Eko škola

Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb

Nede Krmpotića 7
10 000 Zagreb

Telefon: 2407-336
Fax: 2407-336
E-mail: ured@os-vzganca-zg.skole.hr
Web: http://os-vzganca-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Renata Cindrić
Školski koordinatori: Ana Muhar, Tončica Žaper
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Zbrinjavanje otpada

  Prikupljanje i pravilno zbrinjavanje otpada. Ukazivanje na važnost recikliranja. Ponovna upotreba otpada kroz radionice.\n\n

 • Senzorni vrt

  Uređenje školskog okoliša, razvijanje ekološke svijesti učenika, osvještavanje važnosti boravka na otvorenom te otkrivanje svijeta osjetilima opipa, njuha, vida, sluha i okusa.

 • Zdrav život

  Stvaranje navike konzumiranja pravilne, uravnotežene prehrane, bavljenja tjelesnom aktivnošću i boravka u prirodi za unapređivanje vlastitog zdravlja.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnateljica Renata Cindrić, pedagoginja Tončica Žarper, učiteljice Snježana Duić, Marjana Rizvić, Andrea Španićek, Vedrana Jarčević, Ana Muhar, profesori Ivana Mareković i Silvio Culej, čistačica Evica Radman, domar Gordan Radman, roditelj: Uroić, učenici: T.U., A.S., R.R., L.K., V.K., M.Đ., T.M., K.M., I.Z., J.O.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Školski vrt
Cilj:
 • Razvijanje ekološke svijesti učenika, osvještavanje važnosti boravka na otvorenom te otkrivanje svijeta osjetilima opipa, njuha, vida, sluha i okusa. 

Zadatak:
 • izrada klupice sa spremnicima za cvijeće
 • oblikovanje magnolije
 • okopavanje ruža
 • izrada kamenjara
 • sadnja sadnica i sijanje sjemena

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Proljeće 2019.

 • uvid u rast i razvoj biljaka u vrtu

Nositelji:
 • učiteljica Ana Muhar, čistačica Evica Radman i učenici
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Cilj je stvoriti naviku primjene pravilne, uravnotežene prehrane, osvjestiti važnost tjelesne aktivnosti i boravka u prirodi za unapređivanje vlastitog zdravlja.

Zadatak:
 • anketa o prehrambenim navikama
 • istraživanje o utjecaju pojedinih namirnica  na tijelo
 • pješke u školu
 • igre naših starih na otvorenom
 • izrada prikaza sustava organa od otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./19.

 • Razgovori s učenicima uključenim u aktivnosti
 • anketa
 • radionica

 


Nositelji:
 • Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture i biologije, učitelji RN, učenici svih razreda
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Cilj je kod učenika osvijestiti važnost pravilnog gospodarenja otpadom. 

Zadatak:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada (papir, plastika, tetrapak, baterije, ostalo)
 • Izrada i prodaja različitih predmeta od iskoristivog otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.

 • Eko patrola prati razvrstava li se i zbrinjava otpad pravilno.
 • Proizvodi izrađeni od otpada iskoristit će se za dekoraciju školskog interijera te za prodaju na Božićnom sajmu.

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Školski vrt
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijala se ekološka svijest učenika, osvještena je važnosti boravka na otvorenom te otkrivanje svijeta osjetilima opipa, njuha, vida, sluha i okusa. 

Realizirani zadaci:
 • izrađena klupiae sa spremnicima za cvijeće
 • magnolija oblikovana u stablo
 • okopane ruže
 • posijana trava
 • izrađen kamenjar
 • posađene sadnice i posijano sjeme raznog cvijeća

Vrijeme realizacije:

Proljeće 2019.


Nositelji:
 • učiteljica Ana Muhar, čistačica Evica Radman i učenici
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Usvojene su navike primjene pravilno uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti za unapređivanje vlastitog zdravlja.

Realizirani zadaci:
 • anketa o prehrambenim navikama
 • istraživanje 'Od kuda dolazi moja hrana?'
 • istraživanje o utjecaju pojedinih namirnica  na tijelo
 • pješke u školu
 • igre naših starih na otvorenom
 • izrada prikaza sustava organa od otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./2019.


Nositelji:
 • Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture, biologije i učitelji RN, svi učenici
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su osvijestili važnost pravilnog gospodarenja otpadom.

Realizirani zadaci:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada (papir, plastika, tetrapak, baterije, ostalo)
 • Akcija prikupljanja papira
 • Izradaukrasa, bora i čestitki od iskoristivog otpad

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./19.


Nositelji:
 • svi učitelji i učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Podari našoj Zemlji ljepotu i ne bacaj smeće po travi nego u kontejnjere!

Ako je oko tebe neuredno, uzmi metlu i pometi, uzmi vodu i krpu pa operi-imat ćeš lijep pogled i čist zrak!

Za papir i staklo postoje posebni kontejnjeri, zato gledaj kad i gdje ih bacaš!

Umjesto da zagađuješ okoliš, mogao si zasaditi koji cvijet: čisti smeže, sadi cvijeće!

Ako je dan i dovoljno je vidljivo nemoj paliti svjetlo!

Nemoj dopustiti da voda iz slavina nepotrebno teče!

Više biljaka i leptirića, a manje smeća i papirića!


Eko himna: