Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor, Topusko

Školska 12
44 415 Topusko

Telefon: 044 526 399
Fax: 044 526 390
E-mail: ured@os-vnazor-topusko.skole.hr
Web: http://os-vnazor-topusko.skole.hr

Ravnatelj/ica: Jana Markulin, dipl.učiteljica
Školski koordinatori: Željka Gujić,Milena Vorkapić
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • J.M.;Ž.G.;M.V.;I.L.;M.M.:T.R., I.K.;Ž.I.;Ž.R.;T.P.;M.B.;D.T.,

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ozelenjavanje učionica nižih razreda
Cilj:
  • Učenicima raspodijeliti odgovornosti i u njima razviti svijest o vrijednosti njihovih zamisli i djela.

Zadatak:
  • Ozelenjavanje učionica nižih razreda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

  • količina posađenog cvijeća

Nositelji:
  • Učitelji razredne nastave i učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće
Ostvareni ciljevi:
  • Mnogi ciljevi nisu ostvareni zbog štrajka učitelja, kasnijeg povratka koordinatorice s roditeljskog dopusta i pandemije korona virusa. Nismo sudjelovali na božićnom sajmu (štrajk), projektni tjedan (dani otvorenih vrata) planiran je za zadnji tjedan u travnju (korona virus) i obilježavanje Dana planeta Zemlje. Navedene zadatke ćemo ostvarati sljedeće školske godine.
  • Pratili smo stanje okoliša škole, poticali smo i osmišljavali rad u okolišu, sudjelovali u radionicama i predavanjima, pratili potrošnju električne energije, vode i grijanja.

Realizirani zadaci:

Realizirano je sljedeće: održana sjednica Eko odbora, prikupljanje starog papira, obilježavanje prigodnih datuma, sadnja božićne pšenice, uređivanje panoa, ozelenjivanje učionica, čišćenje školskog okoliša. 


Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - veljača 2020. g.


Nositelji:

Učenici, učitelji, članovi Eko grupe, članovi Eko odbora (partneri škole).

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo naše izvore, jer kad ne bi bilo njih, ne bi bilo ni nas! 


Eko himna: