 • roditelji:
  • Silvia Buttignoni
  • Mladen Matanović
 • djeca:
  • Eva Radolović
  • Tara Špada
  • Adrian Isanović
  • Lucijan Stojanović
 • kumovi:
  • Natura Histrica-Mladen Peršić ing.agr.
  • Aqarium Pula-Matea Stankić univ.bacc.mariscient
  • Herculanea Pula-Marina Marčeta Ivančić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Korištenjem raznog otpadnog neoblikovanog materijala poticali smo djecu na promišljanje i djelovanje kako iskoristiti otpad, te smo ih potakli na sakupljanje i pravilno sortiranje otpada.

Zadatak:
 • upoznati djecu kako i na koji način možemo iskoristiti razni otpadni neoblikovani materijal
 • potaknuti djecu kroz raznu igru na promišljanje i djelovanje kako iskoristiti otpad te kako što manje stvarati otpad
 • izrađene zidne i taktilne ploče uz korištenje raznih prirodnih i neoblikovanih materijala (doživljaj, osjet, tekstura, boje, razni materijali)
 • kako i na koji način pravilno sortirati otpad u kante - plastika, staklo, papir, bio otpad, plastični čepovi, tetrapak ambalaža
 • istraživati na koji način plastika štetno utječe na okoliš (morski svijet)
 • otkriti kako možemo izraditi prirodni  komposter i  kako nastaje kompost od bio otpada (jabuke, dinje, jaja) odnosno što sve odlažemo u komposter
 •  otkritikako dobivamo humus i čemu služi
 • nuditi razne društvene, edukativne igre na temu o očuvanju okoliša
 • izraditi razne taktilne tepihe uz korištenje raznih prirodnih i neoblikovani
 • izrada instalacije za istraživanje vode od plastičnih boca                       
 • urediti vrtićki okoliš, korištenjem sakupljenog otpadnog materijala (plastične boce, automobilske gume,…)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./19.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, video zapisi, dječji crtež

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, ravnatelj, roditelji
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Igrom, eksperimentiranjem i istraživanjem omogućiti djeci da upoznaju svojstva, karakteristike i važnosti vode u svakodnevnom životu.

Zadatak:
 • upoznaju svojstva, karakteristike i važnosti vode u svakodnevnom životu.
 • osigurati istraživanja i eksperimentiranja vodom (razni pokusi)
 • informirati zašto je važno racionalno koristiti vodu
 • spoznati kako sakupljati  kišnicu i čemu sve ona može poslužiti (racionalna potrošnja vode)
 • uočavanje i otkrivanje različitosti vode koju konzumiramo iz vodovoda ili iz drugih prirodnih resursa (izvor, kišnica..)
 • stvoriti uvjete za promatranje kako i na koji način razna tla pročišćavaju vodu
 • vodeni ciklus (kruženje vode u prirodi), gledanje animiranog prikaza, društvena igra Vodeni ciklus
 • korištenje kompleta za istraživanje vode - kadica, cijevi, menzure, tikvice
 • stvarati uvjete za nesmetano istraživanje i promatranje protoka vode od vrha do dna (punjenje, pražnjenje, kapanje,..)
 • promatranje fotografija čiste i zagađene vode (mora, jezera, rijeke, potok)
 • literatura, dokumentarni film o važnosti vode – informiranje
 • obilježiti DAN VODE
 • uz pomoć radnih listova ŠTO SVE VODA MOŽE?- omogućiti djeci da dolaze do niz novih spoznaja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./19.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, dječji crteži.

Nositelji:
 • Odgojitelji, ravnatelj, djeca
Naziv teme: MORSKI SVIJET
Cilj:
 • Pokušati ćemo djeci približiti morski svijet na način da im stvorimo uvjete za doživljaj, istraživanje i učenje kroz igru.

Zadatak:
 • uz donošenje raznih morskih materijala pokušati ćemo djeci približiti morski svijet
 • stvarati im uvjete za doživljaj , istraživanje i učenje kroz igru o morskom svijetu
 • osigurati doživljaj morskog svijeta, života u moru osmišljenim i uređenim prostorom, izrađenim igrama i ostalim ponuđenim sadržajima
 • uzimanje mora za naše morske kade u laboratoriju, donošenje i sakupljanje raznih uzoraka: školjka, spužvi, ježa, oblutaka,…
 • sortiranje uzoraka s mora u razne posudice djeci dostupne za istraživanje (pijesak, puževi, školjke...)
 • kada s morskom vodom i pumpom te razne životinje iz morskog svijeta (morski jež, moruzgva, morski puž, morski račić ...) – promatranje, doživljaj i vraćanje u more nakon nekoliko dana boravka u vrtiću
 • promatranje raznih morskih uzoraka pod biološkim mikroskopom i fleksi mikroskopom (ljuskica ribe, morska voda,...)
 • promatranje fotografija raznih morskih životinja (morski konjic, meduza, hobotnica, školjke, koralji,…) i biljaka (morska trava, morska salata,…) te otkrivanje njihove važnosti za more
 • donošenje raznih riba (sardela, lignja, školjki...) iz ribarnice te omogućiti doživljaj na način da ribu dodirnu, otkriju njene karakteristike i upoznaju se s dijelovima ribe
 • gledanje videozapisa snimljenih u moru (morsko dno, stijene, trava, hobotnica, ribe ...)
 • posjet Aquariumu – stručno vođeno razgledavanje riba, meduza, jastoga,…
 • dogovoriti radionice u Aquariumu Pula o zaštićenom Busenastom koralju s Mljeta
 • posjet organiziranom puštanju kornjača u more u organizaciji Aqariuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./19.

 • fotografije, videozapisi, crteži, dječje izjave

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, ravnatelj
Naziv teme: BILJKE
Cilj:
 • Upoznati djecu s biljkama koje nas okružuju i za koje pokazuju interes, te im omogućiti da ih dožive svim osjetilima.

Zadatak:
 • upoznati djecu s biljkama koje nas okružuju i za koje pokazuju interes
 • omogućiti im niz informacija o biljkama i na takav način stjecati znanja  o njihovom uzgoju, korištenju, očuvanju i važnosti za okoliš
 • sadnja  i vođenje brige o biljkama, te degustacija plodova (u laboratoriju i u vrtićkom vrtu)
 • sadnja u  vrtićkom vrtu , te praćenje rasta i vođenje brige o biljkama u vrtu
 • njegovanje i bogaćenje mediteranskog otoka novim sadnicama
 • nabava i sadnja mediteranskog bilja ( automobilske gume, panj)
 • nabava i sadnja sadnica raznog povrća, cvijeća u razne posude, plastične boce
 • pokušaj sadnje sakupljenog žira te njegovati sadnicu koju bi na jesen zasadili u našem dvorištu
 • sudjelovanje u branju vrtićkih maslina
 • konzumacija i važnost uzgojenog voća i povrća  za čovjekovo  zdravlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak-lipanj 2018 /2019 godina.

 • izjave, zapisi, fotografije, video zapisi, dječji crtež, tabelarno praćenje.

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, ravnatelj
Naziv teme: KUKCI
Cilj:
 • Upoznati dijete s kukcima koji nas okružuju te ih senzibilizirati zašto su korisni te kako se odnositi prema njima.

Zadatak:
 • upoznati djecu s kukcima koji nas okružuju i otkrivati zašto su korisni i kako se odnositi prema njima
 • stvarati uvjete u kojima će dijete imati  mogućnost istražiti i doživjeti svakog pojedinog kukca
 • prikupljati literaturu i pronalaziti razne zanimljive članke o kukcima za koje djeca pokazuju interes i za kukce koje smo susreli u prirodi
 • otkrivati i proučavati životne cikluse pojedinih kukaca
 • otkrivati zašto su nam važni kukci i koja je njihova uloga u prirodi
 • proučavati njihova tijela, kretanje i ponašanje kukaca u određenim situacijama (mravinjak, košnica…)
 • prikupljanje raznih kukaca i pravljenje umjetnih staništa u vrtiću
 • razvrstavanje i imenovanje raznih uginulih kukaca koje su djeca sakupila (pčela, bumbar, pauk...) u posudice uz pomoć pinceta
 • promatranje kukaca uz pomoć povećala, biološkog i fleksi mikroskopa - uočavanje različitosti između kukaca
 • promatranje uzorka pčele,  pauka, leptira ... (dijelovi tijela, uočavanje teksture, boje veličine) uz pomoć biološkog mikroskopa
 • ponovna izrada hotela za kukce, postavljanje u vrtićkom dvorištu
 • šetanje šumom, livadom, te pronalaženje i uočavanje raznih kukaca na prirodnom staništu
 • praćenje i dokumentiranje za koje kukce djeca pokazuju najveći interes

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak, travanj 2018./19.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, video zapisi, dječji crtež

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, ravnatelji, roditelji.
Naziv teme: ŠUMA
Cilj:
 • Upoznati djecu s obližnjom šumom te im omogućiti da je dožive svim osjetilima, aktivnim boravkom u njoj. Ujedno na takav način djeca stječu znanja o karakteristikama, važnosti i očuvanju šuma.

Zadatak:
 • maksimalno iskoristiti obližnju šumu (Šijanska šuma) i šumu koja je u neposrednoj blizini vrtića
 • omogućiti stjecanje znanja o karakteristikama šume  i njene važnosti
 • organizirati razne istraživačke, stvaralačke i sportske aktivnosti prema godišnjem dobu
 • organizirati razne edukativne šetnje po šumi uz djelatnika  Nature Histice(čuvar i edukator )
 • osim biljnog i životinjskog šumskog svijeta otkrivati i druge sadržaje i njihove funkcije koje nam šuma nudi (labirinti, sunčani sat, staze za šetanje, poligon za pse i poligoni za vježbanje
 • otkriti što nam Šijanska šuma skriva i uz čuvara prirode posjetiti špilju Šandalj i tvrđavu San Daniele
 • osigurati doživljaj šume i života u šumi osmišljenim jednodnevnim kampiranjem u obližnjoj šumi pokraj vrtića uz pratnju čuvara prirode i edukatora
 • isticanje važnosti očuvanja zaštićenih biljki (šparoga, ciklama, visibabe...) - spoznaja važnosti očuvanja i ne branja
 • upoznavanje s pravilima ponašanja u šumi (tihi razgovori, bacanje otpada u kante, ne uništavanje prirodnog okruženja)
 • omogućiti razna likovna i verbalna izražavanja tijekom boravka u šumi i nakon boravka u vrtiću
 • sudjelovati u pošumljavanju na Fratarskom otoku i Šijanskoj šumi (Dan Planete Zemlja)
 • organizirati dvotjedni boravak na Ćićariji u Speleo kući u pratnji djelatnika Nature Histrice (čuvar šume i edukator)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine,2018/2019.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, video zapisi, dječji crtež

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, ravnatelj, JU Natura Histrica(ravnateljica, čuvar prirode, edukator)
Naziv teme: LABORATORIJ U VRTIĆU
Cilj:
 • Stvaranje poticajnog okruženja u kojem će djeca igrajući se i manipulirajući raznim materijalima i instrumentima, otkrivati i bogatiti svoje znanje, buditi znatiželju i istraživački duh, poticati kreativnost, a ujedno buditi i razvijati ekološku svijest.

Zadatak:
 • i dalje osigurati djeci laboratorij u kojem će nesmetano manipulirati raznim materijalima i
 •  instrumentima
 • omogućiti uvjete za kontinuirano usvajanje znanja, vještina i navika
 • osigurati im prostor i uvjete za nesmetani proces istraživanja, eksperimentiranja i ujedno ih osamostaliti u provođenju raznih pokusa primjerenih za dječju dob
 • educirati djecu na pravilno korištenje biološkog mikroskopa, flexi mikroskopa, povećala, pincete…
 • provoditi razna praćenja u vrtiću, vrtićkom dvorištu, vrtićkom vrtu i prirodi koja nas okružuje (rast biljaka, promjene u prirodi, kretanje i ponašanje bradate agame, kukaca u prirodi …)
 • upoznavanje s pravilima ponašanja u laboratoriju ( pravilno korištenje ponuđenih alata, materijala i mikroskopa)
 • sticanje navika o korištenje bijelih kuta i po potrebi zaštitnih naočala i rukavica tijekom boravka u laboratoriju, odnosno tijekom obavljanja određenih zadataka
 • vođenje brige o laboratoriju            
 • sakupljanje raznih kukaca, biljaka, neoblikovanog materijala, te smišljeno odlaganje u laboratorij
 • izlaganja, prezentacije (dječji crteži, dječje izjave, razni pripremljeni uzorci, praćenja,…)
 • uređenje terarija za bradat agamu – vođenje brige, hranjenje, praćenje
 • planiramo posjetiti u organizaciji jednog roditelja Centar za istraživanje materijala (METRIS) u prostorijama  zajednice tehničke kulture gdje će dvije kemičarke i jedan fizičar pripremiti razne pokuse i eksperimente za stariju djecu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine  2018/19

 • fotografije, videozapisi, crteži, dječje izjave

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, ravnatelj

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • promišljanje i djelovanje kako iskoristiti otpad korištenjem raznog otpadnog neoblikovanog materijala
 • sakupljanje i pravilno sortiranje otpada

Realizirani zadaci:
 • kako i na koji način pravilno sortirati otpad u kante - plastika, staklo, papir, bio otpad, plastični čepovi, tetrapak ambalaža
 • djeca kroz razne igre promišljaju i djeluju kako iskoristiti otpad te kako što manje stvarati otpad
 • istražili smo na koji način plastika štetno utječe na okoliš (morski svijet)
 • izradili smo prirodni komposter  i  kako nastaje kompost od bio otpada
 • priprema humusa i komposta od bio otpada (jabuke, dinje, jaja...)
 • gradnje korištenjem kartonskih tuljaka, slaganje kartonskih kutija
 • razvrstavanje otpada uz pomoć društvene igre - Razvrstavanje otpada i magnetne ploče - Očuvanje okoliša
 • izrađene zidne i taktilne ploče uz korištenje raznih prirodnih i neoblikovanih materijala (doživljaj, osjet, tekstura, boje, razni materijali)
 • izrađene instalacije za istraživanje vode od plastičnih boca                       
 • uređenje vrtićkog okoliša, korištenje sakupljenog otpadnog materijala (plastične boce, automobilske gume,…)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje sa svojstvima, karakteristikama i važnosti vode u svakodnevnom životu

Realizirani zadaci:
 • osigurali smo istraživanja i eksperimentiranja vodom (razni pokusi)
 • otkrili smo zašto je važno racionalno koristiti vodu
 • spoznali smo kako sakupljati  kišnicu i čemu sve ona može poslužiti (racionalna potrošnja vode)
 • otkrivali smo različitosti vode koju konzumiramo iz vodovoda ili iz drugih prirodnih resursa (izvor, kišnica..)
 • stvarali smo uvjete za promatranje
 • stvorili smo uvjete za nesmetano istraživanje i promatranje protoka vode od vrha do dna (punjenje, pražnjenje, kapanje,..)
 • fotografije čiste i zagađene vode (mora, jezera, rijeke, potok)
 • literatura, dokumentarni film o važnosti vode – informiranje
 • obilježiti DAN VODE
 • uz pomoć radnih listova ŠTO SVE VODA MOŽE?- omogućili smo djeci da spoznaju  niz novih spoznaja
 • otkrili smo kako i na koji način razna tla pročišćavaju vodu
 • upoznavanje s agregatnim stanjima vode (tekuća, para, led), te vodom u prirodi (kiša, magla, snijeg)
 • mjerenje temperatura vode i leda
 • promatranje otapanja leda (svojstva), kapanje boja po ledu
 • upoznavanje s vodenim ciklusom (kruženje vode u prirodi), gledanje animiranog prikaza, društvena igra Vodeni ciklus
 • korištenje kompleta za istraživanje vode - kadica, cijevi, menzure, tikvice
 • nesmetano istraživanje i promatranje protoka vode od vrha do dna (punjenje, pražnjenje, kapanje,..)
 • promatranje fotografija čiste i zagađene vode (mora, jezera, rijeke, potok)
 • literatura, dokumentarni film o važnosti vode – informiranje

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca
Naziv teme: MORSKI SVIJET
Ostvareni ciljevi:
 • oživljajem, istraživanjem i učenjem uz pomoć osmišljenog i uređenog prostora na temu more, video zapisima, zvukovima, raznim morskim materijalima približili smo morski svijet

Realizirani zadaci:
 • doživljaj morskog svijeta, života u moru osmišljenim i uređenim prostorom, izrađenim igrama i ostalim ponuđenim sadržajima (zvuk, slika, video zapis, mirisi, taktilni materijali,…)
 • uzimanje mora za naše morske kade u laboratoriju, donošenje i sakupljanje raznih uzoraka: školjka, spužvi, ježa, oblutaka,…
 • sortiranje uzoraka s mora u razne posudice djeci dostupne za istraživanje (pijesak, puževi, školjke...)
 • kada s morskom vodom i pumpom te razne životinje iz morskog svijeta (morski jež, moruzgva, morski puž, morski račić ...) – promatranje, doživljaj i vraćanje u more nakon nekoliko dana boravka u vrtiću
 • promatranje raznih morskih uzoraka pod biološkim mikroskopom i fleksi mikroskopom (ljuskica ribe, morska voda,...)
 • promatranje fotografija raznih morskih životinja (morski konjic, meduza, hobotnica, školjke, koralji,…) i biljaka (morska trava, morska salata,…) te otkrivanje njihove važnosti za more
 • promatranje fotografija raznih morskih životinja (morski konjic, meduza, hobotnica, školjke, koralji,…) i biljaka (morska trava, morska salata,…) te otkrivanje njihove važnosti za more
 • gledanje videozapisa snimljenih u moru (morsko dno, stijene, trava, hobotnica, ribe ...)
 • realizirana radionica u organizaciji aquariumu Pula -Razgledavanje koralja;
 • otkrili smo ulogu koraljnih grebena te zašto su nam važni (štite nas od uragana);
 • otkrili smo čime se hrane Busenasti koralji (planktonima) uz hranjenje busenastog koralja  s planktonima;
 • promatranje procesa proizvodnje planktona ;
 • promatranje strukture mrtvih koralja od kalcijevog karbonata uz pomoć mikroskopa;
 • crtanje, slikanje i modeliranje na temu : Koralj.
 • otkrili smo što je potrebno da morske životinje prežive u morskoj kadi i akvariju;
 • izradili smo slikovnice, strip ekološkog sadržaja na temu: Morski koralj, Morsko dno;
 • izradili smo plakat: Kako zaštiti koralj i njegove morske stanovnike; Što sve zagađuje more?: Ispisane dječje poruke!; Fotografije ugroženih morskih vrsta (zaštićene  morske životinje i biljke) te vraćanje životinjica u more.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca
Naziv teme: BILJKE
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje s biljkama koje nas okružuju 
 • doživljaj svim osjetilima, uzgoj i konzumacija
 • stjecanje znanja o  uzgoju, korištenju, očuvanju i važnosti biljaka za okoliš

Realizirani zadaci:
 • omogućili smo im niz informacija o biljkama i na takav način stjecali su znanja  o njihovom uzgoju, korištenju, očuvanju i važnosti za okoliš
 • osigurali smo sadnju  i vođenje brige o biljkama, te degustaciju plodova (u laboratoriju i u vrtićkom vrtu)
 • ostvarili smo sadnju u  vrtićkom vrtu
 • pratili smo rast biljaka
 • sadnja  žireva u posude te njegovanje sadnica koju ćemo na jesen zasadili u našem dvorištu
 • uspješno vode  brigu o biljkama u vrtu
 • starija djeca uključila su se u branje maslina
 • konzumirali su voće iz vrtićkog dvorišta (kruška, grožđe, smokva) i povrća (salata, rajčica ..)
 • sadnja i njegovanje mediteranskog bilja u otok i automobilske gume
 • promatranje raznog sjemenja, dijelova cvijeta uz pomoć fleksi mikroskopa i biloškog mikroskopa (pšenica, salata, latica, korijen, list...)
 • degustacija povrća i voća i uočavanje važnosti konzumiranja, priprema raznih smoothieja
 • sadnja uz pomoć korištenja seta hidrofonija - praćenje utjecaja na rast biljke (grah-različite vrste),
 • šetajući šumom, livadom pronalazili smo zaštićene biljke (šparoga, ciklama, visibabe...) - spoznaja važnosti očuvanja i ne branja
 • promatranje i praćenje nicanja različitog sjemena (pšenica, grašak, grah…)
 • praćenja kroz tabelarne prikaze - klijanje, rast posađenog bilja, prikaz uzoraka promatranih pod mikroskopom 

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca
Naziv teme: KUKCI
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje s kukcima koji nas okružuju, senzibiliziranje o korisnosti i čuvanju
 • istraživanje i doživljaj svakog pojedinog kukca

Realizirani zadaci:
 • upoznali smo djecu s kukcima koji nas okružuju i otkrivati zašto su korisni i kako se odnositi prema njima
 • ostvarili smo promatranje: mrava, pauka, pčele, kišne gliste, leptira ispod flexi mikroskopa, crtanje viđenog u raznim likovnim tehnikama
 • prikupili smo  niz zanimljive literature i pronašli razne zanimljive članke o kukcima za koje su djeca pokazala  interes
 • otkrivali smo i proučavali životni ciklus mrava i pčele
 • otkrili smo zašto su nam važni kukci i koja je njihova uloga u prirodi
 • sakupljanje kišnih glista, nakon kiše (vrtićko dvorište)
 • pravljenje umjetnog staništa za kišnu glistu (promatranje gliste i otkrivanje kako glista izgleda, otkrivamo kako se kreće, njenu teksturu, boju, oblik, veličinu)
 • uočena važnost gliste i zašto je nazivaju čistačem tla
 • čitanje raznih edukativnih eko slikovnice ˝U tlu čistu imamo glistu˝, Glistica Mila …
 • pronalaženje paučine te promatranje kako se pauci kreću, što rade i kao izgledaju
 • pravljenje umjetnog staništa za skakavca, hranjenje, uzgajanje)
 • upoznavanje s karakteristikama pčele, mrava, skakavca; gledanje dokumentarca
 • razvrstavanje i imenovanje raznih uginulih kukaca koje su djeca sakupila (pčela, bumbar, pauk...) u posudice uz pomoć pinceta
 • promatranje kukaca uz pomoć povećala i fleksi mikroskopa - uočavanje različitosti između kukaca
 • promatranje uzorka pčele, gliste, pauka... (dijelovi tijela, uočavanje teksture, boje veličine) uz pomoć biloškog mikroskopa
 • izradili smo hotel za kukce, postavljanje u vrtićkom dvorištu
 • crtanje raznih kukaca – pčela, vilin konjic, mrav ,gusjenica
 • šetanje šumom, livadom, te pronalaženje i uočavanje raznih kukaca na prirodnom staništu

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 

 


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca
Naziv teme: ŠUMA
Ostvareni ciljevi:
 • poznali smo djecu s obližnjom šumom te im omogućiti da je dožive svim osjetilima
 • stekli su znanja o karakteristikama, važnosti i očuvanju šuma

Realizirani zadaci:
 • maksimalno smo iskoristiti za istraživanje  obližnju šumu (Šijanska šuma)
 • omogućili smo djeci stjecanje novih znanja o karakteristikama šume  i njene važnosti
 • ostvarili smo  razne istraživačke, stvaralačke i sportske aktivnosti prema godišnjem dobu
 • organizirali smo tri edukativne šetnje po šumi uz djelatnika  Nature Histice(čuvar i edukator Mladen Peršić )
 • posjetili smo labirinte i njihove nazive i značenja
 • mjerili smo vrijeme uz pomoć sunčanog sata
 • hodali smo stazom Mali princ za djecu i stazom za odrasle Ciklama
 • posjetili smo poligon za pse koji se nalazi u šumi
 • pokušali smo  djelomično iskoristiti  poligon za vježbanje jer je nije prilagođen za dječje vježbanje
 • uz pratnju čuvara prirode i edukatora Mladena Peršića posjetili smo špilju Šandalj i tvrđavu San Daniele
 • jednodnevno kampiranje u obližnjoj šumi pokraj vrtića uz pratnju čuvara prirode i edukatora planiramo krajem mjeseca travnja
 • upoznali smo djecu  s pravilima ponašanja u šumi (tihi razgovori, bacanje otpada u kante, ne uništavanje prirodnog okruženja) te su ih u potpunosti i usvojili
 • pošumljavanje na Fratarskom otoku  ostvareno je u mjesecu rujnu prošle godine, a Šijanskoj šumi ostvariti ćemo 17.travnja 2019. godine
 • dvotjedni boravak na Ćićariji u Speleo kući u pratnji djelatnika Nature Histrice (čuvar šume i edukator) ostvariti ćemo početkom mjeseca lipnja ove godine
 • ostvarili smo niz promatranja raznog materijala iz šume uz pomoć fleksi mikroskopa i biloškog mikroskopa (kora od drva, mahovina, lišajevi, paprati...)
 • pronalaženje raznih uzoraka u prirodi, tijekom šetnji, šumom te razgovor o prirodnim materijalima (šišarke, grane, lišće,…)
 • šetajući šumom isticali smo važnosti očuvanja zaštićenih biljki (šparoga, ciklama, visibabe...) - spoznaja važnosti očuvanja i ne branja
 • upoznali su stanovnike šume i njihove nastambe, značenje zimskog sna (medvjed, jež, lisica, jelen,…)
 • promatranje i praćenje promjena u šumi (godišnja doba)
 • gradnje, likovno izražavanje prirodnim materijalima iz šume (grančice, grane, šišarke, brbočke, lišće,…)
 • igre sortiranja šumskog materijala – zeleno/ ne zeleno, tvrdo/meko, list/nije list,…
 • igre uživljavanja u šumske životinje (kretanje, glasanje, ponašanje,…)
 • kako ptica gradi svoje gnijezdo – gradnja gnijezda uz pomoć pinceta i sakupljenih granćica
 • igra - pronalaženje uzoraka prema ponuđenim primjerima u mapi, uzorci iz šume (list, grančica, kora…)
 •  - uspješno otkrivali tragove životinja u šumi te otkrivali koje životinje žive u našoj šumi ( divlja svinja, srna, zec, lisica..)
 • - promatranje i praćenje promjena u šumi (godišnja doba)
 • - usvojili su vrste krasta (plutnjak, crnika, medunac..)
 • - prihvatili su igre sortiranja šumskog materijala – zeleno/ ne zeleno, tvrdo/meko, list/nije list,…s velikim interesom
 • - igre uživljavanja u šumske životinje (kretanje, glasanje, ponašanje,…)postale su dio svakodnevnice
 •  - uspješno su pronalazili gnijezda na stablima te otkrivati značaj gnijezda za ptice
 • - otkrivali su kako ptica gradi svoje gnijezdo – gradnja gnijezda uz pomoć pinceta i sakupljenih grančica
 • - pronalazili uzorke prema ponuđenim primjerima u mapi, uzorci iz šume (list, grančica, kora,…)
 • - skupni i individualni radovi – šuma, drvo, šumske životinje

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca, JU Natura Histrica
Naziv teme: LABORATORIJ U VRTIĆU
Ostvareni ciljevi:
 • otkrivanje novih sadržaja iz prirode
 • bogaćenje znanja, buđenje znatiželje i istraživačkog duha
 • buđenje i razvijanje ekološke svijesti

Realizirani zadaci:
 • uspješno osiguran prostor  za nesmetano istraživanje i eksperimentiranje
 • usvojeno mnogo znanja, navika i vještina  
 • usvojena pravila ponašanja u laboratoriju        
 • samostalno, pravilno korištenje biološkog mikroskopa, flexi mikroskopa, povećala, pincete…
 • korištenje bijelih kuta i po potrebi zaštitnih naočala i rukavica tijekom boravka u laboratoriju
 • djelomično vođenje brige o laboratoriju  
 • uspješno osamostaljivanje u provođenju pokusa, sortiranja, slaganja materijala
 • sakupljeni razni kukaca, biljke, neoblikovani materijal, te odlaganje u laboratorij
 • razna praćenja u vrtiću, dvorištu i u prirodi (rast biljaka, ponašanje i kretanje kukaca,…)
 • izlaganja, prezentacije (dječji crteži, dječje izjave, razni pripremljeni uzorci, praćenja,…)
 • za bradate agame djeca i odgojitelji uspješno vode brigu (hranjenje,voda)
 • uspješno ostvarena posjeta  Centru za istraživanje materijala (METRIS) 
 • kontinuirana i zanimljiva -izlaganja, prezentacije (dječji crteži, dječje izjave, razni pripremljeni uzorci, praćenja…)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelj, ravnatelj, djeca

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

SVI MI U VRTIĆU MASLAČAK

ZNAMO DA PRIRODA NOSI SUNCA TRAČAK

ZA ČUVATI PRIRODU POTREBNO JE VOLJE

I ONDA ĆE SVIMA BITI PUNO BOLJE.


Eko himna:

KAD SUNČANO JUTRO SVANE

U ŠIJANSKOJ ŠUMI STABLA ŠIRE GRANE

TAMO JE PRIRODA ZELENA I ČISTA

SVAKA JE ŠETNJA POPUT OSLIKANOG LISTA.

 

UZ OBALU DOK VALOVI SE NJIŠU

KAO DA PJESMOM DOZIVAJU KIŠU

RIBE I RAKOVI OVDJE SRETNO ŽIVE

ŽELIMO DA SE TOJ LJEPOTI DIVE.

 

SVI MI U VRTIĆU MASLAČAK

ZNAMO DA PRIRODA NOSI SUNCA TRAČAK

ZA ČUVATI PRIRODU POTREBNO JE VOLJE

I ONDA ĆE SVIMA BITI PUNO BOLJE.

 

ŽIVOTINJE VOLIMO I PAZIMO

A NAŠE NA DVORIŠTU MALO I POMAZIMO

ONE ŽIVE SVUDA OKO NAS

I ZA NJIH SMO SPREMNI UVIJEK DIGNUT` GLAS.

 

SVI MI U VRTIĆU MASLAČAK

ZNAMO DA PRIRODA NOSI SUNCA TRAČAK

ZA ČUVATI PRIRODU POTREBNO JE VOLJE

I ONDA ĆE SVIMA BITI PUNO BOLJE.