Eko škola

Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora

Ivana Mažuranića 22
51 314 Ravna Gora

Telefon: 051 818-438
Fax: 051 818-438
E-mail: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr
Web: http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nataša Možgon Kauzlarić
Školski koordinatori: Hankija Salihović-Musić, Monika Bajt Stepić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica škole: Nataša Možgon Kauzlarić
 • Koordinatori: Monika Bajt Stepić, pedagog škole i Hankija Salihović Musić, učiteljica prirode,biologije i kemije
 • Učiteljice predmetne nastave: Marina Crnić i Nina Majnarić Mirković
 • Knjižničarka: Žaklina Majetić Mufić
 • Učiteljice razredne nastave: Romea Podobnik i Nataša Lakotić
 • Odgajateljica: Helena Skender
 • Administrativno osoblje: Sanja Mulc, tajnica škole
 • Tehničko osoblje: Nedjeljko Bajt - domar i Sofija Poljančić - spremačica
 • Učenici RN: Hana Mirković, Neva Margitić, 2. razred, Jana Vančina, Dorotea Stepić, 3. razred, Nika Jurčević, Leon Mihalić, 4. razred
 • Učenici predmetne nastave:Lorena Burić, Dora Dlab, 5. razred, Filip Mufić, Lana Šepac, 6. razred, Valnea Šporer, Vito Margitić, Mateo Jardas, Nina Vančina, Emanuel Liker, 7. razred, Anika Kauzlarić, Monika Komadina, Patricia Tepšić, Antonio Tomac, 8. razred
 • Predstavnik gospodarstvenika: Blažica Sveticki, Dalibor Šoštarić
 • Predstavnici udruga: Barbara Vančina - udruga mladih Mataferčk, Goran Belobrajdić – PD Višnjevica
 • Predstavnici roditelja: Mišel Šćuka, Snježana Beljan i Rahela Vitasović
 •  Predstavnica jedinice lokalne samouprave: Ivana Radočaj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projektni dan Eko škole uz Dan voda
Cilj:
 • obilježiti Dan Eko škole i Dan voda

Zadatak:
 • GLOBE radionice na zdencu
 • Eko kviz o vodama
 • Uređenje panoa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • ožujak 2019.

Nositelji:
 • koordinatorica Hankija Salihović-Musić, svi učenici i učitelji
Naziv teme: Poučna staza Javorova kosa
Cilj:
 • uređenje Poučne staze Javorova kosa

Zadatak:
 • čišćenje Poučne staze, upoznavanje s Poučnom stazom za mlađe učenike, istraživanje biljnih i životinjskih vrsta, suradnja s udrugama i društvima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom proljetnih mjeseci 2019.

Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
Naziv teme: Tetra pak paket
Cilj:
 • prikupljanje i recikliranje, oporaba tetra pak ambalaže
 • poticanje kreativnosti djece kroz ekološke sadržaje

Zadatak:
 • prikupljanje tetrapak ambalaže
 • kreativna uporaba

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • siječanj - travanj 2019.
 • objava aktivnosti na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine

Nositelji:
 • učenici putnici, Ekološka skupina, učenici 5. i 6. razreda, koordinatorice
Naziv teme: Radionica izrade sapuna
Cilj:
 • Razvijanje praktičnih znanja i vještina (poduzetništvo) u humanitarne svrhe uz Božićnu priredbu

Zadatak:
 • izrada sapuna
 • pakiranje
 • prodaja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • prosinac 2018.
 • objava članka na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine

Nositelji:
 • Ekološka skupina i voditeljica Hankija Salihović-Musić
Naziv teme: Mjesec borbe protiv ovisnosti
Cilj:
 •  smanjenje rizičnih ponašanja i poticanje odgovornosti prema vlastitom zdravlju

Zadatak:
 • suradnja s MUP, PP Delnice, predavanje za učenike 7. i 8. razreda
 • provođenje ankete - 5. razrede
 • uređenje panoa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 15. studeni 2018. - 15. prosinca 2018.
 • objava aktivnosti na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine

Nositelji:
 • učenici 5. - 8. razreda, pedagoginja Monika Bajt Stepić
Naziv teme: Olimpijski dan
Cilj:
 • razvijanje dječjih potencijala
 • poticanje tjelesne aktivnosti djece

Zadatak:
 • pješačenje Stara Sušica - Ravna Gora

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • rujan 2018.

Nositelji:
 • učenici 1. - 4. razreda i PŠ Stara Sušica i razrednice
Naziv teme: Zeleni korak (selektivno odlaganje otpada)
Cilj:
 • sortiranje i prikupljanje ambalaže

Zadatak:
 • prikupljanje starog papira, limenki, tetra pak ambalaže, tonera, šiljevine, baterija
 • organizacija odvoza (Metis)
 • međurazredno natjecanje
 • organizacija izleta za pobjednike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.
 • objava aktivnosti na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine

Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
Naziv teme: Zelena čistka
Cilj:
 • Uređenje okoliša škole i Poučne staze Javorova kosa

Zadatak:
 • Čišćenje
 • Uređivanje
 • Selektivno odlaganje otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • rujan 2018. i travanj 2019.
 • objava aktivnosti na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine

Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji
Naziv teme: Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode
Cilj:
 • Istraživanje gljiva na području Gorskog kotara (raspoznavanje jestivih gljiva)
 • Istraživanje jestivih biljnih vrsta

Zadatak:
 • radionica o gljivama - upoznavanje s gljivama na području Gorskog kotara
 • izvanučionička nastava - raspoznavanje gljiva na Javorovoj kosi
 • Pripreme jednostavnijih jela
 • Izrada knjižice recepata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.
 • objava aktivnosti na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine
 • sudjelovanje na natjecanju "Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode"

Nositelji:
 • Gljivarsko društvo "Grljak" Lič
 • Hankija Salihović-Musić, koordinatorica
 • učenici 5. - 8. razreda
 • Ekološka skupina škole
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • Očuvanje biološke raznolikosti kraja
 • Istražiavanje biljnog svijeta u okolišu škole s posebnim naglaskom na endemskim i zaštićenim biljnim vrstama

Zadatak:
 • Berba jabuka u školskom voćnjaku i izrada soka za školsku kuhinju
 • Berba krumpira (učenici 3. i 7. razreda) za potrebe školske kuhinje
 • Izrada karte staništa
 • Radionica "Mreža života"
 • Usvajanje novih znanja
 • Izvanučionička nastava

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2018./2019.
 • objava aktivnosti na web stranici škole i u biltenu Ekološke skupine, suradnja s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ

Nositelji:
 • Koordinatorice Hankija Salihović - Musić i Monika Bajt Stepić, učiteljica Gordana Podobnik
 • Učenici 1. - 8. razreda 
 • Podružnica predškolskog odgoja i obrazovanja pri školi

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Aktivnosti u suradnji s Udrugom \
Ostvareni ciljevi:
 • očuvanje tradicije i običaja
 • predstavljanje ekoloških aktivnosti
 • povezivanje s ciljevima GOO
 • medijsko predstavljanje ekoloških aktivnosti

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje recepata
 • realiziranje ekoloških aktivnosti 
 • izrada članaka i izvješća
 • izrada digitalne priče
 • predstavljanje uz promociju kuharice Blažice Sveticki

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.


Nositelji:
 • koordinatorice Hankija Salihović-Musić i Monika Bajt Stepić
Naziv teme: Projekt međugeneracijske suradnje 3. razreda - Krumpir
Ostvareni ciljevi:
 • učuvanje tradicije i običaja našeg kraja
 • uzgoj sjemenskog krumpira u suradnji s Centrom za ruralni razvoj ipoljoprivredu primorsko-goranske županije

 


Realizirani zadaci:
 • sadnja krumpira na Staroj Sušici
 • istraživanje uvjeta u kojima krumpir raste
 • izrada jednostavnijih jela
 • branje i sortiranje krumpira
 • anketiranje, izrada PPT prezentacije

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici 3. razreda
 • učiteljica Gordana Podobnik
Naziv teme: Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode
Ostvareni ciljevi:
 • Prepoznavanje samoniklog jestivog bilja i primjena u izradi jednostavnijih jela

Realizirani zadaci:
 • Kuhanje jednostavnijih jela od samoniklog bilja sa našeg područja
 • Izrada recepata
 • Sudjelovanje na natjecanju

Vrijeme realizacije:

24. svibnja 2019.


Nositelji:
 • Ekološka skupina škole
 • Učiteljica Hankija Salihović-Musić
Naziv teme: Samoniklo bilje
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje samoniklog, ljekovitog i zaštićenog bilja na području Liča i Fužina 

 


Realizirani zadaci:
 • Prepoznavanje bilja
 • Životni uvjeti i stanište na kojem su biljke rasprostranjene
 • Terenska nastava

Vrijeme realizacije:

10. svibnja 2019.


Nositelji:
 • 8. razred (ekološka skupina)
 • Učiteljica Hankija Salihović-Musić
Naziv teme: Tetra pak paket
Ostvareni ciljevi:
 • Sortiranje tetra pak ambalaže
 • Razvoj svijesti o očuvanju okoliša

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje Tetra pak ambalaže
 • Korisna uporaba ambalaže
 • Izrada "Bunara (zdenca) želja"

Vrijeme realizacije:

Travanj 2019.


Nositelji:
 • Učenici 7. razreda
 • Učiteljica Hankija Salihović-Musić
Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:
 • uređenje okoliša škole
 • razvijanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša

Realizirani zadaci:
 • Očišćen okoliš škole (voćnjak, parkiralište, igralište, prostor oko jezera) i dio Poučne staze Javorova kosa

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Prikupljanje čepova
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljanje čepova

Realizirani zadaci:
 • Učenici i djelatnici Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora uključili su se u akciju prikupljanja čepova u organizaciji PP Delnice, MK Mountain Riders Delnice te Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Delnice. Učenici 5. razreda Dora Dlab i Ivan Polanc, uključeni u izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje s pedagoginjom Monikom Bajt Stepić 16. travnja 2019. donirali su prikupljene čepove u Radničkom domu u Delnicama. Cilj ovogodišnje akcije je poticaj rada Savjetovališta „Izvor u Delnicama“.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Monika Bajt Stepić i Hankija Salihović-Musić, koordinatorice
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje biljnog pokrova u okolišu škole

Realizirani zadaci:
 • Šetnje za razmišljanje
 • Izrada herbarija
 •  Izrada karte staništa
 • Izrada memori kartica s biljnim vrstama
 • Izrada plakata
 • Prikupljanje jednostavnijih recepata
 • Anketiranje učenika

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Hankija Salihović-Musić i Monika Bajt Stepić, koordinatorice
Naziv teme: Zeleni korak
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje na odgovorno pronašanje prema šumama i okolišu
 • Odnos prema otpadu

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje starog papira
 • Organiziranje natjecanja među razredima
 • Uključivanje roditelja i lokalne zajednice

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole, vanjski suradnici
Naziv teme: Gljivarijada
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje jestivih gljiva našeg područja

Realizirani zadaci:
 • Predstavnici Gljivarskog društva Grljak Lič održali su predavanje o gljivama za učenike 5.- 8. raz. te napravili terensku nastavu u ravnogorskoj šumi. Susret je organizirala učiteljica Hankija Salihović-Musić. Proučavale su se i brale jestive i otrovne gljive, a za kraj napravljena je izložba ubranih gljiva u holu škole tako da su svi učenici mogli vidjeti te lijepe plodove jeseni koji rastu u našoj šumi.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018.


Nositelji:
 • Hankija Salihović-Musić, učiteljica prirode, biologije i kemije
 • predstavnici Gljivarskog društva "Grljak" Lič (Držislav Tadić)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"KAD SI SRETAN I SUNCE ZA TOBOM ŽURI"


Eko himna:

http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr/eko_kutak?news_hk=5346&news_id=217&mshow=835#mod_news