Eko škola

Dječji vrtić Slavuj, Sveta Nedelja

Obrtnička 13
10 434 Sveta Nedelja

Telefon: 01/3384-722
Fax:
E-mail: d.v.slavuj@zg.t-com.hr
Web: http://www.dvslavuj.hr/

Ravnatelj/ica: Gordana Supanc
Školski koordinatori: Jasminka Vrnačić-Strmec, Karmela Jozić -Rakitje, Monika Kuzmić Husak - Kerestinec
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

  • Eko-paket