Eko škola

Dječji vrtić 'Cvrčak', Virovitica

Pejačevićeva 1
33000 Virovitica

Telefon: 033/801-545
Fax: 033/729-000
E-mail: djecji-vrtic-cvrcak@vt.t-com.hr
Web: www.cvrcakvt.hr

Ravnatelj/ica: Anka Tomac
Školski koordinatori: Ruža Vedrinski, Anita Špoljarić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Biljna raznolikost
Cilj:
 • Obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti (s posebnim naglaskom na biljkama), njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje
 • Promicanje kritičkog razmišljanja o važnosti zaštite biljaka, kroz aktivno sudjelovanje i praktični rad.

Zadatak:
 • Zasaditi ekološki vrt u dvorištu vrtića
 • Provesti upitnik znanja o biološkoj raznolikosti s ciljem ispitivanja razine osvještenosti o očuvanju navedenog
 • Sastaviti kartu staništa vrtićkog dvorišta i zabilježiti prisutne biljne vrste
 • Surađivati s tvrtkom Flora VTC, Ekološkim društvom Virovitice
 • Napraviti tzv. osobne iskaznice biljnih vrsta koje se nalaze na prostoru vrtićkog dvorišta
 • Fotografirati staništa biljaka prisutnih u dvorištu vrtića
 • Obilježiti Dan zahvalnosti za plodove zemlje
 • Omogućiti djeci samostalno pronalaženje informacija vezanih za biljke
 • Informirati roditelje o ekološkim događanjima u skupinama, u objektima
 • Obilježiti Dan planeta Zemlje (22. travanj)
 • Informirati roditelje i odgojitelje o važnosti očuvanja biološke raznolikosti
 • Uputiti odgojitelje i tehničko osoblje o načinu kompostiranja, što je potrebno kompostirati, a što ne
 • Raditi na održavanju povrtnih gredica te gredica s ljekovitim biljem
 • Osmisliti praktične aktivnosti djece i odgojitelja koje uključuju samostalno pripremanje hrane u SDB, koristeći povrće koje su djeca zasadila, brinula se o njemu te ga ubrala u malom ekološkom vrtu
 • Natpisima obilježiti pojedine biljke u eko vrtu i dvorištu vrtića
 • Informirati odgojitelje o načinima uzgoja pojedinih biljaka pomoću različitih časopisa (pribaviti i sakupiti časopise i edukativna štiva vezana uz temu)
 • Informirati djecu, roditelje, odgojitelje, građane o tome što se sve nalazi u našem vrtu, u dvorištu vrtića (biljke, drveće, životinjski svijet)
 • Uputiti djecu u način pripreme zdravih napitaka od ljekovitih biljaka uzgojenih u vrtu vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Većina zadataka odnosi se na aktivnosti koje se događaju u skupinama, na razini objekta ili na razini vrtića - tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • Provođenje upitnika o biološkoj raznolikosti - listopad
 • Sastavljanje karte staništa vrtićkog dvorišta - listopad
 • Sve akcije vezane za sadnju ekoloških vrtova planiramo realizirati u travnju 2019..
 • Dan zahvalnosti za plodove Zemlje: listopad

Provedbu zadataka prate koordinatori eko škole, odgojitelji svih skupina, članovi eko patrole: foto i video zapisima, praćenjem i bilježenjem stanja kroz zapisivanje u knjigu pedagoške dokumentacije: bilježenje ekoloških aktivnosti djece - njihovo planiranje, realizacija i evaluacija te daljnje planiranje.


Nositelji:
 • Odgojitelji - članovi ekološkog aktiva
 • Odgojitelji svih skupina i djeca

 • Roditelji

 • Koordinatori eko škole

 • Ravnatelj, psiholog, medicinski tehničar

 • Kumovi Eko škole: tvrtka Flora VTC, Ekološko društvo Virovitica

 • Tehničko osoblje: domar, ekonom, spremačice, kuharica

 • Grad Virovitica

 • Turistička zajednica grada Virovitice

Naziv teme: Ostale aktivnosti
Cilj:

Zadovoljiti materijalne, vremenske i organizacijske uvjete potrebne za njegovanje statusa Eko škole:

 • ostvarivanje suradnje s ostalim školama koje pripadaju obitelji Eko škola
 • informiranje javnosti
 • ostvarivanje suradnje s Kumovima Eko škole

Zadatak:
 • Usvojiti plan i program djelovanja eko vrtića Cvrčak za ped. godinu 2018./2019. - kroz sastanak, utvrđivanje plana i programa

 • Osnovati novu eko patrolu i voditelje za promjenjive eko panoe - kroz odabir nositelja

 • Izrada stalnog i promjenjivog panoa - kroz prikupljanje materijala, uređenje panoa

 • Organizirati sastanak s članovima EKO patrole i EKO aktiva, analiza stanja uređenosti vrtića, ocjena stanja - kroz provjeru stanja, analizu

 • Surađivati s Eko vrtićem Mak iz Osijeka, COOR iz VT - kroz dogovor novih ideja, razmjenu iskustava

 • Surađivati i oglašavati se u lokalnim novinama, na internetskim portalima i na internetskim stranicama našeg vrtića, kao i u našem časopisu „Cvrčak“ - kroz praćenje događanja, objavljivanje u javnosti

 • Surađivati s našim kumovima- Grad Virovitica, Flora, Virkom, Ekološko društvo Virovitica, Grafiti Becker

 • Organizirati Projektni dan, Eko kviz, program Projektnog dana - kroz osmišljavanje programa i aktivnosti

 • Osmisliti svečanost za Dane kruha - kroz osmišljavanje aktivnosti, prikupljanje materijala

 • Voditi i dalje računa o Prehrambenim navikama djece prateći Prehrambene normative i standarde, poticati djecu na pravilnu ishranu - kroz svakodnevne aktivnosti i zajedničko življenje, uređenje panoa, osmišljavanje jelovnika

 • Sudjelovati na manifestacijama Jesen u gradu, Božićni sajam, Proljetni sajam - kroz pripremu, prikupljanje materijala, izradu poklona, realizaciju

 • Ostvariti suradnju sa stručnjacima raznih profila s ciljem stjecanja novih spoznaja - kroz predavanja, radionice

 • Promicati kretanje kao preduvjet zdravog življenja - kroz aktivnosti, obilježavanje važnih datuma, predavanja, radionice, svakodnevni boravak na zraku


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Na početku pedagoške godine planirano je donošenje Plana i programa djelovanja Eko škole te konstituiranje Eko odbora.

 • Također, u listopadu je planirana i realizacija aktivnosti i događanja vezanih za manifestaciju Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje (na razini ustanove i skupina)

 • Tijekom cijele godine planira se ostvarivanje zadatka koji je vezan za promicanje zdravog življenja kroz kretanje, kao i ostvarivanje suradnje s Kumovima Eko škole.

 • Suradnja s školama i vrtićima koje pripadaju obitelji Eko škola planirana je tijekom cijele godine.

 • Rujan, travanj i prosinac razdoblja su u kojima se planiraju sudjelovanja na svečanostima i sajmovima na razini grada: Božićni sajam, Uskršnji sajam, Jesen u gradu...

Provedbu svih zadataka prate koordinatori eko škole, odgojitelji svih skupina, članovi eko patrole: foto i video zapisima, praćenjem i bilježenjem stanja kroz zapisivanje u knjigu pedagoške dokumentacije: bilježenje ekoloških aktivnosti djece - njihovo planiranje, realizacija i evaluacija te daljnje planiranje.


Nositelji:
 • Odgojitelji - članovi ekološkog aktiva

 • Članovi Eko odbora

 • Odgojitelji svih skupina i djeca

 • Roditelji

 • Koordinatori eko škole

 • Ravnatelj i psiholog

 • Medicinski tehničar

 • Kumovi Eko škole: tvrtka Flora VTC, Ekološko društvo Virovitica, Grad Virovitica, Grafiti Becker

 • Tehničko osoblje

 • Djeca

 • Aktiv za promicanje kretanja

 

Naziv teme: Od neoblikovanih materijala do igračke
Cilj:

Poticati djecu, roditelje i odgojitelje na recikliranje otpada u svrhu izrade različitih igračaka, didaktike, lutkica i ukrasa za uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića.


Zadatak:
 • Informirati roditelje, djecu, odgojitelje i ostale djelatnike o važnosti recikliranja otpada - kroz uređenje panoa, radionice, predavanja, plakate;

 • Osvijestiti kod djece važnost svakodnevnog razvrstavanja otpada te korištenje otpada u svrhu kreativnog izražavanja i za igru

 • Potaknuti odgojitelje da koriste otpadne i prirodne materijale u odgojno-obrazovnom radu - kroz radionice za izradu igračaka;

 • Educirati odgojitelje i roditelje o metodama i načinima recikliranja - kroz literaturu, radionice;

 • Izraditi igračke i ukrase koje ćemo prezentirati na manifestacijama u Gradu - kroz progodne radionice;

 • Surađivati s institucijama koje brinu o okolišu: Flora VTC, Ekološkim društvom Virovitica, Gradskim poglavarstvom, Turističkom zajednicom grada Virovitice - kroz sudjelovanje na manifestacijama u gradu: ''Jesen u gradu'', ''Prosinac u gradu'', ''Uskršnji sajam'';

 • Sakupljati otpadni materijal (gume, pl.cijevi, tuljke, daske i sl.) koji ćemo koristiti za izradu igračaka, didaktike i ukrasa za unutarnji i vanjsk prostor vrtića - kroz suradnju s roditeljima;

 • Ukrasiti prazne zidove vrtića crtežima ekološke tematike;

 • Upoznati djecu sa slikovnicama ekološke tematike, koje će poslužiti za daljnje promišljanje i aktivnosti (Pismo iz Zelengrada, 10 načina da pomognem očuvati svijet u kojem živim , itd.)

 • Osmisliti, organizirati i pripremiti radionice za djecu i roditelje - kroz organiziranje i sudjelovanje na manifestaciji „Dan vrtića“;

 • Organizirati radionicu za roditelje pod nazivom ''Kutija čuvalica'' (ukrašavanje starih kutija od cipela)

 • Izraditi ukrase za hodnik i prostorije za blagdanske prilike, koristeći otpadne i prirodne materijale;

 • Osmisliti i realizirati ''Eko otok'' u svim objektima - Prikupljanje ideja, materijala, odabir lokacije, realizacija

 • Reciklirati stare tkanine - kroz radionicu ''Izrada nakita i ukrasa od starih majica'';

 • Sakupljati stari papir;

 • Surađivati s djelatnicima COOR-a, kroz suradnju spoznati načine korištenja i oblikovanja gline - organizirati radionicu za zainteresirane odgojitelje: ''Oblikovanje gline'';

 • Prikupiti jesenske plodove i plodine za istraživačku igru djece te formirati istraživačke centre prirode na razini svih objekata;

 • Pripremiti materijale za informiranje roditelja na temu ''Bogatstvo materijala kao izvor dječje spoznaje'' te njima ukrasiti pano u objektu II;

 • Od neoblikovanih materijala izraditi sportska pomagala i rekvizite koje će u igri koristiti djeca (palice, luk i strijela, mreža za odbojku, stativa...)

 • Iskoristiti drvene trupce i automobilske gume za izradu sprava i penjalica na dvorištu objekta III

 • Surađivati s Gradskim muzejom Virovitica te sudjelovati na radionicama organiziranima za djecu


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • Provedbu zadataka prate koordinatori eko škole, odgojitelji svih skupina, članovi eko patrole: foto i video zapisima, praćenjem i bilježenjem stanja kroz zapisivanje u knjigu pedagoške dokumentacije: bilježenje ekoloških aktivnosti djece - njihovo planiranje, realizacija i evaluacija te daljnje planiranje. Eko patrola prati stanje putem check-lista: bilježi se stanje po odgojnim skupinama - stanje koje ima veze s odvajanjem otpada, potrošnjom energenata, zdravom prehranom unutar skupine.

Nositelji:
 • Djeca

 • Roditelji

 • Odgojitelji

 • Odgojiteljice, članovi Ekološkog aktiva

 • Odgojiteljice, članovi Aktiva za promicanje kretanja

 • Stručni suradnici: ravnatelj, psiholog, medicinski tehničar

 • Tehničko osoblje Vrtića

 • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

 • Djelatnici Gradskog muzeja Vtc

 • Tvrtka Flora Vtc

 • Grad Virovitica

 • Turistička zajednica grada Virovitice

 • Gradska knjižnica Virovitica

Naziv teme: Kretanjem do zdravlja
Cilj:

Pobuditi kod djeteta želju i interes za svakodnevno vježbanje i kretanje, te osvijestiti roditeljima važnost kretanja i vježbanja kod djece predškolske dobi.


Zadatak:
 • osvijestiti odgojiteljima važnost kretanja i vježbanja djece predškolske dobi putem stručnog predavanja i radionice na temu „Važnost tjelesnog vježbanja za djecu predškolske dobi“

 • osvijestiti kod roditelja važnost svakodnevnog vježbanja djece, razgibavanja svih mišićnih skupina, kretanja, te boravka na svježem zraku ( putem panoa, radionica za roditelje, roditeljskih sastanaka, stručne literature)

 • poticati odgojitelje da svakodnevno provode tjelesne aktivnosti u radu s djecom ( vježbanje sa i bez pomagala,različite igre i pomno osmišljene aktivnosti)

 • obilježiti hrvatski Olimpijski dan kroz različite natjecateljske igre i aktivnosti uz korištenje različitih rekvizita od neoblikovanog materijala

 • ponuditi djeci svakodnevno odgovarajuće aktivnosti na zraku ( uz rekvizite od neoblikovanog i otpadnog materijala, istraživanje, eksperimentiranje, šetnje, igre s pravilima, trčanje, skakanje, hodanje penjanje…)

 • urediti prostor vrtića za igre na otvorenom (složiti poligon od guma, iscrtati „školicu“, izraditi golove, koševe, različite poligone)

 • putem promjenjivih panoa obavještavati roditelje o aktivnostima koje provodimo u vrtiću s djecom, te o njihovom utjecaju na zdravlje djece

 • poticati i organizirati igre natjecanja u skupini i između skupina-mini olimpijade , ali i s roditeljima,( igre natjecanja, vođenje i bilježenje rezultata, poštena igra, prihvaćanje pobjede ili poraza)

 • izraditi potrebne rekvizite za tjelesne aktivnosti od neoblikovanog materijala

 • obilježiti Međunarodni dan pješačenja u listopadu, šetnjom po gradu

 • obilježiti Svjetski dan zdravlja (tjelesnim aktivnostima do zdravlja)

 • raznim aktivnostima obilježiti Međunarodni dan tjelesne aktivnosti

 • realizirati i osmisliti program Prometna preventiva, u suradnji s PU VPŽ, namjenjen djeci pred polaskom u školu te djeci Predškole

 • aktivnostima obilježiti i Europski tjedan mobilnosti

 • osmisliti i organizirati jutarnju tjelovježbu u svakom objektu ( u suradnji s Aktivom za promicanje kretanja)

 • aktivnostima obilježiti i Hrvatski olimpijski dan


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Većina zadataka realizira se kroz cijelu pedagošku godinu 2018./2019.

 • Međunarodni dan pješačenja: u listopadu.

 • Svjetski dan zdravlja: u travnju

 • Europski tjedan mobilnosti: 16.-22.rujna

 • Međunarodni dan tjelesne aktivnosti: svibanj

 • Hrvatski olimpijski dan: u rujnu

 • Realizacija programa Prometna preventiva planira se u svibnju 2016.

 • Projekt Motorička znanja djece predškolske dobi planira se u razdoblju od 1.11.2017. do 1.6.2018.

Provedbu svih zadataka prate koordinatori eko škole, odgojitelji svih skupina, članovi eko patrole: foto i video zapisima, praćenjem i bilježenjem stanja kroz zapisivanje u knjigu pedagoške dokumentacije: bilježenje ekoloških aktivnosti djece - njihovo planiranje, realizacija i evaluacija te daljnje planiranje.


Nositelji:
 • odgojiteljice

 • odgojiteljice, članovi Ekološkog aktiva

 • odgojiteljice, članovi Aktiva za promicanje kretanja

 • stručni suradnici: ravnatelj, psiholog, zdravstveni voditelj

 • koordinatori Eko škole/vrtića

 • djelatnici PU VPŽ

 • Ivica Iveković, prof. kineziologije

 • djeca

 • roditelji