Eko škola

Dječji vrtić Slavuj, Sveta Nedelja

Obrtnička 13
10 434 Sveta Nedelja

Telefon: 01/3384-722
Fax:
E-mail: d.v.slavuj@zg.t-com.hr
Web: http://www.dvslavuj.hr/

Ravnatelj/ica: Gordana Supanc
Školski koordinatori: Suzana Juraj-Strmec, Karmela Jozić -Rakitje, Martina Čakanić Lacković - Kerestinec,Marijana Tomaško-Jagnjić Dol
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Živjeti zdravo u vrtiću

  Kroz sva odgojno - obrazovna područja provodile su se raznovrsne aktivnosti koje se odnose na tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu, i vodu bez koje nema ni jednom živom biću života ali isto tako korisno što vode u raznim aktivnostima u životu te se razvijala savjesnost o svom odgovornom ponašanju prema prirodi i prirodi iz koje dobivamo vodu,i važnost očuvanja i kontroli potrošnje vode.

 • Ljekovite biljke iz našeg okruženja

  Kroz sva odgojno- obrazovna područja i raznovrsne aktivnosti razvijali smo kod djece interes za prirodno okruženje, te mogućnosti koje nam priroda pruža a u svrhu zdravlja i zdrave prehrane te upoznali raznovrsne ljekovite biljke i biljke koje se mogu koristiti u prehrani. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n

 • Eko tjedan

  Kroz sva odgojno- obrazovna područja i raznovrsne aktivnosti osvještavali smo kod djece njihovu ulogu u stvaranju, bogaćeju i oplemenjivanju prirodne okoline koja je lijepa nama na oko a na korist kukcima i nama zbog pročišćavanja zraka.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Odgojiteljice: 

 • Suzana Juraj 
 • Marijana Tomaško 
 • Martina Čakanić Lacković 
 • Karmela Jozić 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projekt: Ljekovito bilje iz našeg okruženja
Cilj:

Potaknuti kod djece interes za ljekovito bilje iz našeg okruženja, prepoznavanje i usvajanje njihovih naziva, koja je mogućnost njihovog korištenja. 


Zadatak:

Organizirati šetnje u okruženje vrtića, prikupiti slikovni materijal, tematske knjige, izraditi herbarij pronađenog bilja....

 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Pedagoška godina 2021/2022.

 • Foto zapisi.

Nositelji:

Odgojitelji i djeca odgojne skupine "Ljubičice".

Naziv teme: Obilježavanje eko i važnih datuma prema kalendaru
Cilj:

Različitim aktivnostima i poticajima kroz sva razvojna područja osvijestiti važnost pojedinih dana, utjecaj na život ljudi i utjecaj ljudi na okruženje.


Zadatak:

Obilježiti:

 • Dan jabuka
 • Dan prava djece
 • Dan ružičastih majica 
 • Međunarodni dan osoba s Down sindromom 
 • Dan voda
 • Advent
 • Uskrno vrijeme
 •  Dan planeta Zemlje 
 • Edukativne šetnje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021/2022.


Nositelji:

Eko koordinatori, koordinatori obogaćivanja života, odgojitelji i djeca svih objekata.

Naziv teme: Projekt: Eko tjedan
Cilj:

Razviti kod djece još više ekološku svijest kroz razne edukativne igre, priče, pokuse i šetnje kroz neposrednu okolinu.


Zadatak:

Izraditi igre na temu odgoja za održivi razvoj, sakupiti što više eko priča, Izraditi eko plakate, dogovoriti rute za šetnje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svibanj, 2022.

 • Foto zapisi.

Nositelji:

Eko koordinatori, koordinatori obogaćivanja života, odgojitelji i djeca.

Naziv teme: Cvjetni i mirisni vrt i povrtnjak
Cilj:

Kroz neposredno iskustvo osvijestiti važnost, korisnost biljaka i utvrditi koje sve radnje su potrebne da bi se biljke održale na životu. 


Zadatak:

Osnovati cvjetne, mirisne gredice i povrtnjak.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj, svibanj 2022.


Nositelji:

Eko koordinatori, odgojitelji i djeca.

Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Cilj:

Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu koja brine o djeci oboljeloj od malignih bolesti i nabavu potrebitih lijekova.


Zadatak:

Izraditi kutije za sakupljanje plastičnih čepova i postavljanje na zbirno mjesto, izvijestiti roditelje putem roditeljskog kutića i virtualnog kutića. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Eko koordinatori, djeca i roditelji svih objekata. 


Nositelji:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021/2022.

Naziv teme: Projekt: Živjeti zdravo u vrtiću
Cilj:

Učenje djece o odnosu prema svom tijelu koristeći vodu.

 


Zadatak:

Ostvariti navedeni cilj kroz aktivnosti:

 • očuvanje i štednja vode
 • konzumiranje vode za dobrobit zdravlja 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Mjesec travanj 2022.

 • Foto zapisi. 

Nositelji:

Eko koordinatori, koordinatori obogaćivanja života, ogojitelji, zdravstvena voditeljica, pedagoginja i djeca.

Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Cilj:

Osvijestiti djecu o njihovim mogućnostima u zaštiti planeta Zemlje,  što znači za nas Zemlja te kako možemo poboljšati život na Zemlji a u skladu s odgojem za održivi razvoj. 


Zadatak:

Kroz aktivnosti obogaćivanje okoliša zelenilom, edukativnim eko igrama, eko pričama, eko porukama o zaštiti Zemlje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Mjesec travanj 2022.

 • Foto zapisi. 

Nositelji:

Eko koorinatori, djeca i odgojitelji.

Naziv teme: 0bilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • upoznati djecu s plodovima zemlje
 • upoznati djecu s autohtonim plodovima zemlje- jabuke
 • ukazati djeci na odnos prema hrani
 • ukazati djeci na važnost hrane za njihov rast i razvoj

Zadatak:

Organizirati aktivnosti po odgojno- obrazovnim skupinama kako bi se ostvarili navedeni ciljevi u Tjednu zahvalnosti za plodove zemlje. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • • Mjesec listopad 2021.

• foto zapisi, crteži 


Nositelji:

Eko koordinatori i odgojitelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Obilježavanje eko i važnih datuma prema kalendaru
Ostvareni ciljevi:

Djeca su osvijestila i obogatila svoje znanje o pojedinim danima u godini koja imaju veliko etno, eko, kulturno i vjersko značenje za djecu, odrasle, prirodu, životinje i cjelokupnu planetu Zemlju.


Realizirani zadaci:

Kroz sva odgojno- obrazovna područja  aktivnosti na teme:

 • Dan jabuka
 • Dječji tjedan- prava djece
 • Dan ružičastih majica 
 • Advent 
 • Fašnički dani
 • Svjetski dan osoba s Down sindromom 
 • Dan očeva
 • Uskrsno vrijeme 
 • Dan voda
 • Majčin dan

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021/2022.


Nositelji:

Eko koordinatori, koordinatori obogaćivanja života, odgojitelji i djeca svih odgojno- obrazovnih skupina svih objekata. 

Naziv teme: Projekt: Eko tjedan
Ostvareni ciljevi:

Djeca su obogatila i osvjestila svoje znanje o odgoju za održivi razvoj, svoju ulogu o očuvanju prirodnih resursa i mogućnostima njihovog korištenja, zaštiti cjelokupnog biljnog i životinjskog svijeta, pravinom recikliranju i uporabi starih stvari na nov način te oplemenjivanju okruženja. 


Realizirani zadaci:

Kroz  sva odgojno- obrazovna područja provedene su tematske aktivnosti:

 • Igra " Sortiranje otpada"
 • Slikopriča " Čišćenje prirode "
 • "Sadnja cvijeća"
 • "Izrada pojilica i hranilica za ptice"
 • "Krećemo se bez automobila"
 • "Koristimo prirodu za igru ali je i čuvamo"
 • Konstruktivne igre s pedagoški neoblikovanim materijalima

Vrijeme realizacije:

Svibanj, 2022.


Nositelji:

Odgojitelji i djeca svih odgojno - obrazovnih skupina.

Naziv teme: Cvjetni, mirisni vrt i povrtnjak
Ostvareni ciljevi:

Djeca su obogatila senzomotorički razvoj neposrednim iskustvom kroz sva osjetila te doprinjela svojim sudjelovanjem bogaćenju prirodnom okruženju.


Realizirani zadaci:

Kroz aktivnosti na temu:

 • Istraživanje kroz tematsku literaturu koje su biljke mirisne, koje su cvjetne i mogu koristiti pčelama te koje povrće možemo uzgajati za našu osobnu upotrebu
 • Formiranje mirisnih i cvjetnih gredica i njihovo ukrašavanje 
 • Sadnja mirisnih i cvjetnih biljaka 
 • Formiranje povrtnih gredica i njihova sadnja 
 • Briga o biljkama- zalijevanje i održavanje 

 


Vrijeme realizacije:

Travanj, svibanj 2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji starijih odgojnih skupina svih objekata. 

Naziv teme: Projekt: Ljekovito bilje iz našeg okruženja
Ostvareni ciljevi:

Djeca su upoznala ljekovito bilje kroz svoje neposredno iskustvo, naučila njihova imena i njihovu primjenu u našoj prehrani, kako se treba odnositi prema takvim biljkama i kako ih koristiti a ujedno sačuvati.


Realizirani zadaci:

Kroz razne aktivnosti iz svih odgojno- obrazovnih područja  a tematski:

 • Šetnja do livada i šume u bližem okruženju
 • Razgledavanje tematskih knjiga i razgovor o viđenim
 • Branje raznih ljekovitih biljaka
 • Izrada herbarija
 • Usvajanje imena istih biljaka i njihova primjena u našem životu
 • Važnost kukaca u rastu biljaka i njihova zaštita
 • Izrada korisnih kukaca 

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021/2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji odgojno - obrazovne skupine "Ljubičice".

Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:

Djeca su obogatila svoje znanje o planeti, o njenom očuvanju, što nam ona pruža, koja je uloga odraslih a koja je uloga djece u zaštiti.


Realizirani zadaci:

Kroz razne aktivnosti iz svih odgojno- obrazovnih područja tematski usmjerene:

 • Eko priča
 • Sliko priča: Otpad
 • Konstruktivne igre s pedagoški- neoblikovanim materijalima
 • Stolno manipulativne igre
 • Izrada plakata s eko porukama

Vrijeme realizacije:

Travanj, 2022.


Nositelji:

Eko koordinatori, odgojitelji i djeca svih skupina.

Naziv teme: Dan zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:

Djeca su obogatila svoje znanje o plodovima zemlje, ulogu ljudi u tome i njih samih, važnost dobrog odnosa prema hrani, njenoj pripremi, blagovanju i zbrinjavanju ostataka.


Realizirani zadaci:

Kroz razne aktivnosti iz svih odgojno- obrazovnih područja:

 • Klasifikacija plodova zemlje
 • Pripremanje voćnih obroka
 • Izrada plakata plodovi zemlje
 • Sadnja koštica od voća

 


Vrijeme realizacije:

Listopad, 2021.


Nositelji:

Odgojitelji i djeca svih odgojno - obrazovnih skupina.

Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:

Djeca smo osvjestili o različitostima među ljudima, koja je njihova uloga i kako na jednostavan način mogu učiti dobro za nekoga.


Realizirani zadaci:

Kroz komunikacijske i stvaralačke aktivnosti potaknuli smo akciju u kojoj sudjeluju djeca, roditelji i svi zaposlenici vrtića.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021/2022.


Nositelji:

Eko koordinatori i djeca starijih odgojnih skupina u svim objektima. 

Naziv teme: Projekt: Živjeti zdravo u vrtiću
Ostvareni ciljevi:

Djeca su usvojila što i kako zaštiti prirodni resurs vode, kako se odnositi u upotrebi i koja je važnost za vode za ljude i ostala živa bića. 


Realizirani zadaci:

Kroz razne aktivnosti iz svih odgojno- obrazovnih područja s temama:

 • Gdje i kako nastaje voda
 • Čistoća vode i njeno pročišćavanje 
 • Koliko vode je potrebno za zdravlje našeg organizma
 • Gdje još koristimo vodu i na koje načine

Vrijeme realizacije:

Mjesec travanj, 2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji svih odgojno - obrazovnih skupina.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kad se eko snage svih udruže, 

oblaci sreće oko nas kruže.


Eko himna:

Želite li nešto novo doznati

i s našim eko vrtićem upoznati?

E pa mi ćemo vam reći

i ne će biti kraja vašoj sreći.

Odvajati otpad znamo, 

pitajte nas kamo.

U radu otpad koristimo

i tako prirodu čistimo.

A i naša eko patrola 

podsjetiti djecu da se svjetlo gasit mora.

Za gladne ptice kućice

izradile su male ručice.

Naše dvorište je eko čvorište

po njem ne bacamo smeće već sadimo cvijeće.

I kad se eko snage svih udruže 

oblaci sreće oko nas kruže.