Eko škola

Osnovna škola Banova Jaruga

Stjepana Radića 118
44321 Banova Jaruga

Telefon: 044 668 005
Fax: 044 668 005
E-mail: ured@os-banova-jaruga.skole.hr
Web: http://os-banova-jaruga.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Marčec
Školski koordinatori: Irena Rukavina, Snježana Mikulić, Adriana Pavlinić Tomšić, Dajana Kurtović
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Recikliranje plastičnih vrećica

  Od iskorištenih plastičnih vrećica recikliranjem dobivamo nove proizvode- torbe, torbice, ukrasne vrećice,pernice....

 • Eko detergent

  Od ostataka voća i povrća iz školske kuhinje izradili smo eko detergent za čišćenje učionica, sanitarnih prostora te svih prostorija u kojima učenici borave.

 • Lavanda

  OŠ Banova Jaruga posjeduje dosta zemlje koja stoji i ne koristi nikome. U dogovoru s ravnateljicom tražili smo način na koji bismo tu zemlju iskoristili. S obzirom na prilično malen budžet koji nam je na raspolaganju morali smo se ograničiti na biljke koje možemo dobiti, a ne kupiti. Budući da je ljekovito i začinsko bilje unazad nekoliko godina sve popularnije, majke i bake naših učenika u svojim vrtovima njeguju sve vrste takvog bilja koje uspjeva na našem području. Tako nam je majka jedne od naših učenica poklonila reznice lavande, koje su učenici vrijedno posadili. U zemlju je stavljeno stotinjak reznica koje smo smjestili na prozorske klupice u učionicama. Učenici su biljke redovito zalijevali i već su kroz 2 tjedna sigurno mogli zaključiti koje reznice su propale. Kroz otprilike 4 tjedna vidljivi su mladi listići na onim reznicama koje su pustile korijen. Uspješno se zakorijenilo oko 80 % reznica, koje planiramo na Dan planeta Zemlje posaditi u naš školski vrt. Nakon dvije godine očekujemo prve plodove našeg truda, kada bismo trebali imati prvu košnju lavande. Cvjetove ćemo sušiti i pairati u malene vrećice koje će se prodavati na raznim sajmovima. Također, kad grmovi dovoljno ojačaju da s njih režemo reznice, pokrenut ćemo vlastitu proizvodnju i prodaju presadnica lavande.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

KOORDINATORI EKOŠKOLE BANOVA JARUGA

 • 1. Irena Rukavina
 • 2. Snježana Mikulić
 • 3. Adriana Pavlinić Tomšić
 • 4. Dajana Kurtović

  KUMOVI EKOŠKOLE BANOVA JARUGA

 • 1.Mirjana Crnac – Knjižara Jelena
 • 2. Marijan Balaško - Pilana
 • 3. Davor Hlebec – Šumarija Kutina
 • 4.Zdravko Nikšić
 • 5.Zdenka Uzel

ČLANOVI EKOODBORA OŠ BANOVA JARUGA

 • 1.Sanja Marčec - ravnateljica
 • 2.Adriana Pavlinić Tomšić
 • 3.Irena Rukavina
 • 4.Snježana Mikulić
 • 5.Dajana Kurtović
 • 6.Vlado Jevak
 • 7.Anka Lilovac
 • 8.Snježana Brtan
 • 9.Vesna Kotarski
 • 10.Marko Perinović
 • 11. Lorena Perinović
 • 12.Filip Matrka
 • 13.Iva Šemuga
 • 14.Matias Gregurić
 • 15.Matija Ptičar
 • 16.Dana Ostojić
 • 17. Nikolina Bokor
 • 18. Dorotea Žnidarić
 • 19.Karla Hoke
 • 20. Nikolina Lipničan
 • 21.Mateo Kotarski
 • 22.Eva Topić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • - uočiti da postoje različite vrste otpada
 • - stvoriti naviku razvrstavanja otpada,
 • - upoznati opasni otpad,
 • - naučiti da postoji tzv. korisni otpad,
 • - uočiti da  recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo,
 • -  naučiti proizvoditi kompost,
 • -  stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada,
 • -  upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe,
 • - uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih,
 • -  surađivati s mjesnom zajednicom,
 • - osvještavati mještane o uočenim neprihvatljivim navikama i ponašanjima,
 • - ukazivati na ljepotu prirode bez otpada, djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana.

Zadatak:
 • 1.Nastavak rada eko grupa - kontrola čistoće školskih prostorija  okoliša
 • 2.Akcije skupljanja, selektiranja i zbrinjavanja  papirne ambalaže i baterija
 • 3.Upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima s eko-programom i planom djelovanja naše škole (voda, el. energija)
 • 4.Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete, izrada čestitaka, ukrašavanje staklenih bočica, korištenje PVC ambalaže za lutke i sl.
 • Sudjelovanje u eko natječajima, Eko paket
 • 5.Sudjelovanje u akcijama čišćenja neuređenih odlagališta otpada na državnoj razini - Zelena čistka
 • 6.Postavljanje eko-poruka na ugroženija područja u Općini

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • razrednici
 • učenici viših i nižih razreda OŠ Banova Jaruga
 • lokalna zajednica
 • gradonačelnik
 • ravnateljica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:
 • ugradnja odgoja I obrazovanja za čist I zdrav okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava I svakodnevni život učenika I djelatnika škole, te uže lokalne zajednice.Zbrinjavanje otpada na način neugrožavanja zdravlja prirode I ostalih živih bića, te održivog razvoja. Očuvanje biološke raznolikosti.

Realizirani zadaci:

Provedene aktivnosti u šk.god. 2018./2019.:

 • Početkom školske godine definirani su ciljevi i zadaci za školsku godinu, oformljene su eko patrole  i određeni rasporedi dežurstava eko patrola za ocjenu stanja okoliša i sanitarnih prostora (sva razredna odjeljenja), odabrani članovi Eko odbora (učenici, učitelji i roditelji) i eko grupe (učenici od 5. do 8.razreda).
  U rujnu 2018. su učenici obilježili Europski tjedan kretanja i  Olimpijski dan izložbom učeničkih radova
 •  tijekom mjeseca listopada anketirani su učenici viših i nižih razreda o stanju okoliša naše   škole
 • već se tradicionalno svake godine u mjesecu listopadu okupljamo kako bismo u našoj školi molitvom i blagovanjem kruha izrazili zahvalnost na svim plodovima i radostima kojima smo tijekom godine bili podareni
 • sudjelovali smo na državnoj smotri Dani kruha u Đurđevcu  te izložbom u gradu Kutina
 • prvi tjedan u listopadu obilježili smo dan igara starim zaboravljenim igrama
 • u travnju su predstavnici udruge eko paket održali predavanje i radionicu za naše učenike s problematikom recikliranja otpada
 • svaki mjesec provodimo akciju sakupljanja starog papira u suradnji s tvrtkom Unija iz Kutine
 • uključujemo se u akciju sakupljanje otpadnih baterija u suradnji sa Fondom za zaštitu   okoliša
 • uključujemo se u humanitarnu akciju udruge iz Splita i sakupljamo plastične čepove
 • tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti učenici su izradili postere na temu  pušenje, alkoholizam, narkomanija
 • u siječnju  u suradnji s Eko parkom Lonjsko polje krenuli smo u zimsko prebrojavanje ptica na nekoliko lokaliteta u našoj okolini
 • obilježili smo Svjetski dan voda projektnim danom na jezeru, rijeci i bari 
 • Uključujemo se u projekt Eko paket Hrvatska i izrađujemo predmete od tetrapaka
 • u  travnju 2019. učenici predmetne nastave  sudjelovali u ekološkoj akciji čišćenja Hrvatske čiji je naziv bio Zelena čistka. Aktivnost se odvijala na prostoru koji učenici često koriste u svoje  slobodno vrijeme.
 • u sklopu projekta eko škole održali smo projektni dan Dan planeta Zemlje, raznim eko akcijama, predavanjima i posjetama
 • Učenici posjetili biološki  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Kutine i tako obilježili Dan planeta Zemlje   i predstojeći Dan zaštite okoliša
 • tijekom travnja podijeljen je poziv roditeljima da zajedno sa svojom djecom sudjeluju u podizanju svijesti o uporabi energije u domovima
 • učenici razredne nastave  Matične i Područne škole realizirali su TN u izviđački centar Pakra. Cilj terenske nastave bio je istražiti i uočiti   promjene vremena uoči ljeta i njihov utjecaj na život, razvijati ljubav prema prirodi i plodovima prirode
 • Tijekom cijele godine eko patrole unutar razrednih odjeljenja vodile su brigu o školskom okolišu, o zelenilu, cvijeću, te o održavanju čistoće u školi. Također su organizirane akcije sakupljanja starog papira.
 • Unutar mjesečnog planiranja i programiranja bila je češća integracija ekoloških tema u nastavni proces.
 • Redovito smo izvještavali lokalne medije o aktivnostima Eko škole.

Vrijeme realizacije:
 • tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • ravnateljica
 • učitelji
 • razrednici
 • lokalna zajednica
 • školski koordinatori

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Djeca vole čiste škole!


Eko himna: