Eko škola

Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Martina Pušteka 1
42223 Varaždinske Toplice

Telefon: 042/634-055
Fax: 042/633-311
E-mail: skola@os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr
Web: http://www.os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Goranka Štefanić
Školski koordinatori: Ana Vuković
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Školsko mlijeko

 • Shema školskog voća

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • predstavnici škole:
  • Goranka Štefanić, ravnateljica
  • Gabrica Dvekar-Bešenić, stručni suradnik
  • Bojana Polansky, stručni suradnik
  • Hermina Šinjori, stručni suradnik
  • Ana Vuković, učiteljica
  • Ružica Erić, učiteljica
  • Jozo Rajič, učitelj
 • administrativno-tehničko osoblje:
  • Karolina Kogl-Horvat, računovođa
  • Miro Vuković, domar
  • Branko Ražov, spremač
  • Štefica Sopić, spremačica
 • predstavnici učenika:
  • Darija Ratković, 6. r.
  • Lea Bešenić, 6. r.
  • Lucija Košćak, 8.r.
  • Nika Jedvaj, 8. r.
 • predstavnici roditelja:
  • Tamara Križanić
  • Ivanka Bešenić
  • Mirela Glavnik
 • predstavnici lokalne zajednice:
  • Ivan Pokos, Grad Varaždinske Toplice
  • Ljerka Šebečić, hotel Minerva
  • Paulina Maltar, ljekarna
  • Mirko Ratković, Zagrebačka banka
  • Tomislav Đurić, novinar
  • Goran Novosel, kontakt policajac
  • Bernarda Cecelja, poduzetnica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: 2. VODA – ŠTEDNJA I ZAŠTITA PITKE VODE
Cilj:
 • Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji
 • Učenje o potrebi štednje pitke vode
 • Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju
 • Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode
 • Upoznati različite mogućnosti uporabe nepitke vode
 • Upoznati vodena staništa,  njihov biljni i životinjski svijet te očuvanje od zagađivača


Zadatak:
 • Kontrola slavina i instalacija u školi         
 • Očitanje vodomjera i vođenje zabilješki
 • Ispitivanje kakvoće vode za piće u našem naselju
 • Upoznavanje živog svijeta u vodi
 • Određivanje kvalitete vode (potočna, izvorska, te usporedba s kvalitetom pitke vode)
 • Voda kao motiv stvaralaštva u književnosti i umjetnosti
 • Izrada edukativnog materijala za učenike i mještane o stalnoj štednji i racionalnom korištenju vode


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • O svim našim djelovanjima i akcijama izvještava naša Novinarska družina te redovito objavljuje na mrežnim stranicama naše škole.

Nositelji:
 • Domar, EKO-grupa, uč. kemije, nastava prirode 6.r. i biologije 7. r., likovna i literarna grupa

 

 

Naziv teme: 1. SKUPLJANJE, ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA
Cilj:
 • Prepoznavanje i odvajanje otpada prema vrstama
 • Naučiti da postoji otpad koji se može reciklirati što znači štednju
 • Stvarati naviku odvajanja otpada te naviku štedljivog ponašaja prema materijalima
 • Upoznati načine korištenja recikliranog materijala u uporabne svrhe (npr. papir: za bilježnice, toalet papir, brisače…)
 • Uočavanje pogrešnih navika (svojih i drugih)
 • Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu te istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš


Zadatak:
 • Skupljanje, selektiranje i zbrinjavanje : papira, PET – ambalaže, staklenih boca i starih baterija
 • Korištenje recikliranog papira u administraciji, u nastavi…
 • Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša i odlaganje otpada u za to predviđene spremnike
 • Postavljanje eko-poruka unutar škole i u naselju na najugroženija mjesta
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete – slikanje na staklenkama, izrada suvenira od ostale ambalaže (čestitaka, pisanica…)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • O svim našim djelovanjima i akcijama izvještava naša Novinarska družina te redovito objavljuje na mrežnim stranicama naše škole.

Nositelji:
 • Učenici, razrednici ,domar, ravnateljica, tajnica, učitelji, EKO-grupa, likovna grupa, učenička zadruga

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvamo prirodu da ona može čuvati nas!


Eko himna: