Eko škola

Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb

Vladimira Ruždjaka 2a
10000 Zagreb

Telefon: 01/6331550
Fax: 01/6331560
E-mail: os-jure-kastelana@zg.t-com.hr
Web: www.os-jure-kastelana.hr

Ravnatelj/ica: Krešimir Supanc
Školski koordinatori: Zdravka Ciglenečki, Marina Lucin
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dan kravate

  U našoj školi i prethodnih su godina u pojedinim odjeljenjima učitelji obilježavali Dan kravate provodeći sa svojim učenicima tematske aktivnosti. U školskom listu Čarobna frula broj 11 iz, sada već daleke, 2003. godine objavljen je tekst Lijepa naša – kravata. Preporukom našeg regionalnog koordinatora, Udruge Lijepa Naša, odlučili smo ove školske godine obilježiti Dan kravate likovnim radovima i kravatama koje su učenici i učitelji nosili toga dana.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Voditeljice ekoprojekta:
  • Zdravka Ciglenečki, pedagoginja
  • Marina Lucin, učiteljica razredne nastave
 • Krešimir Supanc, ravnatelj
 • Gordana Senjan – učiteljica razredne nastave
 • Mirela Keros – učiteljica razredne nastave
 • Iva Štefančić – učiteljica prirode i biologije
 • Svjetlana Seljanec Savković – učiteljica tehničke kulture
 • Ivana Šestan Šarić – učiteljica biologije i kemije
 • Nada Vlajčević – vjeroučiteljica
 • Mirena Maljković učiteljica informatike
 • Magdalena Rubinić učiteljica razredne nastave
 • Goran Milek učitelj geografije
 • Dragutin Ročić – domar
 • Ružica Artić – spremačica
 • Elena Boljkovac – psihologinja
 • Suzana Plevnik – knjižničarka,
 • Gabriel Pigac   – učenik
 • Paulina Ivanković - roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Gupčeva lipa
Cilj:
 • Upoznati učenike s poviješću Gupčeve lipe.
 • Korist lipe kao biljke i važnost očuvanja šuma.

Zadatak:
 • U okviru školskog projekta osmisliti razne podprojekte u kojima će učenici učiti o Seljačkoj buni, povijesti Hrvatske, važnosti šuma, kloniranju biljaka, zaštiti okoliša.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018. /2019. Završna prezentacija u lipnju 2019.

 • Svaki će razred ili skupina učenika pripremiti prezentaciju svog osmišljenog i provedenog projekta.

Nositelji:
 • Svi učitelji i stručni suradnici.
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • Očuvanje kulturno povijesne baštine.

Zadatak:
 • Raznim aktivnoszima obilježiti proslavu Dan kravate, te doći u školu s kravatom oko vrata.
 • Osvjestiti kod učenika da je kravata hrvatski simbol univerzalno poznat i cijenjen, prepoznatljiv i priznat u svijetu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2018.

 • Učenici će izrađivati likovne radove, raditi na tekstovima koji govore o povijesti kravate. osmišljene aktivnosti učitelji će fotografirati te podnijeti kratko izvješće.
 • Učenici i učitelji će doći u školu s kravatom.

Nositelji:
 • Svi učitelji i stručni suradnici škole.
Naziv teme: Školski vrt
Cilj:
 • Urediti školski okoliš i učionice, potaknuti učenike na boravak na svježem zraku. Briga o čistoći okoliša.

Zadatak:
 • Posaditi i brinuti o cvijeću i začinskom bilju u učionicama, urediti cvijetnjak i dvorište te napraviti čitaonicu na otvorenom.
 • Saditi povrće i održavati školski vrt u vrtovima Savica.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Ekopatrole prate stanje biljaka u učionicama, izgled i vrste otpada u školskom dvorištu, izgled i zastpljenost biljaka u pojedinom dijelu školskog dvorišta. 
 • Razredi će podnijerti izvješće o svom dijelovanju i popratiti fotografijama.

Nositelji:
 • vjeroučiteljica Nada Vlajčević, razrednici, učiteljica Zdenka Seme Pašić, voditeljice ekoprojekta
Naziv teme: Dani kruha dani zahvalnosti za plodove Zemlje
Cilj:
 • Osvijestiti kod učenika važnost ljudskog rada, istaknuti vrijednost konzumiranja lokalnih proizvoda.
 • Razvijati naviku konzumiranja raznolike, zdrave hrane.

Zadatak:
 • Putem školske izložbe učenike upoznati s raznim vrstama žitarica i krušnih proizvioda. Upoznati ih sa zanimanjima koja sudjeluju u nastanku kruha (od zrna do kruha), tardicionalnim načinom proizvodnje kruha.
 • Potaknuti učenike na razmišljanje o problemima nepravedne raspodjele hrane u svijetu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • Evidecija u e dnevniku, nazočnost učenika priredbi i blagoslovu kruha.

 


Nositelji:
 • Vjeroučiteljica Nada Vlajčević, učiteljica Jasna Ilijaš Zergollern i Ivana Dragović, učitelj glazbene kulture Marko Jašek, župnik

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Gupčeva lipa
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje učenika s kulturno povijesnom baštinom i očuvanjem prirode kroz osmišljavanje pojedinačnih projekata vezanih uz temu Gupčeva lipa.

Realizirani zadaci:
 • učitelji su ponudili mini projekte za koje su se učenici opredjelili prema interesu (život stabla, životinje u stablu, važnost šume, borba za pravicu, likovne radionice...)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018. /2019.

 • prezentacija završenih projekata u lipnju 2019.

Nositelji:
 •  svi učitelji i učenici škole uz suradnju sa stručnim suradnicima
Naziv teme: Školski vrt
Ostvareni ciljevi:
 • poticati brigu o svom okolišu i razvijati naviku života u skladu s održivim razvojem

Realizirani zadaci:
 • školsko dvorište podijeljeno je na osam cjelina te svaki razred ima svoj dio dvorišta o kome brine.
 • kontinuirano prikupljanje smeća i otpada u odabranom dijelu školskog dvorišta
 • uzgoj tradicionalnih biljaka s područja Trnja, uzgoj začinskog i ljekovitog bilja
 • prikupljanje pokošena trave, otpalog lišća i granja u školskom kompostištu
 • u suradnji s roditeljima na uzgoju voća i povrća u Gradskim vrtovima Savica

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji i stručni suradnici škole, pomoćno osoblje, roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1. OSNOVNI JE ZAKON SVAKE EKOŠKOLE ODGOJITI UČENIKE DA PRIRODU VOLE!
 2. ČUVAJMO RAZNOLIKOST I ČUDO ŽIVOTA ZA NARAŠTAJE BUDUĆE – DA TA DIVOTA  I NJIMA JEDNOM DOSTUPNA  BUDE –  JER VOLEĆI PRIRODU VOLIMO I LJUDE!
 3. ZELENE SU KROŠNJE ZDRAVLJE ZA NAŠA PLUĆA – ČUVAJMO SVOJE ŠUME ZA DJETINJSTVA BUDUĆA!
 4. PITKA JE VODA MODRO ZLATO, MNOGI JU NEMAJU – ŠTEDI JU ZATO!
 5. IMAMO PRAVO NA SVJETLO I ČIST ZRAK – NE ŽELIMO SMRAD, SMOG I MRAK!
 6. OZONSKI OMOTAČ NARAVI JE SVETE, NE RABI PROIZVODE KOJI MU ŠTETE!
 7. OTPATKE ODMAH RAZVRSTAJ, TO NIJE SMEĆE – RECIKLIRAJ! ZELEN JE SPREMNIK ZA STAKLO, U PLAVI – PAPIR ODLOŽI, ZA PLASTIKU ŽUTO JE ZNAK, OD NAS TO ZNA BAŠ SVAK.
 8. BATERIJE STARE I MOBITELE U ŠKOLU DONESI I NAŠIM EKOAKCIJAMA TAKO PRIDONESI.
 9. PRIRODU ČISTU BEZ PRLJAVIH RANA ŽELI NAŠA ŠKOLA JURE KAŠTELANA: ZATO PO DVORIŠTU NE BACAJ SMEĆE I NE GAZI NAŠE POSAĐENO CVIJEĆE.
 10. JURE KAŠTELAN PJESNIK JE PRIRODE – U NJEGOVOJ SE ŠKOLI EKOAKCIJE PROVODE DA SVIMA BUDE LIJEPO, MODRO I ZELENO, DA SVIMA ŠUME JABLANI, SVJEŽE I RADOSNO. 

Eko himna:

(Arežina- Miloloža-Jašek)

Ako čovjek želiš biti najveći u smislu pravom,

Čuvat ćeš još odmalena prirodu u duhu zdravom.

Odmalena, od korijena, njegovati planet treba,

Od najmanjeg crnog mrava do najvećeg svijetlog neba.

Od planina i kotlina do potoka i rječice,

Od obala sinjeg mora do trnjanske uličice.

Ako čovjek želiš biti svjestan kriza sa svih strana,

Ekološki djeluj poput škole Jure Kaštelana.

 

                                 NEK` ŽIVI NAŠ PLANET

 

Volim prirodu,

Drveće, životinje,

Vjetar što puše,

Sunce što sja…

To je harmonija, to je simfonija.

Nek` živi priroda!

Zbogom onečišćenje!

Postoji rješenje!

Obožavam prirodu,

Svjež zrak, čistu vodu,

Vjetar što puše,

Sunce što sja…

To je ljepota!

To je harmonija!

Nek` živi priroda!

Zbogom onečišćenje!

Postoji rješenje!