Eko škola

Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb

Nede Krmpotića 7
10 000 Zagreb

Telefon: 2407-336
Fax: 2407-336
E-mail: ured@os-vzganca-zg.skole.hr
Web: http://os-vzganca-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Renata Cindrić
Školski koordinatori: Ana Muhar
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Najeko razred

  Tijekom projekta učenike će se poticati na aktivno uključivanje u zaštitu okoliša. Organizacijom i uređenjem razrednog eko kutka te sudjelovanjem u školskim događanjima poput eko kviza i sportskih natjecanja te izradom ukrasnih i uporabnih predmeta od recikliranog materijala razvijat će se osjećaj odgovornosti i promišljanje o održivosti. \n

 • Eko dani

  Izradom prezentacija, anketa, kvizova, priredbi, plakata, audio zapisa, izradom ukrasa recikliranjem, fotografiranjem, izradom prikaza različitim web alatima, likovnim i literarni radovima obilježit ćemo sve važnije eko dane kako bi došlo do ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole

 • Zbrinjavanje otpada

  Učenici će biti poticani na odgovorno ponašanje, naučit će razvrstavati otpad, racionalno postupati s otpadom, upotrebljavati reciklirani materijal te aktivno raditi i surađivati sa zajednicom.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan kravate
Cilj:

Upoznati se s porijeklom kravate, stvarati svijest o kravati kao nacionalnom simbolu i baštini naroda te naučiti vezati kravatu.


Zadatak:

Prezentacija, radionica vezanja kravate, taktilna radionica- Materijali od kojih se kravate izrađuju, radionica - Što sve mogu s kravatom?, slikanje, crtanje, šivanje...


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. listopad 2021.

 • praćenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika
 • razgovor, pohvala, kritički osvrt
 • samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
 • prezentacija radova na pozornici
 • objava materijala na školskoj stranici i stranici Udruge Lijepa Naša

Nositelji:

Učitelji i učenici od 1. do 8. razreda.

Naziv teme: Godišnja doba
Cilj:

Omogućiti učenicima da uoče karakteristike godišnjih doba i povežu sveukupno znanje s iskustvom iz osobnog života.


Zadatak:

Prezentacije, razgovor, likovni i literarni radovi, kalendar prirode, uređenje školskog vrta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom 2021./2022. nastavne godine.

 • praćenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika
 • razgovor, pohvala, kritički osvrt
 • samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
 • izvješće Eko patrole
 • natjecanja
 • objava materijala na školskoj stranici i stranici Udruge Lijepa Naša
 • dodjela znački, diploma i nagrade najeko razredu

Nositelji:

Učitelji i učenici od 1. do 8. razreda.

Naziv teme: Eko dani
Cilj:
 • organizirati priredbe, izložbe i prezentacije s ciljem proširivanja znanja o ekološkim temama
 • ukazivati na značaj promjene uloge iz pasivnog u aktivnog građanina u društvu kroz rješavanje specifičnih (eko) problema u razredu, školi, domu, naselju
 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
 • poticati i osmišljavati rad u okoliš
 • upozoravati javnost o problematici okoliša

Zadatak:

Prezentacije, ankete, kvizovi, priredbe, plakati, audio zapisi, izrada ukrasa recikliranjem, fotografiranje, izrada prikaza različitim web alatima, likovni i literarni radovi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela 2021./2022. nastavna godina.

 • praćenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika
 • razgovor, pohvala, kritički osvrt
 • samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
 • prezentacija radova na pozornici, priredbe
 • dodjela znački
 • objava materijala na školskoj stranici i stranici Udruge Lijepa Naša

Nositelji:

Učitelji i učenici od 1. do 8. razreda.

Naziv teme: Najeko razred
Cilj:
 • razvoj generičkih vještina kao što su praktičnost, poduzetnost, inovativnost, kritičko mišljenje, sposobnost prilagodbe promjenama i sposobnost rješavanja problema
 • organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
 • zaštititi prirodu
 • upozoravati javnost o problematici okoliša

Zadatak:

Izrada papirka, odvajanje otpada, briga o urednosti učionice, obilježavanje odabranog eko dana, izrada korisnih i ukrasnih predmeta od recikliranog materijala, razredna maska od recikliranog materijala, eko kviz, sportska natjecanja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela 2021./2022. školska godina.

 • praćenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika
 • razgovor, pohvala, kritički osvrt
 • samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
 • izvješće Eko patrole
 • natjecanja
 • objava materijala na školskoj stranici i stranici Udruge Lijepa Naša
 • dodjela znački, diploma i nagrade najeko razredu

Nositelji:

Učitelji i učenici od 1. do 8. razreda.

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:

Poticati na odgovorno ponašanje, naučiti razvrstavati otpad, racionalno postupati s otpadom, upotrebljavati reciklirani materijal, aktivan rad i suradnja u zajednici.


Zadatak:

Odvajanje otpada u razredu (papir, plastika, baterije), akcije skupljanja papira, akcija skupljanja plastičnih čepova, akcija skupljanja plastičnih čepova, akcija skupljanja odjeće, uređenje eko kutka, izrada korisnih i ukrasnih predmeta recikliranjem.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele 2021./2022. godine

 • praćenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika
 • razgovor, pohvala, kritički osvrt
 • samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
 • izvješće
 • dodjela znački

Nositelji:

Učitelji i učenici od 1. do 8. razred.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Podari okolini u kojoj živiš i radiš ljepotu i ne bacaj smeće. 

Lijep pogled i čist zrak su normalni uvijeti za život - učini sve da živiš u takvim uvijetima. 

Papir, staklo, plastičnu ambalažu i bio otpad odlaži na za to predviđena mjesta.

Nemoj se buniti kad za prirodu trebaš žrtvovati svoje loše navike jer priroda te stostruko nagrađuje. 

Troši vodu samo kada ti je potrebna jer je bitna i ona kapljica sitna. 

Ne zaboravi: Dobro se dobrima vraća, a uništavanje se višestruko plaća. 


Eko himna: