Eko škola

Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb

Vladimira Ruždjaka 2a
10000 Zagreb

Telefon: 01/6331550
Fax: 01/6331560
E-mail: os-jure-kastelana@zg.t-com.hr
Web: www.os-jure-kastelana.hr

Ravnatelj/ica: Krešimir Supanc
Školski koordinatori: Zdravka Ciglenečki, Marina Lucin
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Voda

  Od 8. siječnja do 21. ožujka 2020. učenici su svaki tjedan odgovarali na jedno pitanje o vodi. Nakon što su učenici odgovorili na pitanje, odgovori su obrađeni i učenici su ih mogli pročitati na školskom panou. Uz to, na panou se nalazio ispravan odgovor s objašnjenjem kako bi učenici mogli provjeriti i nadopuniti svoje znanje.\nUz to planiran je tjedan u kojem su učenici pili samo vodu koju su donosili u bočicama. \nSuradnja s Hrvatskim vodama na prezentaciji edukativnih slikovnica Hrvojeve zgode u zaštiti vode. \nSuradnja s Vodnom agencijom na provođenju projekta Vodni agent na edukaciji djece o putu vode do njihovih domova i zaštiti i očuvanju voda.\nZavršni kviz o vodi temeljen na tjednim pitanjima koja su učenici rješavali kroz 10 tjedana.\nDio aktivnosti nije realiziran u potpunosti radi prelaska na Nastavu na daljinu.\n

 • Dan kravate

  U našoj školi i prethodnih su godina u pojedinim odjeljenjima učitelji obilježavali Dan kravate provodeći sa svojim učenicima tematske aktivnosti. U školskom listu Čarobna frula broj 11 iz, sada već daleke, 2003. godine objavljen je tekst Lijepa naša – kravata. Preporukom našeg regionalnog koordinatora, Udruge Lijepa Naša, odlučili smo ove školske godine obilježiti Dan kravate likovnim radovima i kravatama koje su učenici i učitelji nosili toga dana.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Voditeljice Ekoodbora Zdravka Ciglenečki, Marina Lucin
 • Krešimir Supanc, ravnatelj
 • Gordana Senjan – učiteljica razredne nastave; Iva Štefančić – učiteljica prirode i biologije; Svjetlana Seljanec Savković – učiteljica tehničke kulture; Ivana Šestan Šarić – učiteljica biologije i kemije; Nada Vlajčević – vjeroučiteljica; Mirena Maljković učiteljica informatike; Magdalena Rubinić učiteljica razredne nastave; Ivana Dragović – učiteljica razredne nastave; Ante Crnjac – domar; Dragana Martinović – spremačica; Elena Boljkovac – psihologinja; Ines Obad - knjižničarka
 • David Percela– učenik
 • Tomislav Ričko - roditelj


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:

Upoznati učenike s putom od zrna do kruha, osvješćivanje važnost konzumacije lokalnih i sezonskih plodova.


Zadatak:
 • Izrada likovnih i literarnih radova,
 • posjet Tehničkom muzeju - izložba Od zrna do kruha,
 • spoznavanje sadržaja u okviru redovne nastave,
 • izložba krušnih proizvoda, posvećivanje i priredba u holu škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom listopada 2019.

Izložba učeničkih radova, školska svečanost.


Nositelji:

Jasna Ilijaš Zergollerm, Ivana Dragović. vjeroučiteljice, učitelji razredne nastave.

Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:

Upoznati biljke i životinje u nesposrednom okolišu škole.


Zadatak:
 • Izada mape staništa na početku i na kraju provođenja projekta.
 • Ankete za učenike.
 • Upoznavanje i istraživanje biljnog i životinjskog svijeta prema zadanim karticama.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od listopada 2019. do svibnja 2020.

 • Redovito izvješćivanje nacionalnog koordinatora o realizaciji projekta.

Nositelji:

Učiteljica 4.a Ivana Dragović, profesorica Iva Štefančić 5.a.

Naziv teme: VODA - Evo ti vode jablane moj
Cilj:

Osvjestiti učenike o važnosti očuvanja voda i obilježiti 100. godišnjicu rođenja pjesnika Jure Kaštelana.


Zadatak:
 • Pisanje literarnih i izrada likovnih radova učenika na temu vode.
 • Na satovima redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti i satovima razrednika rasprave, razgovori, prezentacije na temu vode.
 • Osmišljavanje i odgovori na pitanja tjedna na temu vode, te završni kviz
 • Tjedan voda uz Dan voda (tematski tjedan)
 • Suradnja s Hrvatskim vodama i Vodnim agentom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2019./2020.

 • Radovi učenika, amaliza odgovora na pitanje tjedna i rezultati završnog kviza.

Nositelji:

Voditeljice školskog ekoprojekta i profesorica hrvatskog jezika Sanja Miloloža, svi učitelji škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje učenika o zaštiti i očuvanju voda te primjena tih znanja u svakodnevnom životu.


Realizirani zadaci:
 • Likovni i literarni radovi učenika na temu voda i zaštite prirode objavljeni u zborniku Evo ti vode, jablane moj uz stotu godišnjicu rođenja Jure Kaštelana.
 • Pitanja tjedna vezana uz vodu, njenu upotrebu i racionalno korištenje, u svrhu očuvanja i zaštite.
 • Suradnja sa Hrvatskim vodama i ZGForumom na izložbi i predstavljanju slikovnica o vodi - Hrvojeve zgode u zaštiti vode. 
 • Završni kviz o vodi (proveden online).
 • Sudjelovanje koordinatorica na međunarodnoj konferenciji Voda za sutra u Sloveniji, na kojoj su predstavile do sad provedene aktivnosti u školi vezane uz vodu.

Vrijeme realizacije:

Kroz školsku godinu 2019./2020.


Nositelji:

Koordinatorice Marina Lucin i Zdravka Ciglenečki; svi učitelji i učenici razredne i predmetne nastave.

Naziv teme: Sadnja stabla i ostale ekoativnosti
Ostvareni ciljevi:

https://carobna-frula.com/sinko-posadismo-ginko/

Školski list Čarobna frula.

 


Realizirani zadaci:

Obogaćivanje školskog okoliša uz razvijanje ljubavi prema prirodi.


Vrijeme realizacije:

Lipanj, 2020.


Nositelji:

Organizatorica je učiteljica Engleskog jezika, Danijela Uradin Biljan. Sudjelovale su i učiteljica Gordana Petrović i pedagoginja Zdravka Ciglenečki.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1. NE BACAJTE SMEĆE JER SE SAMO OČISTITI NE ĆE!
 2. RAZVRSTAJTE OTPAD I BACITE GA U PREDVIĐENE SPREMNIKE.
 3. NASTOJTE SE SLUŽITI BILJEŽNICAMA OD RECIKLIRANOG PAPIRA.
 4. U TRGOVINU PONESITE SVOJE TORBE UMJESTO DA KUPUJETE PLASTIČNE VREĆICE.
 5. ODLOŽITE POTROŠENE BATERIJE NA ZA TO PREDVIĐENO MJESTO.
 6. UPAMTITE DA JE BUČNO I NEULJUDNO PONAŠANJE TAKOĐER OBLIK ZAGAĐENJA OKOLIŠA.
 7. U PRIRODI NE OSTAVLJAJ NIŠTA OSIM TRAGOVA SVOJIH STOPALA!
 8. ZADATAK JE STAVRANO LAK: SKUPLJAJ SMEĆE, ŠTEDI VODU, ČUVAJ ŠUMU, ZRAK!
 9. BUDI DOBAR PRIMJER DRUGIMA!


Eko himna:

Ako čovjek želiš biti najveći u smislu pravom,

Čuvat ćeš još odmalena prirodu u duhu zdravom.

Odmalena, od korijena, njegovati planet treba,

Od najmanjeg crnog mrava do najvećeg svijetlog neba.

Od planina i kotlina do potoka i rječice,

Od obala sinjeg mora do trnjanske uličice.

Ako čovjek želiš biti svjestan kriza sa svih strana,

Ekološki djeluj poput škole Jure Kaštelana.

(Arežina- Miloloža-Jašek)