Eko škola

Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Ulica grada Vukovara 1
42223 Varaždinske Toplice

Telefon: 042/634-055
Fax: 042/633-311
E-mail: skola@os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr
Web: http://www.os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Goranka Štefanić
Školski koordinatori: Ana Vuković
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Školsko mlijeko

 • Shema školskog voća

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • predstavnici škole:
  • Goranka Štefanić, ravnateljica
  • Gabrica Dvekar-Bešenić, stručni suradnik
  • Valentina Bolčević Novak, stručni suradnik
  • Ana Vuković, učiteljica
  • Biserka Bešenić, učiteljica
  • Jozo Rajič, učitelj
 • administrativno-tehničko osoblje:
  • Karolina Kogl-Horvat, računovođa
  • Krunoslav Hrastić, spremač
  • Ruža Žganec, spremačica
  • Jelena Prevolšek, spremačica
 • predstavnici učenika:
  • Iva Plišo, 6. r.
  • Magdalena Gotić,6. r.
  • Ella Novotni, 6.r.
  • Anđela Čurdija, 6.r.
 • predstavnici roditelja:
  • Tamara Križanić
  • Martina Kuček
  • Natalija Bešenić
 • predstavnici lokalne zajednice:
  • Ivan Pokos, Grad Varaždinske Toplice
  • Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
  • Lana Husnjak, direktorica Turističke zajednice Varaždinskih Toplica
  • Paulina Maltar, ljekarna
  • Mirjana Balažinec, Zagrebačka banka
  • Bernarda Cecelja, poduzetnica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Cilj:

Upoznati proizvodnju električne energije, razvijati navike štednje te uočiti da štednja ovisi isključivo o našem ponašanju.

 


Zadatak:
 • Praćenje i bilježenje potrošnje električne energije u školi
 • Upoznavanje rada Nikole Tesle

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prema nastavnom planu i programu, tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici i prdmetni učitelji (prvenstveno fizika i tehnička kultura), domar.

Naziv teme: VODA – ŠTEDNJA I ZAŠTITA PITKE VODE
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji
 • Učenje o potrebi štednje pitke vode
 • Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju
 • Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode
 • Upoznati različite mogućnosti uporabe nepitke vode
 • Upoznati vodena staništa,  njihov biljni i životinjski svijet te očuvanje od zagađivača

Zadatak:
 • Kontrola slavina i instalacija u školi         
 • Očitanje vodomjera i vođenje zabilješki
 • Ispitivanje kakvoće vode za piće u našem naselju
 • Upoznavanje živog svijeta u vodi
 • Određivanje kvalitete vode (potočna, izvorska, te usporedba s kvalitetom pitke vode)
 • Voda kao motiv stvaralaštva u književnosti i umjetnosti
 • Izrada edukativnog materijala za učenike i mještane o stalnoj štednji i racionalnom korištenju vode

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ovisno o nastavnom planu i programu, tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici i predmetni učitelji (redoviti plan i program), dodatna nastava kemije, domar.

Naziv teme: SKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Cilj:
 • Prepoznavanje i odvajanje otpada prema vrstama
 • Naučiti da postoji otpad koji se može reciklirati što znači štednju
 • Stvarati naviku odvajanja otpada te naviku štedljivog ponašaja prema materijalima
 • Upoznati načine korištenja recikliranog materijala u uporabne svrhe (npr. papir: za bilježnice, toalet papir, brisače…)
 • Uočavanje pogrešnih navika (svojih i drugih)
 • Suradnja s lokalnom zajednicom
 • Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu te istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš

Zadatak:
 • Skupljanje, selektiranje i zbrinjavanje : papira, PET – ambalaže, staklenih boca i starih baterija
 • Korištenje recikliranog papira u administraciji, u nastavi…
 • Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša i odlaganje otpada u za to predviđene spremnike
 • Postavljanje eko-poruka unutar škole i u naselju na najugroženija mjesta
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete – slikanje na staklenkama, izrada suvenira od ostale ambalaže (čestitaka, pisanica…)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici i svi djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Štednja električne energije
Ostvareni ciljevi:

Učenici su kroz gradivo određenih predmeta (npr. tehnička kultura, priroda) upoznali načine proizvodnje električne energije, kod njih razvijamo navike štednje te potičemo štedljivo postupanje s el. energijom.


Realizirani zadaci:

Konstantno se provode aktivnosti u cilju uštede energije -  radovi na školskoj zgradi:                                                                                   

 • prati se potrošnja el. energije           
 • grafički se prikazuje potrošnja energije         
 • učenici su izradili eko poruke koje smo postavili iznad prekidača   
 • projekt o uštedi energije

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele šk. godine 2021./2022.


Nositelji:

Ravnateljica, učenici, učitelji, voditelj Zelenog ureda, učenici putnici za vrijeme organiziranog čekanja autobusa.

Naziv teme: Štednja i zaštita pitke vode
Ostvareni ciljevi:

Učenici su upoznali vodena staništa kroz, njihov biljni i životinjski svijet te očuvanje od zagađivača kroz redoviti plan i program te kod njih razvijamo svijest o racionalnom korištenju vode.


Realizirani zadaci:
 • ugrađeni su štedni perlatori na slavine
 • izrađene su eko poruke te postavljene iznad slavina
 • na predmetima čiji plan i program to predviđa, obrađene su, i još se obrađuju nastavne teme vezane uz vodu 

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji.

Naziv teme: Skupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje otpada
Ostvareni ciljevi:

Učenici su upoznati s važnošću odvajanja otpada, treba puno raditi na stvaranju navika odvajanja te štedljivog ponašanja.


Realizirani zadaci:

Otpad se kontinuirano skuplja i zbrinjava.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji, spremači.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo prirodu da ona može čuvati nas!


Eko himna: