Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Virovitica

Pejačevićeva 1
33000 Virovitica

Telefon: 033/801-545
Fax: 033/729-000
E-mail: djecji-vrtic-cvrcak@vt.t-com.hr
Web: www.cvrcakvt.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Moslavac
Školski koordinatori: Ruža Vedrinski, Anita Špoljarić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: TRADICIJA U NAŠEMU KRAJU (tradicijske pjesmice i napjevi, tradicijske igre, tradicijska narodna nošnja i dr.)
Cilj:

Podržavati i njegovati interes za etnološko nasljeđe kroz upoznavanje tradicijske kulture (svojih roditelja, djedova, baka), te razvijati osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji uz prihvaćanje vrijednosti drugih kultura.


Zadatak:
 • razvijati kod djeteta želju za sudjelovanjem uz podržavanje njegova samopouzdanja kao sudionika
 • uvažavanje prava djece (na osobnost odnosno na identitet i pravo na tradicijsku kulturu)
 • u aktivnosti što više uključivati roditelje, bake i djedove te ostale članove obitelji kako bi se djeci što vjernije prenijela znanja i spoznaje o tradicijskim običajima našega kraja
 • upoznavanje djece s tradicionalnim pjesmicama, napjevima, brojalicama, igrama s pjevanjem, narodnim običajima našega kraja
 • slušanje i izvođenje dječjih tradicionalnih pjesmica
 • urediti okruženje djeteta koje će poticati djetetovu znatiželju za stjecanjem novih iskustava (fotografije, predmeti, posuđe, narodna nošnja i dr.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške 2021./2022. godine u skladu s interesima i potrebama djece.

 • Provedbu zadataka prate odgojitelji: foto i video dokumentacijom, zapisivanjem izjava djece, dječji radovi, objavom stručnih članaka na web stranici vrtića, raznim edukativnim panoima, stavljanjem obavijesti i tijeka aktivnosti na pano u kutić za roditelje i sl.

Nositelji:
 • Djeca
 • Odgojitelji
 • Stručni tim vrtića
 • Tehničko osoblje
 • Roditelji, bake i djedovi, te ostali članovi djetetove obitelji
 • Gradski Muzej Virovitica
 • Grad Virovitica
 • Turistička zajednica Grada Virovitice
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:

Trajna ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život djece, svih djelatnika i lokalne sredine, te primjena u svakodnevnom životu u smislu raspolaganja prirodnim dobrima.


Zadatak:
 • praćenje i prikladno obilježavanje važnih eko datuma tijekom cijele godine kroz razgovore, slikovnice, pjesmice, edukativne plakate
 • izrada raznih didaktičkih igara kroz koje će djeca stjecati znanja i spoznaje o životu na Zemlji
 • razni likovni i kreativni radovi djece kroz koje će iskazati svoje doživljaje i znanja o pojedinoj eko tematici ili problematici

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedbu zadataka prate odgojitelji: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Odgojitelji
 • Djeca
 • Roditelji
 • Stručni suradnici vrtića
 • Kumovi Eko škole
 • Tehničko osoblje
 • Grad Virovitica
 • Vanjski suradnici
Naziv teme: ZDRAVLJE, ZDRAVA I URAVNOTEŽENA PREHRANA (Piramida zdrave prehrane, Kretanjem do zdravlja)
Cilj:

Kod djece probuditi interes i želju za svakodnevno vježbanje i kretanje, te osvijestiti roditelje o važnosti kretanja i zdrave prehrane.


Zadatak:
 • U svakodnevnu prehranu djece uvrštavati zdrave i domaće namirnice (voće i povrće)
 • S djecom raditi zdrave i ukusne sokove i smoothie od voća i povrća
 • Upoznati djecu i roditelje o važnosti zdrave i uravnotežene prehrane za zdravlje
 • Održavati pravilnu higijenu
 • Svakodnevno organizirati tjelesne aktivnosti- jutarnju tjelovježbu, poligone, pokretne igre

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške 2021./ 2022. godine

 • Provedba zadaka pratit će se putem foto i video zapisa aktivnosti djece, odgojitelja, roditelja i ostalih djelatnika vrtića, te bilješkama u pedagošku dokumentaciju, objavom stručnih članaka na web stranici vrtića.

Nositelji:
 • Djeca
 • Roditelji
 • Odgojitelji
 • Stručni tim vrtića
 • Tehničko osoblje- kuharice
 • Vanjski suradnici- kineziolozi, doktori, stomatolozi i sl.
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST U VANJSKOM I UNUTARNJEM OKRUŽENJU DJETETA (Briga i očuvanje biljnoga svijeta, Važnost životinjskog svijeta za život na Zemlji)
Cilj:

Obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti i poticati ih na upoznavanje živog svijeta oko nas, koju ulogu imaju pojedine biljke i životinje u ekosustavu i u životu ljudi.  Bogatiti dječju spoznaju kroz aktivno sudjelovanje u ekološkim aktivnostima.


Zadatak:
 • upoznavanje djece s biljnim vrstama kroz aktivno sudjelovanje u brizi o njima( zalijevanje i plijevljenje biljaka)
 • educiranje djece i ostalih o ulozi biljnih vrsta u ekosustavu
 • dobrobiti pojedinih biljnih vrsta za zdravlje čovjeka (ljekovito bilje)
 • educiranje djece i ostalih o ulozi pojedinih životinja u ekosustavu (kukaca, pčela,)
 • briga o pticama stanaricama u zimi (izrada kućica za ptice, hranjenje ptica sjemenkama)
 • izrada hotela za kukce od prirodnih materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedbu zadataka prate svi odgojitelji: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Djeca
 • Roditelji
 • Odgojitelji
 • Stručni tim
 • Tehničko osoblje vrtića
 • Industrijsko obrtnička škola Virovitica
 • Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
Naziv teme: BANKA SJEMENJA - OD SJEMENKE PA DO PLODA
Cilj:

Osvješćivanje djece o tome kako nastaju biljke, koji su dijelovi biljke i koja je uloga pojedinog dijela u rastu i razvoju biljke.


Zadatak:
 • prikupiti sjemenje biljaka u jesen
 • sjemenje pohraniti u papirnate vrećice i staviti ih na sušenje
 • u proljeće zasijati sjemenje, zalijevati biljke i plijeviti
 • promatrati razvoj biljke
 • kroz edukativne slikovnice i dječje enciklopedije, te aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima brige oko biljaka educirati djecu o dijelovima biljaka i koju ulogu ima pojedini dio u rastu i razvoju biljke.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedbu zadataka prate svi odgojitelji: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Odgojitelji
 • Djeca
 • Roditelji
 • Stručni suradnici vrtića
 • Kumovi Eko škole
 • Tehničko osoblje
 • Industrijsko obrtnička škola Virovitica
Naziv teme: NEŠTO STARO ZA NEŠTO NOVO
Cilj:

Pobuđivanje svijesti o mogućnostima korištenja raznih otpadnih ambalaža i prirodnih materijala u svrhu izrade ranih didaktičkih igara, igrala, pomagala, ukrasa koji potiču razvoj djece na tjelesnom, emocionalnom, socijalnim i kognitivnom području. Korištenje materijala koji su djeci zanimljivi i pružaju mnoge mogućnosti u stvaralaštvu a ništa ne koštaju.


Zadatak:
 • sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje ambalaže,
 • osvješćivanje i istraživanje na koje načine i za što se može ponovno upotrijebiti otpad
 • upotreba neoblikovanih i prirodnih materijala u tjelesnim aktivnostima u vanjskom i unutarnjem prostoru vrtića
 • upotreba neoblikovanih i prirodnih materijala u kreativne svrhe (za likovno- kreativne aktivnosti, izrada ukrasa za prostor u kojem borave djeca i sl.)
 • izrada lutaka za lutkarsko- scenske aktivnosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedba zadaka pratit će se putem foto i video zapisa aktivnosti djece, odgojitelja, roditelja i ostalih djelatnika vrtića, te bilješkama u pedagošku dokumentaciju.

Nositelji:
 •  Djeca
 • Roditelji
 • Odgojitelji
 • Stručni suradnici: ravnateljica, pedagoginja, zdravstvena voditeljica
 • Tehničko osoblje vrtića
 • Grad Virovitica
 • Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
Naziv teme: RAZVRSTAVANJE OTPADA I RACIONALNO KORIŠTENJE PAPIRA, VODE I DR.
Cilj:

Usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi. Odvajanjem otpada djeca, njihovi roditelji, odgojitelji i šira zajednica stvaraju naviku sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u neke druge svrhe.


Zadatak:
 • kod djece pobuditi svijest o važnosti razvrstavanja otpada čitanjem raznih edukativnih slikovnica
 • educirati djecu koji otpad se odlaže u koje vreće/ kante u bojama
 • zatvarati vodu kada se sapunaju ruke, četkaju zubi i sl.
 • skupljanje kišnice i korištenje iste za zalijevanje biljaka
 • proučavanje vode kao stanište mnogih životinja i biljaka
 • raznovrsne slikovnice, edukativni plakati, dječje enciklopedije i dječje priče pomoću kojih se osvješćuje djecu o važnosti vode kao resursa bez kojeg ne bi bio moguć život na Zemlji
 • pri likovnim i kreativnim aktivnostima racionalno koristiti papir i educirati djecu kako papir nastaje
 • recikliranje već iskorištenog papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedbu zadataka prate svi odgojitelji: foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje.

Nositelji:
 • Odgojitelji
 • Djeca
 • Roditelji
 • Stručni suradnici vrtića
 • Kumovi Eko vrtića- tvrtka Flora VTC
 • Tehničko osoblje