Eko škola

Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić

Krašić bb
10454 Krašić

Telefon: 01 627 00 05
Fax:
E-mail: ured@os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr
Web: www.os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr

Ravnatelj/ica: Helena Beketić
Školski koordinatori: Mirela Levačić Cvok i Katarina Gatarić
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Helena Beketić, ravnateljica škole
 • Mirela Levačić Cvok, učiteljica prirode i biologije, školska koordinatorica
 • Katarina Gatarić, učiteljica prirode i kemije, školska koordinatorica
 • Nataša Horvatić, učiteljica geografije
 • Branka Tesla, učiteljica matematike
 • Dunja Novosel, učiteljica razredne nastave
 • Boženka Bago, pedagoginja škole
 • Tamara Vučković, logopedinja škole
 • Klara Žalac, učenica 6.a
 • Nicole Žalac, učenica 6.a
 • Nina Žalac, učenica 6.a
 • Nikolina Penić, učenica 6.b
 • Josip Beketić, učenik 7.a
 • Valentina Ribić, učenica 7.a
 • Patrik Beketić, učenik 8.a
 • Janko Grdošić, domar škole
 • Anđelka Pastorković, tajnica škole
 • Klementina Stepinac, predstavnica roditelja
 • Nikola Vlašić, vjećnik Općine Krašić
 • Željko Koritić, voditelj Pčelara (vanjski suradnik)
 • Nikica Radić, nadzornik/supervizor Park prirode Žumberak- Samoborsko gorje


Nositelji:
 • učenici i djelatnici škole
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • educirati učenike o važnosti i načinima prikupljanja, razvrstavanja i smanjenja količine otpada
 • osvijestiti učenike o neprihvatljivim navikama i ponašanjima
 • razvijati odgovoran odnos prema sredini u kojoj živimo

Zadatak:
 • sakupljati stari papir i baterije u spremnike
 • sudjelovati u humanitarnoj akciji prikupljanja plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“
 • odlagati kuhinjski i vrtni otpad u kompostere
 • reciklirati otpad kroz radionice i izvannastavne aktivnosti
 • čistiti i urediti okoliš škole
 • izraditi plakate s edukativnom svrhom i izložiti ih na pano u školi


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • fotografije i bilješke, internetska stranica škole, Eko-patrola

Nositelji:
 • učenici i svi djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:
 • ušteda električne energije
 • uspjeli smo kod učenika razviti svijest o potrošnji električne energije te ih potaknuti na razmišljanje o štedljvom trošenju električne energije u školi i kod kuće

Realizirani zadaci:
 • isključivanje rasvjete kad nije potrebna
 • praćenje potrošnje električne energije
 • uspoređivanje potrošnje električne energije s proteklom školskom godinom
 • kroz nastavne sadržaje informiranje učenika o racionalnom korištenju energije

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici i svi djelatnici škole
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su postali svjesni važnosti vode za život čovjeka, racionalnog trošenja vode te razvijanja odgovornog odnosa prema sredini u kojoj živimo
 • rješavanje problema učenici su ostvarili većinom timskim radom

Realizirani zadaci:
 • kontrolirali smo slavine i instalacije u školi, očitavali vodomjere i bilježili potrošnju vode; izračunali potrošnju po učeniku u mjernim jedinicama i u kunama
 • smanjena je potrošnja vode u školi
 • učenici su educirani o potrebi očuvanja i zaštite voda te su upoznali živi svijet različitih vodenih staništa (rijeke, jezera, močvare)
 • obilježili smo Svjetski dan voda, izradili plakate te ih izložili na panoe u školi
 • učenici su kroz pokuse učili o prirodnim zakonitostima zaštite i očuvanja pitke vode
 • kroz radionice ispitivali smo kvalitetu vode

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019


Nositelji:
 • učenici i svi djelatnici škole
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • smanjena je količina nezbrinutog otpada u školi
 • učenici su svjesni važnosti prikupljanja, razvrstavanja i smanjenja količine otpada

Realizirani zadaci:
 • tijekom godine prikupljali smo stari papir, baterije i plastične čepove u spremnike
 • edukacija učenika kroz redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti o načinima zbrinjavanja otpada
 • reciklirali smo korisni otpad kroz radionice i izvannastavne aktivnosti
 • odllagali smo kuhinjski i vrtni otpad u kompostere
 • čistili smo i uređivali okoliš škole
 • izrađivali smo plakate s edukativnom svrhom i postavljali ih na panoe u školi

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici i svi djelatnici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ŠKOLA MALA

„U DOLINI KARDINALA

EKO-PROJEKT“ PREPOZNATI

JE  ZNALA.

 

CVIJET DO CVIJETA

LEPTIR DO LEPTIRA

NAŠA ŠKOLA UVIJEK

JE EKO-ŠKOLA BILA.

 

TISUĆU RUKU DJEČJIH

UČINIT ĆE SVIJET LJEPŠI

U ZELENOJ  „EKO-ŠKOLI“.

 

ŽUTO SUNCE

MODRO NEBO

BIJELI CVIJET

TO JE EKO-SVIJET.

 

RECIDA - SUNCU

RECIDA - PTICI

RECI DA - PRAVOJ

I ČISTOJ EKO-ŠKOLI.


Eko himna:

EKOLOŠKE MISLI RADO ŠIRIMO GRADOM

PROTIV ONIH ŠTO NAS NEPRESTANO

KUPAJU SMRADOM.

I SMEĆE SVE JE VEĆE

LAGANO UKINUT ĆE PROLJEĆE

VRATITE NAM CVIJEĆE

ZDRAVE ŠUME I BOJE

ONE NISU SAMO VAŠE,

ONE ODUVIJEK ŽIVE KO MOJE I TVOJE,

MI IPAK ZNAMO ŠTO JE NAJBOLJE.

 

TVORNICE NAS TRUJU,

SIVI DIŠEMO ZRAK

I NEKA STANU BAREM MALO

ZATO DIŽEMO GLAS

PROTIV VAS, PROTIV VAS.

 

ŽELJELI BI MORA NEKA OSTANU PLAVA,

ŠUME GUSTE, RIJEKE DUGE,

ŽUTO SUNCE NAD NAMA,

I TRAV NEK JE ZDRAVA,

SVJEŽA BISTROM KIŠOM OPRANA.

 

SIGURNI U SEBE SADA PJEVAMO GLASNO

MI SMO ĐACI PRIRODNJACI.

NEKA BUDE VAM JASNO.

OD SUTRA NAŠA JUTRA

BIT ĆE BIJELA,VEDRA PROZIRNA.

 

ZDRAVOM OKRUŽENJU MI SMO PRIRODNI LIJEK

I ZATO PAZITE JER GAZITE NAŠ JEDINI SVIJET.

 

EKOLOŠKE MISLI RADO ŠIRIMO GRADOM

PROTIV ONIH ŠTO NAS NEPRESTANO

KUPAJU SMRADOM

I SMEĆE SVE JE VEĆE…

LAGANO UKINUT ĆE PROLJEĆE..

VRATITE NAM CVIJEĆE,

ZDRAVE ŠUME I BOJE,

ONE NISU SAMO VAŠE,

ONE ODUVIJEK ŽIVE KO MOJE I TVOJE,

MI IPAK ZNAMO ŠTO JE NAJBOLJE.

 

TVORNICE NAS TRUJU,

SIVI DIŠEMO ZRAK.

I NEKA STANU BAREM MALO

ZATO DIŽEMO GLAS

PROTIV VAS, PROTIV VAS.

 

ŽELJELI BI MORA NEKA OSTANU PLAVA,

ŠUME GUSTE, RIJEKE DUGE,

ŽUTO SUNCE NAD NAMA.

I TRAVA NEK JE ZDRAVA,

SVJEŽA BISTROM KIŠOM OPRANA.

 

SIGURNI U SEBE SADA PJEVAMO GLASNO

MI SMO ĐACI PRIRODNJACI,

NEKA BUDE VAM JASNO,

OD SUTRA NAŠA JUTRA

BIT ĆE BIJELA, VEDRA PROZIRNA.

 

ZDRAVOM OKRUŽENJU MI SMO PRIRODNI LIJEK

I ZATO PAZITE JER GAZITE NAŠ  JEDINI,

PAZITE JER GAZITE NAŠ JEDINI,

PAZITE JER GAZITE NAŠ JEDINI SVIJET.