Eko škola

Osnovna škola Ante Starčevića, Lepoglava

Hrvatskih pavlina 42
42250 Lepoglava

Telefon: 042/791-095
Fax: 042/791-095
E-mail: tajnistvo@os-astarcevica-lepoglava.skole.hr
Web: http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ratko Tomić
Školski koordinatori: Vesna Gal, Vesna Geček, Silvija Koščec
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ratko Tomić - ravnatelj
 • Vesna Gal, Vesna Geček, Silvija Koščec - koordinatorice
 • Ana Šumečki, Vesna Geček, Marica Kišiček, Valentina Končevski, Zorica Strmečki, Dragica Bajsić, Davor Petak, Josip Gunek – predstavnici učitelja
 • Tena Vuglač, Lena Vuglač, Afrodita Botković, Lana Posavec, Tesa Dubovečak, Vito Tvarog, Lorena Đurđević, Leon Botković, Borna Hrandek, Anamarija Špac Manuela Bistrović, Patrik Ježovita, Melanija Dubovečak, Dino Dubovečak, Filip Jamnić, Marijan Koščec, Petar Krleža, Darija Sever, Nela Tvarog, Ema Dretar, Sebastian Copak, Marin Ferk, Dorian Novosel, Lota Kelemen, Karlo Botković, Lovro Kramarić, Jurica Štefuljak, Nikola Žlibar, Dorian Picek, Emanuel Botković, Vanja Godinić, Leo Murić, Iva Špiranec, Matea Zver, Leticia Kužir, Jana Štefičar, Nikola Koren, Antonio Loparić, Leon Špiranec, Arijana Cimprešak, Mihael Štefanek, Leon Štefičar, Darko Breški, Ivan Božak, Lucija Pavleković, Leo Đurđević, Marko Bratković, Bruno Bračko - predstavnici učenika
 • Zvonko Basarić, Nevenka Šmuc – predstavnici osoblja škole
 • Nikolina Bračko – predstavnik roditelja
 • Stjepan Biškup - vanjski suradnik
 • Grafoprom tisak d.o.o. Lepoglava – poduzeće

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • osvijestiti učenike o važnosti razvrstavanja otpada
 • naučiti učenike kako pravilno razvrstavati otpad
 • upoznati učenike s recikliranjem
 • upoznati učenike s načinom smanjivanja otpada

Zadatak:
 • izrada recikliranih vrećica
 • izrada popisa lokacija za odlaganje određene vrste otpada na području grada
 • edukativno predavanje i radionica (u sklopu projekta grada)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti 
 • učenici koji pohađaju izvannastavne aktivnosti - ekološku, cvjećarsku i voćarsku grupu

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • učenicima je demonstrirano kako pravilno razvrstavati otpad
 • učenici su upoznati s načinima recikliranja otpada
 • učenici su upoznati s načinom smanjivanja otpada


 


Realizirani zadaci:
 • izrađene su reciklirane vrećice
 • održano je predavanje i radionica o odlaganju otpada
 • održana je kazališna predstava o odlaganju otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učitelji, učenici koji pohađaju cvjećarsku, voćarsku i ekološku grupu

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne uništavajmo prirodu jer time uništavamo i sebe!


Eko himna: