Eko škola

Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora

Ivana Mažuranića 22
51 314 Ravna Gora

Telefon: 051 818-438
Fax: 051 818-438
E-mail: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr
Web: http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nataša Možgon Kauzlarić
Školski koordinatori: Hankija Salihović-Musić, Monika Bajt Stepić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica škole: Nataša Možgon Kauzlarić
 • Koordinatori: Monika Bajt Stepić, pedagog škole, Hankija Salihović Musić, učiteljica prirode, biologije i kemije
 • Učiteljice predmetne nastave: Marina Crnković, Nina Majnarić Mirković
 • Knjižničarka: Žaklina Majetić Mufić
 • Učitelji razredne nastave: Romea Podobnik (zamjena Dragica Glad Dožaić), Nataša Lakotić
 • Administrativno osoblje: Sanja Mulc, tajnica škole
 • Tehničko osoblje: Nedjeljko Bajt - domar, Sofija Poljančić - spremačica (Jelena Jurčić, zamjena)
 • Učenici RN: Mihael Kiš, Mislav Sladić, 2. razred, Fran Dolušić, Ema Mufić, 3. razred, Hana Mirković, Neva Margitić, 4. razred
 • Učenici predmetne nastave: Jana Vančina, Dorotea Stepić, 5. razred, Nika Jurčević, Leon Mihalić, 6. razred, Lorena Burić, Dora Dlab, 7. razred, Filip Mufić, Lana Šepac, 8. razred
 • Predstavnici gospodarstvenika: Blažica Sveticki, Dalibor Šoštarić, Dražen Kalčić
 • Predstavnici udruga: Barbara Vančina - udruga mladih Mataferček, Goran Belobrajdić – PD Višnjevica
 • Predstavnici roditelja: Mišel Šćuka i Rahela Vitasović
 • Predstavnica jedinice lokalne samouprave: Ivana Radočaj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Koronavirus i ja
Cilj:

Osvjestititi učenike i djelatnike o važnosti odgovornog ponašanja u vrijeme epidemije koronavirusa i postojanja preporuka i mjera na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, osvjestiti kako očuvati vlastito zdravlje, ali i brinuti o ostalim članovima obitelji te bliskih osoba.


Zadatak:
 • edukativne aktivnosti
 • upitnik Dječja prava u vrijeme koronavirusa
 • upitnik Ja i moji osjećaji

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.

 • broj održanih aktivnosti, rezultati upitnika

Nositelji:

Svi učitelji, učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode
Cilj:

Potaknuti učenike i njihove obitelji na zdravu i prirodnu prehrnu te važnost konzumiranja organski uzgojenih i lokalnih namirnica.


Zadatak:
 • prikupljanje recepata
 • kuhanje jednostavnijih jela
 • sudjelovanje na natjecanju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svibanj 2021. godine.

 • rezultati natjecanja

Nositelji:

Hankija Salihović-Musić i članovi ekološke skupine škole.

Naziv teme: Dan planeta Zemlje - projektni dan Eko škole
Cilj:
 • istaknuti važnost ekoloških aktivnosti na razini naše škole
 • isticanje ciljeva Eko-škole

Zadatak:
 • edukativne aktivnosti ekološkog karaktera
 • realizacija razrednih ekoloških projekata
 • objava i izlaganje rezultata
 • promjena sadržaja školskog promjenjivog panoa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2021. godine.

 • rezultati razrednih ekoloških projekata

Nositelji:

Koordinatorice Monika Bajt Stepić i Hankija Salihović-Musić, učenici i razrednici 1. - 8. razreda, ostali učitelji i ravnateljica škole.

Naziv teme: Dan voda
Cilj:
 • osvjestiti kod učenika važnost voda za okoliš i ljudski organizam
 • osvjestiti načine odgovornog ponašanja prema vodi i očuvanja vode za buduće naraštaje

Zadatak:
 • organizacija projektnog dana
 • edukativne aktivnosti u skladu s epidemiološkom situacijom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak 2021. godine.

 • upitnik zadovoljstva provedenim aktivnostima, objava na web stranici škole

Nositelji:
 • razrednici 1. - 8. razreda
 • učenici
 • koordinatorice Hankija Salihović-Musić i Monika Bajt Stepić
Naziv teme: Ekološki kviz 1 protiv 100
Cilj:

Organizacija ekološkog natjecanja na razini razreda ili škole, ovisno o važećim preporukama i epidemiološkoj situaciji.


Zadatak:
 • organizacija kviza
 • provedba natecanja
 • proglašenje pobjednika i uručenje simboličnih nagrada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Veljača, ožujak ili travanj 2021. ovisno o epidemiološkoj situaciji.


Nositelji:

Koordinatorica Hankija Salihović-Musić i Monika Bajt Stepić.

Naziv teme: Sudjelovanje u projektu Zeleni korak
Cilj:

Sudjelovanje u akciji prikupljanja starog papira, osvjestiti važnost ispravnog i selektivnog odlaganja otpada.


Zadatak:
 • prikupljanje starog papira
 • sudjelovanje u natjecanju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021. u skladu s propisima (pandemija virusa Covid-19)

 • vaganje prikupljene količine starog papira i rezultati natjecanja

Nositelji:

Koordinatorice Hankija Salihović - Musić i Monika Bajt Stepić.

Naziv teme: Predstavljanje biltena Plastika u okolišu
Cilj:

Predstavljanje biltena "Plastika u okolišu" nastalog na temelju suradnje učenika ovogodišnjeg 5. razreda i učiteljice Gordane Podobnik s učenicima i učiteljima iz Slovenije.


Zadatak:
 • izložba biltena "Plastika u okolišu"
 • predstavljanje biltena

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2020. godine.

 • objava članka na web stranici naše škole

Nositelji:

Učiteljica Gordana Podobnik i učenici 5. razreda.

Naziv teme: Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti
Cilj:

Provođenje aktivnosti preventivnih programa naše škole.


Zadatak:
 • izrada ankete u programu Microsoft Forms
 • ispunjavanje ankete - učenici 5. - 8. razreda
 • obrada i analiza rezultata
 • planiranje daljnjih aktivnosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

15. studenog do 15. prosinca 2020. godine

 • analiza rezultata anketnog upitnika

Nositelji:
 • koordinatorica Monika Bajt Stepić
 • učenici 5. - 8. razreda
 • razrednici 5. - 8. razreda
Naziv teme: Selektivno odlaganje otpada
Cilj:

Razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, poticati na ispravno sortiranje i odlaganje otpada, razmišljati o važnosti očuvanja okoliša te utjecaju otpada na okoliš u kojem živimo.


Zadatak:

Postavljanje spremnika za selektivno odlaganje otpada - izrada Zelenog otoka u suradnji s Općinom Ravna Gora.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2020. godine.

 • praćenje količine otpada

Nositelji:

Ravnateljica škole, predstavnici Općine Ravna Gora.

Naziv teme: Zelena čistka - digitalno čišćenje
Cilj:

Osvjestiti važnost brige za vlastiti okoliš, ali i okolinu, poticati razvoj odgovornog ponašanja.


Zadatak:

Čišćenje digitalnih uređaja (kompjutora, mobilnih uređaja, laptopa, tableta...) od nepotrebnih i neželjenih ponašanja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom listopada 2020. godine

 • ispunjavanje upitnika Udruge Žmergo o količini izbrisanih digitalnih podataka

Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole, koordinatorica Eko škole Monika Bajt Stepić.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode
Ostvareni ciljevi:
 • učenje o biljnim vrstama područja u kojem živimo
 • izdvajanje jestivih vrsta
 • sudjelovanje na natjecanju

Realizirani zadaci:
 • izrada recikliranog papira
 • izrada herbrija
 • priprema jednostavnijih jela
 • sudjelovanje na natjecanju

Vrijeme realizacije:

Svibanj i lipanj 2021.


Nositelji:
 • mentorica Hankija Salihović-Musić
 • članovi Ekološke skupine
Naziv teme: Selektivno odlaganje otpada - zeleni otok
Ostvareni ciljevi:

Postavljanje kontejnera za selektivno odlaganje otpada u okolišu škole.


Realizirani zadaci:

U suradnji s Općinom Ravna Gora u okolišu škole postavljeni su kontejneri za odlaganje papira, stakla i plastike.


Vrijeme realizacije:

Obrazovno razdoblje školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Ravnateljica Nataša Možgon Kauzlarić.

Naziv teme: Plastika u okolišu
Ostvareni ciljevi:
 • izrada biltena o očuvanju okoliša
 • predstavljanje biltena

Realizirani zadaci:

Učenici prošlogodišnjeg 4. razreda i razrednica Gordana Podobnik izradili su bilten o očuvanju okoliša koji je predstavljen uz Dan škole.


Vrijeme realizacije:

15. listopada 2020.


Nositelji:

Gordana Podobnik.

Naziv teme: Prikupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • prikupljanje starog papira
 • osvještavanje o važnosti pravilnog odlaganja otpada

Realizirani zadaci:

Sudjelovanje u akciji Zeleni korak - naša škola osvojila je prvu nagradu u 1. kategoriji te novčani iznos od 10.000,00 kn.


Vrijeme realizacije:

Obrazovno razdoblje školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole
 • koordinatorice: Monika Bajt Stepić, Hankija Salihović-Musić
Naziv teme: Zasadi stablo, ne budi panj
Ostvareni ciljevi:
 • sadnja stabala u okolišu škole
 • poticanje brige o očuvanju okoliša
 • upoznavanje biljnih vrsta

Realizirani zadaci:
 • Dana 11. svibnja 2021. godine, naša se škola i ove školske godine uključila u državnu kampanju ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ!
 • Koordinacijom Primorsko-goranskog ogranka kampanje, školi su od strane Hrvatskih šuma (podružnica Delnice) donirane sadnice smreke. Sadnice nam je u školu dostavila gospođa Nevena Zrnić, inače diplomirana inženjerka šumarstva, te nam je održala i kratku prezentaciju o tome kako se ispravno sade sadnice smreke i na koji način bi se trebalo dalje brinuti o njima.
 • Sadnice smo posadili u okoliš škole. Vrijedni sedmaši iskopali su i pripremili rupe za sadnju, a po jednu sadnicu zasadili su volonteri iz svakog pojedinog razreda. Sveukupno je posađeno 10 sadnica smreke.
 • Kampanja ujedno predstavlja i završnu aktivnost našeg dvogodišnjeg eTwinning projekta ''PLANT A TREE, FREE YOUR SOUL''. 

Vrijeme realizacije:

Svibanj 2021.


Nositelji:
 • učenici i djelatnici škole
 • koordinatorica: Andrijana Simčić
Naziv teme: Briga o okolišu - izrada eko vrećica
Ostvareni ciljevi:
 • osvještavanje o recikliranju i ponovnoj upotrebi materijala
 • kreativno osmišljavanje zadatka
 • izrada eko vrećica

Realizirani zadaci:

Učenici drugog razreda uz Dan planeta Zemlje izrađivali su eko vrećice.  Na satu prirode i društva naučili su da svako kućanstvo ima mnogo plastičnih vrećica. Da milijuni životinja godišnje ugiba, zbog plastičnih vrećica koje često zamjenjuju za hranu. Naše bake i djedovi u cijelom svojem životu koristili su tek nekoliko platnenih torbi, uspijevajući obavljati kupovinu. Danas se svakodnevno nemilice troše plastične vrećice koje su izrazito štetne za okoliš. Kako bi i doprinijeli očuvanju okoliša, svatko od nas u domaćinstvu ima papirnatu vrećicu koju je oslikao, obojio ili ukrasio prirodnim materijalima.


Vrijeme realizacije:

Travanj 2021.


Nositelji:
 • Učenici 2. razreda
 • Učiteljica Snježana Sveticki
Naziv teme: Briga o okolišu se ne uči, ona se živi
Ostvareni ciljevi:
 • čišćenje okoliša
 • osvještavanje o važnosti očuvanja okoliša

Realizirani zadaci:
 • Za Dan planeta Zemlje odlučili smo očistiti dio uz cestu po kojoj se šetamo od Ravne Gore do potočića u Hlevcima. Krenuli smo od naše kuće. Naoružali smo se rukavicama i maskicama  zbog miševa. Uzeli smo kišne kabanice i kišobran jer je nebo postajalo sve oblačnije.
 • Već na početku našeg puta naišli smo na jako mnogo smeća i krenuli smo s akcijom čišćenja. Brzo smo napunili prvu vrećicu svakakvim smećem. Za napuniti ovu vrećicu prešli smo put od 300 metara. Moramo vam reći da ima jako puno malih staklenih bočica od alkoholnih pića i jako puno limenki pive. Bili smo jako tužni što smo na tako malom putu pronašli toliko puno smeća. Još smo više željeli očistiti našu prirodu. Drugu vrećicu napunili smo sljedećih 300 metara. Došli smo do mjesta koji zovemo Škrilj i tamo je jedna klupica. Ljudi koji šetaju vole se tu odmoriti, ali ne misle baš na okoliš jer smo oko klupice pronašli jako puno kutija cigareta, limenki i naravno malih staklenih bočica.

Vrijeme realizacije:

22. travnja 2021.


Nositelji:
 • učenik 1. razreda Ivan Kauzlarić
 • učenica 2. razreda Antonija Liker
 • učenik 4. razreda Zvonimir Liker
 • razrednice 
Naziv teme: A journey through the water
Ostvareni ciljevi:

Sudjelovanje u međunarodnom projektu - tema zaštita vode.


Realizirani zadaci:
 • Od rujna 2020. g. učenici 4. razreda sudjeluju u eTwinning projektu „A JOURNEY THROUGH THE WATER“ (PUTOVANJE KROZ VODU). Osnivačice projekta su dvije osnovnoškolske učiteljice: Monica Frigerio (Italija) i Lacrimioara Sabareanu (Rumunjska). Provoditeljice projekta u školi su Andrijana Simčić i Goranka Herljević.
 • Realizirani zadaci su:učenici 4. razreda posjetili su potok u šumi  iza naše škole, dali ideje za njegovo ime i tajnim glasovanjem glasali za najdraže ime potoka - Vodobrkić, promatrali su promjene koje se u jesen događaju u prirodi oko našeg potoka, izradili su virtualnu izložbu, literarni i likovni radovi prate svaku aktivnost.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • Andrijana Simčić
 • Goranka Herljević
Naziv teme: Akcija prikupljanja čepova
Ostvareni ciljevi:

Prikupljanje čepova i sudjelovanje u humanitarnoj akciji Crvenog križa Delnice.


Realizirani zadaci:

I u školskoj godini 2020./2021. učenici i djelatnici Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora uključili su se u petu akciju prikupljanja čepova u organizaciji PP Delnice, MK Mountain Riders Delnice te Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Delnice. Cilj ovogodišnjeg prikupljanja čepova je unapređenje rada savjetovališta „Izvor” koje djeluje pri Crvenom križu. 


Vrijeme realizacije:

7. listopada 2021.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole, koordinatorice: Monika Bajt Stepić i Hankija Salihović-Musić.

Naziv teme: Digitalna Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:

Realizacija aktivnosti projekta Zelena čistka, čišćenje digitalnih uređaja.


Realizirani zadaci:
 • brisanje nepotrebnih online dokumenata, starih e-poruka, nekorištenih aplikacija, duplikata i mutnih fotografija i videozapisa koji ispunjavaju uređaje za pohranu, virtualnih “oblaka” i drugih online platformi

 • oodjavljivanje nepotrebnih mailing lista

 • čišćenje računala, tablete i mobilne telefone


Vrijeme realizacije:

21. - 25. rujna 2020.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole, koordinatorice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Kad si sretan i sunce za tobom žuri"


Eko himna: