Eko škola

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Vukovarska 58
51000 Rijeka

Telefon: 051-675-740
Fax: 051-675-740
E-mail: pgsri@hi.t-com.hr
Web: ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr

Ravnatelj/ica: Radenko Bradić
Školski koordinatori: Željko Grgurić, Borna Smojver
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Određivanje antioksidacijskog kapaciteta i antimikrobnog djelovanja u etanolnom ekstraktu sušene lavande

  U projektu su određivan antioksidacijski kapacitet i antimikrobno djelovanje u etanolnom ekstraktu sušene lavande. Napravljena je ekstrakcija fenolnih spojeva pomoću 30 %-tne vodene otopine etanola uz refluks u vodenoj kupelji pri temperaturi 60 oC u trajanju 60 minuta. Ekstrakcija je provedena na uzorcima iz Istre, zaleđa Rijeke i Slavonije. Antioksidacijski kapacitet određen je DPPH metodom spektrofotometrijski mjerenjem apsorbance pri valnoj duljini od 517 nm. Za izradu baždarnog dijagrama upotrijebljene su otopine Troloxa zadanih koncentracija. Rezultati pokazuju da je lavanda iz primorskog područja ima veći antioksidacijski kapacitet u odnosu na lavandu iz kontinenta. Antimikrobno djelovanje ekstrakta lavande i eteričnog ulja ispitivano je na bakterije Staphylococcus aureus i Escherichia coli difuzijskom i dilucijskom metodom. Rezultati su pokazali jače djelovanje eteričnog ulja od etanolnog ekstrakta lavande.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređivanje mediteranskog vrta
Cilj:
 • Kontinuirano uređivanje školskog okoliša s naglaskom na bioraznolikosti.

Zadatak:
 • Kontinuirano uređivati mediteranski vrt sadnjom novih biljnih vrsta i obnavljati stare.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jesensko i proljetno uređivanje vrta

 • Fotografijama pratiti promjene na zasađenim biljnim vrstama.

Nositelji:
 • Eko odbor škole.
 • Eko patrola.
 • Koordinatori Eko škole.
Naziv teme: Zbrinjavanje Tetra Pak ambalaže
Cilj:
 • Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole.

Zadatak:
 • Kontinuirano prikupljati i zbrinjavati Tetra Pak ambalažu. Vršiti energijsku oporabu ambalaže ili drugi način recikliranja. Zaostalu aluminijsku foliju zbrinuti u firmi METIS.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 20189./2019.

 • Bilježiti broj prikupljene Tetra Pak ambalaže.
 • Registrirati količinu aluminijske folije.

Nositelji:
 • Eko odbor škole.
 • Koordinatori.
 • Tehničko osoblje škole
Naziv teme: Zbrinjavanje starog papira
Cilj:
 • Ekološka osviještenost svih sudionika obrazovnog procesa. Poboljšanje kvalitete životne i radne sredine u školi prikupljanjem i odvajanjem otpada. Zbrinjavanje starog papira u suradnji s firmom METIS iz Rijeke.

Zadatak:
 • Kontinuirano prikupljati stari papir iz svih radnih prostora škole u toku školske godine i odvoziti u firmu METIS.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijelu školsku godinu 2018./2019.

 • Registrirati termine odvoženja papira i prikupljene količine

Nositelji:
 • Eko odbor škole
 • Eko patrola
 • Tehničko osoblje škole