Eko škola

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Labin

Rudarska 9
52220 Labin

Telefon: 052855406
Fax: 052880234
E-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr
Web: http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Miro Alilović, prof.
Školski koordinatori: Hana Šiljan Bembić, šk.psihologinja, Ana Durbić Malinarić, učiteljica prirode i biologije
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • JADRANSKO MORE – ONEČIŠĆENJE I ZAŠTITA

  Ciljevi: upoznati učenike s problemima onečišćenja mora, uočiti koji su najčešći otpaci koji završavaju u moru, uočiti utjecaj otpadaka na živa bića u moru, poticati učenike na razmišljanje o načinima djelovanja – zaštite mora od onečišćenja, učenici članovi eko grupe se tijekom šk. godine upoznavaju s problematikom onečišćenja Jadranskog mora kroz različite edukacije (filmovi, predavanja, literatura, posjeti)

 • Spoda kamika Plominski zvončić zvoni

  Od 2012.godine učiteljice i učenici PŠ Vozilići provode projekte posvećene korištenju samoniklog ljekovitog bilja našeg zavičaja u prehrani, kozmetici i kao pomoć u liječenju raznih bolesti . Putem raznih radionica puno su naučili o samoniklom ljekovitom bilju i njegovom korištenju u prehrani, liječenju i kozmetici. Tako su uz zanimljive voditelje radionica (aromterapeutkinja gosp. Tatjana Milaković i Nedjeljka Jurin) naučili kako napraviti kamenjar i ukrasiti ga ljekovitim biljem, izraditi prirodni sapun za ruke, izraditi kremu za ruke, pastu za zube, sirup od maslačka, te kako se od ljekovitog bilja može napraviti ukusan i ljekoviti čaj. Uz kuhara - gosta u školi nauči su pripremati jela od šparoga, te štošta o ljekovitosti ove biljke našeg zavičaja. Sve što tijekom radionica nauče, izlažu svake godine na manifestaciji nazvanoj Festival samoniklog ljekovitog bilja, koja se već godinama, tradicionalno održava u Kršanu krajem travnja. Svake godine, već krajem veljače započinju sa pripremama za provođenje projekta, te tijekom ožujka i travnja vrijedno sakupljaju ljekovito bilje, suše ga u školi, pakiraju i pripremaju za izlaganje na sajmu u Kršanu. U školi ugošćuju voditelje radionica od kojih svake godine nauče nešto novo, te zatim samostalno, ono naučeno i pripremaju i izlažu na sajmu. Zahvaljujući ovom projektu PŠ Vozilići je postala prava mala biljna ljekarna, a učenici iz godine u godinu obnavljaju i proširuju svoje znanje o samoniklom ljekovitom bilju našeg zavičaja. U ovoj školskoj godini kao dio projekta IŽ - Institucionalizacija zavičajne nastave IŽ provodi se projekt 'Spoda kamika Plominski zvončić zvoni' s ciljem upoznavanja karakteristika Plominskog zvončića te učenja raspoznavanja ljekovitog bilja u prirodnom staništu, kako samoniklo ljekovito bilje koristiti u prehrani, kozmetici i kao pomoć u liječenju.

 • Očuvanje lokalne kulturne baštine

  Naša škola dugi niz godina osmišljava i provodi projekte usmjerene očuvanju lokalne kulturne baštine i tradicije. Realizirani su projekti usmjereni na očuvanje rudarske baštine (višegodišnji projekti Povijest rudarenja na Labinštini i Sakralno graditeljstvo Labinštine u predmetnoj nastavi, te projekti u trajanju jedne školske godine na razini cijele škole: Rudarenje i Kovari zavajk va srce, kontinuirano uključivanje u obilježavanje Dana rudara. Zatim projekti usmjereni na očuvanje lokalnog dijalekta i običaja poput projekta Domoća beseda (razredna nastava matične škole) te sudjelovanje u projektu Grada Labina Brendiranje cakavice prikupljanjem izreka na lokalnom dijalektu (PŠ Vinež). Pojedini projekti namijenjeni su boljem upoznavanju mjesta u kojem učenici žive poput projekta Vinež va srce (PŠ Vinež) i zavičajne nastave koja se realizira u razrednoj nastavi, a posebno u trećim razredima. Više o ovim projektima možete saznati na web stranici škole. U okviru obilježavanja Dana kruha - dana zahvalnosti za plodove zemlje učiteljice i učenici u razrednoj nastavi često realiziraju samostalne projekte usmjerene na bolje upoznavanje s plodovima zemlje karakterističnim za ovo podneblje (Projekt Gljive - matična škola, Ljekovito bilje - PŠ Kature, Smokva - PŠ Vinež, Kesteni - PŠ Vozilići,....) ili izradom kuharica i knjiga recepata lokalnih jela i slastica...

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Miro Alilović, ravnatelj
 • Ana Durbić Malinarić, učiteljica prirode i biologije, školska koordinatorica projekta
 • Hana Šiljan Bembić, školski psiholog, školska koordinatorica projekta
 • Ivana Griparić Fable, školska knjižničarka
 • Jangela Sušac Budimir, učiteljica hrvatskog jezika
 • Dolores Vozila, školska kuharica
 • Zdenka Glavičić, školska tajnica
 • Gresa Hodža, učenica
 • Manuela Malinarić, učenica
 • Luna Banak, učenica
 • Ivor Klapčić, učenica
 • Zara Golja, učenica
 • Mateo Matošević, učenik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – RAZREDNA NASTAVA
Cilj:
 • poticati učenike na zahvalnost za plodove zemlje (žito, jabuke, kruh, gljive), osvijestiti
 • povezanost čovjeka s prirodom, naglasiti potrebu očuvanja i zaštite prirode od onečišćenja,  usvajanje praktičnih znanja o pripremi hrane, te druženje djece, poticatirazvoj dječje kreativnosti, mašte, znatiželje, istraživačkog duha, upornosti, stvaralačkog mišljenja, govornih i izražajnih sposobnosti, osjećaja za glumu i izražavanje na pozornici
 • obilježavanje prigodne teme sudjelovanjem u različitim aktivnostima
 • razvijanje prehrambenih navika
 • razvijanje kreativnosti učenika
 • razvijanje suradništva
 • osposobljavanje učenika za svakodnevne životne situacije
 • osvijestiti učenike na zahvalnost za svu hranu koju svakodnevno blagujemo.
 • razvijati svijest o koristi boravka u prirodi, snalaženje u prirodi
 • Poticanje svijesti, stvaralaštva i zajedništva, društveno –humanistički rad

Zadatak:
 • izložba, likovne radionice, literarni izričaj, scenske igre, pjesme,priprema jela i slastica, priredbe u školama uz blagoslov kruha

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad, 2019.
 • prezentacija aktivnosti, plakati,
 • sudjelovanje u školskom listu likovnim i literarnim radovima,...

Nositelji:
 • Sve učiteljice i učenici od I. do IV. razreda
 • Učiteljice vjeronauka
Naziv teme: AGROMETEOROLOŠKI MOZAIK ZA MLADE: MALA ŠKOLA „POŽAR NIJE ŠALA“
Cilj:
 • Znanstvena istraživanja pokazuju kako klimatske promjene uzrokuju sve veći broj katastrofalnih šumskih požara, a projekcije u budućnost upozoravaju na još drastičniju situaciju. Jednom od preventivnih mjera je dobra izobrazba o uzrocima i posljedicama požara raslinja. Najčešći uzrok šumskih požara je nehaj i nepažnja odraslih, a odraslog čovjeka je često puta teško preodgojiti. Najmlađi mogu pozitivno djelovati na svoje roditelje i starije osobe upozoravanjem o drastičnim posljedicama šumskih požara.

Zadatak:
 • Predavanje u trajanju 45 minuta koje se sastoji od projekcija animiranog filma i razgovora s djecom uz power point prezentaciju o uzrocima i katastrofalnim posljedica šumskih požara. Darovanje dječjeg stripa „Požar nije šala“  školi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad, 2010.
 • Izvješće o realiziranom na web stranici Škole.

Nositelji:
 • Hrvatsko agrometeorološko društvo
 • Učiteljice produženog boravka MŠ
Naziv teme: RADIONICE O ZAŠTITI OKOLIŠA I GOSPODARENJU OTPADOM
Cilj:
 • Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Labinštine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Zadatak:
 • Predavanje u trajanju 45 minuta uz podjelu prigodnih brošura.
 • Sudjelovanje na međuškolskom natjecanju koje će biti organizirano u sklopu Europskog tjedna smanjenja otpada (od 16. do 24. studenog).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad 2019.
 • Obuhvaćenost učenika projektom, sudjelovanje na natjecanju.

Nositelji:
 • Tvrtka Galović savjetovanje j.d.o.o., Grad Labin i Komunalno poduzeće Prvi Maj d.o.o. u sklopu
 • projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“ financiranog od strane Europske unije organiziraju
 • veliku sveobuhvatnu kampanju edukacije svih ciljanih grupa na području Grada Labina, te OpćinaPićan, Sv. Nedjelja, Kršan i Raša.

 

Naziv teme: INSTITUCIONALIZACIJA ZAVIČAJNE NASTAVE ISTARSKE ŽUPANIJE – Spoda kamika Plominski zvončić zvoni
Cilj:
 • Cilj  projekta IŽ je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta, odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području istarske županije, te čuvanje svog regionalnog bogatstva i naše regionalne posebnosti.
 • Upoznati Plominski zvončić kao endemsku biljku te  naučiti prepoznati samoniklo ljekovito bilje u prirodnom staništu, naučiti o ljekovitosti bilja, sušenju i pripremi čajeva od samoniklog ljekovitog bilja, naučiti kako pripremiti obrok sa samoniklim ljekovitim biljem, naučiti kako samoniklo ljekovito iskoristiti u kozmetici , naučiti kako pripremiti razne sirupe od ljekovitog bilja.

Zadatak:
 • PŠ Vozilići:
 • Plomin
 • Sakupljanje bilja u prirodnom staništu, sušenje bilja u školi;
 • Prezentacija proizvoda na Festivalu samoniklog bilja u Kršanu;
 • Sudjelovanje na „ Festivalu zavičajnosti“ u svibnju 2020.g.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Travanj, svibanj 2020.
 • Prezentacija i izlaganje proizvoda od samoniklog ljekovitog bilja, fotografije, video uradak, izrada plakata.

Nositelji:
 • Učenici i učiteljice PŠ Vozilići
Naziv teme: UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE – PŠ VINEŽ
Cilj:
 • spoznati potrebu planiranja, osmišljavanja i uređenja školskog okoliša
 • osposobljavati učenike za aktivno sudjelovanje u radu, poticanje ekološkog razmišljanja
 • upoznati učenike sa značenjem školskog vrta
 • poticati roditelje na uključivanje u aktivnosti škole
 • razvijanje osjećaja za lijepo i uredno
 • spoznati živi svijet oko nas, naučiti određene biljne i životinjske vrste

Zadatak:
 • učiniti okoliš škole ljepšim, razvoj osjećaja za prirodni okoliš
 • naučiti učenike postupku sadnje cvijeća, grmlja
 • aktivno sudjelovanje učenika u uređenju i očuvanju okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • rujan. te u travnju povodom Dana planeta Zemlje
 • prezentacija učinjenog, fotografiranje za stranice škole,prezentacija školskog vrta
 • osobno zadovoljstvo učenika, roditelja i djelatnika škole

Nositelji:
 • Učenici i učiteljice PŠ Vinež u suradnji s roditeljima, bakama i djedovima.
Naziv teme: JADRANSKO MORE – ONEČIŠĆENJE I ZAŠTITA
Cilj:
 • Upoznati učenike s problemima onečišćenja mora
 • Uočiti koji su najčešći otpaci koji završavaju u moru
 • Uočiti utjecaj otpadaka na živa bića u moru- istraživački rad
 • Poticati učenike na razmišljanje o načinima djelovanja – zaštite mora od onečišćenja
 • Stjecanje dodatnih znanja iz ekologije i prirode kroz različite aktivnosti s posebnim osvrtom na naše Jadransko more
 • Razvijati i poticati samostalni , timski i istraživački rad učenika
 • Razvijati kod učenika ljubav prema prirodi i ekološki stav
 • Razvijati suradnju s udrugama /društvima koji se bave ekologijom ili ju potiču

Zadatak:

Eko grupa: čišćenje plaže (dovršavanje prošlogodišnjeg projekta)

Učenici razredne nastave matične škole:

 • posjet ribarnici na gradskoj tržnici
 • posjet ribarskoj luci (Rabac ili Plomin Luka)
 • proučavanje flore i faune našeg mora i priobalja
 • čišćenje plaže
 • likovni i literarni radovi na temu Jadransko more
 • posjet Plavom svijetu na Velikom Lošinju (ovisno o financijskim mogućnostima)
 • posjet akvariju u Puli

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Drugo polugodište šk.god.2019./2020. ( proljeće)
 • Fotografiranje, pisanje izvješća, likovni i literarni radovi učenika, prezentacija rezultata projekta ostalim učenicima

Nositelji:
 • Predmetna nastava: prirodoslovna (eko) grupa s voditeljicom
 • Razredna nastava: učenici RN matične škole s učiteljicama

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – RAZREDNA NASTAVA
Ostvareni ciljevi:
 • poticati učenike na zahvalnost za plodove zemlje (žito, jabuke, kruh, gljive), osvijestiti povezanost čovjeka s prirodom, naglasiti potrebu očuvanja i zaštite prirode od onečišćenja,  usvajanje praktičnih znanja o pripremi hrane, te druženje djece, poticatirazvoj dječje kreativnosti, mašte, znatiželje, istraživačkog duha, upornosti, stvaralačkog mišljenja, govornih i izražajnih sposobnosti, osjećaja za glumu i izražavanje na pozornici
 • - obilježavanje prigodne teme sudjelovanjem u različitim aktivnostima
 • razvijanje prehrambenih navika
 • razvijanje kreativnosti učenika
 • razvijanje suradništva
 • osposobljavanje učenika za svakodnevne životne situacije
 • osvijestiti učenike na zahvalnost za svu hranu koju svakodnevno blagujemo.
 • razvijati svijest o koristi boravka u prirodi, snalaženje u prirodi
 • Poticanje svijesti, stvaralaštva i zajedništva, društveno –humanistički rad

Realizirani zadaci:
 • U mjesecu listopadu već se tradiocionalno održava niz aktivnosti u povodu Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje sa završnim priredbama koje pripremaju učenici mlađih razreda naše škole pod vodstvom svojih učiteljica. Tematski radovi učenika krasili su panoe i školske prostore, a na priredbama je kao i uvijek bilo veselo  i radosno što su učenici svojim izvedbama i omogućili. Velečasni Blaž Bošnjaković i Aleksandar Petrović su kruh blagoslovili a nakon toga su ga svi prisutni zajedno blagovali. Roditelji su pripremili slastice i svojim dolaskom uljepšali priredbe.

Vrijeme realizacije:
 • Listopad 2019.

Nositelji:
 • Sve učiteljice i učenici od I. do IV. razreda
 • Učiteljice vjeronauka
Naziv teme: AGROMETEOROLOŠKI MOZAIK ZA MLADE: MALA ŠKOLA „POŽAR NIJE ŠALA“
Ostvareni ciljevi:
 • izobrazba učenika o uzrocima i posljedicama požara raslinja

Realizirani zadaci:
 • Hrvatsko agrometeorološko društvo je 17. listopada 2019. održalo Malu školu „Požar nije šala“ u Matičnoj školi za učenike produženog boravka.
 • Učenici produženog boravka su kroz pogledani animirani film „Požar nije šala“ te predavanje naučili mnogo o uzrocima i katastrofalnim posljedicama šumskih požara.
 • Svoje znanje su pokazali u kvizu gdje su najuspješniji na poklon dobili dječji strip „Požar nije šala“.

Vrijeme realizacije:
 • 17.10.2019.

Nositelji:
 • Hrvatsko agrometeorološko društvo
 • Učiteljice produženog boravka MŠ
Naziv teme: RADIONICE O ZAŠTITI OKOLIŠA I GOSPODARENJU OTPADOM
Ostvareni ciljevi:
 • izgradnja i povećanje svijesti učenika o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom

Realizirani zadaci:
 • Realizirana predavanja/radionice u trajanju 45 minuta uz podjelu prigodnih brošura za učenike RN i PN.
 • Edukativne aktivnosti obuhvaćale su prilagođene programe i prezentacije za svaki pojedini uzrast, s naglaskom na savladavanje tematike nastanka otpada, posljedicama njegova utjecaja na okoliš, te mogućnostima za izbjegavanje nastanka problema i propisnog zbrinjavanja otpada.
 • Prema reakcijama učenika, najzanimljiviji dio predavanja je bila korelacija današnjeg stila života te  naših djedova i baka koji su svaki predmet koristili do kraja njegova životnog vijeka, dok se danas predmeti poput odjeće ili obuće odbacuju čak i kada su još uvijek ispravni i cjeloviti.
 • Jedna od zanimljivijih tema radionica su također bili razgovori s učenicima na temu otpada od hrane te pripreme hrane za koji su naučili da se može kompostirati u domaćinstvima uz pomoć kućnih kompostera. Zajednički zaključak polaznika je taj kako su naši djedovi i bake s biootpadom gospodarili pažljivije od današnjih generacija te su od istog proizvodili kompost ili su njime hranili domaće životinje. Također, zaključili su kako otpad uopće ne bi trebao biti veliki problem u okolišu, te kako će njihove generacije zasigurno bolje gospodariti istim od današnjih.

Vrijeme realizacije:
 • Listopad 2019.

Nositelji:
 • Tvrtka Galović savjetovanje j.d.o.o., Grad Labin i Komunalno poduzeće Prvi Maj d.o.o. u sklopu projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“ financiranog od strane Europske unije.
Naziv teme: INSTITUCIONALIZACIJA ZAVIČAJNE NASTAVE ISTARSKE ŽUPANIJE – Spoda kamika Plominski zvončić zvoni
Ostvareni ciljevi:
 • Obzirom na situaciju s COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće u vrijeme dok se realizirala nastava na daljinu, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini te njegovi ciljevi nisu ostvareni.

Realizirani zadaci:
 • Obzirom na situaciju s COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće u vrijeme dok se realizirala nastava na daljinu, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini te njegovi zadaci nisu ostvareni.

Vrijeme realizacije:
 • Obzirom na situaciju s COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće u vrijeme dok se realizirala nastava na daljinu, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini.

Nositelji:
 • Obzirom na situaciju s COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće u vrijeme dok se realizirala nastava na daljinu, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini.
Naziv teme: UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE – PŠ VINEŽ
Ostvareni ciljevi:
 • spoznati potrebu planiranja, osmišljavanja i uređenja školskog okoliša
 • osposobljavati učenike za aktivno sudjelovanje u radu, poticanje ekološkog razmišljanja
 • upoznati učenike sa značenjem školskog vrta
 • poticati roditelje na uključivanje u aktivnosti škole
 • razvijanje osjećaja za lijepo i uredno
 • spoznati živi svijet oko nas, naučiti određene biljne i životinjske vrste

Realizirani zadaci:
 • U PŠ Vinež je u petak 20.9.2019. bio jedan od onih dana kada je sve bilo u pokretu. Ne samo zbog Tjedna mobilnosti, nego i naše akcije čišćenja okoliša škole.
  • uljepšan okoliš škole
  • učenici su se naučili postupku sadnje cvijeća, grmlja
  • učenici su aktivno sudjelovali u uređenju i očuvanju okoliša

Vrijeme realizacije:
 • petak 20.9.2019.
 • Povodom Dana planeta Zemlje nije realizirano zbog nastave na daljinu (COVID-19). 

Nositelji:
 • roditelji, none, nonići, djelatnici i učenici koji  brinu o urednosti okoliša, a to traje već godinama.
 • podrška Komunalno poduzeće 1. maj iz Labina.
Naziv teme: JADRANSKO MORE – ONEČIŠĆENJE I ZAŠTITA
Ostvareni ciljevi:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini te njegovi ciljevi nisu ostvareni.

Realizirani zadaci:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini te njegovi zadaci nisu ostvareni.

Vrijeme realizacije:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini.

Nositelji:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 te da su aktivnosti bile planirane na proljeće, ovaj se projekt nažalost nije realizirao u ovoj školskoj godini.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Svi su plodovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.


Eko himna: