Eko škola

Osnovna škola Prelog

Trg bana Jelačića 2
40323 Prelog

Telefon: 040 646 066
Fax: 040 646 066
E-mail: ured@os-prelog.skole.hr
Web: www.os-prelog.skole.hr

Ravnatelj/ica: Melita Trupković
Školski koordinatori: Davorka Bogomolec
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Zeleno biraj - sortiraj, recikliraj

    Svakodnevno smo svjedoci sve veće količine otpada u domaćinstvu, ustanovama te okolišu. Upravo aktualnost tematike bila nam je prioritet u odabiru teme. Analizom postojećeg stanja u školi, također smo uočili da nam nedostaju spremnici za sortiranje otpada u dvorištu. Zbog toga smo postavili tri cilja ovog projekta: 1. smanjenje ukupne količine otpada u školi i okolini u svrhu zaštite i očuvanja okoliša, 2. recikliranje određene količine prikupljenog otpada kroz različite nastavne i izvannastavne aktivnosti i 3. pribavljanje spremnika za sortiranje otpada u dvorištu škole. Očekivanja vezana za projekt su višestruka i dugoročna korist za zaštitu i očuvanje okoliša, trajno aktivno sudjelovanje svih sudionika u projektu (učenici i djelatnici škole uz potporu roditelja i ostalih stanovnika grada i okolnih sela, lokalno komunalno poduzeće, (eko) udruge te tvrtke čije djelovanje je vezano uz zaštitu okoliša). Projekt se realizira tijekom školske godine kroz razne aktivnosti: kontinuirano prikupljanje i sortiranje otpada, recikliranje otpada kroz razne radionice, redovita edukacija svih sudionika u okviru OOR-a, suradnja s lokalnim komunalnim poduzećem PRE-KOM iz Preloga (kroz edukativne radionice, eko-kviz, posjetom reciklažnom dvorištu, Kompostani i Centru za ponovnu uporabu), suradnja s lokalnim udrugama u svrhu humanitarnog djelovanja (Socijalna zadruga Humana nova, Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, Zaštita prirode...), suradnja s poduzećem Tehnix u svrhu pribavljanja spremnika, uključivanje u eko akcije (Zelena čistka), obilježavanje eko datuma te prezentacija projekta široj javnosti. Voditeljica projekta je Melita Trupković, učiteljica razredne nastave.

  • Skupljanje starih baterija

    Stare baterije i akumulatori sadrže teške metale olovo, kadmij i živu. Istjecanje opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš ugrožavaju prirodu te zdravlje ljudi i životinja. Upravo nas je to potaklo na ovaj projekt kako bi i mi, skupljanjem baterija, pridonijeli zaštiti i očuvanju prirode. Ciljevi projekta su: poticati svijest učenika o potrebi zbrinjavanja starih baterija, skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva, uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te uočiti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih voda, poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša, potaknuti ekološku osvještenost učenika, roditelja i mještana, poticati na ekološko djelovanje u domu i školi i razvijati poduzetnički duh. Projekt se realizira tijekom školske godine. Voditeljica projekta je Marija Šestan, učiteljica prirode i biologije.