Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak, Virovitica

Pejačevićeva 1
33000 Virovitica

Telefon: 033/801-545
Fax: 033/729-000
E-mail: djecji-vrtic-cvrcak@vt.t-com.hr
Web: www.cvrcakvt.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Moslavac
Školski koordinatori: Ruža Vedrinski, Anita Špoljarić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sandra Moslavac - ravnateljica
 • Ruža Vedrinski- odgojiteljica
 • Ana Vampovac- odgojiteljica
 • Nedjeljka Županić- dipl. ing. horticulture, predsjednica Ekološkog društva Virovitica
 • Kristina Horvat Vargović- dipl.ing. agronomije
 • Maja Tomljanović- Direktorica Grafiti Becker

 

 • Marija Knežević- ekonomist, razvojna agencija VTA
 • Mirjana Mlinarić- odgojiteljica
 • Marija Nater- odgojiteljica
 • Žaklina Rajniš- odgojiteljica
 • Gabrijela Galetić M.- odgojiteljica
 • Jasmina Puljić- odgojiteljica 
 • Sanja Đurčević- odgojiteljica 
 • Ana Vampovac- odgojiteljica
 • Ruža Vedrinski- odgojiteljica
 • Viktorija Kovačić- odgojiteljica
 • Meri Šimotić- tajnica
 • Daria Farkaš Filipović
 • Željka Ojdanić- spremačica
 • Luca Jezerčić- spremačica
 • Dejana Štiks- spremačica
 • Ksenija Rengel-  spremačica
 • Ljiljana Rajković- spremačica
 • Stjepan Horvat- ekonom
 • Božica Gazdag- glavna kuharica
 • Zoran Zorić- domar

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: RECIKLIRAJ I PONOVO UPOTRIJEBI
Cilj:

Kod djece, roditelja, odgojitelja i ostalih djelatnika vrtića probuditi svijest o važnostima recikliranja otpada u svrhu različitih igračaka, didaktike, lutkica, ukrasa i ostalog za uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića, te promicati ekološke vrijednosti kod djece i odraslih (smanjivanje otpada i iskorištavanje istoga u nove svrhe).


Zadatak:

Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje ambalaže, osvješćivanje i istraživanje na koje načine i za što se može ponovno upotrijebiti otpad te kako ga smanjiti, izrada ukrasa, igračaka, didaktike od sakupljene ambalaže, izrada recikliranog papira.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.

 • provedba zadaka pratit će se putem foto i video zapisa aktivnosti djece, odgojitelja, roditelja i ostalih djelatnika vrtića, te bilješkama u pedagošku dokumentaciju

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, stručni suradnici vrtića, kumovi Eko škole, tehničko osoblje, grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitice, Strukovna škola Virovitica, vanjski suradnici kineziolozi.

Naziv teme: VODA - IZVOR ŽIVOTA
Cilj:

Osvijestiti odgojitelje, roditelje, djecu i ostale djelatnike vrtića o važnosti vode za živa bića, o važnosti optimalne potrošnje vode, te poticati na racionalnu potrošnju i očuvanje čiste vode.


Zadatak:

Poticanje ekonomične i racionalne upotrebe vode, prikupljanje kišnice i korištenje iste za zalijevanje zasađenih biljaka, proučavanje vode kao staništa za životinje i biljke, kroz razgovor, promišljanja, slikovnice, enciklopedije i plakate osvještavanje važnosti vode kao resursa bez kojeg ne bi bio moguć život na Zemlji.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.

 • foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, stručni suradnici vrtića, kumovi Eko škole, tehničko osoblje, grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitice, Strukovna škola Virovitica, vanjski suradnici kineziolozi.

Naziv teme: BRIGA I OČUVANJE VANJSKOG VRTIĆKOG OKRUŽENJA
Cilj:

Razvoj ekološke osjetljivosti, aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju, razumijevanje prirodnih procesa i njihove neovisnosti, razvijanje pozitivnih stavova prema okolišu.


Zadatak:

Uočavanje i doživljavanje prirodnih ljepota, istraživanje okoline u kojoj dijete boravi, uočavanje i praćenje promjena u prirodi, stjecanje znanja o načinima brige za okoliš, pravilno odlaganje otpada, poticanje djece i odraslih da vlastitom aktivnošću pridonose očuvanju prirode (vrtićkog okruženja), poticanje suradničkog odnosa sa drugom djecom i odraslima u svim aktivnostima (kroz svakodnevne životne situacije), istraživačko- spoznajne aktivnosti, razne igre, životno-praktične i radne aktivnosti, društvene i zabavne aktivnosti, posjete, šetnje, izleti, manifestacije i priredbe.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.

 • foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, stručni suradnici vrtića, kumovi Eko škole, tehničko osoblje, grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitice, Strukovna škola Virovitica, vanjski suradnici kineziolozi.

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKO DATUMA
Cilj:

Trajna ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život djece, svih djelatnika i lokalne sredine, te primjena u svakodnevnom životu u smislu raspolaganja prirodnim dobrima.


Zadatak:

Praćenje i prikladno obilježavanje važnih eko datuma tijekom cijele godine kroz razgovore, slikovnice, pjesmice, plakate.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.

 • foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, stručni suradnici vrtića, kumovi Eko škole, tehničko osoblje, grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitice, Strukovna škola Virovitica, vanjski suradnici kineziolozi.

Naziv teme: EKO MINI PROJEKTI
Cilj:

Obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti i poticati ih na upoznavanje živog svijeta oko nas. Bogatiti dječju spoznaju kroz aktivno sudjelovanje u ekološkim aktivnostima. Osvijestiti djecu, roditelje, odgojitelje i ostale djelatnike vrtića o važnosti zdrave i uravnotežene prehrane.


Zadatak:

Upoznavanje prirode koja nas okružuje kroz istraživanja i eksperimente, spoznajne aktivnosti vezane za proučavanje eko sustava, sadnja biljaka na terasi i praćenje razvoja biljke od sjemenke do ploda, proučavanje i sadnja ljekovitog bilja, izrada igračaka od prirodnih materijala, provođenje aktivnosti koje doprinose očuvanju i unaprjeđivanju djetetovog zdravlja, igre na otvorenom, razvijanje pozitivnog odnosa prema zdravoj hrani kroz istraživačke aktivnosti, izrada plakata


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2020./2021.e

 • foto, video zapisima, praćenjem i bilježenjem, informiranje putem web stranica vrtića, panoa i kutića za roditelje

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, stručni suradnici vrtića, kumovi Eko škole, tehničko osoblje, grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitice, Strukovna škola Virovitica, vanjski suradnici kineziolozi.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: RECIKLIRAJ I PONOVO UPOTRIJEBI
Ostvareni ciljevi:

Tijekom cijele pedagoške godine, svi odgojitelji u našem vrtiću nastojali su i poticali su djecu i njihove roditelje na recikliranje otpada (prikupljanje raznih PET ambalaža, kartonskih kutijica, limenki, plastičnih čepova, drvenih otpadaka, staklenki, kartonskih tuljaka i kolutova i sl.), u svrhu izrade didaktičkih igara, ukrasa za uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića, u svrhu raznih kreativnih stvaralaštva djece.


Realizirani zadaci:
 • Tijekom cijele pedagoške godine djeca, roditelji, odgojitelji i tehničko osoblje dječjega vrtića su bili informirani o važnosti recikliranja otpada. To je postignuto raznim kreativnim radionicama djece i roditelja kod njihovih kuća (zbog Covid-19 virusa nisu se održavale radionice u vrtiću), postavljanjem raznih plakata i uređivanjem stalnog i promjenjivih eko panoa po svim objektima dječjega vrtića. Skupine u kojima borave djeca u 5., 6. i 7. godini života sa svojim odgojiteljicama su učili kako se reciklira papir te su ga ponovo upotrijebili za svoje kreativne aktivnosti.
 • U Dječjem vrtiću CVRČAK Virovitica sakupljena je i predana prva značajnija količina plastičnih čepova od početka hvalevrijedne akcije sakupljanja. Akcija je pokrenuta u suradnji s Gradskim savjetom mladih grada Virovitice, a odgojiteljice koje su to željele akciju sakupljanja promovirale su u svojoj matičnoj skupini, te na razini objekta u kojemu rade. Cilj akcije je pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske da reciklažom prikupljenih čepova, osiguraju financiranje nabave skupih lijekova oboljelima od teških malignih bolesti. Kao Eko vrtić koji promovira reciklažu i održivost, ovo je bio još jedan od razloga kako u ekološkom ali i humanom smjeru odgajati buduće naraštaje djece.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:
 • odgojitelji
 • djeca
 • roditelji
 • ostali zaposlenici vrtića
 • Gradski savjet mladih Virovitica
Naziv teme: VODA - IZVOR ŽIVOTA
Ostvareni ciljevi:

Svakodnevno se osvješćuje roditelje, djecu i ostale djelatnike vrtića o važnosti optimalne potrošnje vode, te poticati na racionalnu potrošnju.


Realizirani zadaci:

Većina skupina našega vrtića obilježila je Svjetski dan voda te se raznim aktivnostima i edukativnim plakatima kod djece, roditelja i ostalih zaposlenika vrtića nastojala pobuditi svijest o problematici nečiste vode diljem svijeta, o važnosti optimalne potrošnje vode, te da djecu od malena treba poticati na racionalnu potrošnju. Mnoge skupine u svojim kupaonicama imaju i slikovne prikaze Kako bi se svakodnevno poticalo djecu na racionalnu potrošnju vode.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:
 • odgojitelji
 • djeca
 • roditelji
 • ostali zaposlenici vrtića
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKO DATUMA
Ostvareni ciljevi:

Odgojiteljice našega vrtića su tijekom cijele pedagoške godine, raznim edukativnim plakatima o važnim eko datumima kod roditelja, djece, tehničkog osoblja, stručnoga tima i svih koji su posjećivali naš vrtić nastojale ugraditi ekološki odgoj i obrazovanje koje će primjenjivati u svakodnevnom životu, te su na taj način ukazivale i na razne ekološke problematike diljem svijeta.


Realizirani zadaci:
 • Tijekom mjeseca listopada većina skupina u svim objektima našega vrtića uključila se u obilježavanje Svjetskog dana hrane, Dan jabuka, Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.
 • U mjesecu ožujku razne skupine obilježile su Prvi dan proljeća. A skupine Mašnice i Pahuljice su obilježile i Svjetski dan šuma. Raznim aktivnostima i edukativnim plakatima kod djece, roditelja i ostalih odgojiteljica te zaposlenika vrtića nastojale su pobuditi svijest o problematici pretjerane sječe šuma u svijetu, te važnosti šuma za život na Zemlji.
 • Većina skupina vrtića obilježila je Svjetski dan voda i Dan planeta Zemlje.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • roditelji
 • djeca
 • ostali zaposlenici vrtića
Naziv teme: EKO MINI PROJEKTI
Ostvareni ciljevi:

Tijekom cijele pedagoške godine odgojiteljice su za djecu organizirale razne aktivnosti kroz koje djeca stječu nova znanja i iskustva kojima upoznaju svijet oko sebe. Većina skupina je unutar svojih soba ili na terasama posijala/posadila razno bilje (cvijeće,voće i povrće, te začinsko i ljekovito bilje) kako bi djeca vidjela kako se biljka razvija od sjemenke pa do ploda. Na taj način su učili i o blagodatima biljaka te dijelovima biljaka. Svakodnevno se kroz razne ekološke aktivnosti djecu nastojalo upoznavati s biološkom raznolikošću i različitim živim svijetom oko nas, tako su djeca bogatila spoznaju o životu na našem planetu Zemlji, te o načinima njegova očuvanja.


Realizirani zadaci:
 • Razne skupine u kojoj borave djeca u 5.,6. i 7. godini života sudjelovale su u aktivnostima, koje su za njih organizirale njihove odgojiteljice, kako bi upoznali život ispod i iznad tla. Djeca su bogatila svoje spoznaje o životinjama i biljkama koje ondje žive, čime se hrane, kako se kreću, kako izgledaju i sl..
 • Većina skupina u svojim je sobama dnevnih boravaka, na terasama ili u dvorištu iza svojih soba posijala ili posadila razno bilje kako bi djeca aktivno mogla sudjelovati u njihovoj brizi i očuvanju. Tako su djeca učila o važnosti biljaka za život na zemlji te o njihovoj blagodati za zdravlje ljudi.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:
 • odgojiteljice
 • djeca
 • roditelji
 • tehničko osoblje vrtića

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dječji vrtić Cvrčak diže glas

Za planete Zemlje spas!

Spasu planete može pomoći i dijete

Sakupljanjem starog papira

Koji se reciklira

Čuvamo šume naše

I dišemo lakše.

Struju i vodu štedimo

Smeće razvrstavamo

Ruke peremo

Zdravo se hranimo.

U vrtiću radimo, čistimo, sadimo

Učimo, istražujemo i otkrivamo svijet

Želimo pomoći da zauvijek ostane lijep.

Mi djeca želimo spasiti planetu

Ljubavlju prema vodi, zraku, čovjeku i cvijetu.

Volimo svoju Zemlju i svoj grad

I starih virovitičkih lipa hlad.


Eko himna:

Vrtić Cvrčak ekološki diše

Ne želimo zagađenje i kisele kiše

Eko poruke pronosimo svud

I jako se cijeni svakog cvrčka trud.

 

Ekološka svijest se budi,

U glavama malih ljudi

Cvrčci smo ekolozi,

Svijet gradimo mi u slozi,

Podignimo složno glas,

Zemlji našoj treba spas.

 

Raznih boja tu su vreće,

Razvrstati treba smeće

Staklo, papir plastika,

Cvrčkova je taktika

Vodit' brigu za vodu i zrak,

To zna Cvrčak svak'.

 

Eko zastava u Cvrčku se zeleni,

Kako se tamo živi, treba biti jasno i tebi i meni

Poruka ljudima cijeloga svijeta

Čuvajte prirodu našeg planeta.

 

Ekološka svijest se budi

U glavama malih ljudi

Cvrčci smo ekolozi,

Svijet gradimo mi u slozi,

Podignimo složno glas,

Zemlji našoj treba spas.