Eko škola

Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora

Ivana Mažuranića 22
51 314 Ravna Gora

Telefon: 051 818-438
Fax: 051 818-438
E-mail: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr
Web: http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nataša Možgon Kauzlarić
Školski koordinatori: Hankija Salihović-Musić, Monika Bajt Stepić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica škole: Nataša Možgon Kauzlarić
 • Koordinatori: Monika Bajt Stepić, pedagog škole, Hankija Salihović Musić, učiteljica prirode, biologije i kemije
 • Učiteljica predmetne nastave: Marina Crnić, Nina Majnarić Mirković
 • Knjižničarka: Žaklina Majetić Mufić
 • Učitelji razredne nastave: Romea Podobnik, Nataša Lakotić
 • Odgajateljica: Helena Skender
 • Administrativno osoblje: Sanja Mulc, tajnica škole
 • Tehničko osoblje: Nedjeljko Bajt - domar, Sofija Poljančić - spremačica
 • Učenici RN: Fran Dolušić, Ema Mufić, 2. razred
 • Hana Mirković, Neva Margitić, 3. razred
 • Jana Vančina, Dorotea Stepić, 4. razred
 • Učenici predmetne nastave:
 • Nika Jurčević, Leon Mihalić, 5. razred
 • Lorena Burić, Dora Dlab, 6. razred
 • Filip Mufić, Lana Šepac, 7. razred
 • Valnea Šporer, Vito Margitić, Mateo Jardas, Nina Vančina, 8. razred
 • Predstavnik gospodarstvenika: Blažica Sveticki, Dalibor Šoštarić, Dražen Kalčić
 • Predstavnici udruga: Barbara Vančina - udruga mladih Mataferček ,Goran Belobrajdić – PD Višnjevica
 • Predstavnici roditelja: Mišel Šćuka i Rahela Vitasović
 • Predstavnica jedinice lokalne samouprave: Ivana Radočaj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ravna Gora voli dom u Ravnoj Gori
Cilj:
 • Upoznavanje zavičaja, njegovanje zavičajnosti.

Zadatak:
 • istraživanja o autohtonim vrstama našeg kraja
 • radionice
 • suradnja s udrugama i mještanima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2019./2020.
 • izložba u mjestu, izrada ppt prezentacije

Nositelji:
 • Gordana Podobnik i Snježana Sveticki
 • učenici 1. i 4. razreda
Naziv teme: Jedan protiv sto
Cilj:
 • Proširivanje znanja iz biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti, informatike
 • Upoznavanje s novim ekološkim sadržajima

Zadatak:
 • kahoot kviz na razini škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak 2020.- travnja 2020.

 • bilježenje rezultata

Nositelji:
 • Hankija Salihović-Musić, učiteljica biologije, prirode, kemije
 • Monika Bajt Stepić, pedagoginja
 • Ekološka skupina Verbas
Naziv teme: Zasadi svoje drvo prvo
Cilj:
 • Upoznavanje biljnih vrsta u okolišu škole
 • Sadnja novih biljaka

Zadatak:
 • Sadnja biljaka u okolišu škole, prikupljanje sjemena, upoznavanje staništa
 • Sudjelovanje u građanskoj inicijativi Zasadi drvo-ne budi panj

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje rasta biljke i bilježenje, objava na web stranici škole

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Olimpijski dan
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o važnosti kretanja.

Zadatak:
 • sportske igre za učenike

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019.

 • bilježenje sportskih rezultata

Nositelji:
 • svi učenici i učitelji
Naziv teme: Mjesec borbe protiv ovisnosti
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o štetnosti ovisnosti, poticanje zdravih navika života.

Zadatak:
 • provođenje ankete na razini škole
 • predstavljanje rezultata na razini škole
 • radionice na satovima razrednika
 • individualni i grupni rad s učenicima
 • debate

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

15. studeni - 15. prosinca 2019.


Nositelji:
 • Učenici 5. - 8. razreda, djelatnici škole
Naziv teme: Zeleni korak (selektivno odlaganje otpada)
Cilj:
 • Selektivno odlaganje otpada.

Zadatak:
 • Prikupljanje starog papira, tetrapak ambalaže, limenki, plastičnih čepova, baterija, šiljevine i tonera.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • količina prikupljene ambalaže

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole i Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje pri školi.
Naziv teme: Zelena čistka
Cilj:
 • Uređenje okoliša škole i sortiranje otpada.

Zadatak:
 • čišćenje okoliša škole
 • selektivno odlaganje otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2020.

 • objava na web stranici škole, listići praćenja

Nositelji:
 • koordinatorice Hankija Salihović-Musić i Monika Bajt Stepić
 • svi učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Gljive Gorskog kotara
Cilj:
 • Upoznavanje jestivih i nejestivih gljiva našeg kraja.

Zadatak:
 • sudjelovanje na Gljivarijadi u rujnu 2019.
 • branje jestivih gljiva
 • sudjelovanje na predavanju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019.- svibanj 2020.

 • objava na web stranici škole, listići praćenja

Nositelji:
 • učiteljica biologije, kemije i fizike Hankija Salihović-Musić i učenici 5. - 8. razreda
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • Upoznavanje bioraznolikosti okoliša škole.

Zadatak:
 • Izrada karte staništa
 • Sadnja novih biljnih vrsta
 • Anketa o biološkoj raznolikosti
 • Šetnje za razmišljanje
 • Radionice: mreža života

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. - svibanj 2020.

 • objava na web stranici škole, listići praćenja, ankete

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole