Eko škola

Osnovna škola Žrnovnica, Split

Hrvatskih velikana 41
21251 Split

Telefon: 021/ 472 022
Fax: 021/472 022
E-mail: ured@os-zrnovnica-st.skole.hr
Web: http://os-zrnovnica-st.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Matija Šitum, prof.
Školski koordinatori: Mila Labaš, mag.prim..educ
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Kretanjem do zdravlja

  Projektom su obuhvačeni učenici razredne nastave . Tijekom školske godine planirano je , niz akcija kojima će se učenici potaknuti na kretanje i boravak na svježem zraku. Uz boljitak za zdravlje učenici će se upoznati sa prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima našeg kraja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Matija Šitum, ravnateljica
 • Mila Labaš, mag.prim.educ,ekokoordinatorica
 • Dijana Mihanović, prof. biologije, voditeljica školske zadruge
 • Anita Budimr, prof.bilogije i kemije
 • Sandra prof.likovne kulture
 • Ivana Madir, učiteljica razredne nastave
 • Ankica Dobrović, učiteljica razredne nastave
 • Marijana Bušić, učiteljica razredne nastave
 • Marija Vlašić, logopedinja
 • Božidar Markovina, roditelj
 • Tonći Blaževič, vjećnik grada Splita
 • Petra Amižić, učenica 
 • Tonia Volarević, učenica
 • Ivo Aljinović, domar škole
 • Rade Popadić, meteorolog amater

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projekti Dan voda; Zelena čistka
Cilj:
 • Očuvati čistim obale i korito rijeke Žrnovnice

Zadatak:
 • Sudjelovati u čišćenju obala rijeke Žrnovnice na Dan voda i uključivanjem u akciju Zelena čistka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom ožujka i travnja 2109.
 • Organizacija Projektnog dana škole.
 • Prijava i sudjelovanje u akcijama čišćenja
 • Održavanje prezentacija o učinjenome.

Nositelji:
 • Učenici i djelatnici škole, različite udruge na području mjesta i grada
Naziv teme: Dani kruha - sudjelovanje na Svehrvatskoj smotri Dana kruha u Đurđevcu
Cilj:
 • Obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.

Zadatak:
 • Izraditi krušne prizvode na zadanu temu. Prezentirati razredne košarice sa domaćim proizvodima te plodovima zemlje.Sudjelovati u školskoj svečanosti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
Nositelji:
 • Ravnateljica, učiteljice razredne nastave, učenici, roditelji učenika, udruga ''Žrvanj'', ekokoordinatorica Mila Labaš
Naziv teme: Stari običaji našeg kraja - Maškare
Cilj:
 • Prisjećanje i očuvanje tradicije za vrijeme Poklada.

Zadatak:
 • Obilježiti zadnji dan karnevala izradom prigodnih maski, poticati učenike na izradu maski od otpadnog materijala.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Održavanje školskog maskenbala, priredba za roditelje  učenika,sudjelovanje učenika u Krnjevalu u mjestu. 

Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave, učenici, roditelji učenika
Naziv teme: Otpad nije smeće
Cilj:
 • Prikupljanjem i odvajanjem otpada osvijestiti značaj ''pretvaranja'' smeća u otpad, u cilju sprječavanja daljneg zagađivanja našeg okoliša.

Zadatak:
 • Prikupljanje i odvajanje staroga papira, plastičnih čepova, boca i starih baterija, kroz različite akcije tijekom godine.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2018./2019.
 • Prijavama i sudjelovanje u akcijama, objave u medijima.

Nositelji:
 • Ravnateljica, učiteljice razredne nastave, učenici, roditelji učenika, poduzeća ''Ciak''; ''Čistoča'', ''Eko udruga Proložac''.
Naziv teme: Obilježavanje Dana glagoljice i glagoljaštva
Cilj:
 • Očuvanje tradicije i kulture opismenjavanja kroz stoljeća.
 • Upoznavanje sa starim pismom - glagoljicom.

Zadatak:
 • Naučiti neka od slova glagoljice, saznati kako, kada i gdje se je koristila glagoljica. Osmisliti kako danas možemo iskoristiti to staro pismo na suvremeni način.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 22.veljače 2019.
 • Izložba učeničkih radova na temu glagoljice u školskom atriju.
 • Objava na web stranicama škole.

Nositelji:
 • Učiteljice hrvatskoga jezika, nastavnica likovne kulture, ravnateljica, domar škole
Naziv teme: U školskom vrtu (godišnja doba)
Cilj:
 • Uputiti učenike i osvjestiti važnost prirode i čistog okoliša za ljudsko zdravlje. Očuvanje mediteranskih sorti u školskom vrtu. Biološka raznolikost zalog očuvanja prirode, biljnog i životinjskog svijeta oko nas.

Zadatak:
 • Promatranje, praćenje i bilježenje biljnih vrsta u školskom vrtu tijekom godišnjih doba. Uočavanje promjena.
 • Sadnja novih biljaka, održavanje postojećih.
 • Ubiranje ljekovitog bilja i daljnja prerada, kroz rad učeničke zadruge.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijeko školske godine 2018./2019.
 • Evidentiranje učinjenog, fotografiranje, izrada eko proizvoda, organiziranje prodajnih izložbi.

Nositelji:
 • Učiteljica biologije, domar škole, učenici 
Naziv teme: Obilježavanje europskog dana sporta
Cilj:
 • Poticanje na fizičku aktivnost i njenu dobrobit na zdravlje.

Zadatak:
 • Sudjelovati na obilježavanju Europskog školskog sportskog dana ,
 • kroz igru, sportska natjecanja i druženje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
Nositelji:
 • Kineziološki fakultet, Grad Split, ravnateljica, školska ekokoordinatorica, učiteljice trećih razreda i učenici.
Naziv teme: Berba maslina u školskom vrtu
Cilj:
 • Tradicija i berba maslina u našem kraju.
 • Očuvanje autohtone sorte masline oblice.

Zadatak:
 • Učenici pomažu u berbi maslina u školskom masliniku.
 • Prerada plodova u maslinovo ulje.
 • Prodaja školskog ulja na sajmovima, susretima školskih zadruga.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
Nositelji:
 • ravnateljica, školski domari, pomoćno osoblje, učenici škole, prof. biologije.
Naziv teme: Međunarodni dan pješačenja
Cilj:
 • Potaknuti učenike na boravak na svježem zraku. Naučiti zašto je važno voditi brigu o svom zdravlju i kako to postići hodanjem.

Zadatak:
 • Učenici prvih razreda će otići u Park šumu Marjan. 
 • Edukativna šetnja šumom.
 • Ostali razredi koji će se pridružiti obilježavanju ovog datuma prošetat će do zacrtanih ciljeva. (šetnja uz rijeku Žrnovnicu, šetnja do ''stare'' škole.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 5. listopada 2018. ( prvi razredi)
 • 15. listopada. 2018. ( ostali razredi)
 • Fotografiranje sudionika, objava na sweb tranicama škole i Radio Dalmaciji

Nositelji:
 • Učenici razredne nastave i učiteljice.
Naziv teme: Eko datumi; Dan jabuka, Dan kravate
Cilj:
 • Osvijesti učenike o važnosti brige za vlastiti zdravlje, sa posebnim naglaskom na važnost konzumacije voća u svakodnevnoj prehrani.
 • Obilježiti Međunarodni dan kravate, istaknuti povezanost tog simbola i naše domovine. Naučiti cijeniti tradiciju i povijesne stečevine Republike Hrvatske

Zadatak:
 • Obilježiti Dan jabuka u razrednim odjelima ( donijeti jabuke i slastice napravljene od jabuka, napraviti pano, blagovati, naučitizašto je jabuka važna u svakodnevnoj prehrani).
 • Učenici će slikati i dizajnirati svoje kravate. U školu doći sa kravatom. Naučiti o tome kako je nastala kravata. Procijeniti važnost i simboliku tog odijevnog predmeta.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave, učenici, roditelji učenika, školska ekokoordinatorica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projektni dan škole - Dan voda
Ostvareni ciljevi:
 • Dan voda je uspješno obilježen kroz centralnu temu ''Voda za sve''. Istaknuta je važnost očuvanja čiste vode te pravo na dostupnost vode za sve.

Realizirani zadaci:
 • Ostvaren je cijeli niz projekta na nivou škole vezanih na temu vode.
 • Šetalo se uz rijeku od izvora do ušća,čistile su se obale od smeća, posjetile su se stare mlinice, istraživalo se o vodi, pisali su se stihovi.
 • U školskom atriju održana je prezentacija učeničkih radova.

Vrijeme realizacije:

22.03.2019.


Nositelji:
 • Ravnateljica, ekokoordinatorica škole, učenici i učitelji škole, pomoćno osoblje
Naziv teme: Iz prošlosti zavičaja - maškare
Ostvareni ciljevi:
 • Održavanjem školskog maskenbala radi se na održavanju tradicije našeg kraja. Potiče se kreativnost i mašta učenika, kroz zabavu se uči.

Realizirani zadaci:
 • Na satovima likovne kulture izrađivale su se maske od otpadnog materijala. Održan je školski maskenba za učenike naše škole i njihove roditelje. Učenici su sudjelovali na maskenbalu koji  je održan u mjestu.

Vrijeme realizacije:

5.03.2019.


Nositelji:
 • Učiteljice i učenici razredne nastave, roditelji učenika
Naziv teme: U školskom vrtu tijekom godišnjih doba
Ostvareni ciljevi:
 • Promatranjem, bilježenjem i praćenjem promjena u biljnom i životinjskom svijetu školskog vrta i okoliša škole učenci stječu osnovna znanja o prirodnim ciklusima i projenama u prirodi.

Realizirani zadaci:
 • Uočavanje bogatstva biljnih vrsta u školskom vrtu. Bilježenje promjena koje učenici uočavaju te bilježenje njihovih karakteristika i posebnosti. Pomoć pri sadnji ljekovitog i začinskog bilja. Izrada ljekovitih krema od biljaka iz vrta.Čišćenje i održavanje vrta.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ravnateljica, učiteljice i učenici škole, voditeljica školske zadruge ''Mosorsko zvonce'', domari škole, pomoćno osoblje škole.
Naziv teme: Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su se povezali sa prošlošću te naučili nešto o životu predaka kroz teme o glagoljici.

Realizirani zadaci:
 • Izrada slova glagoljice, istraživanje na istu temu. Izrada slova od keramike, izložba u školskom atriju.

Vrijeme realizacije:

22.02.2019.


Nositelji:
 • Ravnateljica škole, nastavnica likovne kulture, učenici, pomoćno osoblje
Naziv teme: Berba maslina u školskom vrtu
Ostvareni ciljevi:
 • Organiziranim radom i dobrom organizacijom obrani su plodovi maslina u školskom vrtu  i pripremljeni za daljnu preradu.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom dva dana obrane su masline u školskom masliniku.
 • U dogovoru sa uljarom odnesene su na daljnju preradu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom studenog 2018.


Nositelji:
 • Ravnateljica, učenici i učitelji škole, školski domari, pomoćno osoblje, djelatnici uljare
Naziv teme: Europski školski sportski dan
Ostvareni ciljevi:
 • Kretanje, igre, druženje i boravak na svježem zraku pridonose našem fizičkom i psihičkom zdravlju.

Realizirani zadaci:
 • Učenici trećih razreda sudjelovali su u aktivnostim i malim sportskim natjecanjima na Rivi.

Vrijeme realizacije:

28.rujna 2018.


Nositelji:
 • Učiteljica i učenici trećeg razreda, Kineziolški fakultet u Spltu, Grad Split
Naziv teme: Otpad nije smeće
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici redovitim prikupljanjem i odvajanjem otpada pridonose čišćem i zdravijem okolišu te razvijaju ekološku svijest kao zalog za bolju budućnost svih.

Realizirani zadaci:
 • Sudjelovanje u prikupljanju starog papira, plastične ambalaže i čepova te starih baterija.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018. i 2019.


Nositelji:
 • Učiteljice i učenici razredne nastave, roditelji učenika, poduzeća ''Ciak'', ''Čistoća'', Eko udruga Proložac
Naziv teme: Dani kruha i plodova zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su razumjeli važnost hrane u svakodnevnom životu te uvidjeli koliko je truda i rada ljudskih ruku potrebno uložiti da bismo blagovali zdravu i domaću hranu.

Realizirani zadaci:
 • Obilježeni su dani kruha u razrednim odjelima, Održana je prigodna svečanost u učionici na otvorenom za učenike i njihove roditelje. Obaviješteni su mediji. Sudjelovali smo na Svehrvatskoj smotri Dana kruha u Đurđevcu.

Vrijeme realizacije:

13.10.2018.

14.10.2018.


Nositelji:
 • Učiteljice i učenici razredne nastave, roditelji učenika, ravnateljica, Udruga Žrvanj, Udruga Lijepa naša
Naziv teme: Eko datumi ; Dan jabuka i Međunarodni dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježavanjem ovih eko datuma učenici su razumjeli važnost svakodnevne konzumacije zdrave i svježe hrane.
 • Međunarodnim danom kravate povezali smo prošlost i sadašnjost naše domovine.

Realizirani zadaci:
 • Oraganizirane su male svečanosti u razrednim odjeljenjima, te organzirane prezentacije likovni i literarni radovi učenika.

Vrijeme realizacije:

20.listopada 2018.

22.listopada 2018.


Nositelji:
 • Učiteljice i učenici razredne nastave, roditelji učenika.
Naziv teme: Međunarodni dan pješačenja
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj hodanjem do zdravlja je ostvaren , a učenici  su shvatili vrijednost šetnje u prirodnom okruženju.

Realizirani zadaci:
 • Učenici prvih razreda su u organizaciji Park šume Marjan odradili edukativnu šetnju.
 • Ostali učenici šetali su uz obale rijeke Žrnovnice i time osvijestili važnost pješaćenja za zdravlje.

Vrijeme realizacije:

15. listopada 2018.


Nositelji:
 • Učiteljice i učenici razredne nastave, djelatnici Park šume Marjan

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

''voda vodi me''


Eko himna: