Eko škola

Dječji vrtić Lojtrica, Velika Mlaka

Smendrovićeva 9
10408 Velika Mlaka

Telefon: 6254-913 (099 259 8560)
Fax: 6231-740
E-mail: ravnateljica@dv-lojtrica.hr
Web: www.dv-lojtrica.hr

Ravnatelj/ica: Ljuba Brnadić
Školski koordinatori: Tajana Stepanić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Zdrava prehrana

  Promicanje zdrave prehrane, usvajanje zdravih stilova života i unapređivanje kvalitete prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprečavanja bolesti uzročno povezanih s načinom prehrane.

 • Skupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje otpada

  Sakupljanje starog papira, izrada recikliranog papira, preoblikovanje PNM u ukrasne predmete i didaktička pomagala, tematske radionice,odvajanje otpada u za to predviđene spremnike.

 • Uređenje okoliša vrtića

  Uređenje okoliša, stalna briga o vrtnom i sobnom bilju,uzgoj vlastitih presadnica jednogodišnjeg cvijeća, ozelenjivanje svake sobe dnevnog boravka i drugih prostorija u vrtiću.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ljuba Brnadić-ravnateljica
 • Tajana Stepanić-koordinatorica i pedagoginja
 • Sandra Maršić-koordinatorica i zdravstvena voditeljica
 • Vlatka Vrbić-edukacijska rehabilitatorica
 • Ivana Brekalo Bilandžić-logopedinja
 • Josip Joskić-ekonom
 • Martina Valentić-koordinatorica i odgojiteljica
 • Gordana Sokić-odgojiteljica
 • Mihaela Banić-odgojiteljica
 • Emira Matun-odgojiteljica
 • Đurđa Ljubanović-odgojiteljica
 • Branka Klenović-odgojiteljica
 • Iva Čavlina-odgojiteljica
 • Božica Rakamarić-odgojiteljica
 • Katarina Kalaj-odgojiteljica
 • Ilijana Ćurić-odgojiteljica
 • Antonija Šarić-odgojiteljica
 • Lidija Gašparac-odgojiteljica
 • Vedrana Bertol-predstavnica roditelja
 • Krešimir Ačkar-gradonačelnik
 • Lorena Jerković-dijete
 • Leon Gadanac-dijete
 • Borna Bedeković-dijete
 • Anja Klasnić-dijete 
 • Eva Grabovac-dijete
 • Jan Bertol-dijete

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Energija
Cilj:
 • racionalna potrošnja energije
 • odgajanje novih ekološki osvještenih generacija 
 • usvajanje znanja i spoznaja o važnosti štednje energije

Zadatak:

Zadatak je da djeca energiju koriste racionalno i štedljivo. Djeca iz Eko patrole su zadužena da prate potrošnju električne energije, te gase svijetla kada za njih nema potrebe. Isto tako zadatak svih zaposlenika vrtića je da se energija koristi racionalno.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022., na kraju godine analiziramo ukupnu potrošnju energije i planiramo kako u idućoj godini smanjiti potrošnju.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina, odgojiteljice, svi zaposlenici vrtića.

Naziv teme: Voda
Cilj:

Shvaćanje bitnosti očuvanja pitkih voda, racionalno korištenje ovog prirodnog resursa.


Zadatak:
 • primjenjivati načine štednje vode unutar ustanove
 • racionalno koristiti vodu
 • prikupljasti kišnicu za zaljevanje cvijeća i povrća
 • usvojiti važna znanja o zagađenju voda i njegovom utjecaju na ljudski,biljni i životinjski svijet

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tokom cijele pedagoške godine 2021./2022. Ove godine posebna pozornost očuvanju voda posvećena je tokom "Vodenog tijedna zdravlja" koji se održao u periodu od 4-.8.travnja 2022. godine.u sklopu projekta "Živjeti zdravo u vrtiću".


Nositelji:

Djeca iz Eko-patrola,odgojiteljice svih odgojnih skupina našeg vrtića, tehničko osoblje.

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • ekološko osvještivanje djece kako otpad nije smeće već vrijedna sirovina
 • stjecanje znanja o važnosti reciklaže
 • razvijanje solidarnosti prema prirodi i ljudima,te odgovornosti za iste
 • poticanje razmišljanja o generacijama koje dolaze i tome kakav ćemo im planet ostaviti u naslijeđe

Zadatak:
 • svakodnevno odvajanje otpada
 • provođenje akcija prikupljanja i sortiranja otpada
 • organizirati prikupljanje elektroničkog otpada 
 • istražiti zagađenost okoliša u neposrednoj blizini vrtića
 • sudjelovati u akcijama čišćenja otpada(Zelena čistka)
 • promovirati ekološke aktivnosti kroz različite projekte

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tokom cijele pedagoške godine 2021./2022. Periodički se prate važni ekološki datumi i sezonski poslovi na otvorenom. Tokom cijele godine prikuplja se i sortira otpad,te se u više navrata organiziraju ciljane akcije prikupljanja različitih vrsta otpada(PVC čepovi,elektronički otpad,PVC boce...).

 • Sve akcije popračene su od strane lokalnih medija i na mrežnoj stranici vrtića.Eko odbor i stručni tim vrtića prate realizaciju planiranih aktivnosti kroz godinu.

Nositelji:
 • Eko-patrole koje čine djeca vrtičkih skupina
 • Eko odbor koji donosi Plan i program rada Eko skupine koja brine o provođenju programa Eko škole
 • koordinatori i stručni suradnici
 • odgojiteljice koje su u Eko skupini DV Lojtrica
 • lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

Eko patrole u svakoj vrtićkoj skupini tokom cijele godine vode brigu oko potrošnje električne energije, gase svijetla kada za njih nema potrebe i kada se izlazi iz prostorije. Djeca brzo usvajaju znanja i kod njih se pobuđuje ekološka osvještenost koji onda prenose na svoju okolonu.


Realizirani zadaci:

Svi zaposlenici postaju ekološki osvješteni i vode brigu o tome da se u svim prostorijama gasi svijetlo kada za to nema potrebe i kada se izlazi iz nje. Osim svijetla gase se i računala, rasvjeta oko vrtića je na senzore. Djeca igraju važnu ulogu jer osim zaposlenika vrtića i roditelje kod kuće podsječaju koliko je važno energiju koristiti racionalno.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.,svakodnevno.


Nositelji:

Djeca iz Eko patrole, svi zaposlenici vrtića.

Naziv teme: Vode
Ostvareni ciljevi:

Voda se koristo racionalno i štedljivo, djeca članovi Eko patrole kontroliraji svakodnevno na koji način se voda koristi prilikom pranja ruku.

 


Realizirani zadaci:

Potrošnja vode je racionalna,sva djeca i svi zaposlenici vrtića vode brigu o tome. Na dvorištu su postavljene posude za prikupljanje kišnice kojom se zaljevaju povrtne i cvijetne gredice.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022., svakodnevno se prati potrošnja vode.


Nositelji:

Djeca članovi Eko patrole, odgojiteljice tehničko osoblje, svi zaposlenici vrtića.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Odvojeno prikupljanje otpada u svim našim objektima.
 • Realizirana suradnja sa Veleučilištem Velika Gorica i provođenje akcije prikupljanja elektroničkog otpada.U akciji je prikupljeno 100kg elektroničkog otpada.
 • Usvajanje novih znanja i spoznaja na radionicama o elektroničkom otpadu prof.dr.sc.Sanje Kalambure S Velikogoričkog veleučilišta u sklopu projektnog dana DV Lojtrica.
 • Prikupljanje PVC čepova za Udrugu oboljelih od malignih bolesti.
 • Korištenje kompostera za bio otpad.

Realizirani zadaci:

Svi planirani zadatci uspješno su realizirani. Djeca su kontinuiranno prikupljala i odvajala otpad zajedno sa svojim odgojiteljicama. Uspješno je provedena akcija prikupljanja elektroničkog otpada, kao i akcija prikupljanja PVC čepova u humanitarne svrhe.


Vrijeme realizacije:

Odvojeno prikupljanje otpada odvija se tokom cijele godine.Radionice na temu prikupljanja elektronickog otpada i samo prikupljanje elektroničkog otpada odvilo se 23.03.2022.godine u sklopu projektnog dana dječjeg vrtića Lojtrica.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina, odgojiteljice, stručni tim vrtića, vanjski suradnici, tehničko osoblje, roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kao prvo posadit ćemo drvo

Da se ptičice u našem vrtiću gnijezde.

Pravit ćemo im kućice i skupljati mrvice.

Kao drugo naše smeće postat će cvijeće

I zato kontenjere po boji biraj,

Otpad sortiraj,a papir recikliraj.

Kao treće i najveće čuvati ćemo prirodu,

Šume i vode,da nam se uvijek vraćaju rode.

Svijetlo ugasi kada sunce sije!

Prozor zatvori kad se grije!

Nek voda ne teče i kada se ne pije!

Unesimo Eko u naše živote,

očuvajmo prirodne ljepote

Vrijedni ćemo biti mi

Planet ćemo čuvati,

Sve oko nas EKO osvješćivati.


Eko himna:

MI SMO DJECA SRETNIH LICA,

IZ EKO VRTIĆA LOJTRICA.

SVAKOG DANA UČIMO,

OTPAD MI SORTIRAMO.

EKO,EKO NAŠ JE ZNAK,

ČUVAJ VODU,ŠUMU ZRAK.

NEKA VIDE SADA SVI,

PRIRODU ČUVAMO SADA MI.

NAJLJEPŠI VRT MI IMAMO,

U NJEGA ŠARENO CVIJEĆE 

SADIMO.

LOJTRICA,LOJTRICA

ŠTO VIŠE REĆI,UŽIVAJTE SAD 

U NAŠOJ SREĆI.