Eko škola

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Vukovarska 58
51000 Rijeka

Telefon: 051-675-740
Fax: 051-675-740
E-mail: pgsri@hi.t-com.hr
Web: ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr

Ravnatelj/ica: Radenko Bradić
Školski koordinatori: Dolores Dobrinjkić, Borna Smojver
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Određivanje antioksidacijskog kapaciteta i antimikrobnog djelovanja u etanolnom ekstraktu sušene lavande

    U projektu su određivan antioksidacijski kapacitet i antimikrobno djelovanje u etanolnom ekstraktu sušene lavande. Napravljena je ekstrakcija fenolnih spojeva pomoću 30 %-tne vodene otopine etanola uz refluks u vodenoj kupelji pri temperaturi 60 oC u trajanju 60 minuta. Ekstrakcija je provedena na uzorcima iz Istre, zaleđa Rijeke i Slavonije. Antioksidacijski kapacitet određen je DPPH metodom spektrofotometrijski mjerenjem apsorbance pri valnoj duljini od 517 nm. Za izradu baždarnog dijagrama upotrijebljene su otopine Troloxa zadanih koncentracija. Rezultati pokazuju da je lavanda iz primorskog područja ima veći antioksidacijski kapacitet u odnosu na lavandu iz kontinenta. Antimikrobno djelovanje ekstrakta lavande i eteričnog ulja ispitivano je na bakterije Staphylococcus aureus i Escherichia coli difuzijskom i dilucijskom metodom. Rezultati su pokazali jače djelovanje eteričnog ulja od etanolnog ekstrakta lavande.