Eko škola

Osnovna škola Đuro Ester, Koprivnica

Trg slobode 5
48000 Koprivnica

Telefon: 048 622 433
Fax: 048 625 842
E-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
Web: www.os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Prelogović
Školski koordinatori: Biserka Knez
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Ljepota kristalnih ploha

  Učenici su u suradnji sa Plivom d.o.o i Hrvatskim Društvom kristalografa uzgajali kristale u kategoriji Rast kristala organske soli i Rast kristala anorganske soli.

 • Prikupljanje starih baterija

  Učenici cijele škole, u suradnji s tvrtkom FRIŠ d.o.o. iz Križevaca, prikupljaju stare baterije u poseban spremnik. Djelatnici tvrtke FRIŠ preuzimaju prikupljene baterije po pozivu, o čemu brinu Mali ekolozi (učenici 4. razreda).

 • Spremnik za plastiku

  Mali ekolozi (4. razred) uočili su da spremnici za plastični otpad u školskoj zgradi nisu uočljivo označeni. Poduzet će korake da se spremnici označe i da se urede zeleni otoci na školskim hodnicima s više vrsta spremnika.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnici razreda (učenici)
 • Učitelji koji predaju prirodne grupe predmeta i koji vode grupe izvnnastavnih aktivnosti
 • Član školskog odbora
 • Predstavnici Grada Koprivnice i komunalnog poduzeća

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost i održivi razvoj
Cilj:

Osvijestiti učenike na aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode i promicanju održivog razvoja.


Zadatak:
 • obrazložiti važnost očuvanja prirode i bioraznolikosti
 • sudjelovati u ekološkim akcijama
 • samostalno izvoditi zaključke o ekološki prihvatljivom ponašanju
 • primjenjivati spoznaje o potrebi štednje enrgije i vode, te prikupljanja i razvrstavanja otpada u svakodnevnom životu u školi i obitelji, što je temelj održivog razvoja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.

 • ostvaruju se i prate zadaće promatranjem ponašanja učenika, anketama i upitnicima za samovrednovanje i vrednovanje, izradom i objavljivanjem različitih vrsta učeničkih radova

Nositelji:

Škola i lokalna zajednica.