Eko škola

Osnovna škola Draž

I.L.Ribara 1
31305 Draž

Telefon: 031/736-359
Fax: 031/736-359
E-mail: os-draz@os-draz.skole.hr
Web: www.os-draz@os-draz.skole.hr

Ravnatelj/ica: Mato Barišić,prof.
Školski koordinatori: Kristina Prakatur-Golubov i Dajana Ivanović
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Sakupljanje i sortiranje otpada

    U suradnji sa tvrtkom Baranjska čistoća - Beli Manastir dobiveni su kontejneri za razvrstavanje otpada (papir,plastka, staklo) koji ostaju kao naše trajno vlasništvo.Učenici razvrstavaju otpad u učionicama, u svakoj učionici postoje po 3 kutije za papir, plastiku i staklo, dežurni učenici prazne kutije, odlažu otpad u za to predviđene kontejnere u dvorištu škole.

  • Detektiranje i označavanje divljih deponija otpada u našoj OPĆINI DRAŽ

    Eko-patrola naše škole pronalazi, dokumentira divlje deponije po mjestima naše općine ( ukupno 6 mjesta), u suradnji sa općinskim djelatnicima i predstavnicima mjesnih odbora otpad se razvrstava, odvozi i čisti se teren. Na našu radost iz godine u godinu ovih deponija sve je manje, osim toga općina se potrudila i pribavila je iz EU fondova sredstva kojim su kupljene kante i kontejneri za razvrstavanje otpada, svako kućanstvo ima po 4 kante za različiti otpad, a mjesta imaju zelene otoke sa kontejnerima.

  • Uređenje školskih dvorišta

    U školskim dvorištima osim redovitog održavanja višegodišnjih biljaka, učenici obogaćuju vrtove sa sezonskim presadnicama. Pomoću različitih zaklada dobivena su sredstva za izgradnju drvene sjenice u matičnoj školi,a u planu je još jedna u područnoj školi, popločavanje stazica, uređenje kamenjara, sa pripadajućim biljkama, uređenje gredica sa začinskim i ljekovitim biljkama, kao i vrtno jezerce sa pripadajućom potopnom pumpom i ostalim sitnim detaljima koji su još u fazi realizacije u matičnoj školi.