Eko škola

Osnovna škola Vukovina - Područna škola Rakitovec

Rakitovec 308
10 419 Vukovina

Telefon: 01 6255 310
Fax:
E-mail: tataja.durdia@gmail.com
Web: http://os-vukovina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Damir Bedić
Školski koordinatori: Tatjana Mikulin
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Sakupljanje starog papira

 • Sakupljanje starih baterija

 • Sakupljanje plastičnih čepova

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Tea Smrekar i Mia Srebačić,2.r., David Čunčić i Borna Sever, 3.r., Tena Sever i Mihaela Grgić, 4.r.
 • Dražen Kovačić, MO Rakitovec, Patrik Čunčić , DVD Turopolje 
 • Gordana Haraminčić, Tatjana Mikulin, Miroslav Grahovac i Željko Mikulin, učitelji
 • Ana Lukić, čistačica
 • Damir Bedić, ravnatelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Razvoj potrebe humanitarnog rada.

Zadatak:
 • Sakupljati plastične čepove u kućanstvu, školi i na radnim mjestima roditelja i zainteresiranih za ovu akciju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Ovaj zadatak ne moramo pratiti jer sakupljamo velike količine starih čepova koje dostavljamo školskim kombijem Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma u Čakovcu. Usmena zahvala nam je dovoljna nagrada.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji i ravnatelj škole.
Naziv teme: Sakupljanje starih baterija
Cilj:
 • Osvijestiti štetnost kemikalija za okoliš.

Zadatak:
 • Sakupljati stare baterije u kućanstvu, školi i na radnim mjestima roditelja i zainteresiranih za našu akciju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Evidencija odvoza spremnika za stare baterije i izvješće Friša (poduzeće za otkup i preradu starih baterija).

Nositelji:
 • Učenici, učitelji i roditelji.
Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:
 • Osvijestiti potrebu očuvanja šuma kao pluća našeg planeta.

Zadatak:
 • Sakupljati stari papir kod kuće, u školi, na radnim mjestima roditelja.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Evidencija odvoza spremnika za stari papir te izvješće DS Smith Unijapapira.

Nositelji:
 • Učenici, učitelji i roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj osvješćivanja potrebe očuvanja šuma je ostvaren jer učenici znaju da su dosadašnjim radom, kroz 16 godina, očuvali gotovo 8 000 stabala o čemu pjevamo u našoj himni.

Realizirani zadaci:
 • Sakupili smo i isporučili i u ovoj školskoj godini nešto manje od 25 tona starog papira.

Vrijeme realizacije:

Kroz školsku godinu 2018./2019. i djelomično tijekom praznika.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji i roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1, Skupljamo stari papir i čuvamo naše šume.

2. PET boce odlažemo u žuti spremnik,a otkupne nosimo u školu.

3. Zatvaramo pipe i čuvamo vodu jer je ona izvor života.

4. Gasimo svjetlo kad nismo u prostoriji.

KAD SE MALE RUKE SLOŽE, NA IZLET SE BESPLATNO MOŽE!


Eko himna:

REP O ŠKOLI

Naša je škola mali raj,

u njoj učim, u njoj skačem, u njoj radim kvar.

A, ne, ne, ne!

Negdje na tom svijetu diše naša šuma - 

8 000 stabala sačuvali smo mi.

Mi smo eko - škola, nek se zna!

Marljivi smo đaci Rakitovca!

 

Naša škola ima stari hrast,

ponos i diku svih nas.

Iza škole lužnjak ko spomenik stoji,

ljudske ruke, pile, više se ne boji.

Naša je škola mali raj!

Eko - škola Rakitovec baš je prava stvar!

(Himnu tradicionalno izvodi školski zbor sa solistima - reperima.)