Eko škola

Osnovna škola Đuro Ester, Koprivnica

Trg slobode 5
48000 Koprivnica

Telefon: 048 622 433
Fax: 048 625 842
E-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
Web: www.os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Prelogović
Školski koordinatori: Biserka Knez\\\\Ana-Marija Gončar
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Ljepota kristalnih ploha

    Učenici su u suradnji sa Plivom d.o.o i Hrvatskim Društvom kristalografa uzgajali kristale u kategoriji Rast kristala organske soli i Rast kristala anorganske soli.

  • Prikupljanje starih baterija

    Učenici cijele škole, u suradnji s tvrtkom FRIŠ d.o.o. iz Križevaca, prikupljaju stare baterije u poseban spremnik. Djelatnici tvrtke FRIŠ preuzimaju prikupljene baterije po pozivu, o čemu brinu Mali ekolozi (učenici 4. razreda).

  • Spremnik za plastiku

    Mali ekolozi (4. razred) uočili su da spremnici za plastični otpad u školskoj zgradi nisu uočljivo označeni. Poduzet će korake da se spremnici označe i da se urede zeleni otoci na školskim hodnicima s više vrsta spremnika.