Eko škola

Dječji vrtić Matulji

ŠETALIŠTE D.GERVAISA 4
51211 MATULJI

Telefon: 051274127
Fax: 051274128
E-mail: djecji.vrtic.matulji@ri.t-com.hr
Web: www.djecjivrticmatulji.hr

Ravnatelj/ica: JELENA STEPIĆ
Školski koordinatori: JELENA STEPIĆ, VERICA JELUŠIĆ, MIRJANA STEPIĆ, KOLINDA VUČINIĆ
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mediteranski vrt

  Sadnja raznovrsnog mediteranskog bilja, briga o biljkama.\nPrepoznavanje i imenovanje biljaka.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Jelena Jurina
 • Andrea H. Raspor
 • Đeni Poščić
 • Kristina Ninić
 • Gordana Činko
 • Anica Bišnjak
 • Dragica Grgurić
 • Vjera Matika
 • Verica Jelušić
 • Andrea Kos
 • Mirjana Šepić
 • Romi Luksetić
 • Kolinda Vučinić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Godišnji plan i program
Cilj:
 • uočiti da postoje različite vrste otpada
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada,
 • upoznati opasni otpad,
 • naučiti da postoji tzv. korisni otpad,
 • uočiti da  recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo,
 • naučiti proizvoditi kompost,
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada,
 • upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe,
 • uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih,
 • surađivati s lokalnom zajednicom,
 • osvještavati mještane o uočenim neprihvatljivim navikama i ponašanjima,
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada, djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana.
 • upozoriti na  nedostatak pitke vode na Zemlji,
 • uočiti razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode,
 • upoznati biljni i životinjski svijet svijeta u pitkoj vodi i utjecaj onečišćenja vode na taj svijet,
 • razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode,
 • osvještavati mještane o potrebi štednje vode,
 • razvijati svijest o potrebi očuvanja izvora pitke vode
 • upoznati način proizvodnje el. energije,
 • uočiti da potrošnja el. energije kao i drugih energenata ovisi isključivo o našem ponašanju,
 • osvijestiti djecu,  djelatnike  i mještane  da smanjenjem potrošnje štedimo novac, ali i druge energente
 • promišljanje važnosti zdrave prehrane
 • stjecanje zdravih navika od najranije dobi
 • podizanje razine kvalitete suradnje s roditeljima, djelatnicima vrtića i lokalnom zajednicom

Zadatak:
 • Nastavak rada eko grupa - kontrola čistoće prostorija i  okoliša
 • Akcije skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja  papirnate ambalaže i baterija
 • Upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima s eko-programom i planom djelovanja našeg vrtića (voda, el. energija)
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete, izrada čestitaka, ukrašavanje staklenih bočica, korištenje PVC ambalaže za lutke i sl.
 • Sudjelovanje u eko natječajima, Eko paket
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja neuređenih odlagališta otpada na državnoj razini - Zelena čistka
 • Postavljanje eko-poruka na ugroženija područja,
 • Nastavak rada eko grupa - kontrola slavina i instalacija u školi
 • Postavljanje upozoravajućih natpisa iznad slavina o štednji.
 • Upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima s  novim eko programom i planom djelovanja naše škole(ušteda energenata)
 • Mjerenja i analize uštede vode
 • Projekti vezani uz tematiku voda "Važnost vode za život ljudi"
 • Obilježavanje dana voda
 • Aktivnosti o  načinu proizvodnje električne energije i potrebi racionalnog korištenja
 • Praćenje potrošnje električne energije u vrtiću
 • Postavljanje novih upozoravajućih natpisa iznad prekidača
 • Integrirano učenje
 • Aktivno stjecanje iskustva, znanja i vještina
 • Razvoj dječjih kompetencija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca, odgojitelji, roditelji i ostali djelatnici vrtića

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • već dugio niz godina bavimo se gore navedenom temom. možemo reći da smo zainteresirali veliki dio zajednice i uključili ih u sve aktivnosti. a to nam je bio jedan od glavnih ciljeva.

Realizirani zadaci:
 • novoupisanu djecu i roditelje na prvim roditeljkim sastancima upoznajemo sa djelovanjem eko vrtića i imamo veliki odaziv. planirane akicije realiziraju se prema planu djelovanja.
 • odgojitelji otpad zajedno s djecom kreativno iskoriste tijekom godine.
 • akcije skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja papirnate ambalaže, baterija  i čepova usmješno realizirano
 • planirani cilj sudjelovanja  u eko paketu  je ostvaren

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko skupina i svi djelatnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

MOJ VRTIĆ EKO VRTIĆ MATULJI


Eko himna:

SVI BROJITE SA NAMA

SVI BROJITE SA NAMA NEK ČUJE SE GALAMA!

JEN, DVA TRI AJMO SKUPA SVI.

RUKE GORE ZA NAŠE GORE

RUKE DOLJE ZA NAŠE MORE.

ČETIRI, PET, DA NAM BUD LJEPŠI SVIJET.

SVI BROJITE SA NAMA NEK ČUJE SE GALAMA.

ŠEST, SEDAM ZA ČISTI ZRAK,

NOGAMA LUPAJMO SAD.

SVI BROJITE SA NAMA NEK ČUJE SE GALAMA!

NEĆEMO SMEĆE DIGNIMO GLAS

HOĆEMO CVIJEĆE ZA SVE NAS.

SVI BROJITE SA NAMA NEK ČUJE SE GALAMA!