Eko škola

Dječji vrtić Osijek - Podobjekt Mak

Vijenac Murse 8
31000 Osijek

Telefon: 031 504 337
Fax:
E-mail: ekovrticmak@gmail.com
Web: www.vrticiosijek.hr

Ravnatelj/ica: Marija Štambuk-Čabaj
Školski koordinatori: Slavica Jović, Ena Knežević, Dunja Vorkapić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Jabučice malena

  Jabuka je najomiljenije voće u našoj skupini pa smo joj odlučili posvetiti više pozornosti. Jabuka ima i svoju tradicionalnu vrijednost u našoj kulturi (opjevana u mnogim narodnim pjesmama ). U suradnji sa roditeljima prikupili smo veću količinu različitih jabuka. Promatrali smo ih, opipavali, uspoređivali po veličini, boji, okusu. Razgovarali sa djecom na koje sve načine konzumiraju jabuku i što bismo mi u vrtiću mogli raditi sa jabukama. Uvažavajući njihove ideje osmislili smo niz aktivnosti: cjedili jabuku, pravili čips od jabuke, džem, kolač, kompot, izradili nekoliko didaktičkih igara na temu jabuke, pravili kaširane jabuke i jabuke od slanog tijesta, slikali, pjevali i pričali o jabuci. Upoznali djecu sa tradicijonalnim običajem darivanja jabuke. Sve ove aktivnosti bile su popraćene razgovorom o važnosti konzumiranja jabuke za zdravlje.

 • Energetska učinkovitost u vrtiću

  Štedimo li...? Ovaj projkt smo osmislili sa ciljem poticanja djece i roditelja na usvajanje određenih oblika ponašanja kojima bi se promijenio odnos prema energiji koju svakodnevno koristimo (voda, električna energija i toplina). Upoznali smo djecu sa pojmom energije, gdje se sve nalazi energija (svuda oko nas), za što se sve koristi energija, što su to obnovljivi izvori energije i može li se štedjeti energija i kako. Odlučili smo više pozornosti posvetiti štednji energije u vrtiću i roditeljskom domu. Naša eko-patrola prati i bilježi kako koristimo energiju u našem vrtiću te nas upozorava na nepravilnosti.

 • Tradicijski običaji našeg kraja – poklade

  Jedna od tematskih cjelina našeg Programa je Narodni običaji i tradicija. Tradicijski običaji koje nastojimo oživjeti i sačuvati su i občaji poklada u našem kraju. Poklade su po svojim obilježjima (preoblačiti se, maskirati, biti netko drugi) veoma bliske djeci koja se vrlo lako uživljavaju u uloge drugih, igraju igre \\\\\\\\\\\\\\\'Kao da..\\\\\\\\\\\\\\\' Projekt traje već 19 godina ali svake godine sa naglaskom na nešto drugo. Projekt se provodi u nekoliko faza: - kreativne radionice za djecu i roditelje, na kojima izrađujemo pokladne kostime od prirodnih i otpadnih materijala- pokladna povorka ulicama Donjeg grada - pokladno veselje u vrtiću (maske po izboru djece) U projekt su uključena djeca svih dobnih skupina prema njihovim mogućnostima. Naša pokladna povorka (jedina u našem gradu) uvijek je dobro medjski popraćena.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Marija Štambuk-Čabaj, prof.
 • Odgojiteljice koordinatorice: Slavica Jović, Ena Knežević, Dunja Vorkapić
 • Stručni tim: Ana Mihaljević (pedagoginja), Silvija Nikić (zdravstvena voditeljica)
 • Odgojiteljice u vrtiću: Danijela Bilić, Dijana Trajnovski Balat, Mirta Vidić, Andrea Miloš
 • Tehničko osoblje: Blažena Bilandžić
 • Predstavnici roditelja: Tena Benaković, Mato Kasalo, Filip Stević
 • Predstavnik lokalne zajednice: Sonja Kovač
 • Javni mediji: Sanja Berak, Ana Barišin (HRT Osijek)
 • Predstavnica kumova: Tihana Škugor
 • Kumovi: Tržnica d.o.o., Unikom d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ROBOTIKA U VRTIĆU
Cilj:

Upoznati djecu sa informatičkom i komunikacijskom tehnologijom kroz upotrebu edukativnih robota i tableta.


Zadatak:

 • izrada prometnog kviza za igru sa bluebotom
 • izrada motiva narodnih nošnji uz pomoć MatataLab
 • proučavanje prirodnih materijala uz pomoć zoom kamere (Jesen)
 • izrada QR codova o prometnim sredstvima
 • izrada QR codova, obilježja Drave
 • izrada QR kodova, izložba dječjih radova nakon likovne radionice na rijeci Dravi
 • izrada QR kodova o projektnom danu „Život uz rijeku“
 • radionica izrada animacije korištenjem tableta


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i djelatnici vrtića.

Naziv teme: EDUKATIVNI MURALI
Cilj:

Koristiti edukativne murale na pročeljima vrtića kao didaktička sredstva za neposredan rad s djecom svih skupina.


Zadatak:

 • izrada zimnice u dvorištu vrtića ispred crteža voća i povrća
 • prometna sredstva- crtanje kredom prometnih vozila – izrada QR kodova o različitim vozilima (plovila, cestovna, zračna)
 • kod teme godišnja doba – crtanje kredama vremenske promijene -kiša
 • život uz rijeku – priča o životinjama koje žive u vodi
 • šuma i podzemlje- uočavanje detalja u naslikanim muralima – izrada podzemlja od kutije i raznih prirodnih materijala
 • zrak- energija zraka/zračna prometala/ptice
 • sunčev sustav- uz prikaz sunčevog sustava, sazvježđa uvođenje djece u temu uz praktične aktivnosti
 • izrada QR kodova za svaku temu (zemlja, zrak, voda, vatra)
 • prikazom iskopine dinosaura obrađujemo temu arheologija


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i djelatnici vtića.

Naziv teme: PRIRODA I DRUŠTVO
Cilj:

 • poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici.
 • razvijati pravilan odnos prema okolišu
 • poticati djecu na aktivnosti kojima će senzibilizirati zajednicu na probleme u okolišu


Zadatak:

 • otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i promjenljivost
 • upoznati pravila za sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa)
 • upoznati različita zanimanja, sudjelovanje roditelja u predstavljanju svog zanimanja
 • uređivanje i održavanje vanjskog vrtićkog prostora, zajednički rad svih skupina
 • izrada hranilica za životinje za vrtićko dvorište – vodimo brigu o životinjama
 • Svjetski dan okoliša 5.6. –. posjet Kopačkom ritu: bare, močvare
 • uzgajanje sadnica u novooformljenom  vrtu ispred ulaza vrtića/terasama vrtića- Eko vrtovi
 • eko patrola – nadgledanje urednosti i čistoće vrtićkog dvorišta
 • šetnje obližnjim ulicama i parkovima-uočavati promjene u biljnom i životinjskom svijetu nastale smjenom godišnjih doba
 • obilježiti dan plesa - 29. 11.
 • sadnja sjemenki u sobi-proces rasta biljke
 • Dan Planeta Zemlja- igrokaz
 • izrada Dnevnika „Mali botaničari“
 • projekt  Brinemo o životinjama- izrada hotela za kukce u dvorištu vrtića
 • koliki je moj ekološki otisak?Informiranje i educiranje na trgu, Donji grad (tržnica) eko poruke, računanje ekološkog otiska
 •  rijeke, jezera I močvare


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji starijih i srednjih skupina, roditelji.

Naziv teme: ENERGIJA I MI
Cilj:

 • upoznati djecu sa izvorima energije, mogućnosti njenog korištenja te važnosti energije za život čovjeka
 • razvijati navike štednje energije u svrhu zaštite i očuvanja prirode


Zadatak:

 • hrana kao energija za ljudsko tijelo (zdravi obroci)
 • povezati unos energije i njenu potrošnju (kretanje, obavljanje nekih radnji)
 • piramida zdrave prehrane
 • obilježiti Tjedan kretanja, šetnjama i biciklijadom, vožnja do Vodenice
 • obilježiti Svjetski dan bicikla (19.4.)
 • posjet skate parku
 • energija i promet – ekološki prihvatljiva prometala
 • vjetar i energija vjetra- kako nastaje, kako iskorištavamo energiju vjetra (izrada lepeza, vjetrokaza, vjetrenjača, jedrilica, pokus efekt staklenika)
 • sunce kao izvor energije-svjetlo i toplina, važnost za život na zemlji (Dan Sunca 3.5.)
 • sakupljanje bio-otpada u vrtiću – kompostiranje, biomasa,  korištenje biootpada
 • pokrenimo energetski krug: sakupi, recikliraj i ponovno upotrijebi
 • izrada bontona štednje energije u vrtiću-plakat
 • eko patrola – praćenje i bilježenje štednje energije u vrtiću
 • energija svjetla – koristeći ogledala, svjetiljke, sunce
 • potresi/poplave – prirodne katastrofe(vježbe evakuacije)
 • magnetizam- radionica s magnetima i stvarima koje magnet privlači – natjecateljske igre
 • hidroenergija: hidroelektrane, posjet vodenici,  umna mapa – od vode do struje
 • „Zeleni vrtić“: obogatiti unutarnji prostor biljkama, usvajanje navika za brigu o biljkama
 • energija i uređaji: ušteda energije u svom domu,
 • štedimo li energiju? Anketa za roditelje o potrošnji energije
 • suradnja sa udrugom „Furaj lega“ radionica o održavanju bicikala. (Što sa starim biciklima?)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 

 

 

2. siječanj

3. tijekom rujna           


4. tijekom travnja

 

5. rujan

6. travanj

 

 

 

7. tijekom svibnja

8. tijekom cijele godine

 

9. tijekom cijele godine

10. tijekom godine

11. tijekom godine

12. tijekom godine

 

13. tijekom godine

14.  ozujak

 

16. ožujak-travanj

 

 

17. tijekom godine

 

 

18. tijekom godine

 

 

 

19,      listopad


Nositelji:

Djeca i odgojitelji srednjih i starijih skupina.

 

Naziv teme: NARODNI OBIČAJI I TRADICIJA
Cilj:

Potaknuti dječji interes za tradiciju i običaje kraja u kojem živimo (Slavonija) s ciljem očuvanja narodnih običaja.


Zadatak:

 • dani zahvalnosti za plodove zemlje – bogatstvo plodova zemlje, Dan hrane 16. 10.
 • obilježiti Dane jabuka – važnost jabuke u ishrani čovjeka, običaji (darivanja jabuke Pučkoj kuhinji)
 • obilježiti Dan kravate – 18. listopad
 • čini dobro čuvaj hranu
 • upoznati djecu sa tradicijskim običajima u vrijeme Adventa i Došašća
 • pripremiti božićni igrokaz za djecu
 • Betlehemsko svjetlo u vrtiću
 • kreativne radionice – izrada čestitki i ukrasa za Božić i Uskrs od prirodnog i otpadnog materijala
 • pokladni običaji Slavonije – radionica za izradu  maski za pokladnu povorku (prirodni i otpadni materijal)
 • učenje narodnog plesa – slavonskog kola
 • učenje starih narodnih igara (Ledena baba, Crvene kraljice)
 • upoznavanje tradicijskih instrumenata – tamburica, harmonika
 • formiranje folklorne skupine-igre, pjesme i plesovi Slavonije
 • kako je Osijek dobio ime približiti djeci povijest Osijeka kroz razne aktivnosti – posjet muzeju u sklopu vrtića
 • izrada tradicionalnih lutkica od tkanine, igre sa štapnim lutkama


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina, odgojitelji, roditelji.

Naziv teme: OTPAD NIJE SMEĆE
Cilj:

 • poticati navike i vještine koje doprinose očuvanju čistog i zdravog okoliša
 • utjecati na svijest o različitim načinima upotrebe otpada
 • koristiti stare, odbačene  predmete u novim značenjima tranformacije objekta prve svrhe u novi objekt s drugom svrhom


Zadatak:

 • sakupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje korisnog otpada  
 • odlaganje iskorištenog papira u posebne spremnike - Papirko
 • radionice recikliranje starog papira, korištenje recikliranog papira u likovnim aktivnostima te za izradu čestitki
 • sakupljanje plastične ambalaže
 • sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • sakupljanje bio otpada u vrtiću i obiteljskom domu za kompost
 • sakupljanje lišća i otpalih grančica za kompost, na vrtićkom dvorištu
 • organizirati kreativne radionice za djecu i roditelje sa otpadnim materijalima-Otpad nije smeće
 • uključivanje roditelja u sakupljanju otpadnih materijala koje svakodnevno koriste u kućanstvu
 • prikupljanje papirnih tuljaka- razvrstavanje po veličini, izrada šuškalica
 • uređenje vrta, vrtićkog dvorišta
 • „Eko učionica na otvorenom“
 • formirati ekocentar u vrtićkom sobama za odvajanje otpada (biootpad, papir)
 • Lets Go Green.: Erasmus projekt, radionice recikliranja papira, iskorištavanje otpadnog materijala, kompostiranje,suradnja s odgojiteljima iz Estonije i Italije
 • korištenje edukativnih sadržaja murala
 • uvođenje QR kodova u radu s djecom, način štednje papira
 • provođenje pouksa pomoću plastičnih boca – što pluta/što tone, miješanje vode i ulja
 • što sve kutija može biti (korištenje raznih kutija u igri –izrada vlak,auto,autobus)
 • izrada eko podsjetnika od starih naljepnica za struju, vodu koje djeca nose kući te lijepe na prekidače i slavine kako bi štedili

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca starijih odgojnih skupina i svi uposlenicivrtića, eko patrola, roditelji, Unija papir.