Eko škola

Dječji vrtić Slavuj, Sveta Nedelja

Obrtnička 13
10 434 Sveta Nedelja

Telefon: 01/3384-722
Fax:
E-mail: d.v.slavuj@zg.t-com.hr
Web: http://www.dvslavuj.hr/

Ravnatelj/ica: Gordana Supanc
Školski koordinatori: Maja Karapandžić-Strmec, Karmela Jozić -Rakitje, Martina Čakanić Lacković - Kerestinec,Marijana Tomaško-Jagnjić Dol
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

  • Živjeti zdravo u vrtiću

    Kroz sva odgojno - obrazovna područja provodile su se raznovrsne aktivnosti koje se odnose na tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu, vodu, spavanje i važnost doručka u prehrani te razvijala savjesnost o svom odgovornom ponašanju prema sebi i prirodi iz koje dobivamo hranu i vodu.

  • Advent u našem vrtiću

    Kroz sva odgojno- obrazovna područja i raznovrsne aktivnosti razvijali smo kod djece interes za narodne običaje našeg kraja te razvijali kreativnost koristeći materijale za recikliranje.

  • Prava djece

    Kroz sva odgojno- obrazovna područja i raznovrsne aktivnosti osvještavali smo kod djece njihova prava a koja su povezana i s odgovornošću, poštivanje i uvažavanje različitosti, razvijali empatičnost uočavanjem ljudskih vrijednosti.