Eko škola

Osnovna škola Vladimir Nazor, Topusko

Školska 12
44 415 Topusko

Telefon: 044 526 399
Fax: 044 526 390
E-mail: ured@os-vnazor-topusko.skole.hr
Web: http://os-vnazor-topusko.skole.hr

Ravnatelj/ica: Jana Markulin, dipl.učiteljica
Školski koordinatori: Željka Gujić, Milena Vorkapić
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Jana Markulin, ravnateljica škole, predsjednica
 • Željka Gujić, školska koordinatorica
 • Milena Vorkapić, školska koordinatorica 
 • Ivica Kireta, predstavnik učitelja
 • Emila Stanešić, predstavnik učitelja
 • Katarina Lukač, predstavnik učenika
 • Nikolina Bogdanović, predstavnik učenika
 • Ante Marić, predstavnik učenika
 • Petar Bunjevac, predstavnik učenika
 • Ivana Bogović, predstavnik roditelja
 • Ivica Kuzmić, načelnik Općine Topusko
 • Željko Išek, predstavnik tehničkog osoblja
 • Željko Rukavina, predstavnik ODCK Topusko
 • Marko Butina, direktor Turističke zajednice Topusko
 • Velimir Trdina, predstavnik Hrvatskih šuma
 • Viktor Žužić, predstavnik Hrvatskih šuma

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda, energija, okoliš
Cilj:
 • uočiti da postoje različite vrste otpada
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada,
 • upoznati opasni otpad,
 • naučiti da postoji tzv. korisni otpad,
 • uočiti da  recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo,
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada,
 • upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe,
 • uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih,
 • surađivati s mjesnom zajednicom,
 • osvještavati mještane o uočenim neprihvatljivim navikama i ponašanjima,
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada, djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana
 • upozoriti na  nedostatak pitke vode na Zemlji,
 • uočiti razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode,
 • upoznati biljni i životinjski svijet svijeta u pitkoj vodi i utjecaj onečišćenja vode na taj svijet,
 • razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode,
 • razvijati svijest o potrebi očuvanja izvora pitke vode
 • upoznati način proizvodnje el. energije,
 • uočiti da potrošnja el. energije kao i drugih energenata ovisi isključivo o našem ponašanju,
 • osvijestiti učenike djelatnike škole i mještane  da smanjenjem potrošnje štedimo novac, ali i druge energente
 • bilježiti mjesečnu potrošnju energenata
 • voditi brigu o urednosti školskog dvorišta

Zadatak:
 • svi učenici škole sudjeluju u prikupljanju i razvrstavanju starog papira, plastičnih boca i čepova, paze na potrošnju energenata, vode računa o okolišu, donose cvijeće u razrede kako bi ozelenili učionice
 • ekopatrola jedanput tjedno skuplja sve prikupljeno i skladišti na primjerena mjesta te u suradnji s komunalnim poduzećem odvoze otpad; mjesečno bilježe potrošnju energenata i vode
 • Eko grupa obilježava važne ekodatume (ukrašavanje panoa, hola, sudjeluju u raznim prigodnim aktivnostima, pripremaju prezentacijei sl.), sudjeluje u natječajima i projektima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 • dokumentiranje fotografijama, dnevnikom aktivnosti ekopatrole, objavljivanje sadržaja na stranicama škole i na mjesnoj web stranici financiranoj od Općine Topusko

Nositelji:

Školska koordinatorica i voditeljica Eko grupe Željka Gujić, članovi Eko grupe, školska koordinatorica Milena Vorkapić, članovi Cvjećarske grupe, članovi ekoodbora, domar, povremeno svi učenici, učitelji i roditelji.