Eko škola

Dječji vrtić Osijek - Podobjekt Mak

Vijenac Murse 8
31000 Osijek

Telefon: 031 504 337
Fax:
E-mail: ekovrticmak@gmail.com
Web: www.vrticiosijek.hr

Ravnatelj/ica: Marija Štambuk-Čabaj
Školski koordinatori: Slavica Jović, Ena Knežević, Dunja Vorkapić
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Jabučice malena

  Jabuka je najomiljenije voće u našoj skupini pa smo joj odlučili posvetiti više pozornosti. Jabuka ima i svoju tradicionalnu vrijednost u našoj kulturi (opjevana u mnogim narodnim pjesmama ). U suradnji sa roditeljima prikupili smo veću količinu različitih jabuka. Promatrali smo ih, opipavali, uspoređivali po veličini, boji, okusu. Razgovarali sa djecom na koje sve načine konzumiraju jabuku i što bismo mi u vrtiću mogli raditi sa jabukama. Uvažavajući njihove ideje osmislili smo niz aktivnosti: cjedili jabuku, pravili čips od jabuke, džem, kolač, kompot, izradili nekoliko didaktičkih igara na temu jabuke, pravili kaširane jabuke i jabuke od slanog tijesta, slikali, pjevali i pričali o jabuci. Upoznali djecu sa tradicijonalnim običajem darivanja jabuke. Sve ove aktivnosti bile su popraćene razgovorom o važnosti konzumiranja jabuke za zdravlje.

 • Energetska učinkovitost u vrtiću

  Štedimo li...? Ovaj projkt smo osmislili sa ciljem poticanja djece i roditelja na usvajanje određenih oblika ponašanja kojima bi se promijenio odnos prema energiji koju svakodnevno koristimo (voda, električna energija i toplina). Upoznali smo djecu sa pojmom energije, gdje se sve nalazi energija (svuda oko nas), za što se sve koristi energija, što su to obnovljivi izvori energije i može li se štedjeti energija i kako. Odlučili smo više pozornosti posvetiti štednji energije u vrtiću i roditeljskom domu. Naša eko-patrola prati i bilježi kako koristimo energiju u našem vrtiću te nas upozorava na nepravilnosti.

 • Tradicijski običaji našeg kraja – poklade

  Jedna od tematskih cjelina našeg Programa je Narodni običaji i tradicija. Tradicijski običaji koje nastojimo oživjeti i sačuvati su i občaji poklada u našem kraju. Poklade su po svojim obilježjima (preoblačiti se, maskirati, biti netko drugi) veoma bliske djeci koja se vrlo lako uživljavaju u uloge drugih, igraju igre \\\'Kao da..\\\' Projekt traje već 19 godina ali svake godine sa naglaskom na nešto drugo. Projekt se provodi u nekoliko faza: - kreativne radionice za djecu i roditelje, na kojima izrađujemo pokladne kostime od prirodnih i otpadnih materijala- pokladna povorka ulicama Donjeg grada - pokladno veselje u vrtiću (maske po izboru djece) U projekt su uključena djeca svih dobnih skupina prema njihovim mogućnostima. Naša pokladna povorka (jedina u našem gradu) uvijek je dobro medjski popraćena.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marija Štambuk Čabaj- ravnateljica
 • Ana Mihaljević- pedagoginja
 • Silvija Nikić- zdravstvena voditeljica
 • Slavica Jović- koordinatorica- odgojiteljica
 • Ena Knežević- koordinatorica- odgojiteljica
 • Dunja Vorkapić- koordinatorica- odgojiteljica
 • Danijela Bilić- voditeljica vrtića- odgojiteljica
 • Jasna Ladić-odgojiteljica
 • Ljiljana Štefanek-odgojiteljica
 • Tanja Miklavčić- odgojiteljica
 • Danijela Černić- tehničko osoblje
 • Mario Matoković- predstavnik roditelja
 • Tihomir Blažek- predstavnik roditelja
 • Sonja Kovač - predstavnica lokalne zajednice
 • Vesna Latinović-predstavnica medija (Glas Slavonije)
 •  Tihana Škugor-predstavnica kumova
 • Tržnica d.o.o.-kumovi
 • Unikom d.o.o.-kumovi

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PRIRODA I DRUŠTVO
Cilj:
 • poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici.
 • razvijati pravilan odnos prema okolišu

Zadatak:
 1. upoznati svoje okruženje (obitelj, vrtić, školu, mjesto, zavičaj, državu)
 2. razvijati sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu
 3. otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i promjenljivost
 4. upoznati pravila za sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa)
 5. obilježavanje Svjetkog dana zaštite životinja 4.10 –posjet veterinara u skupinu, odlazak u ZOO vrt
 6. spoznati različita zanimanja, sudjelovanje roditelja u predstavljanju svog zanimanja
 7. uređivanje i održavanje vanjskog vrtićkog prostora, zajednički rad svih skupina
 8. izrada hranilica za životinje za vrtičko dvorište – vodimo brigu o životnjama
 9. Svjetski dan okoliša 5.6. – posjet parku u blizini vrtića
 10. uzgajanje sadnica cvijeća
 11. eko patrola – nadgledanje urednosti i čistoće vrtićkog dvorišta
 12. šetnje obližnjim ulicama i parkovima-uočavati promjene u biljnom i životinjskom svijetu nastale smjenom godišnjih doba
 13. obilježiti dan plesa - 29.4. suradnjom člana plesnog studia Corpart, balerina A. Lendić Dječje kazalište B.M.
 14. Eko vrt- Uređenje terasa i dvorišta
 15. posjet izviđačkom parku na jezeru Bajer- druženje i igra s izviđačima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele godine


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji starijih i srednjih skupina, ZOO vrt, članovi eko patrola

 

 

 

Naziv teme: ENERGIJA I MI
Cilj:
 • upoznati djecu sa izvorima energije, mogućnosti njenog korištenja te važnosti energije za život čovjeka
 • razvijati navike štednje energije u svrhu zaštite i očuvanja prirode

Zadatak:
 1. upoznati djecu sa pojmom energija, izvorima energije
 2. hrana kao energija za ljudsko tijelo (zdravi obroci)
 3. energija i ljudsko tijelo – povezati unos energije i njenu potrošnju (kretanje, obavljanje nekih radnji)
 4. sudjelovati u maloj školi plivanja i klizanja, košarkaškom i nogometnom turniru
 5. obilježiti Tjedan kretanja, šetnjama i izletima
 6. obilježiti Svjetski dan bicikla (19.4.) gost bmx vozač Igor Pokadinović
 7. energija i promet – ekološki prihvatljiva prometala
 8. vjetar i energija vjetra- kako nastaje, kako iskorištavamo energiju vjetra (izrada lepeza, vjetrokaza, vjetrenjača, jedrilica)
 9. voda i energija vode- snaga vode, male vodenice
 10. sunce kao izvor energije-svjetlo i toplina, važnost za život na zemlji (Dan Sunca 3.5.)
 11. izrada bontona štednje energije u vrtiću-plakat
 12. eko patrola – praćenje i bilježenje štednje energije u vrtiću
 13. potresi- istraživačke aktivnosti, posjet građevinskom fakultetu
 14. pokusi s elektricitetom – upoznavanje s pojmom elektricitet i magnetizam, prof. Miklavčić, odjel za fiziku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele godine


Nositelji:
 • djeca i odgojitelji svih odgojnih skupina, zdravstvena suradnica, športski objekt Osijek

 

Naziv teme: NARODNI OBIČAJI I TRADICIJA
Cilj:
 • potaknuti dječji interes za tradiciju i običaje kraja u kojem živimo (Slavonija) s ciljem očuvanja narodnih običaja

Zadatak:
 1. kruh naš svagdašnji – upoznati djecu sa važnošću kruha u životu čovjeka (od zrna do kruha, blagovanje kruha, zbrinjavanje ostataka kruha)
 2. obilježiti Dane jabuka – važnost jabuke u ishrani čovjeka, darivanje jabuke
 3. obilježiti Dan kravate – 18. listopad
 4. upoznati djecu sa tradicijskim običajima u vrijeme Adventa i Došašća
 5. pripremiti božićni igrokaz za djecu
 6. Božić i Uskrs kroz prozu i poeziju
 7. Betlehemsko svjetlo u vrtiću
 8. kreativne radionice za djecu i roditelje – izrada čestitki i ukrasa za Božić i Uskrs od prirodnog i otpadnog materijala
 9. pokladni običaji Slavonije – radionica za izradu eko maski za eko pokladnu povorku (prirodni i otpadni materijal)
 10. posjetiti Muzej Slavonije – odjel za etnologiju
 11. radionice za djecu „Kako je Videk sašio košuljicu“ edukativna radionica o tkanju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele godine


Nositelji:
 • ​djeca svih odgojnih skupina,odgojitelji, roditelji   

 

Naziv teme: VODA
Cilj:
 •   upoznati djecu sa važnosti vode za život i njezino očuvanje
 • razvijati svijest, navike i ponašanja bitna za zaštitu, očuvanje i štednju vode

 


Zadatak:
 1. provesti šetnju do rijeke Drave – uočiti izgled vode i obale
 2. promatrati kapljicu vode kroz mikroskop
 3. pročišćavanje uzorka vode i izrada filtera za vodu od prirodnih materijala
 4. uključivanje roditelja u izradi rekvizita za provođenje istraživačkih aktivnosti s vodom
 5. skupljanje kišnice (eko terasa)- upoznati djecu s pojmom kišnice, upotreba u istraživačkim aktivnostima
 6.  postavljanje slikovnih aplikacija o štednji vode u vrtiću
 7. eko patrola kontrolira pravilno korištenje vode u vrtiću
 8. kontrolirati štednju vode u sanitarnim prostorima i kuhinji
 9. provesti istraživačke aktivnosti sa vodom
 10. eko-kviz o vodi
 11. voda kroz stihove, priče i dramatizacije
 12. izložba dječjih radova o vodi i životu u vodi
 13. natjecateljske igre sa vodom
 14. upoznati djecu s agregatnim stanjima vode

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele godine


Nositelji:
 1. djeca i odgojitelji starijih skupina     
 2. djeca starijih i srednjih skupina
 3. djeca i odgojitelji starijih i srednjih skupina
 4. djeca i odgojitelji srednjih skupina     
 5. djeca i odgojitelji starijih skupina
 6. djeca svih skupina, odgojitelji i ostali zaposlenici vrtića
 7. članovi eko patrole, odgojitelji
 8. sva djeca i zaposlenici vrtića, eko patrola
 9. djeca svih skupina, odgojitelji
 10. starije skupine, odgojitelji
 11. djeca svih skupina, odgojitelji
 12. djeca srednjih i starijih skupina, odgojitelji
 13. djeca svih odgojnih skupina, odgojitelji
 14. djeca srednjih i starijih skupina, odgojitelji
Naziv teme: OTPAD NIJE SMEĆE
Cilj:
 •  Poticati navike i vještine koje doprinose očuvanju čistog i zdravog okoliša
 • Utjecati na svijest o različitim načinima upotrebe otpada

 


Zadatak:
 1. sakupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje korisnog otpada
 2. odlaganje iskorištenog papira u posebne spremnike - Papirko
 3. recikliranje starog papira
 4. korištenje recikliranog papira u likovnim aktivnostima te za izradu čestitki
 5. sakupljanje plastične ambalaže
 6. sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 7. sakupljanje bio otpada u vrtiću i obiteljskom domu za kompost
 8. sakupljanje lišća i otpalih grančica za kompost, na vrtićkom dvorištu
 9. organizirati kreativne radionice za djecu i roditelje sa otpadnim materijalima-Otpad nije smeće
 10. uključivanje roditelja u sakupljanju otpadnih materijala koje svakodnevno koriste u kućanstvu
 11. sudjelovanje u projektu Tetra Pak
 12. Što sve kutija može biti (Čudograd, Bubograd)
 13. uređenje vrta- korištenje starih automobilskih guma za izradu vrta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom godine


Nositelji:
 1. djeca starijih odgojnih skupina i svi uposlenici vrtića, eko patrola
 2. djeca svih odgojnih skupina, svi uposlenic vrtića, eko patrola, roditelji, Unija papir
 3. djeca i odgojitelji srednjih i starijih skupina
 4. djeca srednjih i starijih skupina, odgojitelji, roditelji
 5. djeca svih odgojnih skupina, svi uposlenicivrtića, roditelji
 6. starije odgojne skupine, odgojitelji
 7. djeca svih odgojnih skupina, roditelji
 8. djeca starijih skupina, roditelji, svi uposlenicivrtića, eko patrola
 9. djeca svih odgojnih skupina, eko patrola, odgojitelji, tehničko osoblje
 10. djeca i odgojitelji starijih skupina
 11. djeca srednjih i starijih odgojnih skupina, odgojitelji, roditelji, tehničko osoblje
 12. djeca starijih odgojnih skupina, odgojiteljice, roditelji
 13. djeca svih odgojnih skupina, odgojitelji, tehničko osoblje, roditelji

Eko kodeks

Eko kodeks:

"SPASIMO JEDNO DRVO..."


Eko himna:

EKO MAK

U vrtiću dobro znamo što je eko znak.
Čuvaj zemlju, vodu, zrak, poručuje vrtić Mak, poručuje vrtić Mak.


Eko, eko, eko znak nosi vrtić Mak x2


Recikliraj stari papir i ne bacaj smeće.
Zemlja nam je ugrožena, smeća pune vreće, smeća pune vreće.


Eko, eko, eko znak nosi vrtić Mak x2


Sadi bilje, drvo, cvijeće, nek se sve zeleni,
poruka je Makovaca svoj planeti Zemlji, svoj planeti Zemlji.


Eko, eko, eko znak, nosi vrtić Mak x2