Eko škola

Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb

Nede Krmpotića 7
10 000 Zagreb

Telefon: 2407-336
Fax: 2407-336
E-mail: ured@os-vzganca-zg.skole.hr
Web: http://os-vzganca-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Renata Cindrić
Školski koordinatori: Marina Glavačević, Tončica Žaper
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Zbrinjavanje otpada

    Prikupljanje i pravilno zbrinjavanje otpada. Ukazivanje na važnost recikliranja. Ponovna upotreba otpada kroz radionice.\\\\\\\\n\\\\\\\\n

  • Senzorni vrt

    Uređenje školskog okoliša, razvijanje ekološke svijesti učenika, osvještavanje važnosti boravka na otvorenom te otkrivanje svijeta osjetilima opipa, njuha, vida, sluha i okusa.

  • Zdrav život

    Stvaranje navike konzumiranja pravilne, uravnotežene prehrane, bavljenja tjelesnom aktivnošću i boravka u prirodi za unapređivanje vlastitog zdravlja.