Eko škola

Osnovna škola dr. Franjo Tuđman, Beli Manastir

Sv. Martina 16
31300 Beli Manastir

Telefon: 031/703-780
Fax: 031/701-460
E-mail: ured@os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr
Web: www.os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr

Ravnatelj/ica: Damir Mendler
Školski koordinatori: Sonja Jakobfi, Božana Mijatov, Saša Musa
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Škola u šumi šuma u školi

    Hrvatske šume d.o.o., uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, pokrenule su edukativni projekt 'Šuma u školi, škola u šumi'. Ciljevi projekta su približavanje šume i šumarske struke djeci, upoznavanje šumskih biljaka i životinja, naglašavanje važnosti očuvanja okoliša i važnosti šume u ekosustavu te educiranje učenika.

  • Mali Zeleni

    Prikupljanje sekundarne sirovine, recikliranje, uređenje školskog okoliša, lumbrikultura - proizvodnja i prodaja lumbrihumusa, ni crvenih kalifornijskih gujavica, izrada ukrasa od recikliranog materijala, briga o sobnim biljkama, uzgoj sadnica, izrada i vođenje brige o umjetnom jezercu, briga o gušterima - bradatim agamama, uzgoj crvi brašnara, akvarijskog vodenog bilja i riba gupi, izrada ukrasa od prirodnih i recikliranih materijala, obilježavanje značajnih eko datuma, sudjelovanje u kreativnim radionicama.