Eko škola

Dječji vrtić 101 Dalmatinac, Nova Vas

Antonci 35a
52446 Nova Vas

Telefon: 052/451-087
Fax: 052/433-600
E-mail: 101dalmatinac@windowslive.com
Web: www.vrtic-101dalmatinac.hr

Ravnatelj/ica: Jasna Nujić
Školski koordinatori: Maja Milohanić, Maja Bilandžić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Jasna N., Maja B., Maja M., Goran Z., Katarina B., Marinela M., Elena J.,Martina L., Danica D., Luca D., 
 • Simon M., Teo K., Annelie B., Emanuel B., Florentina P., Roko D.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Čuvajmo naše šume
Cilj:

Stjecanje spoznaja o važnosti šuma za život ljudi te biljnog i životinjskog svijeta ako i razvijanje navika i ponašanja koja doprinose zaštiti šuma.


Zadatak:
 • upoznavanje prirodnih pojava, klimatskih promjena, utjecaja ljudi na šumski život
 • dostupnost i raznolikost različitih prirodnih, neoblikovanih materijala koja djecu potiču na istraživanje
 • poticanje i razvijanje sigurnosti kretanja u šumi

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020., dokumentiranje fotografijom.


Nositelji:

Mješovita i starija skupina. 

Naziv teme: Od otpada do igračke
Cilj:

Razvoj ekološke osviještenosti djeteta koje ima osnovno znanje o važnosti čistog okoliša i načinu brige za njegovo očuvanje kao što je kako najbolje iskoristiti otpad (pretvoriti ga u nešto novo).


Zadatak:
 • poticati dječju kreativnost i inicijativu
 • koristiti otpad kao materijal za stvaranje
 • poticanje prirodne znatiželje djeteta i potrebu za istraživanjem

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Praćenje tijekom pedagoške godine 2019./2020., dokumentiranje kroz dnevnik i fotografiju.


Nositelji:

Starija skupina "Ribice".

Naziv teme: Raznolikost biljnog svijeta koji nas okružuje (zdrava prehrana)
Cilj:

Usmjeriti dijete na stjecanje znanja o biljnom svijetu koji nas okružuje te na njegovo očuvanje.


Zadatak:
 • razvijanje pozitivnog i aktivnog odnosa prema biljnom svijetu koji nas okružuje
 • razvijanje samostalnosti djece u brizi za okolinu odnosno biljni svijet
 • razvijanje sposobnosti rješavanja problema u odnosu na prirodne pojave (uočavanje, stvaranje plana, pretpostavke...)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tijekom pedagoške godine 2019./2020., dok je dokumentiranje projekta kroz dnevnik i fotografiju 


Nositelji:

Mješovita skupina "Slovkići".

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrava prehrana/Od otpada do igračke/Krećimo se šumom
Ostvareni ciljevi:
 • u neposrednom kontaktu s prirodom djeca su učila, istraživala, promatrala, brinula o šumskom biljnom i životinjskom svijetu (fotografija, albumi, formiranje godišnjih centara)
 • briga za drugoga, u ovom slučaju posađene sadnice (zajednička akcija djelatnika i vanjskih suradnika)
 • kroz igru saznaju da otpad nije smeće te da se može ponovno reciklirati, odnosno prenamjeniti
 • podignuta svijest kod roditelja o važnosti odvajanja otpada kao i njegovoj prenamjeni

Realizirani zadaci:
 • pozitivan i aktivan odnos prema prirodi i njenom očuvanju
 • samostalnost djeteta u brizi za sebe i okolinu u kojoj živi
 • odgovorno ponašanje djeteta u svim ekološkim djelovanjima
 • sposobnost za rješavanje problema u okolini u odnosu na prirodne pojave (uočavanje, stvaranje plana, traženje rješenja...)

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Odgojitelji i djeca.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne budi prema prirodi loš,

zato smeće bacaj u pravi koš!


Eko himna:

Eko,eko,ekologija,
Eko,eko,ekologija,
To je pjesma kojom zovemo i Vas.
Čuvanje prirode,šume i livade,
Previše je samo za nas.
Eko dalmatinci najbolji su klinci,
Eko dalmatinci najbolji su klinci.
Sakupljanjem papira i kolaža
U našem vrtiću pravi se reciklaža.
Voda kod nas skupa nije,
U štednji se tajna krije.
Ima još puno toga 
Čime pomoć možeš ti 
da nam svima život na svijetu tom
bude čišći, zdraviji.
Eko dalmnatinci najbolji su klinci,
Eko dalmatinci najbolji su klinci.