Eko škola

Osnovna škola Ante Starčevića, Lepoglava

Hrvatskih pavlina 42
42250 Lepoglava

Telefon: 042/791-095
Fax: 042/791-095
E-mail: tajnistvo@os-astarcevica-lepoglava.skole.hr
Web: http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ratko Tomić
Školski koordinatori: Vesna Gal, Vesna Geček, Silvija Koščec
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ratko Tomić - ravnatelj
 • Vesna Gal, Vesna Geček, Silvija Koščec - koordinatorice
 • Ana Šumečki, Vesna Geček, Valentina Končevski, Ana Daraboš, Gabrijela Belčić, Josip Gunek, Mihaela Mavrek, Lorena Belač, Vjekoslav Kolar, Nevenka Harjač – predstavnici učitelja
 • Lorena Bašić, Emanuel Bistrović, Dominik Mavrek, Jasmin Vrtar, Stjepan Županić, Hana Migač, Luka Botković, Lena Dubovečak, Lota Kelemen, Dorian Novosel, Petra Lončar, Hana Štefanek, Klara Belčić, Marija Helena Bistrović, Ana Marija Bobić, Josip Držaić, Marisa Funda, Lea Furdi, Gabrijela Furjan, Iva Hojsak, Marija Kramarić, Elena Kušter, Vanesa Marković, Ivana Milec, Luka Pintarić, Emily Vusić-Barlek, Lana Bunić, Ena Tvarog, Ariela Škrbec, Mila Haber, Hana Štefuljak, Mirna Barlek, Marta Čanžar, Erik Kišiček, Petar Bistrović, Karlo Jamnić, Melanija Rostohar, Lovro Pavleković, Ivan Pintarić, Tena Vuglač, Lena Vuglač, Emanuela Šokota, Vanessa Škrbec, Marta Huten, Filip Jurišić, Ana Kelemen, Sara Marković, Romina Odobašić, Vanesa Šobak, Bruno Županić, Gabrijel Picek, Mihael Čanžar, Jurica Kovač, Alan Ribić, Tin Naglaš, Lorena Pavleković, Ana Marija Bobić, Jurica Štefuljak, Vanja Godinić, Ema Šobak, Vanesa Marković, David Štefanek, Sven Lončar - učenici
 • Nenad Piskač, Nevenka Šmuc – predstavnici osoblja škole
 • Grafoprom tisak d.o.o. Lepoglava – poduzeće

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:

Educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću u svrhe stjecanja pravilnih životnih navika.


Zadatak:
 • izrada recepata i priprema zdravih jela 
 • izrada recepata za prijavu na raspisane natječaje (npr. natječaj trgovačkog lanca Kaufland)
 • edukacija i radionice na temu Vrtim zdravi film (projekta koji se provodi u sklopu inicijative Nestlé for healthier Kids Global Programme)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021. - lipanj 2022.


Nositelji:

Učitelji voditelji izvannastavne aktivnosti domaćinstvo, učiteljica Tjelesne i zdravstvene kulture, učenici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Razvrstavanje otpada i briga o čistoći
Ostvareni ciljevi:
 • osviještenost učenika o njihovoj odgovornosti o čistoći unutarnjeg i vanjskog prostora škole
 • osviještenost o važnosti razvrstavanja otpada

Realizirani zadaci:
 • pregled unutarnjeg i vanjskog prostora škole
 • briga o čistoći učionica i hodnika

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Okoliš svoj očuvaj,

svima zdravlje sačuvaj.

Prirodu nemoj nikad zagađivati, 

ljepše je u čistoći uživati.


Eko himna: