Eko škola

Osnovna škola Ivana Filipovića, Zagreb

Filipovićeva 1
10000 Zagreb

Telefon: 01/2431462
Fax: 01/2221565
E-mail: info@os-ifilipovica-zg.skole.hr
Web: http://www.os-ifilipovica-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivan Klopotan
Školski koordinatori: Josipa Vučković Gamulin
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Euronet 50/50 max

    Međunarodni projekt uštede energije u suradnji s Gradskim uredom za energetiku grada Zagreba.

  • Mi jedemo odgovorno

    Tema projektnoga dana za školsku godinu 2016./17. Svaki razred je na specifičan i kreativan način obradio ovu temu.