Eko škola

Dječji vrtić Osijek - Podcentar Mak

Vijenac Murse 8
31000 Osijek

Telefon: 031 504 337
Fax:
E-mail: ekovrticmak@gmail.com
Web: www.vrticiosijek.hr

Ravnatelj/ica: Marija Štambuk-Čabaj
Školski koordinatori: Slavica Jović, Ena Knežević, Dunja Vorkapić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Jabučice malena

  Jabuka je najomiljenije voće u našoj skupini pa smo joj odlučili posvetiti više pozornosti. Jabuka ima i svoju tradicionalnu vrijednost u našoj kulturi (opjevana u mnogim narodnim pjesmama ). U suradnji sa roditeljima prikupili smo veću količinu različitih jabuka. Promatrali smo ih, opipavali, uspoređivali po veličini, boji, okusu. Razgovarali sa djecom na koje sve načine konzumiraju jabuku i što bismo mi u vrtiću mogli raditi sa jabukama. Uvažavajući njihove ideje osmislili smo niz aktivnosti: cjedili jabuku, pravili čips od jabuke, džem, kolač, kompot, izradili nekoliko didaktičkih igara na temu jabuke, pravili kaširane jabuke i jabuke od slanog tijesta, slikali, pjevali i pričali o jabuci. Upoznali djecu sa tradicijonalnim običajem darivanja jabuke. Sve ove aktivnosti bile su popraćene razgovorom o važnosti konzumiranja jabuke za zdravlje.

 • Energetska učinkovitost u vrtiću

  Štedimo li...? Ovaj projkt smo osmislili sa ciljem poticanja djece i roditelja na usvajanje određenih oblika ponašanja kojima bi se promijenio odnos prema energiji koju svakodnevno koristimo (voda, električna energija i toplina). Upoznali smo djecu sa pojmom energije, gdje se sve nalazi energija (svuda oko nas), za što se sve koristi energija, što su to obnovljivi izvori energije i može li se štedjeti energija i kako. Odlučili smo više pozornosti posvetiti štednji energije u vrtiću i roditeljskom domu. Naša eko-patrola prati i bilježi kako koristimo energiju u našem vrtiću te nas upozorava na nepravilnosti.

 • Tradicijski običaji našeg kraja – poklade

  Jedna od tematskih cjelina našeg Programa je Narodni običaji i tradicija. Tradicijski običaji koje nastojimo oživjeti i sačuvati su i občaji poklada u našem kraju. Poklade su po svojim obilježjima (preoblačiti se, maskirati, biti netko drugi) veoma bliske djeci koja se vrlo lako uživljavaju u uloge drugih, igraju igre 'Kao da...' Projekt traje već 19 godina ali svake godine sa naglaskom na nešto drugo. Projekt se provodi u nekoliko faza: - kreativne radionice za djecu i roditelje, na kojima izrađujemo pokladne kostime od prirodnih i otpadnih materijala- pokladna povorka ulicama Donjeg grada - pokladno veselje u vrtiću (maske po izboru djece) U projekt su uključena djeca svih dobnih skupina prema njihovim mogućnostima. Naša pokladna povorka (jedina u našem gradu) uvijek je dobro medjski popraćena.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Marija Štambuk-Čabaj, prof.
 • Odgojiteljice koordinatorice: Slavica Jović, Ena Knežević, Dunja Vorkapić
 • Stručni tim: Ana Mihaljević (pedagoginja), Silvija Nikić (zdravstvena voditeljica)
 • Odgojiteljice u vrtiću: Danijela Bilić, Dijana Trajnovski Balat, Mirta Vidić, Andrea Miloš
 • Tehničko osoblje: Blažena Bilandžić
 • Predstavnici roditelja: Tena Benaković, Mato Kasalo, Filip Stević
 • Predstavnik lokalne zajednice: Sonja Kovač
 • Javni mediji: Sanja Berak, Ana Barišin (HRT Osijek)
 • Predstavnica kumova: Tihana Škugor
 • Kumovi: Tržnica d.o.o., Unikom d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ROBOTIKA U VRTIĆU
Cilj:

Upoznati djecu sa informatičkom i komunikacijskom tehnologijom kroz upotrebu edukativnih robota i tableta.


Zadatak:

 • izrada prometnog kviza za igru sa bluebotom
 • izrada motiva narodnih nošnji uz pomoć MatataLab
 • proučavanje prirodnih materijala uz pomoć zoom kamere (Jesen)
 • izrada QR codova o prometnim sredstvima
 • izrada QR codova, obilježja Drave
 • izrada QR kodova, izložba dječjih radova nakon likovne radionice na rijeci Dravi
 • izrada QR kodova o projektnom danu „Život uz rijeku“
 • radionica izrada animacije korištenjem tableta


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i djelatnici vrtića.

Naziv teme: EDUKATIVNI MURALI
Cilj:

Koristiti edukativne murale na pročeljima vrtića kao didaktička sredstva za neposredan rad s djecom svih skupina.


Zadatak:

 • izrada zimnice u dvorištu vrtića ispred crteža voća i povrća
 • prometna sredstva- crtanje kredom prometnih vozila – izrada QR kodova o različitim vozilima (plovila, cestovna, zračna)
 • kod teme godišnja doba – crtanje kredama vremenske promijene -kiša
 • život uz rijeku – priča o životinjama koje žive u vodi
 • šuma i podzemlje- uočavanje detalja u naslikanim muralima – izrada podzemlja od kutije i raznih prirodnih materijala
 • zrak- energija zraka/zračna prometala/ptice
 • sunčev sustav- uz prikaz sunčevog sustava, sazvježđa uvođenje djece u temu uz praktične aktivnosti
 • izrada QR kodova za svaku temu (zemlja, zrak, voda, vatra)
 • prikazom iskopine dinosaura obrađujemo temu arheologija


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i djelatnici vtića.

Naziv teme: PRIRODA I DRUŠTVO
Cilj:

 • poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici.
 • razvijati pravilan odnos prema okolišu
 • poticati djecu na aktivnosti kojima će senzibilizirati zajednicu na probleme u okolišu


Zadatak:

 • otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i promjenljivost
 • upoznati pravila za sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa)
 • upoznati različita zanimanja, sudjelovanje roditelja u predstavljanju svog zanimanja
 • uređivanje i održavanje vanjskog vrtićkog prostora, zajednički rad svih skupina
 • izrada hranilica za životinje za vrtićko dvorište – vodimo brigu o životinjama
 • Svjetski dan okoliša 5.6. –. posjet Kopačkom ritu: bare, močvare
 • uzgajanje sadnica u novooformljenom  vrtu ispred ulaza vrtića/terasama vrtića- Eko vrtovi
 • eko patrola – nadgledanje urednosti i čistoće vrtićkog dvorišta
 • šetnje obližnjim ulicama i parkovima-uočavati promjene u biljnom i životinjskom svijetu nastale smjenom godišnjih doba
 • obilježiti dan plesa - 29. 11.
 • sadnja sjemenki u sobi-proces rasta biljke
 • Dan Planeta Zemlja- igrokaz
 • izrada Dnevnika „Mali botaničari“
 • projekt  Brinemo o životinjama- izrada hotela za kukce u dvorištu vrtića
 • koliki je moj ekološki otisak?Informiranje i educiranje na trgu, Donji grad (tržnica) eko poruke, računanje ekološkog otiska
 •  rijeke, jezera I močvare


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 • Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

 • Djeca i odgojitelji starijih i srednjih skupina, roditelji.

Naziv teme: ENERGIJA I MI
Cilj:

 • upoznati djecu sa izvorima energije, mogućnosti njenog korištenja te važnosti energije za život čovjeka
 • razvijati navike štednje energije u svrhu zaštite i očuvanja prirode


Zadatak:

 • hrana kao energija za ljudsko tijelo (zdravi obroci)
 • povezati unos energije i njenu potrošnju (kretanje, obavljanje nekih radnji)
 • piramida zdrave prehrane
 • obilježiti Tjedan kretanja, šetnjama i biciklijadom, vožnja do Vodenice
 • obilježiti Svjetski dan bicikla (19.4.)
 • posjet skate parku
 • energija i promet – ekološki prihvatljiva prometala
 • vjetar i energija vjetra- kako nastaje, kako iskorištavamo energiju vjetra (izrada lepeza, vjetrokaza, vjetrenjača, jedrilica, pokus efekt staklenika)
 • sunce kao izvor energije-svjetlo i toplina, važnost za život na zemlji (Dan Sunca 3.5.)
 • sakupljanje bio-otpada u vrtiću – kompostiranje, biomasa,  korištenje biootpada
 • pokrenimo energetski krug: sakupi, recikliraj i ponovno upotrijebi
 • izrada bontona štednje energije u vrtiću-plakat
 • eko patrola – praćenje i bilježenje štednje energije u vrtiću
 • energija svjetla – koristeći ogledala, svjetiljke, sunce
 • potresi/poplave – prirodne katastrofe(vježbe evakuacije)
 • magnetizam- radionica s magnetima i stvarima koje magnet privlači – natjecateljske igre
 • hidroenergija: hidroelektrane, posjet vodenici,  umna mapa – od vode do struje
 • „Zeleni vrtić“: obogatiti unutarnji prostor biljkama, usvajanje navika za brigu o biljkama
 • energija i uređaji: ušteda energije u svom domu,
 • štedimo li energiju? Anketa za roditelje o potrošnji energije
 • suradnja sa udrugom „Furaj lega“ radionica o održavanju bicikala. (Što sa starim biciklima?)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 • Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

Nositelji:

 • Djeca i odgojitelji srednjih i starijih skupina.

 

Naziv teme: NARODNI OBIČAJI I TRADICIJA
Cilj:

 • Potaknuti dječji interes za tradiciju i običaje kraja u kojem živimo (Slavonija) s ciljem očuvanja narodnih običaja.


Zadatak:

 • dani zahvalnosti za plodove zemlje – bogatstvo plodova zemlje, Dan hrane 16. 10.
 • obilježiti Dane jabuka – važnost jabuke u ishrani čovjeka, običaji (darivanja jabuke Pučkoj kuhinji)
 • obilježiti Dan kravate – 18. listopad
 • čini dobro čuvaj hranu
 • upoznati djecu sa tradicijskim običajima u vrijeme Adventa i Došašća
 • pripremiti božićni igrokaz za djecu
 • Betlehemsko svjetlo u vrtiću
 • kreativne radionice – izrada čestitki i ukrasa za Božić i Uskrs od prirodnog i otpadnog materijala
 • pokladni običaji Slavonije – radionica za izradu  maski za pokladnu povorku (prirodni i otpadni materijal)
 • učenje narodnog plesa – slavonskog kola
 • učenje starih narodnih igara (Ledena baba, Crvene kraljice)
 • upoznavanje tradicijskih instrumenata – tamburica, harmonika
 • formiranje folklorne skupine-igre, pjesme i plesovi Slavonije
 • kako je Osijek dobio ime približiti djeci povijest Osijeka kroz razne aktivnosti – posjet muzeju u sklopu vrtića
 • izrada tradicionalnih lutkica od tkanine, igre sa štapnim lutkama


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

 • Djeca svih odgojnih skupina, odgojitelji, roditelji.

Naziv teme: OTPAD NIJE SMEĆE
Cilj:

 • poticati navike i vještine koje doprinose očuvanju čistog i zdravog okoliša
 • utjecati na svijest o različitim načinima upotrebe otpada
 • koristiti stare, odbačene  predmete u novim značenjima tranformacije objekta prve svrhe u novi objekt s drugom svrhom

Zadatak:

 • sakupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje korisnog otpada  
 • odlaganje iskorištenog papira u posebne spremnike - Papirko
 • radionice recikliranje starog papira, korištenje recikliranog papira u likovnim aktivnostima te za izradu čestitki
 • sakupljanje plastične ambalaže
 • sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • sakupljanje bio otpada u vrtiću i obiteljskom domu za kompost
 • sakupljanje lišća i otpalih grančica za kompost, na vrtićkom dvorištu
 • organizirati kreativne radionice za djecu i roditelje sa otpadnim materijalima-Otpad nije smeće
 • uključivanje roditelja u sakupljanju otpadnih materijala koje svakodnevno koriste u kućanstvu
 • prikupljanje papirnih tuljaka- razvrstavanje po veličini, izrada šuškalica
 • uređenje vrta, vrtićkog dvorišta
 • „Eko učionica na otvorenom“
 • formirati ekocentar u vrtićkom sobama za odvajanje otpada (biootpad, papir)
 • Lets Go Green.: Erasmus projekt, radionice recikliranja papira, iskorištavanje otpadnog materijala, kompostiranje,suradnja s odgojiteljima iz Estonije i Italije
 • korištenje edukativnih sadržaja murala
 • uvođenje QR kodova u radu s djecom, način štednje papira
 • provođenje pouksa pomoću plastičnih boca – što pluta/što tone, miješanje vode i ulja
 • što sve kutija može biti (korištenje raznih kutija u igri –izrada vlak,auto,autobus)
 • izrada eko podsjetnika od starih naljepnica za struju, vodu koje djeca nose kući te lijepe na prekidače i slavine kako bi štedili

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 • Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

Nositelji:

 • Djeca starijih odgojnih skupina i svi uposlenicivrtića, eko patrola, roditelji, Unija papir.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ROBOTIKA U VRTIĆU
Ostvareni ciljevi:

Upoznati djecu sa informatičkom i komunikacijskom tehnologijom kroz upotrebu edukativnih robota i tableta.


Realizirani zadaci:

 1. Izrada prometnog kviza za igru sa bluebotom.
 2. Izrada motiva narodnih nošnji uz pomoć MatataLab.
 3. Proučavanje prirodnih materijala uz pomoć zoom kamere. (Jesen)
 4. Izrada QR codova o prometnim sredstvima.
 5. Izrada QR codova, obilježja Drave.
 6. Izrada QR kodova, izložba dječjih radova nakon likovne radionice na rijeci Dravi.
 7. Izrada QR kodova o projektnom danu „Život uz rijeku“
 8. Izrada društvene ugre uz pomoć blueboota-"grad Osijek"


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Sve skupine s odgojiteljima.

Naziv teme: EDUKATIVNI MURALI
Ostvareni ciljevi:

Koristili edukativne murale na pročeljima vrtića kao didaktička sredstva za neposredan rad s djecom svih skupina.


Realizirani zadaci:

 • Izrada zimnice u dvorištu vrtića ispred crteža voća i povrća
 • Prometna sredstva- crtanje kredom prometnih vozila – izrada QR kodova o različitim vozilima (plovila, cestovna, zračna)
 • Kod teme godišnja doba – crtanje kredama vremenske promijene -kiša
 • Život uz rijeku – priča o životinjama koje žive u vodi
 • Šuma i podzemlje- uočavanje detalja u naslikanim muralima – izrada podzemlja od kutije i raznih prirodnih materijala
 • Zrak- energija zraka/zračna prometala/ptice
 • Sunčev sustav- uz prikaz sunčevog sustava, sazvježđa uvođenje djece u temu uz praktične aktivnosti
 • Izrada QR kodova za svaku temu (zemlja, zrak, voda, vatra)
 • Prikazom iskopine dinosaura obrađujemo temu arheologija


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, zaposlenici vrtića i roditelji.

Naziv teme: ZDRAVI ŽIVOT
Ostvareni ciljevi:

Utjecali na stvaranje navika bitnih za očuvanje vlastitog zdravlja.


Realizirani zadaci:

 • potaknuti djecu na brigu o čistoći i urednosti prostora u kojem boravimo-vrtićko dvorište
 • pripremati zdrave voćne obroke i napitke-sezonsko voće
 • posjet tržnici, manifestacija „Zeleni četvrtak“ -sudjelovanje
 • male istraživačke aktivnosti – Bez zraka nema života, kakav zrak udišemo, ispušni plinovi iz automobila
 • upoznati djecu sa alternativnim načinima kretanja koja nemaju štetan utjecaj na okoliš-Biciklom do vrtića
 • izrada letka sa eko porukama za očuvanje čistog zraka
 • mala škola klizanja
 • zdravo se hranim i na higijenu pazim- radionica (zdravi obrok u vrtiću)
 • Svjetski dan zdravlja (7.4.)
 • biciklijada- natjecateljske igre s biciklima
 • vitamin iz našeg vrta: kušanje plodova iz vrta, priprema zimnice, priprema salate


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

   


Nositelji:

Djeca i odgojitelji svih odgojnih skupina, tehničko osoblje, roditelji.

 

Naziv teme: PRIRODA I DRUŠTVO
Ostvareni ciljevi:

 • poticati znatiželju za prirodu koja nas okružuje
 • poticali dijecu na uočavanje problema koji nastaju djelovanjem čovjeka
 • poticali djecu na akciju te na aktivnosti kojima će senzibilizirati zajednicu na probleme u okolišu


Realizirani zadaci:

 • otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i promjenljivost
 • upoznati pravila za sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa)
 • upoznati različita zanimanja, sudjelovanje roditelja u predstavljanju svog zanimanja
 • uređivanje i održavanje vanjskog vrtićkog prostora, zajednički rad svih skupina
 • izrada hranilica za životinje za vrtićko dvorište – vodimo brigu o životinjama
 • uzgajanje sadnica u novooformljenom  vrtu ispred ulaza vrtića/terasama vrtića- Eko vrtovi
 • šetnje obližnjim ulicama i parkovima-uočavati promjene u biljnom i životinjskom svijetu nastale smjenom godišnjih doba
 • obilježiti dan plesa - 29. 11.
 • sadnja sjemenki u sobi-proces rasta biljke
 • izrada Dnevnika „Mali botaničari“
 • projekt  Brinemo o životinjama- izrada hotela za kukce u dvorištu vrtića
 • rijeke, jezera i močvare


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji starijih i srednjih skupina, djelatnici vrtića.

Naziv teme: ENERGIJAN I MI
Ostvareni ciljevi:

 • upoznali  djecu sa izvorima energije, mogućnosti njenog korištenja te važnosti energije za život čovjeka
 • uz poticaj djeca usvojila navike štednje energenata 


Realizirani zadaci:

 • hrana kao energija za ljudsko tijelo (zdravi obroci)
 • povezati unos energije i njenu potrošnju (kretanje, obavljanje nekih radnji)
 • piramida zdrave prehrane
 • obilježiti Tjedan kretanja, šetnjama i biciklijadom, vožnja do Vodenice
 • energija i promet – ekološki prihvatljiva prometala
 • vjetar i energija vjetra- kako nastaje, kako iskorištavamo energiju vjetra (izrada lepeza, vjetrokaza, vjetrenjača, jedrilica, pokus efekt staklenika)
 • sunce kao izvor energije-svjetlo i toplina, važnost za život na zemlji (Dan Sunca 3.5.)
 • sakupljanje bio-otpada u vrtiću – kompostiranje, biomasa,  korištenje biootpada
 • pokrenimo energetski krug: sakupi, recikliraj i ponovno upotrijebi
 • izrada bontona štednje energije u vrtiću-plakat
 • eko patrola – praćenje i bilježenje štednje energije u vrtiću
 • energija svjetla – koristeći ogledala, svjetiljke, sunce
 • potresi/poplave – prirodne katastrofe(vježbe evakuacije)
 • magnetizam- radionica s magnetima i stvarima koje magnet privlači – natjecateljske igre
 • hidroenergija: hidroelektrane, posjet vodenici,  umna mapa – od vode do struje
 • „Zeleni vrtić“: obogatiti unutarnji prostor biljkama, usvajanje navika za brigu o biljkama
 • energija i uređaji: ušteda energije u svom domu,
 • Štedimo li energiju? Anketa za roditelje o potrošnji energije
 • suradnja sa udrugom „Furaj lega“ radionica o održavanju bicikala. (Što sa starim biciklima?)


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji srednjih i starijih skupina, roditelji.

 

Naziv teme: NARODNI OBIČAJI I TRADICIJA
Ostvareni ciljevi:

Potaknuli dječji interes za tradiciju i običaje kraja u kojem živimo (Slavonija) s ciljem očuvanja narodnih običaja.


Realizirani zadaci:

 • dani zahvalnosti za plodove zemlje – bogatstvo plodova zemlje, Dan hrane 16. 10.
 • obilježiti Dane jabuka – važnost jabuke u ishrani čovjeka, običaji (darivanja jabuke Pučkoj kuhinji)
 • obilježiti Dan kravate – 18. listopad
 • čini dobro čuvaj hranu
 • upoznati djecu sa tradicijskim običajima u vrijeme Adventa i Došašća
 • Betlehemsko svjetlo u vrtiću
 • kreativne radionice – izrada čestitki i ukrasa za Božić i Uskrs od prirodnog i otpadnog materijala
 • pokladni običaji Slavonije – radionica za izradu  maski za pokladnu povorku (prirodni i otpadni materijal)
 • učenje starih narodnih igara (Ledena baba, Crvene kraljice)
 • upoznavanje tradicijskih instrumenata – tamburica, harmonika
 • kako je Osijek dobio ime približiti djeci povijest Osijeka kroz razne aktivnosti – posjet muzeju u sklopu vrtića
 • izrada tradicionalnih lutkica od tkanine, igre sa štapnim lutkama


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji: