Eko škola

Osnovna škola Đuro Ester, Koprivnica

Trg slobode 5
48000 Koprivnica

Telefon: 048 622 433
Fax: 048 625 842
E-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
Web: www.os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Prelogović
Školski koordinatori: Biserka Knez
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Ljepota kristalnih ploha

  Učenici su u suradnji sa Plivom d.o.o i Hrvatskim Društvom kristalografa uzgajali kristale u kategoriji Rast kristala organske soli i Rast kristala anorganske soli.

 • Prikupljanje starih baterija

  Učenici cijele škole, u suradnji s tvrtkom FRIŠ d.o.o. iz Križevaca, prikupljaju stare baterije u poseban spremnik. Djelatnici tvrtke FRIŠ preuzimaju prikupljene baterije po pozivu, o čemu brinu Mali ekolozi (učenici 4. razreda).

 • Spremnik za plastiku

  Mali ekolozi (4. razred) uočili su da spremnici za plastični otpad u školskoj zgradi nisu uočljivo označeni. Poduzet će korake da se spremnici označe i da se urede zeleni otoci na školskim hodnicima s više vrsta spremnika.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sanja Prelogović
 • Tomislava Kraljić
 • Anamarija Gončar
 • Vesna Hižman-Perošić
 • Biserka Knez
 • Željka Đurkan
 • Dubravka Vajdić Kolarić
 • Saša Špoljarić
 • Miroslav Kanisek
 • Tijana Martić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja
Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i stavova iz područja zaštite okoliša kao temelj za razvoj kompetencija koje će učenicima omogućiti da se odgovorno ponašaju prema okolišu s ciljem njegovog unapređenja i održivog razvoja.


Zadatak:
 • odr A.1.3. Uočava povezanost između prirode i zdravoga života. odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.
 • odr B.1.2. Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom.
 • odr C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.
 • pod C.1.1. Prepoznaje važnost ljudskog rada i stvaranja dobara za osiguranje sredstava za život pojedinca i dobrobit zajednice.
 • ikt A.1.1. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje jednostavnih zadataka.
 • ikt A.1.4. Učenik prepoznaje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš.
 • Argumentirano opisati važnost primjene održivog razvoja kao modela ponašanja i življenja u sadašnjosti radi budućnosti.
 • Napraviti ekološko-prirodno sredstvo za čišćenje doma.
 • Napraviti ekološko-prirodni kozmetički proizvod.
 • Urediti mali školski vrt sa začinskim i ukrasnim biljem.
 • Štedjeti energiju te ovladati osnovnim sigurnosnim mjerama rada u kućanstvu.
 • Njegovati kućne biljke.
 • Saditi, sijati i presađivati biljke.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godine 2020./2021.

Praćenje provedbe zadataka:

 • promstranje ponašanja učenika
 • bilješke o provedenim aktivnostima u učeničkim dnevnicima
 • plakati i prezentacije učenika
 • rezultati učeničkih projekata
 • izvješće o terenskoj nastavi
 • likovni radovi
 • umne mape
 • listići za samovrednovanje
 • izložbe uspješnih radova na panoima razreda i škole
 • rad na radionicama i prodajnim izložbama
 • predstavljanje rada grupe
 • objavljeni tekstovi na web stranici škole i u lokalnim medijima

Nositelji:

Škola.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravlje i bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su usvojili neka životna znanja i vještine potrebne u svakodnevnim životnim situacijama u kućanstvu.

Realizirani zadaci:
 • Ućenici su njegovali kućne biljke. 
 • Napravli su ekološko-prirodno sredstvo za čišćenje doma.
 • Napravili su ekološko-prirodni kozmetički proizvod.
 • Uređivali su školski vrt.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom nastavne godine.

Nositelji:
 • Izvannastavna aktivnost "Domaćinstvo"
Naziv teme: Održivi razvoj
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici se odgovornije ponašaju prema okolišu s ciljem njegovog unapređenja i održivog razvoja.

Realizirani zadaci:
 • Argumentirano opisuju važnost primjene održivog razvoja kao modela ponašanja i življenja u sadašnjosti radi budućnosti

Vrijeme realizacije:
 • Travanj, svibanj 2021.

Nositelji:
 • Izvannastavne aktivnosti "Mali znanstvenici" i "Mladi BIOkemičari"
Naziv teme: Otpad i energija
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici uočavaju povezanost između prirode i zdravoga života. Prepoznaju važnost dobronamjernog djelovanja prema ljudima i prirodi.

Realizirani zadaci:
 • Ispraznili su spremnike za plastiku i stari papir na školskim hodnicima.
 • Pozvali su tvrtku za zbrinjavanje starih baterija da odveze prikupljene baterije.
 • Pratili su gašenje svjetala i uređaja u razredu i uajedničkim prostorijama.
 • Uz pomoć učiteljice odabrali su odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izradu prezentacije.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom godine

Nositelji:
 • Izvannastavna aktivnost "Mali ekolozi"

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Pogledaj otpad jednom još pa onda baci u pravi koš.


Eko himna: