Eko škola

Osnovna škola Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica

Tomislava Bogića 2
44450 Hrvatska Dubica

Telefon: 044 855 025
Fax: 044 525 547
E-mail: ured@os-ikozarcanin-hrvatskadubica.skole.hr
Web: http://www.os-ikozarcanin-hrvatskadubica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Suzana Vogrinc
Školski koordinatori: Milica Matešić
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • prikupljanje papira

  Akcija prikupljanja starog papira tijekom cijele školske godine 2017./2018.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Suzana Vogrinc, ravnateljica
 2. Milica Matešić, koordinatorica
 3. Ida Galić, pedagoginja
 4. Marija Smiljanić
 5. Dunja Milašinović
 6. Gordana Glavinić
 7. Ivana Šestić Dragić
 8. Jelena Stećuk
 9. Greta Glavinić
 10. Ana Matijašec
 11. Ema Blažević
 12. Gabrijel Cvitanović
 13. Patricija Jurić
 14. Noa Križan
 15. Ružica Karagić
 16. Danijela Batinović
 17. Marijana Mikulić
 18. Adrijana Trečić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Obrađivanje teme «OTPAD» kroz sve nastavne predmete tijekom školske godine.


Zadatak:
 • u izvedbenom planu svakog predmeta izdvojiti što više nastavnih jedinica koje obrađuju teme zaštite okoliša (otpad)
 • provoditi sustavno obrazovanje o zaštiti okoliša kroz predmetnu i razrednu nastavu i izvannastavnim aktivnostima
 • odgajati učenike za pravilan odnos prema zaštiti prirode
 • poticati učenike i zaposlenike škole na sljedeće:
  • odlaganje papira u Papirka 

  • smanjenje sitnog otpada

  • štednja krede  

  • briga o čistoći učionica, zidova, klupa i prozora

  • briga o estetskom izgledu učionice poštujući osnovno pravilo jednostavnosti

  • čuvanje besprijekorne čistoće WC-a i zajedničkih školskih prostora

  • poticanje korištenja recikliranih materijala i ponovne uporabe (stare knjige, prenamjena stvari u druge svrhe i sl.)

  • uređivanje školskog okoliša

 • suradnja s poduzećima i ustanovama izvan škole u lokalnoj zajednici
  • uključivanje u akcije i projekte vezane za zaštitu okoliša
  • razvrstavanje otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.

 • eko patrole izlaze u obilazak razreda i škole te ocjenjuju izgled i uređenje učionica, prate način odlaganja opada i odlaganje papira u za to predviđene kutije - Papirko

 


Nositelji:

Svi djelatnici škole i učenici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Rad Eko patrole
Ostvareni ciljevi:
 • Osim članova Eko odbora, važnu ulogu imaju članovi Eko patrole. One nadziru provođenje rada na određenoj temi, " nadgledaju" postupanje ostalih učenika, vode svoje zabilješke, pohvaljuju, kritiziraju, predlažu mjere za poboljšanje stanja.

Realizirani zadaci:
 • Nadzor stanja u učionicama
 • Obilježavanje važnih datuma
 • Akcije čišćenja okoliša
 • Briga o biljkama
 • Razvrstavanje otpada po učionicama

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom šk.godine 2019./2020.
 • Zbog novonastalih uvjeta ( online nastava ), aktivnosti su prekinute 13. ožujka 2020. godine.

Nositelji:
 • Eko odbor škole
 • Eko patrola
 • Učenici
 • Učitelji 1.- 8. razreda

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda se pogledom mazi, čuva u srcu, ne u vazi!

Zadatak je stvarno lak: voli more, šume zrak!

Za ljepši svijet, posadi cvijet!

Uvijek isti riblji san, čista voda za njen stan!

Pričao mi vjetrić plah: šuma čuva Zemljin dah!

Bez korijena se brzo vene, čuvaj nas ko' uspomene!


Eko himna:

Želimo da na svijetu 

gdje se baca smeće,

raste zeleno drveće

i cvjeta šareno cvijeće!

 

Ne bacajte smeće,

moli vas cvijeće.

Ne zagađujte vode, 

mole vas rode!

 

Ne zagađujte travu,

plašite bubamaru!

Dajte joj znak

koji prepoznaje svak!

 

Želimo da na svijetu

gdje se baca smeće,

raste zeleno drveće 

i cvjeta šareno cvijeće!