Eko škola

Dječji vrtić Ćok, Tkon

Put mrviska 3
23212 Tkon

Telefon: 0916456466
Fax: 023285304
E-mail: cok.tkon@gmail.com
Web: http://djecjivrtic-cok.hr

Ravnatelj/ica: Ana Kuštera
Školski koordinatori: Ana Kuštera
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • ŠKRAPIĆ - dječja šetnja kroz bližu okolicu Tkona

  Škrapić - Glavna je karakteristika djece predškolske dobi to što su stalno u pokretu i imamo dojam da se nikada ne mogu umoriti. Sva kretanja tijekom dana za njih su zapravo igra. Igra je važan čimbenik u razvoju antropološkog statusa djeteta, a svakako je i dio odrastanja. Premalo se naglašava činjenica da tjelesna aktivnost u toj dobi utječe na kognitivni razvoj djeteta. Ako nema podražaja izvana, ne stvaraju se sinapse u mozgu. Što znači da njegujemo i pazimo na našu okolinu, potičemo zdrav život i ljubav prema ekologiji. U šetnji djeca upoznaju biljni i životinjski svijet.

 • Dani glagoljice - Ajmo Ćoci glagoljati

  U želji za otkrivanjem novoga, stvaralačkim duhom i radošću igre djeca iz Dječjeg vrtića Ćok su se susrela sa glagoljicom na danima glagoljice. Projekt se sastojao od malog tečaja pisanja glagoljice i predavanja brata Joze iz samostana, koji im je pokazao tehniku pisanja glagoljice i objasnio prve početke nastajanja tog pisma.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ana Kuštera- ravnateljica
 • Marta Mušćet Bobić-odgojiteljica
 • Berta Jeličić- odgojiteljica
 • Dino Smoljan-Orlić.d.o.o
 • Margarita Lukačić-pročelnica u općini Tkon
 • Dea Gotovina
 • Ana Jurić
 • Josipa Mušćet 
 • Nina Dujmović
 • Branko Smoljan

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Škrapić-u tijelu čuči po jedan Škrapić
Cilj:
 • probuditi kod djece ljubav, volju za sportom, zdravim životom

Zadatak:
 1. svakodnevna šetnja, bavljenje nekim sportom
 2. odlazak u šume, praćenje prirodnih promjena u našoj okolini
 3. korištenje raznih načina do cilja-korištenje točaka u šetnji
 4. odlazak na brdo Čokovac kroz šumu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od jeseni 2018. do 10.03.2019. godine


Nositelji:
 • djeca iz vrtića, a na sam dan održavanja Škrapića djeca iz vrtića Zadarske županije
 • roditelji
 • treneri
Naziv teme: otpad
Cilj:
 • prikupiti, razvrstati otpad
 • naučiti nove vrijednosti
 • potaknuti djecu na čišćenje svoje bliže okolice

Zadatak:
 • prikupiti, čepove iz bliže okoline, kod kuće u lokalnoj zajednici
 • razvrstavanje prikupljeno otpada iz blize okolice ili lokalne zajednice
 • osigurati spremnike, izraditi kutije za prikupljanje čepova po restoranima, barovima i mjestima gdje je veći broj ljudi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca , roditelji, bake, djedovi
 • Orlić d.o.o
 • općina Tkon
 • lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Šetnja je jedna od aktivnosti u dječjem vrtiću u kojoj djeca dolaze u interakciju s neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.
 • Jedan od zadataka je omogućiti djeci iskustvo boravka na zraku po različitim vremenskim uvjetima. Potičemo zdrave životne navike kretanjem, a kojom prilikom se povećava kondicija i otpornost organizma i pomaže izgradnji koštane mase. Prilikom planiranja šetnje uvijek se dogovara cilj šetnje, plan i dužina kretanja i planiraju se pojedinačne obaveze (prikladna odjeća, obuća, kretanje u paru, poštivanje prometnih propisa). Za cijelo vrijeme šetnje djeca su u interakciji okolinom svim svojim osjetilima (promatraju i zapažaju promjene u prirodi u različita godišnja doba, boje oblike, veličine, ljude, promet, poznate građevine; osluškuju različite zvukove u neposrednoj okolini kretanja).

Realizirani zadaci:
 • Za cijelo vrijeme šetnje djeca su u interakciji okolinom svim svojim osjetilima (promatraju i zapažaju promjene u prirodi u različita godišnja doba, boje oblike, veličine, ljude, promet, poznate građevine; osluškuju različite zvukove u neposrednoj okolini kretanja). Za vrijeme šetnje govor je vrlo aktivan bilo da su to zapažanja, pitanja, prepričavanja nekih svojih doživljaja vezanih uz ono što vide. Šetnja podiže raspoloženje kod djece; potiče mozak na proizvodnju endorfina, hormona koji je odgovoran za dobar osjećaj,

Vrijeme realizacije:
 • prvi vikend u trećem mjesecu.

Nositelji:
 • djeca vrtića Zadarske županije
Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:
 1. izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice:
  • razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora,
  • tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili, u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose, povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja,
  • razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,
 2. oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe,
 3. zbrinjavanje otpada na propisan način,
 4. sanacija otpadom onečišćenog okoliša.

Realizirani zadaci:
 • prikupljeno 130 kg čepova
 • prikupljeno više od 300 komada baterija

Vrijeme realizacije:
 • tijekom pedagoške godine 2017/2018. do ljeta

Nositelji:
 • dv ćok
 • općina Tkon
 • jku Prvenj
 • Lokalna zajednica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo Škrape i more da nam Škrapić trčati može!!!!!!!!!!


Eko himna: