Eko škola

Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb

Nede Krmpotića 7
10 000 Zagreb

Telefon: 2407-336
Fax: 2407-336
E-mail: ured@os-vzganca-zg.skole.hr
Web: http://os-vzganca-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Renata Cindrić
Školski koordinatori: Ana Muhar, Tončica Žaper
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Zbrinjavanje otpada

  Prikupljanje i pravilno zbrinjavanje otpada. Ukazivanje na važnost recikliranja. Ponovna upotreba otpada kroz radionice.\\n\\n

 • Senzorni vrt

  Uređenje školskog okoliša, razvijanje ekološke svijesti učenika, osvještavanje važnosti boravka na otvorenom te otkrivanje svijeta osjetilima opipa, njuha, vida, sluha i okusa.

 • Zdrav život

  Stvaranje navike konzumiranja pravilne, uravnotežene prehrane, bavljenja tjelesnom aktivnošću i boravka u prirodi za unapređivanje vlastitog zdravlja.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnateljica Renata Cindrić, pedagoginja Tončica Žarper (ekokoordinator), učiteljice Snježana Duić, Marjana Rizvić, Andrea Španićek, Vedrana Jarčević, Ana Muhar (ekokoordinator), profesori Ivana Mareković (ekokoordinator) i Silvio Culej, čistačica Evica Radman, domar Gordan, roditelji: Lidija Uroić, učenici 1.a razreda.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Eko akcija
Cilj:
 • razviti pozitivne navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.),  potaknuti da svi ispravno reagiraju na posljedice ljudskog nemara te da prihvate vlastitu odgovornost, iskoristiti prirodne materijale za izradu ukrasa

Zadatak:
 • sakupiti otpad u školi i školskom okolišu,
 • prikupiti suhe plodove i grane,
 • izraditi ukrase

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 7.10.2019.
 • fotografije, iznošenje mišljenja, uvid u rezultate radionica

Nositelji:
 • učitelji, nastavnici, tehničko osoblje, učenici
Naziv teme: Učionica na otvorenom
Cilj:
 • Trajno razvijati ekološku svijest učenika i važnost boravka na otvorenom te otkrivanja svijeta.

Zadatak:
 • gradnja sjenice
 • opremanje stolom i klupama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • prvo obrazovno razdoblje,
 • uvidom u izvedeno stanje 

Nositelji:
 • ravnateljica, vanjski suradnici
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • Promicati zaštitu kulturne baštine.

Zadatak:
 • Obilježiti Dan kravate, odjenuti kravatu,  izrada likovnih  i literarnih radova na temu kravata, simbolika boja kravate,  uređivanje panoa na temu kravata.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 18.10.2019.
 • izložba radova

Nositelji:
 • učiteljice, učenici
Naziv teme: Advent
Cilj:
 • Dio školskog otpada ( papir, karton, plastika) upotrijebiti  u školskim radionicama te ga pretvoriti u korisne predmete ( ukrase, čestitke, nakit ) čija je vrijednost sadržana u vještini i trudu stvaratelja.

Zadatak:
 • izrada božićnih ukrasa 
 • izrada čestitki

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • prosinac,
 • pratiti kroz održane sate radionica, fotografije te kroz prodajnu izložbu radova

Nositelji:
 • učitelji, nastavnici, učenici
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Stvaranje navike konzumiranja pravilne, uravnotežene prehrane, bavljenja tjelesnom aktivnošću i boravka u prirodi za unapređivanje vlastitog zdravlja.

Zadatak:
 • učiti zašto je važna zdrava prehrana,
 • čitanje naljepnica o sastavu hrane,
 • radionica jesenski plodovi,
 • istraživanje o  poremećajima u prehrani,
 • boravak na svježem zraku,
 • upoznavanje različitih sportova- ogledni sati

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine.
 • Izlazne kartice, izvješća, plakati, fotografije

Nositelji:
 • učitelji, ekokoordinator, učenici
Naziv teme: Senzorni vrt
Cilj:
 • Uređenje školskog okoliša, razvijanje ekološke svijesti učenika, osvještavanje važnosti boravka na otvorenom te otkrivanje svijeta osjetilima opipa, njuha, vida, sluha i okusa.

Zadatak:
 • bojanje klupe ispod magnolije,
 • održavanje kamenjara, 
 • okopavanje ruža, 
 • izrada senzorne staze

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine.
 • praćenje kroz izgled vrta

Nositelji:
 • učenici, ekokoordinator, tehničko osoblje
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • educirati nove generacije učenika kako prikupljati i razvrstavati otpad
 • otpad reciklirati
 • promidžba recikliranih proizvoda i poticanje svijesti lokalne zajednice o važnosti pravilnog odlaganja otpada.
 •  ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, djelatnika škole i mještana

Zadatak:
 • naučiti pravilno razvrstavati otpad tijekom boravka u školi, te stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom životu 
 • razvijati svijest o manjoj proizvodnji otpada.
 • poučiti učenike kako prikupljeni otpad koristiti za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta
 • podizanje razine ekološke svijesti i obaviještenosti sveukupne javnosti na načelu održivog i uravnoteženog razvoja, posebice gospodarskih i društvenih čimbenika, kako bi se odabrali razvojni putevi prihvatljivi za okoliš, uz istodobnu održivost biološke raznolikosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • razgovor, praktični rad, demonstracija, rad s tekstom,     izlaganje, istraživačka i projektna nastava
 • rad u skupinama, individualni rad
 • individualna procjena znanja i sposobnosti učenika, analiza polugodišnjih rezultata, analiza rezultata na kraju šk.god., evaluacijski listići, opisno praćenje rada i napretka učenika
 • rezultati samovrednovanja i vrednovanja u svrhu motivacije učenika

Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. razreda
 • učiteljice, razrednici, tehničko osoblje, članovi Eko-odbora Eko-škole
 •  Udruga Lijepa naša
 • vanjski suradnici

Eko kodeks

Eko kodeks:

Podari našoj Zemlji ljepotu i ne bacaj smeće po travi nego u kontejnere!

Ako je oko tebe neuredno, uzmi metlu pa pometi; uzmi vodu i krpu pa operi-imat ćeš lijep pogled i čist zrak!

Za papir i staklo postoje posebni kontejneri, zato gledaj kad i gdje ih bacaš!

Ako sa psom ideš u park ponesi lopaticu i vrećicu!

Umjesto da zagađuješ okoliš, mogao bi zasaditi koji cvijet- čisti smeće, sadi cvijeće! 

Ako je dan i dovoljno je vidljivo nemoj paliti svjetlo!

Vodu nemoj bacati bez potrebe jer i najmanja kap će biti korisna cvijetu i travi!

Nemoj dopustiti da voda iz slavine nepotrebno teče!

Cesta kojom prolazim ljepša je kad ima zelenila i cvijeća, nemoj bacati papiriće po cesti!

Više biljaka i leptirića, manje smeća i papirića!


Eko himna: