Eko škola

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Nikole Tesle 4
33000 Virovitica

Telefon: 033/800-232
Fax: 033/721-854
E-mail: coor.virovitica@gmail.com
Web: www.coorvirovitica.hr

Ravnatelj/ica: Stanislava Đurčević
Školski koordinatori: Tena Mioč Cabadaj
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  I ove se godine u našoj školi provodi projekt „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“, a nositelji projekta su Vjeronauk i Eko škola. \\\\\\\\\\\\\\\\nUdruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL), sa sjedištem u Čakovcu, pokrenula je navedeni projekt. Udruga je osnovana je sa svrhom pružanja pomoći oboljelima od teških malignih bolesti na području Hrvatske, ponajviše oboljelima od leukemije, mijeloma, limfoma,...\\\\\\\\\\\\\\\\nCilj nam je prikupiti što više plastičnih čepova s boca. Mogu se sakupljati različiti ambalažni čepovi kao što su čepovi od boca vode, sokova, jogurta, ulja, omekšivača… \\\\\\\\\\\\\\\\nNaime, sakupljajući plastične čepove činimo dobro za okoliš, a ujedno činimo i hvalevrijedno humanitarno djelo jer za kilogram plastičnih čepova Udruga oboljelih od leukemije i limfoma dobije kunu i 20 lipa te na taj način lakše dolaze do skupocjenih lijekova.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • MARGARITA KOVAČEVIĆ - ravnateljica COOR-a
 • TENA MIOČ CABADAJ - koordinatorica i voditeljica Eko škole
 • SANJA ĐURASEVIĆ - tajnica COOR-a, bacc. admin. publ.
 • VJEKOSLAV ŽIBREG - domar/vozač, zadužen za uređenje okoliša, interijera škole i prijevoz učenika
 • IVANA ŠEŠET - kuharica, zadužena za brigu o hrani i razvrstavanje bio otpada
 • ŽELJKA ŠPOLJARIĆ - roditelj
 • LJILJANA KUDA - roditelj
 • ĐURĐA ARAGOVIĆ  - pročelnica Ureda gradonačelnika grada Virovitice,dipl. polit.
 • DOMAGOJ HORVAT - zadužen za projektiranje i uređenje pejzaža tvrtke Flora Vtc, dipl. ing.
 • NEDJELJKA ŽUPANIĆ - voditeljica održavanja zelenih površina (tvrtka Flora Vtc)
 • BENEDIKT JURIŠIĆ – učenik oos 6, član eko patrole
 • MIHAEL ŽIHER – učenik 7. razreda,   član Eko patrole
 • DOMAGOJ DUVNJAK– učenik 6. razreda, član Eko patrole
 • JOSIP NEMEŠ – učenik 5. razreda, član Eko patrole
 • PETRA KOPIJAR – učenica 4. razreda, članica Eko patrole
 • ALEKSANDRA ŽIHER – učenica 3. razreda, članica Eko patrole


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Cilj:

 • učenici će usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode
 • učenici će razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša
 • učenici će na isti način doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice
 • učenici će razlikovati plastiku od ostalog otpada
 • učenici će razlikovati plastične čepove od ostale plastične ambalaže
 • učenici će razvijati osjećaj odgovornosti za druge oko sebe
 • učenici će razviti svijest o postojanju različitih bolesti i potreba drugih
 • učenike će se poticati na pomaganje drugima kroz njihov doprinos na različite načine

Zadatak:
 • upoznavanje novih učenika s ciljem projekta
 • upoznavanje svih učenika sa ispravnim odlaganjem plastičnih čepova i druge plastike u za to odgovarajuće spremnike
 • popravak / nadogradnja kutije za odlaganje plastičnih čepova
 • skupljanje plastičnih čepova po razredima i skupinama
 • tjedno odlaganje plastičnih čepova u veliku kutiju
 • slanje prikupljenih čepova u Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma sa sjedištem u Čakovcu
 • suradnja sa udrugom „Čuvarice kulturne baštine“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2021. – lipanj 2022.

Način realizacije:

 • prezentacije cilja projekta i načina izvođenja na satovima vjeronauka
 • razgovor i predavanje razrednika u razredima i skupinama
 • demonstracija izvođenja projekta
 • prezentacija rada putem Power Point prezentacije
 • prezentacija rada putem web stranice škole, Fb stranice škole, putem informativnog centra Virovitica
 • Način vrednovanja:
  • vaganje čepova
  • predavanja i prezentacije


Nositelji:

 • Dijana Stanić, dipl.kat.
 • Tena Mioč Cabadaj, mag. rehab. educ.

Naziv teme: Priroda svuda oko nas
Cilj:
 • učenici će usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode
 • učenici će razviti svijest o potrebi očuvanja okoliša
 • učenici će senzibilizirati užu i širu okolinu za osobe s teškoćama u razvoju
 • učenici će poticati užu i širu okolinu na očuvanje okoliša
 • učenici će razvijati osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti te brigu o sebi
 • učenici će primjenjivati stečena znanja i vještine u radu i svakodnevnom životu
 • učenici će usvojiti niz socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina
 • učenici će usvojiti i primjenjivati rad u grupi
 • učenici će biti ravnopravni članovi društvene zajednice u pogledu doprinosa očuvanja okoliša
 • učenike će se motivirati i poticati ih u kreativnom izražavanju
 • učenicima će se pružati pozitivan model ponašanja u ovom segmentu
 • učenici će razlikovati i razvrstavati otpad (plastiku, papir, staklo)
 • učenici će razvijati osjećaj odgovornosti za druge oko sebe
 • učenici će razviti svijest o postojanju različitih bolesti i potreba drugih
 • učenici će naučiti odvajati čepove od raznog otpada i sakupljati ih za kupnju lijekova
 • učenike će se poticati na pomaganje drugima kroz njihov doprinos na različite načine

Zadatak:
 • razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša
 • razvijati ljubav i brigu prema prirodi, čuvanju i zaštiti biljnog i
 • životinjskog svijeta
 • učiti o prirodnim bogatstvima te čuvati prirodna bogatstva koja nas okružuju, posebice vodu i energiju
 • razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike, stare baterije, a posebice stari papir koji će se ponovno prerađivati
 • razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u praktičnom radu
 • razvijati svijest o potrebi zaštite i smanjivanja onečišćenja okoliša
 • uočavati, sustavno pratiti, bilježiti podatke o promjenama u okolišu
 • razvijati svijest o potrebama drugih
 • razvijati svijest o potrebi pomaganja drugima
 • osjetiti vlastiti doprinos u pomaganju drugima i očuvanju okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2020. – lipanj 2021.

Načini realizacije:

 • prezentacije na Projektnom danu Eko škole
 • prezentacija rada putem Power Point prezentacije
 • prezentacija rada putem web i facebook stranice škole, putem informativnog centra Virovitica
 • sudjelovanje na školskom kvizu
 • sudjelovanje u projektima
 • prezentacije i radionice unutar razreda
 • prezentacije rada na Danima okoliša u Centru
 • obilježavanje ekološki važnih datuma
 • prezentacije cilja projekta i načina izvođenja na satovima vjeronauka
 • razgovor i predavanje razrednika u razredima i skupinama
 • sakupljanje čepova na određenom mjestu uz popratnu obavijest te njihovo vaganje krajem oba polugodišta

Nositelji:

Koordinatori: Tena Mioč Cabadaj, mag. rehab. educ.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Posadi cvijet za ljepši svijet!"


Eko himna:

MI SMO EKOLOZI

ŽIVIMO U SLOZI.

ZAJEDNO SVI RADIMO,

BOLJI ŽIVOT GRADIMO.

BRINEMO ZA RODE,

ČISTI ZRAK I VODE.

SA SMEĆEM SE BORIMO

JER PRIRODU VOLIMO.

NAŠA EKO ŠKOLICA

I DRAGA VIROVITICA

ZELENE SU BOJE,

I MOJE I TVOJE,

VOLIMO IH OBJE!