Eko škola

Osnovna škola Gustava Krkleca, Zagreb

BOŽIDARA MAGOVCA 103
10 020 ZAGREB

Telefon: 01 6659170
Fax: 01 6659172
E-mail: ured@os-gkrkleca-zg.skole.hr
Web: http://os-gkrkleca-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: MARIJA LUKOVIĆ
Školski koordinatori: Lidija Župan Ivanović, Ivona Ivančić, Anto Slipac, Melita Krivohlavek
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • eko vrt

  Uz donacije i obilježavanje ekoloških dana u školskoj godini pokušavamo kroz akcije i aktivnosti osvijestiti djecu o važnosti okoliša (skupljanjem otpada oko škole, uređenjem školskih prostora(voćnjaka, učionice na otvorenom, aromatičnog vrta)\\\\Tijekom godine sudjelovali smo kroz nekoliko projekata i korelacijom kako kroz nastavne sadržaje tako i kroz vannastavne aktivnosti

 • Etno je eko

  kao i svake godine- tako i ove imamo dvogodišnju eko temu. Ove godine smo se napravili uvod u našu temu kroz aspekt Europa u Krklecu gdje smo iz šireg aspekta željeli prikazati 1.etapu projekta od Europe prema Hrvatskoj- upoznati kroz eko izrade znamenitosti Europe, ali i Europu upoznati sa našom bioraznolikošću kroz zaštićene biljne i životinjske organizme\n2.etapa našeg projekta posvećena je razvijanju svijesti o povijesno kulturnoj baštini naše domovine, ali bogatstva prirodnih ljepota kroz NP i Parkove prirode; običajima, zanatima, prehrani, autohtonim bogatstvima koje treba prenosti i održati kroz buduće generacije

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Marija Luković, pedagoginja Ana Marinović Radojković, psihologinja Iskra Pejić i logopedinja Željka Blažinović
 • Glasnogovornica škole: Sanda Pavlek
 •  Školski eko-koordinatori:
  • Lidija Župan Ivanović, koordinatorica eko-projekata škole
  • Lidija Župan, Anto Slipac, koordinatori eko-projekata u PN
  • Melita Krivohlavek, koordinatorica eko-projekata u RN

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Razviti kod učenika svijest o važnosti zdrave prehrane; važnost bogatstva plodova zemlje i tradicionalnim načinima pripremanja hrane; zbog konzumerstva i bacanja velike količine hrane, razviti osjećaj odgovornosti prema količini koju je potrebno kupiti i potrošiti, a ostatak iskoristiti a ne baciti.

Zadatak:
 • Motivirati  i razviti svijest kod učenika o važnosti kvalitetne prehrane i stvoriti im naviku racionalizacije kupovanja hrane, a ne bacanja viška.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.

 • radionice , praćeno video snimkama, fotografijama, objavama kroz medije

Nositelji:
 • Lidija Župan Ivanović- eko koordinator za učenike 5.-8. r
 • Lidija Župan – video skupina
 • Melita Krivohlavek - eko koordinator za učenike 1.-4. r
Naziv teme: Etno je eko 2.etapa
Cilj:
 • Osvijestiti i naučiti učenike o važnosti identiteta i očuvanja tradicionalnih vrijednosti kroz ekološke teme.

Zadatak:
 • Osvijestiti pojam globalizacije i važnosti zadržavanja identiteta i njegove vrijednosti kroz eko, a ujedno i etno teme (autohtona tradicionalna prehrana na osnovu domaće proizvodnje, etno detalji  u nošnji i predmetima karakteristični za Hrvatsku a rađeni od prirodnih materijala).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • prikaz realiziranog u projektnom tjednu

Nositelji:
 • Eko koordinatori uz suradnju ostalih učitelja 
Naziv teme: Budimo aktivni- Be active
Cilj:
 • Razviti svijest o važnosti kretanja, unosu zdravih prehrambenih namirnica, metaboličkim procesima kao važnom čimbeniku održavanja homeostaze
 • Povezati zdravu prehranu i tjelovježbu s očuvanjem zdravlja,analiza odnosa tjelesne aktivnosti i prehrambenih navika

Zadatak:
 • Potaknuti interes učenika za istraživanjem i otkrivanjem prehrambenih navika te odnosu hrane i kretanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020. 

 • kroz redovnu nastavu au skladu s GPP-om; praćenje promjena kroz definirane elemente i analize kroz tablice

Nositelji:
 • Učiteljica TZK i BIologije
Naziv teme: Zelena akcija
Cilj:
 • Razviti svjest važnosti okoliša oko sebe u kojem su razvijene i usvojene vještine razvrstavanja otpada, promoviranja razvrstavanja otpada te redovitog djelovanja u svojem okolišu 

Zadatak:
 • Redovito kroz eko patrole,ali i kroz aktivno sudjelovanje u obliku izvanučioničke nastave redovite nastave osvijestiti kako je kroz aktivno kretanje i učenje konkretizacijom razvijena svijest i navika okoliša bez otpada te ljepoti čistih zelenih površina

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • bilježi se u određenim vremenskim intervalima i kroz godišnja doba praćenje količina prikupljenog otpada u okolišu škole

Nositelji:
 • Učitelji i učenici RN i PN kroz GPP

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko je etno
Ostvareni ciljevi:

Ove školske godine uvodimo novi projekt –  “Etno je eko“. U sklopu projekta upoznat ćemo i obraditi temu o važnosti identiteta u vrijeme globalizacije, a kako smo u sklopu EU razviti kod učenika važnost povijesne i kulturološke baštine koju treba očuvati. Kroz upoznavanje kako su jeli i živjeli naši stari, naučiti cijeniti i njegovati tradicionalne vrijednosti autohtonih vrsta i njihove pripreme u prehrani kao i važnosti u bioraznolikosti ovoga kraja, autohtonim materijalima od drveta, gline i tkanine u povijesno- kulturološkoj baštini, primjeniti iskustva u svakodnevici kristeći prirodne materijale i reciklirajući postojeće.


Realizirani zadaci:

U skladu sa Godišnjim planom kroz sve razredne aktive, a u sklopu projektne teme planirali su se izleti jednodnevni i višednevni koji su temelj imali ekološku kulturno povijenu baštinu posjećenih lokacija te osim geografskog upoznavanja domovine, obrađivala se i projektna tema.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele godine, a posebno u projektno tjednu i za Dan škole.


Nositelji:

Eko koordinatori, svi učitelji i učenici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Čuvajmo okoliš za bolje sutra,

razvrstavajmo otpad svakoga jutra!

Zdravo se hranimo svaki dan,

kako bismo imali miran san!

Vintage, retro šivam spretno,

staru robu režem, krojim

i u novom ruhu stojim.

Pitaju me kako, kako

ja im kažem, tako lako!


Eko himna: