Eko škola

Dječji vrtić Grigora Viteza, Zagreb

Ratarska 5
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3860 933
Fax: 01/3860 933; 01/3862
E-mail: vrtic.grigoraviteza@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-grigoraviteza.zagreb.hr/

Ravnatelj/ica: Ruža Babić
Školski koordinatori: Željka Knapić, Ivanka Vanjak, Nada Benc-Štuka
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Obilježavanje Dana kravate

  Dan kravate obilježen je u svim vrtićkim odgojnim skupina. Cilj ovog projekta bio je osnaživanje svijesti djeteta o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj baštini i njegovom mjestu u svijetu. Projekt je obilježen raznolikim i razvojno primjerenim aktivnostima u odgojnim skupinama vrtića.

 • Obilježavanje Dana kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

  Dani kruha obilježeni su u svim odgojnim skupinama vrtića (jasličke i vrtićke odgojne skupine). Cilj ovog projekta bio je podizanje svijesti o ekološkoj i zdravoj prehrani te upoznavanje djece s tradicijskim vrijednostima i kulturnom baštinom. Sve aktivnosti bile su razvojno primjerene, a provodile su se prema konceptu; priprema za obilježavanje Dana kruha u vrtiću tijekom nekoliko dana kroz aktivnosti u skupinama s djecom i zajedničkim radionicama s djecom i roditeljima; izložba plodova zemlje, kruha i krušnih proizvoda, sjemenja i starih alata zavičaja; posjet svećenika i blagoslov kruha (u odgojnoj skupini – vjerski katolički odgoj)

 • Less plastic day

  Projekt se provodio u svim odgojnim skupinama vrtića. Sudionici projekta bili su: djeca, odgojitelji, roditelji i svi ostali zaposlenici vrtića. Cilj ovog projekta bio je osvještavanje djece i odraslih o tome na koji način plastika ugrožava biljni i životinjski svijet u prirodi, koje su druge mogućnosti korištenja materijala (osim plastike, zamjena plastičnih vrećica ekološkim torbama i sl.) Osvijestili smo koliko sve plastike imamo u svojim domaćinstvima, na koji način zbrinjavamo te koje sve materijale možemo korisiti kao zamjenu za plastiku (umjesto platičnih vrećica platene, umjesto plastičnih posuda keramičke itd.) U odgojnoj skupini Lastavica (engleski program) proveden je projekt More Clay Less plastic

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Ruža Babić, ravnateljica
 2. Andrea Janković, stručni suradnik psiholog
 3. Željka Knapić, stručni suradnik pedagog
 4. Ivanka Vanjak, stručni suradnik pedagog
 5. Nada Benc-Štuka, stručni suradnik logoped
 6. Marina Lokas, zdravstveni voditelj
 7. Sanja Krajač, odgajateljica
 8. Ksenija Hlupić, odgajateljica
 9. Zlata Drobnjak, odgajateljica
 10. Jasenka Šparavec, odgajateljica
 11. Mirjana Domislović, odgajateljica
 12. Bernarda Gilja, odgajateljica
 13. Martina Zrinski, odgajateljica
 14. Edita Dabo, odgajateljica
 15. Snježana Bekić, spremačica
 16. Božo Ivošević, domar
 17. Antonietta Škudar, predstavnik mjesne samouprave
 18. Danijela Topić Rogin, kuma (sponzor)
 19. Ana Konta Petrović, predstavnik roditelja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

 • razvijati dobre navike i pozitivne stavove kod djece i odraslih o potrebi očuvanja prirode, štednji energije i recikliranju
 • učiti djecu odgovornom ponašanju kako prema sebi tako i prema drugima


Zadatak:

 • tijekom godine obilježavanje eko datuma po odgojnim skupinama prema Eko kalendaru
 • uključivanje u humanitarne akcije
 • tijekom godine uključivanje u eko akcije koje organizira Udruga Lijepa naša prema njihovom kalendaru aktivnosti za narednu školsku godinu


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, roditelji i stručni djelatnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

 • poticali smo razvijanje dobrih navika i pozitivnih stavova kod djece i odraslih o potrebi očuvanja prirode, štednji energije i recikliranju
 • učili smo djecu odgovornom ponašanju kako prema sebi tako i prema drugima


Realizirani zadaci:

 • tijekom godine obilježavali smo eko datuma po odgojnim skupinama prema Eko kalendaru
 • uključivali smo se u humanitarne akcije
 • tijekom godine uključivali smo se u eko akcije koje organizira Udruga Lijepa naša prema njihovom kalendaru aktivnosti za školsku godinu

Vrijeme realizacije:
 • Od listopada 2018. godine do svibnja 2019. godine

Nositelji:
 • Djeca, roditelji i odgojno-obrazovni radnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Štedimo energiju!

Svjetlo ugasimo kada sunce sije.

Prozor zatvorimo kada radijator grije.

Slavinu otvorimo  samo kada se pere i pije.

Tko do vrtića pješači bit će zdraviji i jači.

Biciklom se često služi, on se dobro sa zdravljem druži.

Reciklirajmo smeće!

Nije sve smeće za vreće.

Recikliranjem energija se pokreće, razvrstavaj otpad i pamti boje sljedeće:

 • u plavo papir ide, da ga svi vide
 • u zeleno staklo stavimo i njime se više ne bavimo
 • u žutome plastika čista neka zablista.

 Čuvajmo okoliš i prirodu!

Ne bacajmo posvuda smeće jer se ono samo očistiti neće.

Dopustimo zemlji da nam zdrava i bez otpada diše, ne gušimo ju više.

Ne bacajmo smeće, sadimo cvijeće.


Eko himna: