Eko škola

Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora

Ivana Mažuranića 22
51 314 Ravna Gora

Telefon: 051 818-438
Fax: 051 818-438
E-mail: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr
Web: http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nataša Možgon Kauzlarić
Školski koordinatori: Hankija Salihović-Musić, Monika Bajt Stepić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica škole: Nataša Možgon Kauzlarić
 • Koordinatori: Monika Bajt Stepić, pedagog škole, Hankija Salihović Musić, učiteljica prirode, biologije i kemije
 • Učiteljica predmetne nastave: Marina Crnić, Nina Majnarić Mirković
 • Knjižničarka: Žaklina Majetić Mufić
 • Učitelji razredne nastave: Romea Podobnik, Nataša Lakotić
 • Odgajateljica: Helena Skender
 • Administrativno osoblje: Sanja Mulc, tajnica škole
 • Tehničko osoblje: Nedjeljko Bajt - domar, Sofija Poljančić - spremačica
 • Učenici RN: Fran Dolušić, Ema Mufić, 2. razred
 • Hana Mirković, Neva Margitić, 3. razred
 • Jana Vančina, Dorotea Stepić, 4. razred
 • Učenici predmetne nastave:
 • Nika Jurčević, Leon Mihalić, 5. razred
 • Lorena Burić, Dora Dlab, 6. razred
 • Filip Mufić, Lana Šepac, 7. razred
 • Valnea Šporer, Vito Margitić, Mateo Jardas, Nina Vančina, 8. razred
 • Predstavnik gospodarstvenika: Blažica Sveticki, Dalibor Šoštarić, Dražen Kalčić
 • Predstavnici udruga: Barbara Vančina - udruga mladih Mataferček ,Goran Belobrajdić – PD Višnjevica
 • Predstavnici roditelja: Mišel Šćuka i Rahela Vitasović
 • Predstavnica jedinice lokalne samouprave: Ivana Radočaj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ravna Gora voli dom u Ravnoj Gori
Cilj:
 • Upoznavanje zavičaja, njegovanje zavičajnosti.

Zadatak:
 • istraživanja o autohtonim vrstama našeg kraja
 • radionice
 • suradnja s udrugama i mještanima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2019./2020.
 • izložba u mjestu, izrada ppt prezentacije

Nositelji:
 • Gordana Podobnik i Snježana Sveticki
 • učenici 1. i 4. razreda
Naziv teme: Jedan protiv sto
Cilj:
 • Proširivanje znanja iz biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti, informatike
 • Upoznavanje s novim ekološkim sadržajima

Zadatak:
 • kahoot kviz na razini škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak 2020.- travnja 2020.

 • bilježenje rezultata

Nositelji:
 • Hankija Salihović-Musić, učiteljica biologije, prirode, kemije
 • Monika Bajt Stepić, pedagoginja
 • Ekološka skupina Verbas
Naziv teme: Zasadi svoje drvo prvo
Cilj:
 • Upoznavanje biljnih vrsta u okolišu škole
 • Sadnja novih biljaka

Zadatak:
 • Sadnja biljaka u okolišu škole, prikupljanje sjemena, upoznavanje staništa
 • Sudjelovanje u građanskoj inicijativi Zasadi drvo-ne budi panj

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje rasta biljke i bilježenje, objava na web stranici škole

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Olimpijski dan
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o važnosti kretanja.

Zadatak:
 • sportske igre za učenike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019.

 • bilježenje sportskih rezultata

Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
Naziv teme: Mjesec borbe protiv ovisnosti
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o štetnosti ovisnosti, poticanje zdravih navika života.

Zadatak:
 • provođenje ankete na razini škole
 • predstavljanje rezultata na razini škole
 • radionice na satovima razrednika
 • individualni i grupni rad s učenicima
 • debate

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

15. studeni - 15. prosinca 2019.


Nositelji:
 • Učenici 5. - 8. razreda, djelatnici škole
Naziv teme: Zeleni korak (selektivno odlaganje otpada)
Cilj:
 • Selektivno odlaganje otpada.

Zadatak:
 • Prikupljanje starog papira, tetrapak ambalaže, limenki, plastičnih čepova, baterija, šiljevine i tonera.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • količina prikupljene ambalaže

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole i Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje pri školi.
Naziv teme: Zelena čistka
Cilj:
 • Uređenje okoliša škole i sortiranje otpada.

Zadatak:
 • čišćenje okoliša škole
 • selektivno odlaganje otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2020.

 • objava na web stranici škole, listići praćenja

Nositelji:
 • koordinatorice Hankija Salihović-Musić i Monika Bajt Stepić
 • svi učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Gljive Gorskog kotara
Cilj:
 • Upoznavanje jestivih i nejestivih gljiva našeg kraja.

Zadatak:
 • sudjelovanje na Gljivarijadi u rujnu 2019.
 • branje jestivih gljiva
 • sudjelovanje na predavanju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019.- svibanj 2020.

 • objava na web stranici škole, listići praćenja

Nositelji:
 • učiteljica biologije, kemije i fizike Hankija Salihović-Musić i učenici 5. - 8. razreda
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • Upoznavanje bioraznolikosti okoliša škole.

Zadatak:
 • Izrada karte staništa
 • Sadnja novih biljnih vrsta
 • Anketa o biološkoj raznolikosti
 • Šetnje za razmišljanje
 • Radionice: mreža života

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. - svibanj 2020.

 • objava na web stranici škole, listići praćenja, ankete

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Čišćenje okoliša škole
Ostvareni ciljevi:
 • čišćenje okoliša škole
 • razvijanje svijesti o važnosti okoliša

Realizirani zadaci:
 • očišćen okoliš škole
 • utvrđena količina otpada

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2020. godine


Nositelji:
 • svi učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: Zbrinjavanje elektroničkog otpada
Ostvareni ciljevi:
 • prikupljanje i pravilno zbrinjavanje elektroničkog otpada
 • razvijanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje elektroničkog otpada i tonera
 • pravilno zbrinjavanje

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Zeleni korak
Ostvareni ciljevi:
 • prikupljanje starog papira tijekom školske godine 2019./2020.

Realizirani zadaci:
 • prikupljen stari papir
 • uključena šira lokalna zajednica
 • škola uključena u projekt "Zeleni korak"

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./2020.


Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole
 • lokalna zajednica
 • roditelji
Naziv teme: Plastika u okolišu
Ostvareni ciljevi:
 • sudjelovanje u međunarodnom projektu "Plastika v okolju n umetnosti"

Realizirani zadaci:
 • istraživanje na temu "Plastika u okolišu"
 • međunarodna suradnja sa slovenskim školama
 • likovni i literarni radovi
 • sastavljanje časopisa
 • videokonferencije

Vrijeme realizacije:

Prosinac 2019. - lipanj 2020.


Nositelji:
 • Gordana Podobnik, učiteljica 4. razreda
 • učenici 4. razreda
Naziv teme: Projektni dan Eko škole uz Dan škole
Ostvareni ciljevi:
 • obilježen projektni dan Eko škole

Realizirani zadaci:
 • GLOBE mjerenja - temperatura, prozirnost, pH, nitrati i nitriti
 • rad u skupinama
 • obilazak okoliša škole

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.


Nositelji:
 • učiteljica Hankija Salihović-Musić
 • 5. - 8. razred
Naziv teme: Hrvatski olimpijski dan
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje djece s važnošću svakodnevnog kretanja i prednostima redovitog vježbanja

Realizirani zadaci:
 • organizirane sportske aktivnosti za sve učenike
 • sportsko natjecanje

Vrijeme realizacije:

10. rujna 2019.


Nositelji:
 • učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Zoran Skender, učiteljice Snježana Sveticki, Gordana Podobnik, Dragica Glad Dožaić, Jadranka Pintar, Nataša Lakotić i svi učenici škole
Naziv teme: Gljivarijada u Liču
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje gljiva Gorskog kotara

Realizirani zadaci:
 • opisivanje biljnih vrsta i gljiva s područja Gorskog kotara
 • rješavanje radnog listića
 • sudjelovanje na predavanju u suradnji s Gljivarskim društvom "Grljak" Lič

 


Vrijeme realizacije:

20. listopada 2019.


Nositelji:
 • ekološka skupina škole
 • učiteljica Hankija Salihović-Musić
Naziv teme: Posadi drvo, ne budi panj
Ostvareni ciljevi:
 • uključivanje u inicijativu na razini države "Zasadi svoje drvo prvo"

 

 


Realizirani zadaci:
 • upoznavanje autohtonih biljnih vrsta 
 • sadnja biljaka u okoliš škole
 • pokretanje školskih projekata

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./2020.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji škole
Naziv teme: Voćni dan
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje učenika s načinom pravilne prehrane i važnosti uzimanja voćnih obroka

Realizirani zadaci:
 • priprema voćnog smoothija
 • priprema voćne salate
 • degustacija pripremljenih obroka

Vrijeme realizacije:

28. siječnja 2020.


Nositelji:
 • učenici 1. razreda
 • učiteljica Snježana Sveticki
Naziv teme: Kodovi sigurnosti na vodi
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s pravilima ponašanja u vodi i oko vode
 • ostvarena suradnja s Hrvatskim crvenim križem 

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje s opasnostima tijekom kupanja,
 • upoznavanje s načinima ponašanja u vodi - neplivanje najmanje jedan sat nakon obroka, ne skakati u vodu nepoznate dubine i sl.
 • upoznavanje sa spasilačkom opremom

Vrijeme realizacije:

12. veljače 2020.


Nositelji:
 • učenici 3. i 4. razreda
 • predstavnici Hrvatskog crvenog križa Delnice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

KAD SI SRETAN I SUNCE ZA TOBOM ŽURI


Eko himna:

http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr/eko_kutak