Eko škola

Dječji vrtić Lojtrica, Velika Gorica

Smendrovićeva 9
10408 Velika Mlaka

Telefon: 6254-913
Fax: 6231-740
E-mail: ravnateljica@dv-lojtrica.hr
Web: www.dv-lojtrica.hr

Ravnatelj/ica: Ljuba Brnadić
Školski koordinatori: Tajana Stepanić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Zdrava prehrana

  Promicanje zdrave prehrane, usvajanje zdravih stilova života i unapređivanje kvalitete prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprečavanja bolesti uzročno povezanih s načinom prehrane.

 • Skupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje otpada

  Sakupljanje starog papira, izrada recikliranog papira, preoblikovanje PNM u ukrasne predmete i didaktička pomagala, tematske radionice,odvajanje otpada u za to predviđene spremnike.

 • Uređenje okoliša vrtića

  Uređenje okoliša, stalna briga o vrtnom i sobnom bilju,uzgoj vlastitih presadnica jednogodišnjeg cvijeća, ozelenjivanje svake sobe dnevnog boravka i drugih prostorija u vrtiću.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • LJUBA BRNADIĆ - ravnateljica
 • TAJANA STEPANIĆ – koordinatorica i pedagoginja
 • SANDRA MARŠIĆ – koordinatorica i zdravstvena voditeljica
 • VLATKA VRBIĆ – edukacijska rehabilitatorica
 • IVANA BREKO BILANDŽIĆ - logopedinja
 • JOSIP JOSKIĆ - ekonom
 • SUZANA DESPUT - odgojiteljica
 • GORDANA SOKIĆ - odgojiteljica
 • BOŽICA RAKAMARIĆ - odgojiteljica
 • MIHAELA BANIĆ - odgojiteljica
 • EMIRA MATUN - odgojiteljica
 • MATILDA JUKIĆ – koordinatorica i odgojiteljica
 • ĐURĐA LJUBANOVIĆ - odgojiteljica
 • MARIJA CVETKOVIĆ SAM - odgojiteljica
 • BRANKA KLENOVIĆ - odgojiteljica
 • IVA ČAVLINA  - odgojiteljica
 • VESNA ČIZMAR - odgojiteljica
 • VEDRANA BERTOL  predstavnica roditelja
 • JURICA MIHALJ – predstavnik roditelja
 • TOMISLAV BREBRIĆ – predstavnik lokalne zajednice
 • DRAŽEN BARIŠIĆ - gradonačelnik
 • SARA LUČAN - dijete
 • TEA MIŠIĆ - dijete
 • GABRIEL PAVLOVIĆ - dijete
 • EMANUEL KOVAČEVIĆ - dijete

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: očuvanje obnovljivih izvora energije
Cilj:

Razviti svijest o važnosti očuvanja obnovljivih izvora energije.


Zadatak:

Kroz planirane aktivnosti poticati na uočavanje načina na koji je moguće štediti i racionalno koristiti izvore energije.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • praćenje provedbe programa provodi se vođenjem zabilješki u pedagošku dokumentaciju (dnevni, tjedni i tromjesečni planovi) i bilježenjem u tablice eko patrole

Nositelji:

Djeca i svi zaposlenici.