Eko škola

Osnovna škola Ante Starčevića, Lepoglava

Hrvatskih pavlina 42
42250 Lepoglava

Telefon: 042/791-095
Fax: 042/791-095
E-mail: tajnistvo@os-astarcevica-lepoglava.skole.hr
Web: http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ratko Tomić
Školski koordinatori: Vesna Gal, Vesna Geček, Silvija Koščec
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ratko Tomić - ravnatelj
 • Vesna Gal, Vesna Geček, Silvija Koščec - koordinatorice
 • Ana Šumečki, Vesna Geček, Marica Kišiček, Valentina Končevski, Zorica Strmečki, Dragica Bajsić, Ana Štefanko, Ivana Rod, Josip Gunek – predstavnici učitelja
 • Dino Lončar, Leo Šobak, Unna Žulić, Vanessa Šobak, Gabrijel Picek, Klara Belčić, Lea Furdi, Vanessa Škrbec, Emily Vusić-Barlek, Lorena Barlek, Lorena Đurđević, Marinela Golubić, Lana Posavec, Lena Dubovečak, Kaja Zver, Iskra Županić, Ana Marija Bobić, Gabrijela Furjan, Hana Lončar, Andreja Kundija, Vanesa Marković, Matea Zver, Marisa Funda, Iva Hojsak, Alina Kramarić, Leticia Kužir, Luka Pintarić, Iva Špiranec, Sara Marković, Nikola Vlahov Habrun, Marta Huten, Ana Kelemen, Hana Migač, Borna Milec, Ivana Milec, Romina Odobašić, Gabriela Risek, Lena Vuglač, Tena Vuglač, Fran Bistrović Boršćak, Ana Marija Dubovečak, Tesa Dubovečak, Borna Hrandek, Sven Laljek, Mihael Špac, Lana Posavec, Samuel Risek, Branimir Tušek, Hana Štefanek, Luka Baniček, Adam Držaić, Nela Tvarog, Lota Kelemen, Marko Zver, Petar Krleža, Filip Jamnić, Marijan Koščec, Sebastijak Copak, Marin Ferk, Dorian Novosel, David Županić, Branimir Latin, Nikola Bačak, Karlo Botković, Lovro Kramarić, Nikola Žlibar, Borna Varga, Vanja Godinić, Jurica Štefuljak, Dino Božak, Matej Cerovčec, Ivan Erdec, Mihael Hranj, Ivan Kundija, Marisa Funda, Luka Pintarić, David Štefanek. 
 • Zvonko Basarić, Nevenka Šmuc – predstavnici osoblja škole
 • Nikolina Bračko – predstavnik roditelja
 • Stjepan Biškup - vanjski suradnik
 • Grafoprom tisak d.o.o. Lepoglava – poduzeće

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Naučiti pravilno razvrstavati otpad.

 


Zadatak:
 • pogledati prezentaciju o razvrstavanju otpada
 • organizirati radionice o razvrstavanju otpada
 • izraditi plakate na temu razvrstavanja otpada
 • prikupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od limfoma i leukemije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. - lipanj 2020.


Nositelji:

Učitelji, učenici, Turističko-kulturno-informativni centar.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Pregledani unutarnji i vanjski prostori škole.


Realizirani zadaci:

Izvršen pregled prostora škole.


Vrijeme realizacije:

Lipanj 2020.


Nositelji:

Učenici četvrtih razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Razmišljaj o okolišu i ne bacaj smeće u prirodu.


Eko himna: