Eko škola

Dječji vrtić '101 Dalmatinac', Nova Vas

Antonci 35a
52446 Nova Vas

Telefon: 052/451-087
Fax: 052/433-600
E-mail: 101dalmatinac@windowslive.com
Web: www.vrtic-101dalmatinac.hr

Ravnatelj/ica: Jasna Nujić
Školski koordinatori: Maja Milohanić, Maja Bilandžić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :