Eko škola

Osnovna škola Gruda

Gruda 65
20215 Gruda

Telefon: 020791012
Fax: 020791012
E-mail: ured@os-gruda.skole.hr
Web: os-gruda.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdenka Pivčić
Školski koordinatori: Helena Karlić Mujo, Maja Bušković, Dajana Glavić, Paulina Kisić Pendo, Diana Puljić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • IZRADA EKO SAPUNA

  Projekt izrade eko sapuna provodi se u našoj školi već 5 godina. Cilj ovog projekta je izraditi ekološki prihvatljiv čvrsti sapun od domaćeg maslinovog ulja. Sapun izrađujemo hladnim postupkom, što znači da je temperatura sastojaka tijekom izrade između 30 i 50 stupnjeva Celzijusa, a proces saponifikacije traje tri do četiri tjedna. Za izradu eko sapuna koristimo sljedeće sastojke: domaće maslinovo ulje, destiliranu vodu, čisti NaOH u granulama i eterično ulje lavande.

 • IZRADA BROŠURE O ODVOJENOM PRIKUPLJANJU OTPADA

 • IZRADA KONAVOSKOG VEZA

  Osnovna škola Gruda provodi projekt izrade konavoskog veza od školske godine 2015./2016. Na radionicama se zainteresirane učenike podučava metodama izrade konavoskog veza te podiže svijest o vrijednosti izrade konavoskog veza i očuvanja tradicije konavoskog kraja. Radionice se provode posebno za niže, posebno za više razrede.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Zdenka Pivčić – ravnateljica
 • Helena Karlić Mujo – školski koordinator
 • Maja Bušković – školski koordinator
 • Dajana Glavić – školski koordinator
 • Diana Puljić – školski koordinator
 • Paulina Kisić Pendo ­– školski koordinator
 • Ana Veselić – predstavnica stručne službe
 • Frano Šmanjak – predstavnik tehničkog osoblja škole
 • Frano Herendija – predstavnik Turističke zajednice Općine Konavle + 14 učenika (po dva predstavnika svakog odjeljenja matične škole) - GDPR

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OKOLIŠ
Cilj:
 • održavati okoliš škole čistim i urednim

Zadatak:
 • briga o školskim travnjacima i živici
 • održavanje biljaka na kružnom toku ispred škole
 • redovito patroliranje članova eko patrole za vrijeme odmora i iza nastave
 • akcije čišćenja okoliša škole i mjesta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • eko patola
 • članovi Eko-grupe
 • eko koordinatori
 • domar
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • samanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Zadatak:
 • odvojeno prikupljanje otpada u specijaliziranim spremnicima u dvorištu škole
 • redovito pozivanje lokalnog komunalnog poduzeća zbog pražnjenja specijaliziranih spremnika
 • izrada spremnika za stari papir za sve učionice, zbornicu i urede
 • prikupljanje plastičnih čepova i boca u humanitarne svrhe

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • članovi eko patrole
 • članovi Eko-grupe
 • eko koordinatori
 • spremačice
 • domar
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • smanjiti potrošnju električne energije i lož ulja za grijanje

Zadatak:
 • praćenje i bilježenje potrošnje električne energije i lož ulja
 • izrada i postavljanje natpisa i upozorenja iznad prekidača za struju
 • redovito gašenje svjetla i nepotrebno upaljenih aparata
 • zatvaranje prozora kad je upaljeno grijanje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • eko patrola
 • članovi Eko-grupe
 • eko-koordinatori
 • domar
 • spremačice
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • smanjiti potrošnju vode

Zadatak:
 • kontrola slavina i vodovodnih instalacija
 • očitavanje vodomjera i vođenje bilješki
 • postavljanje poruka i upozorenja na štednju vode u sanitarnim prostorijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • eko patrola
 • članovi Eko-grupe
 • domar
 • spremačice

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjena je potrošnja vode.

 


Realizirani zadaci:
 • Izmjenjeni su vodokotlići kako bi se smanjila potrošnja vode.
 • Redovito se kontoliraju slavine i vodovodne instalacije.
 • Redovito se prati potrošnja vode.
 • Postavljene su poruke i upozorenja o štednji vode u sanitarne prostorije.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko patrola
 • članovi Eko-grupe
 • eko koordinatori
 • domar/spremačice
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjili smo potrošnju električne energije i lož ulja za grijanje.

Realizirani zadaci:
 • Redovito se prati potrošnja električne energije i lož ulja.
 • Postavljeni su natpisi i upozorenja na prekidače za struju.
 • Redovito se gasi rasvjeta i nepotrebno uključeni aparati.
 • Zatvaraju se prozori kad je uključeno grijanje.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko patrola 
 • članovi Eko-grupe
 • eko koordinatori
 • svi zaposlenici
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjili smo količinu mješovitog komunalnog otpada.

Realizirani zadaci:
 • Odvojeno prikupljamo otpad u specijaliziranim spremnicima u dvorištu škole.
 • Redovito pozivamo lokalno komunalno poduzeće zbog pražnjenja specijaliziranih spremnika.
 • Izradili smo spremnike za stari papir za učionice, zbornicu i urede.
 • Prikupljamo plastične čepove i boce u humanitarne svrhe.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko patrole
 • članovi Eko-grupe
 • eko koordinatori
 • domar/spremačice
Naziv teme: OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Okoliš škole održavamo čistim i urednim koliko je to moguće, s obzirom da od početka godine imamo građevinske radove na školi zbog energetske obnove.

Realizirani zadaci:
 • Eko patrole redovito patroliraju za vrijeme odmora i tijekom slobodnih sati. 
 • Održava se urednost kružnog toku ispred škole (čupanje korova između sadnica ružmarina).
 • Organiziraju se akcije čišćenja okoliša škole.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko patrola
 • članovi eko grupe
 • eko koordinatori
 • domar/spremačice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Posadite cvijeće,

Ne sijecite drva

I to bi bila zapovijed prva!

 

Druga glasi, nek se svijetlo gasi,

A treća još veća, bez plastičnih vreća!

 

Četvrta je važna, ne vozite automobile

Kupite romobile!

 

Peta kaže nek se more plavi,

Nek nam sunce uvijek sjaji!


Eko himna: