Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Pula

Vernalska 12
52100 Pula

Telefon: 052535615
Fax: 052535042
E-mail: maslacak@difusione.hr
Web: dvmaslacakpula.hr

Ravnatelj/ica: Morena Ravnić
Školski koordinatori: Morena Ravnić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Morena Ravnić
 • Odgojitelji: Romina Đekić, Martina Isanović, Nika Ravnić, Ena Dellabernardina, Ana Oblak (pripravnica)
 • Tehničko osoblje: Gordana Koraca
 • Roditelji: Robert Verbanac, Ivana Džombić
 • Djeca: Nea Butković, Mauro Radolović, Tia Grbac, Ian Verbanac
 • Kumovi: Natura Histrica - Mladen Peršić ing. agr., Aqarium Pula - Matea Stankić, Herculanea Pula - Maina Marčeta Ivančić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Upoznati se s vrstama otpada, što otpad čini i kako djelovati na smanjenje otpada.


Zadatak:
 • kako i na koji način pravilno sortirati otpad u kante - plastika, staklo, papir, bio otpad, plastični čepovi, tetrapak ambalaža
 • djeca kroz razne igre promišljaju i djeluju kako iskoristiti otpad te kako što manje stvarati otpad
 • istražili smo na koji način plastika štetno utječe na okoliš (morski svijet)
 • i dalje odlažemo bio otpad u prirodni komposter te na taj način dobivamo kompost
 • priprema humusa i komposta od bio otpada (jabuke, lišće, jaja...)
 • razvrstavanje otpada uz pomoć društvene igre - Razvrstavanje otpada - upoznavanje boja kanti
 • Eko kamion - imitativna igra sakupljanja otpada
 • metenje sobe i bacanje papira u odgovarajuću kantu za papir - razvrstavanje otpada prema sadržaju unutar dnevne sobe boravka
 • izrađene instalacije za istraživanje vode od plastičnih boca                       
 • uređenje vrtićkog okoliša, korištenje sakupljenog otpadnog materijala (plastične boce, automobilske gume…)
 • čitanje slikovnica s ekološkim temama (Plastično more, Priča o Leonardu, Priča o neobičnom priljepku...)
 • gledanje dokumentarnih filmova na temu onečišćenja mora (More plastike, The ocean..)
 • potaknuti djecu da od kuće donose fotografije, ilustracije o zagađenju morskog svijeta, te ih senzibilizirati kako se moramo ponašati prema prirodi
 • izraditi razne plakate na temu plastika u moru, životinje zarobljene u plastici...

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, videozapisi, dječji crteži, plakati

Nositelji:

Odgojitelj, ravnatelj, djeca.

Naziv teme: VODA
Cilj:

Igrom, eksperimentiranjem i istraživanjem omogućiti djeci da upoznaju svojstva, karakteristike i važnosti vode u svakodnevnom životu.


Zadatak:
 • omogućiti djeci da upoznaju svojstva, karakteristike i važnosti vode u svakodnevnom životu
 • osigurati istraživanja i eksperimentiranja vodom (razni pokusi)
 • upoznati i otkriti agregatna stanja vode - tekuće, plinovito, kruto
 • uz pomoć flexi mikroskopa promatrati kapljicu vode (morska voda, slatka voda)
 • pročišćavanje vode uz pomoć filter papira za kavu
 • vodeni tok - praćenje kuda putuje voda
 • otapanje leda (ledene kocke) - sol, šećer, soda bikarbona, ocat, ulje... - otkrivanje što najbolje otapa led
 • informirati zašto je važno racionalno koristiti vodu - štednja vode
 • spoznati kako sakupljati  kišnicu i čemu sve ona može poslužiti
 • uočavanje i otkrivanje različitosti vode - morska voda, pitka voda, izvor, kišnica..)
 • korištenje kompleta za istraživanje vode - kadica, cijevi, menzure, tikvice
 • stvarati uvjete za nesmetano istraživanje i promatranje protoka vode od vrha do dna (punjenje, pražnjenje, kapanje,..)
 • promatranje fotografija čiste i zagađene vode (mora, jezera, rijeke, potok)
 • literatura, dokumentarni film o važnosti vode – informiranje
 • obilježiti DAN VODE

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./22.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, dječji crteži

Nositelji:

Odgojitelji, ravnatelj, djeca.

Naziv teme: LABORATORIJ
Cilj:

Stvaranje poticajnog okruženja u kojem će djeca igrajući se i manipulirajući raznim materijalima i instrumentima, otkrivati i bogatiti svoje znanje, buditi znatiželju i istraživački duh, poticati kreativnost, a ujedno buditi i razvijati ekološku svijest.


Zadatak:
 • i dalje osigurati djeci laboratorij u kojem će nesmetano manipulirati raznim materijalima i instrumentima
 • omogućiti uvjete za kontinuirano usvajanje znanja, vještina i navika
 • osigurati im prostor i uvjete za nesmetani proces istraživanja, eksperimentiranja i ujedno ih osamostaliti u provođenju raznih pokusa primjerenih za njihovu dob
 • provoditi razna praćenja u vrtiću, vrtićkom dvorištu, vrtićkom vrtu i prirodi koja nas okružuje (rast biljaka, promjene u prirodi, prirodne pojave, pokusi) te izraditi razne plakate koje ćemo prezentirati u našem eko kutku koji se nalazi u laboratoriju
 • upoznavanje s pravilima ponašanja u laboratoriju (pravilno korištenje ponuđenih alata, materijala i mikroskopa)
 • sticanje navika o korištenje bijelih kuta i po potrebi zaštitnih naočala tijekom boravka u laboratoriju, odnosno tijekom obavljanja određenih zadataka
 • vođenje brige o laboratoriju            
 • sakupljanje raznih kukaca, biljaka, neoblikovanog materijala, te smišljeno odlaganje u laboratorij
 • izlaganja, prezentacije (dječji crteži, dječje izjave, razni pripremljeni uzorci, praćenja,…)
 • osmisliti morske kade za morske životinje 
 • potaknuti djecu na vođenje  brige o zasađenim biljkama (salati, grahu, špinatu, brokuli, krumpiru..)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, videozapisi, dječji crteži, plakati

Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj, roditelji.

Naziv teme: BILJKE
Cilj:

Upoznati djecu s biljkama koje nas okružuju i za koje pokazuju interes, te im omogućiti da ih dožive svim osjetilima.


Zadatak:
 • upoznati djecu s biljkama koje nas okružuju i za koje pokazuju interes
 • omogućiti im niz informacija o biljkama i na takav način stjecati znanja  o njihovom uzgoju, korištenju, očuvanju i važnosti za okoliš
 • sadnja  i vođenje brige o biljkama, te degustacija plodova (u laboratoriju i u vrtićkom vrtu)
 • sadnja u  vrtićkom vrtu , te praćenje rasta i vođenje brige o biljkama u vrtu
 • uočavanje, proučavanje i istraživanje samoniklog bilja
 • njegovanje i bogaćenje mediteranskog otoka novim sadnicama
 • nabava i sadnja mediteranskog bilja, cvijeća (automobilske gume)
 • nabava i sadnja sadnica raznog povrća u razne posude
 • sudjelovanje u branju vrtićkih maslina
 • konzumacija i važnost uzgojenog voća i povrća  za čovjekovo  zdravlje
 • uz pomoć flexi mikroskopa promatrati sjemenke te pratitit i bilježiti rast 
 • promatranje različitih vrsta graha - klijanje u vrećici
 • izraditi razne plakate o biljkama 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine  2021./22.

 • izjave, zapisi, fotografije, video zapisi, dječji crtež, tabelarno praćenje

Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj.

Naziv teme: ŽIVOT U MORU
Cilj:

Pokušati ćemo djeci približiti život u moru na način da im stvorimo uvjete za doživljaj, istraživanje i učenje kroz igru.


Zadatak:
 • uz donošenje raznih morskih materijala pokušati ćemo djeci približiti more i život u moru
 • stvarati im uvjete za doživljaj, istraživanje i učenje kroz igru 
 • osigurati doživljaj mora, života u moru osmišljenim i uređenim prostorom, izrađenim igrama i ostalim ponuđenim sadržajima
 • uzimanje mora za naše morske kade u laboratoriju, donošenje i sakupljanje raznih uzoraka: školjka, spužvi, ježa, oblutaka,…
 • sortiranje uzoraka s mora u razne posudice djeci dostupne za istraživanje (pijesak, puževi, školjke...)
 • kada s morskom vodom i pumpom te razne životinje iz morskog svijeta (morski jež, morski krastavac, meduze, moruzgva, morski puž, morski račić ...) – promatranje, doživljaj i vraćanje u more nakon nekoliko dana boravka u vrtiću
 • promatranje raznih morskih uzoraka pod biološkim mikroskopom i fleksi mikroskopom (ljuskica ribe, riblja kost...)
 • promatranje fotografija raznih morskih životinja (morski konjic, meduza, hobotnica, školjke, koralji,…) i biljaka (morska trava, morska salata,…) te otkrivanje njihove važnosti za more
 • donošenje raznih riba (sardela, lignja, školjki...)  te omogućiti doživljaj na način da ribu dodirnu, otkriju njene karakteristike i upoznaju se s dijelovima ribe
 • gledanje videozapisa snimljenih u moru (morsko dno, stijene, trava, hobotnica, ribe ...)
 • posjet Aquariumu – stručno vođeno razgledavanje riba, meduza, jastoga,…
 • organizirati likovnu aktivnost u Aquariumu, te djeca prema odabiru crtaju viđeno
 • otkrivati tko i što zagađuje more

 • izrada raznih plakata na temu more, kornjače, ribe, zaštićene morske životinje...

 • nuđenje raznih literatura, knjiga, enciklopedija

 • organizirati šetnju uz mora, sakupljanje raznih materijala na morskoj obali (oblutci, školjke, stakalca...)

 • izraditi slikovnicu na temu o moru i morskim životinjama 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./22.

 • fotografije, videozapisi, crteži, dječje izjave

Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj.

Naziv teme: ZDRAVI ŽIVOT
Cilj:

Nizom aktivnosti upoznati djecu sa zdravom prehranom, koliko je važno kretati se, boraviti u prirodi i baviti se sportom. 


Zadatak:
 • educirati djecu što je zdrava hrana te što je potrebno konzumirati da bi bili zdravi
 • osvijestiti , njegovati i konzumirati zdravu prehranu iz našeg eko vrta  i voćnjaka, maslinika
 • osigurati i poticati sadnju raznog povrća i voća u vrtićkom laboratoriju i eko vrtu
 • sadnjom povrća poticati na pozitivan stav prema povrću
 • vođenje brige o vrtu (zalijevanje, održavanje vrta) i branje plodova
 • educirati djecu o celijakiji – posebna prehrana djeteta u vrtiću
 • zajednički izraditi plakate o zdravoj prehrani, sportu …
 • osmisliti tržnicu u kojoj će djeca imati priliku kupovati sve što je zdravo za konzumaciju (voće, povrće, riba, prirodni sokovi) 
 • zajednički osmisliti i pripremiti zdrave obroke ( salate, kruh, juhe, smoothie, sokove…) u vrtićkoj kuhinji
 • osigurati razne sprave ( penjalice, ljuljačke, slack-line, zipline…) u dvorištu za nesmetano i neprestano kretanje
 • boraviti što više na dvorištu i osmisliti niz aktivnosti na otvorenom
 • osmisliti i postaviti niz poligona kojima ćemo djecu potaknuti na vježbanje odnosno kretanje
 • uključeni smo u projekt "Integrano učenje uz pokret" - prof.dr.sc. Lidija Vujičić, doc.dr.sc. Vilko Petrić
 • organizirati branje maslina, povrća i voća
 • organizirati razne boravke i šetnje šumom, livadom, voćnjacima, maslinicima, morskim obalama
 • voditi brigu o vrtićkim kokama (hranjenje) te konzumiranje domaćih jaja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • dječje izjave, zapisi, fotografije, videozapisi, dječji crteži, plakati

 


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, roditelji, ravnatelj.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAVI ŽIVOT
Ostvareni ciljevi:
 • svaki dan boraviti u prirodi (dvorištu, obližnjoj šumi, livadi…)
 • maksimalno iskoristit dvorište za provođenje aktivnosti, konzumaciju doručka, voća i ručka
 • konzumirati što više voća, povrća … sve što pozitivno utječe na rast i razvoj djece
 • bavljenje sportom - kretanje u  zatvorenom i otvorenom  prostoru u svakom trenutku

Realizirani zadaci:
 • uz pomoć literature, raznim prospektima, slikovnicama educirali smo djecu o zdravoj hrani te koliko je važno pravilno se hraniti
 • zajednički smo sadili, a kasnije brali i konzumirali povrće (blitvu, salatu, grašak…) iz vrtićkog vrta i voće (smokve, grožđe)
 • vodili smo brigu o posađenim bljkama
 • pripremali smo razne povrtne i voćne salate, smoothie, sokove, juhe
 • osmislili smo tržnicu koju smo obogatili zdravom hranom koju djeca trebaju konzumirati (povrće, voće, ribu, mlijeko ….)
 • ugostili smo roditelja u vrtiću koji nam je ispričao sve o posebnoj prehrani - ceijakiji
 • neprestano smo djecu poticali na kretanje postavljenim maštovitim poligonima koji su djecu poticali na: hodanje, trčanje, skakanje, provlačenje, gađanje…
 • koriste postavljene sprave( penjalice, zipline, mrežu)v..za kretanje i međusobno takmičenje tko će biti brži, uspješniji …
 • vodili smo brigu o vrtićkim kokama - hranjenje

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj.

Naziv teme: ŽIVOT U MORU
Ostvareni ciljevi:

Oživljavanjem, istraživanjem i učenjem uz pomoć osmišljenog i uređenog prostora na temu more, video zapisima, zvukovima, raznim morskim materijalima približili smo djeci život u moru.


Realizirani zadaci:
 • doživljaj morskog svijeta, života u moru osmišljenim i uređenim prostorom, izrađenim igrama i ostalim ponuđenim sadržajima (zvuk, slika, video zapis, mirisi, taktilni materijali,…)
 • uzimanje mora za naše morske kade u laboratoriju, donošenje i sakupljanje raznih uzoraka: školjka, spužvi, ježa, oblutaka,…
 • sortiranje uzoraka s mora u razne posudice djeci dostupne za istraživanje (pijesak, puževi, školjke...)
 • kada s morskom vodom i pumpom te razne životinje iz morskog svijeta (morski jež, moruzgva, morski puž, morski račić ...) – promatranje, doživljaj i vraćanje u more nakon nekoliko dana boravka u vrtiću
 • promatranje raznih morskih uzoraka pod biološkim mikroskopom i fleksi mikroskopom (ljuskica ribe, morska voda,...)
 • promatranje fotografija raznih morskih životinja (morski konjic, meduza, hobotnica, školjke, koralji,…) i biljaka (morska trava, morska salata,…) te otkrivanje njihove važnosti za more
 • promatranje fotografija raznih morskih životinja (morski konjic, meduza, hobotnica, školjke, koralji,…) i biljaka (morska trava, morska salata,…) te otkrivanje njihove važnosti za more
 • gledanje videozapisa snimljenih u moru (morsko dno, stijene, trava, hobotnica, ribe ...)
 • realiziran posjet Aquariumu Pula - razgledavanje 
 • imali smo priliku nesmetano promatrati ribe, meduze, hobotnice, krokodile…. kako se ponašaju u aquariju, kako se kreću, hrane...
 • crtanje, slikanje i modeliranje na temu : Morsko dno, Spužva, Morske životinje...
 • otkrili smo što je potrebno da morske životinje prežive u morskoj kadi i akvariju;
 • izradili smo slikovnice, strip ekološkog sadržaja na temu: Morsko dno, Morske životinje..
 • zajednički smo odgledali zanimljive dokumentarce, fotografije o morskom svijetu i otkrivali što sve zagađuje more
 • zajednički smo izradili plakate o morskim životinjama (sipa, kornjača..)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj, roditelji, djelatnici Aquariuma Pula.

Naziv teme: BILJKE
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje s biljkama koje nas okružuju 
 • doživljaj svim osjetilima, uzgoj i konzumacija
 • stjecanje znanja o  uzgoju, korištenju, očuvanju i važnosti biljaka za okoliš

Realizirani zadaci:
 • omogućili smo im niz informacija o biljkama i na takav način stjecali su znanja  o njihovom uzgoju, korištenju, očuvanju i važnosti za okoliš
 • osigurali smo sadnju  i vođenje brige o biljkama, te degustaciju plodova (u laboratoriju i u vrtićkom vrtu)
 • ostvarili smo sadnju u  vrtićkom vrtu
 • pratili smo rast biljaka
 • uspješno vode  brigu o biljkama u vrtu
 • starija djeca uključila su se u branje maslina
 • konzumirali su voće iz vrtićkog dvorišta (grožđe, smokva) i povrća (salata, rajčica ..)
 • sadnja i njegovanje mediteranskog bilja i cvijeća
 • promatranje raznog sjemenja, dijelova cvijeta uz pomoć fleksi mikroskopa i biološkog mikroskopa (tučak, latica, korijen, list...)
 • degustacija povrća i voća i uočavanje važnosti konzumiranja, priprema raznih smoothieja,
 • promatranje i praćenje nicanja različitog sjemena (tikvica, salata, grah…)
 • praćenja kroz tabelarne prikaze - klijanje, rast posađenog bilja, prikaz uzoraka promatranih pod mikroskopom 

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelj, ravnatelj, djeca.

Naziv teme: LABORATORIJ
Ostvareni ciljevi:
 • otkrivanje novih sadržaja iz prirode
 • bogaćenje znanja, buđenje znatiželje i istraživačkog duha
 • buđenje i razvijanje ekološke svijesti

Realizirani zadaci:
 • uspješno osiguran prostor  za nesmetano istraživanje i eksperimentiranje
 • usvojeno mnogo znanja, navika i vještina  
 • usvojena pravila ponašanja u laboratoriju        
 • samostalno, pravilno korištenje biološkog mikroskopa, flexi mikroskopa, povećala, pincete…
 • korištenje bijelih kuta i po potrebi zaštitnih naočala tijekom boravka u laboratoriju
 • uspješno osamostaljivanje u provođenju pokusa, sortiranju, slaganju materijala
 • sakupljeni razni kukci, biljke, neoblikovani materijal, te odlaganje u laboratorij
 • razna praćenja u vrtiću, dvorištu i u prirodi (rast biljaka, promjene u prirodi, pokusi..)
 • sve što se u laboratoriju odvijalo marljivo smo zajednički pratili, bilježili, fotografirali, snimali te bogatili eko kutak raznim i zanimljivim sadržajima
 • uspješno su vodili brigu o zasađenim biljkama i morskim kadama (zalijevanje, hranjenje, mijenjanje vode)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj.

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje sa svojstvima, karakteristikama i važnosti vode u svakodnevnom životu.


Realizirani zadaci:
 • osigurali smo istraživanja i eksperimentiranja vodom (razni pokusi)
 • upoznali smo i otkrili agregatna stanja vode
 • uz pomoć flexi mikroskopa promatrali smo kapljice vode
 • pročišćavali smo vodu uz pomoć filter papira
 • otkrivali smo što najbolje otapa led
 • otkrili smo zašto je važno racionalno koristiti vodu
 • spoznali smo kako sakupljati  kišnicu i čemu sve ona može poslužiti
 • uočavali smo i otkrivali različitosti vode 
 • stvorili smo uvjete za nesmetano istraživanje i promatranje protoka vode od vrha do dna (punjenje, pražnjenje, kapanje,..)
 • proučavanjem literature omogućili smo djeci da spoznaju niz novih spoznaja o vodi
 • obilježili smo DAN VODE

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelj, ravnatelj, djeca.

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • sakupljanje i pravilno sortiranje otpada
 • osvijestiti utjecaj otpada (plastike) u moru na životinje

 • iskorištavanje otpada  za izradu raznih instalacija  u vrtićkom dvorištu


Realizirani zadaci:
 • pravilno smo sortirali otpad u kante - plastika, staklo, papir, bio otpad, plastični čepovi, tetrapak ambalaža
 • ostvarili smo zajedničku radnu akciju starije djece koja su očistila dvorište, pješčanik, vrt, sortirala igračke na vanjskom prostoru
 • djeca kroz razne igre promišljaju i djeluju kako iskoristiti otpad te kako što manje stvarati otpad
 • istražili smo na koji način plastika štetno utječe na okoliš (morski svijet)
 • izradili smo plakat sa zarobljenim životinjama u plastici
 • uz pomoć imitativne igre s kamionom smo sakupljali otpad
 • pročitali smo mnogo slikovnica s ekološkim temama (Plastično more, Priča o Leonardu, Priča o neobičnom priljepku…)
 • razvrstavanje otpada uz pomoć društvene igre - Razvrstavanje otpada       
 • uređenje vrtićkog okoliša, korištenje sakupljenog otpadnog materijala (plastične boce, automobilske gume,…)
 • gledali smo dokumentarne filmove o onečišćenju mora
 • i dalje njegujemo naš prirodni komposter u koji svakodnevno odlažemo bio otpad

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, ravnatelj.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

SVI MI U VRTIĆU MASLAČAK

ZNAMO DA PRIRODA NOSI SUNCA TRAČAK

ZA ČUVATI PRIRODU POTREBNO JE VOLJE

I ONDA ĆE SVIMA BITI PUNO BOLJE.


Eko himna:

KAD SUNČANO JUTRO SVANE

U ŠIJANSKOJ ŠUMI STABLA ŠIRE GRANE

TAMO JE PRIRODA ZELENA I ČISTA

SVAKA JE ŠETNJA POPUT OSLIKANOG LISTA.

 

UZ OBALU DOK VALOVI SE NJIŠU

KAO DA PJESMOM DOZIVAJU KIŠU

RIBE I RAKOVI OVDJE SRETNO ŽIVE

ŽELIMO DA SE TOJ LJEPOTI DIVE.

 

SVI MI U VRTIĆU MASLAČAK

ZNAMO DA PRIRODA NOSI SUNCA TRAČAK

ZA ČUVATI PRIRODU POTREBNO JE VOLJE

I ONDA ĆE SVIMA BITI PUNO BOLJE.

 

ŽIVOTINJE VOLIMO I PAZIMO

A NAŠE NA DVORIŠTU MALO I POMAZIMO

ONE ŽIVE SVUDA OKO NAS

I ZA NJIH SMO SPREMNI UVIJEK DIGNUT` GLAS.

 

SVI MI U VRTIĆU MASLAČAK

ZNAMO DA PRIRODA NOSI SUNCA TRAČAK

ZA ČUVATI PRIRODU POTREBNO JE VOLJE

I ONDA ĆE SVIMA BITI PUNO BOLJE.