Eko škola

Osnovna škola Vladimira Nazora, Pazin

Šetalište pazinske gimnazije 9
52000 Pazin

Telefon: 052 624 121
Fax: 052 624 327
E-mail: pazin@osvnpazin.hr
Web: http://www.os-vnazora-pazin.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdenka Turkalj-Čohilj
Školski koordinatori: Dušanka Tomić Luk
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • učenici: E.B.; P.Š.; L.O.; L.G.; V.Š.; S.I.; A.M.; H.D.; A.P.; M.M.; J.M.E.; A.L.; L.G.; A.L.
 • voditelj: Dušanka Tomić Luk, učiteljica
 • predstavnik stručnog tima: Barbara Močibob
 • predstavnik tehničkog i administrativnog osoblja: Mirjam Ferenčić
 • predstavnik roditelja: Suzi Erniša
 • predstavnik lokalne zajednice: Oliver Damjanić
 • predstavnik javnih poduzeća: Željko Gržinić, voditelj R.J. komunalne djelatnosti, Usluga Pazin d.o.o.
 • predstavnik eko udruge "Naša Pazinčica": Suzi Nadišić
 • ravnateljica: Zdenka Turkalj Čohilj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Kemijska analiza vode u rijeci Pazinčici
Cilj:
 • Kemijskom analizom vode provjeriti je li voda u rijeci Pazinčici u granicama zdravstvene ispravnosti vode propisane Pravilnikom o kakvoći vode u RH nakon propadanja građevinskog materijala Lakoti.

Zadatak:
 • Zadatak je bio uzeti uzorke vode Pazinčice kroz period od zamućenja, do razbristrenja vode te kitovima za ispitivanje kemijske analize vode ispitati uzorke i zabilježiti rezultate. Dobivene rezultate potrebno je obraditi ststistički i prikazati u obliku grafa.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Vrijeme realizacije je period od zamućenja do razbistrenja rijeke Pazinčice svakodnevno, pri čemu se ispitivani rezultati upisuju u tablice. Uzorci vode su fotografirani, kao i dobiveni rezultati s kamerom koja ima namješteno vrijeme i datum.

Nositelji:
 • Nositelji su učitelji biologije i kemije i učenici koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Eko grupe

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Kemijska analiza vode rijeke Pazinčice
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je bio provjeriti kemijsku ispravnost vode od onečišćenja rijeke građevinskim materijalom do razmućenja. Cilj je u potpunosti postignut

Realizirani zadaci:
 • Zadatci su bili svakodnevno prikupljanje uzoraka vode rijeke Pazinčice,m pri čemu se je radila i kemijska analiza vode. Svi dobiveni rezultati obradili su se u obliku grafa, pri čemu je uočeno da je prisutnost kemijskih tvari unutar graničnih vrijednosti propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Odnosno, bez obzira na onečišćenje vode građevinskim materijalom nije došlo do povećanja sulfata, fosfata, pH vrijednosti,...

Vrijeme realizacije:
 • Projekt je realiziran u vremenskom periodu od 3 tjedna.

Nositelji:
 • Nositelji su bili učitelji biologije i kemije i učenici koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Eko grupa

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Budi zdraviji, budi jači

ako možeš do škole pješači.

U školi budi cool, u školi budi faca

i svakome reci da smeće ne baca.

Razvrstaj ga u vreće, spremi za reciklažu, budi eko - tako sada kažu.

Svijetlo ugasi kada sunce sija!

Prozor zatvori kada se grije!

Neka voda ne teče kada se ne pije!

Energiju štedi, školu uredi,

neka bude čista i sva blista!


Eko himna: