Eko škola

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Ljudevita Gaja 42
33000 Virovitica

Telefon: 033/800-232
Fax: 033/721-854
E-mail: coor.virovitica@gmail.com
Web: www.coorvirovitica.hr

Ravnatelj/ica: Margarita Kovačević
Školski koordinatori: Jelena Puzović, Mateja Mareković, Marijana Mejašić
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • MARGARITA KOVAČEVIĆ - ravnateljica COOR-a
 • JELENA PUZOVIĆ - koordinatorica i voditeljica Eko-škole
 • LUCIJA KOVAČ- koordinatorica i voditeljica Eko-škole
 • MARIJANA MEJAŠIĆ- koordinatorica i voditeljica Eko-škole
 • SANJA ĐURASEVIĆ - tajnica COOR-a, bacc. admin. publ.
 • VJEKOSLAV ŽIBREG - domar-vozač, zadužen za uređenje okoliša, interijera škole i prijevoz učenika
 • ŽELJKA MARKOVIĆ - kuharica, zadužena za brigu o hrani razvrstavanje bio otpada
 • ŽELJKA ŠPOLJARIĆ - roditelj
 • PREDRAG LOVRENOVIĆ  - roditelj
 • ĐURĐA ARAGOVIĆ - pročelnica Ureda gradonačelnika grada Virovitice
 • DINKO RUJER - viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo grada Virovitice
 • NEDJELJKA ŽUPANIĆ - voditeljica održavanja zelenih površina (tvrtka Flora Vtc d.o.o.)
 • MARIJAN NEMEŠ - učenik 8. razreda, član eko patrole
 • BOŽICA ČIZMAREVIĆ - učenica 8. razreda, članica eko patrole
 • CECILIJA MOSLAVAC - učenica 8. razreda, članica eko patrole
 • ANA TOT - učenica OOS5, članica eko patrole
 • MIHAEL ŽIHER - učenik 4. razreda, član eko patrole
 • JOSIP NEMEŠ - učenik 2. razreda, član eko patrole

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: „UGASI ME“ I „ZATVORI ME“
Cilj:
 • Osvijestiti važnost racionalnog korištenja vode i električne energije u prostoru Centra, ali i kod kuće

Zadatak:
 • U školi se provode akcije štednje električne energije pod motom ,,UGASI ME,, (rasvjetna tijela, računala, televizori, glazbene linije i sl.) i štednje vode ,,ZATVORI ME,,. Svaka sklopka i slavina označeni su naljepnicama koje podsjećaju učenike da zatvore/ugase vodu/svjetlo/uređaje. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine (od rujna 2018. do lipnja 2019.).

 • usporedba potrošnje vode i električne energije s prošlom šk. god. 

Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • eko-patrola
Naziv teme: SADNJA, UZGOJ I ODRŽAVANJE CVIJEĆA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU I U UČIONICAMA
Cilj:
 • ozeleniti interijer i vanjsko dvorište Centra
 • podučiti učenike procesu sadnje i održavanja cvijeća
 • razvijati radne navike učenika

Zadatak:
 • Interijer Centra ozelenjen je lončanicama uzgojenim u školi, darovanim od djelatnika škole, roditelja i tvrtke Flora Vtc d.o.o.
 • Svaki razredni odjel ima svoju povišenu cvjetnu gredicu u školskom dvorištu o kojem vodi brigu tijekom cijele školske godine
 • Eko-patrole pregledavaju cvjetne gredice te ih ocjenjuju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jesen 2018. i proljeće 2019. – cvjetne gredice

Tijekom cijele školske godine – interijer Centra

 • ocjenjivanje cvjetnih gredica i brige o bilju

Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • eko-patrola
 • tehničko osoblje Centra
Naziv teme: UREDNOST UČIONICA
Cilj:
 • Poticati učenike na brigu o čistoći radnog prostora

Zadatak:
 • Eko-patrole krajem svakog mjeseca vršit će ocjenu urednosti učionica i unositi je u za to predviđenu tabelu
 • Najuredniji razred bit će nagrađen

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine (od rujna 2018. do lipnja 2019.)

 • ocjenjivanje urednosti učionica na kraju svakog mjeseca

Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • eko-patrola
Naziv teme: SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI (BATERIJE)
Cilj:
 • Razvijati svijest kod učenika o važnosti sortiranja otpada, posebice baterija, te štetnosti baterija koje nisu pravilno zbrinute za okoliš

Zadatak:
 • Stare baterije skupljati cijele školske godine u spremnik koji su učenici izradili od otpadnog materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • broj skupljenih baterija na kraju godine

Nositelji:
 • učenici
 • roditelji
 • koordinatori Eko-škole
 • svi ostali djelatnici Centra
Naziv teme: SUDJELOVANJE U AKCIJI PRIKUPLJANJA STAROGA PAPIRA U SKLOPU DM GREEN CITY PROJEKTA – AKCIJA ZELENI KORAK
Cilj:
 • Poticati učenike i njihove obitelji na pravilno prikupljanje i sortiranje papirnatog otpada kako u školi tako i u domu

Zadatak:
 • Prikupiti što više otpadnog papira u Centru do kraja akcije te sudjelovati u nagradnoj igri

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom travnja i svibnja 2019.

 • vaganje skupljenog papira

Nositelji:
 • učenici
 • roditelji (rodbina, prijatelji, susjedi)
 • svi djelatnici Centra
 • tvrtka Unijapapir d.d.
Naziv teme: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI – PROJEKTNI DAN NAHRANIMO PTICE
Cilj:
 • Podučiti učenike o mogućnostima očuvanja biološke raznolikosti našeg kraja

Zadatak:
 • Učenici pripremaju hranu i izrađuju hranilice za ptice te ih postavljaju u školskom dvorištu i parku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Siječan 2019.

 •  sudjelovanje roditelja i učenika u donošenju sjemenki te izrađenim hranilicama za ptice

Nositelji:
 • učenici
 • roditelji
 • djelatnici Centra
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE DANA KRAVATE
Cilj:
 • Širiti svijest među učenicima da je Hrvatska domovina kravate, njegovati kulturnu baštinu

Zadatak:
 • izrada kravate od jesenskih plodova i otpadnog materijala
 • učenici i učitelji će nositi kravatu
 • zajedničko fotografiranje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • Praćenje provedbe kroz broj radova učenika na temu kravate

Nositelji:
 • koordinatori Eko-škole
 • učitelji
 • učenici
 • tehničko osoblje
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE DANA KRUHA
Cilj:
 • upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
 • približiti im blagovanje kruha i narodne običaje, upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima
 • upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje)
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Zadatak:
 • Izložbe po razredima (kruha i sjemenja, starog alata, likovnih radova i keramičkih radova) koje će učenici pripremiti sa svojim roditeljima i razrednicima. Prigodna priredba uz blagoslov svećenika
 • Sudjelovanje na svehrvatskoj smotri Dana kruha

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • sudjelovanje učenika na priredbi, izložbi i sudjelovanje na svehrvatskoj smotri Dana kruha

Nositelji:
 • koordinatori Eko-škole
 • vjeroučiteljica
 • učitelji
 • učenici
 • tehničko osoblje
 • svećenik
Naziv teme: PROJEKTNI DAN EKO-ŠKOLE
Cilj:
 • Poticati i podučiti učenike o pravilnom gospodarenju otpadom, održavanju čistoće okoliša, osobne čistoće i zdravlja kroz natjecateljski eko-kviz. .

Zadatak:
 • Učenici viših razreda sudjelovat će u eko-kvizu, pisanom natjecanju koje će se održati u dvije skupine (5. i 6. razred i  i 8. razred). Teme eko-kviza vezane su uz čistoću okoliša i prostora, osobnu čistoću i zdravlje, promet i prirodu. Uslijedit će dodjela nagrada pobjednicima eko-kviza. 
 • Aktivnosti za ostale učenike:
  • Eko-igre, eko-radionice (izložba radova od eko-materijala), eko-ručak za sve učenike (izrada smoothieja od voća)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018. 

 • testovi eko-kviza

Nositelji:
 • koordinatori Eko-škole
 • učitelji
 • učenici
 • domar
 • kuharica
Naziv teme: SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI - PAPIR
Cilj:
 • racionalizirati uporabu papira u Centru
 • podučiti učenike razvrstavanju otpada
 • smanjiti količinu papirnatog otpada u spremnicima za komunalni otpad
 • poticati reciklažu papirnatog otpada

Zadatak:
 • Papirnati otpad koji se skuplja u učionici i na hodnicima škole odlaže se u «PAPIRKA» – kutiju u koju se odlaže stari papir, a ima je svaka učionica
 • Krajem svakog mjeseca učenici članovi eko - patrole uz pomoć koordinatora Eko - škole važu sakupljeni papir i upisuju količinu u za to predviđenu tabelu
 • Krajem školske godine nagrađuje se razred koji je sakupio najviše papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine (od rujna 2018. do lipnja 2019.)

 • vaganje papirnatog otpada na kraju svakog mjeseca
 • upisivanje u tablicu te zbrajanje količine otpada na kraju nastavne godine

Nositelji:
 • učenici
 • roditelji
 • koordinatori Eko-škole
 • svi ostali djelatnici Centra

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO-DOKUMENTACIJA I PROMJENJIVI PANO
Ostvareni ciljevi:
 • informiranje roditelja, učenika, djelatnika i javnosti o aktivnostima Eko-škole 
 • promicanje važnosti održivog načina života

Realizirani zadaci:
 • Eko-dnevnik Centra i promjenjivi pano uređuju koordinatori Eko-škole, a natječaje za dodjelu sredstava za provedbu programa u suradnji sa svim učiteljima, koordinatorima Eko-škole i upravom Centra prati knjižničarka.
 • U svrhu informiranja učenika, djelatnika škole i roditelja o eko-aktivnostima škole, radu eko-patrola, obilježavanju važnih datuma u holu Centra postavljen je promjenjivi pano.
 • Sve aktivnosti mogu se pratiti na stranicama našeg Centra: www.coorvirovitica.hr te na blogu Eko-škole: www.eko-virovitica.blog.hr

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019. (od rujna 2018. do lipnja 2019.)


Nositelji:
 • koordinatori Eko-škole, knjižničarka
Naziv teme: „UGASI ME“ I „ZATVORI ME“
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje ljubavi prema vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi i zaštite okoliša
 • učenici su razvili osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti i brige o sebi

 • učenici samostalno primjenjuju stečena znanja i vještine u radu i svakodnevnom životu


Realizirani zadaci:
 • Racionalno korištenje električne energije i vode. Učenici gase svjetlo na izlasku iz učionica te racionalno koriste vodu tijekom svakodnevnih aktivnosti brige o sebi i radnog odgoja. 

Vrijeme realizacije:
 • učenici, učitelji, eko-patrola

Nositelji:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

Naziv teme: SADNJA, UZGOJ I ODRŽAVANJE CVIJEĆA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU I U UČIONICAMA
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanjei njegovanje radnih navika, radnih vrijednosti, odgovornost i potrebu za suradnjom
 • učenici su stekli, produbili, proširili i primjenili znanja te razvoj sposobnosti bitnih za svakodnevni život
 • učenici razvijaju svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode 
 • stvaranje preduvjeta za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 

Realizirani zadaci:
 • O cvijeću se brinu učenici, učitelji i tehničko osoblje Centra.    
 • Svaki razredni odjel ima svoju povišenu cvjetnu gredicu u školskom dvorištu o kojem vodi brigu tijekom cijele školske godine.
 • Eko-patrole pregledavaju cvjetne gredice te ih ocjenjuju i ističu marljive učenike.

Vrijeme realizacije:

 Jesen 2018. i proljeće 2019. – cvjetne gredice

Tijekom cijele školske godine 2018./2019. – interijer Centra


Nositelji:
 • učenici, učitelji, eko-patrola, tehničko osoblje Centra
Naziv teme: UREDNOST UČIONICA
Ostvareni ciljevi:
 • učenici samostalno primjenjuju stečena znanja i vještine u radu i svakodnevnom životu
 • učenici usvojili niz socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina kroz brigu o radnom prostoru
 • učenici su razvili osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti i brige o sebi

Realizirani zadaci:
 • Eko-patrole krajem svakog mjeseca vrši ocjenu urednosti učionica i unosi je u za to predviđenu tabelu. Najuredniji razred bit će nagrađen na kraju nastavne godine.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji, eko-patrola
Naziv teme: SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA U ŠKOLI (PAPIR, BATERIJE)
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su usvojili znanja o postupcima kako čuvati prirodu te razvili svijest i potrebu očuvanja okoliša kroz aktivnosti prikupljanja, sortiranja i recikliranja otpada
 • učenici  samostalno primjenjuju stečena znanja i vještine u radu i svakodnevnom životu
 • učenici su usvojiti niz socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina
 • učenici su razvili osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti i brige o sebi
 • učenici jednakovrijedno doprinose očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice

Realizirani zadaci:
 • Papirnati otpad skuplja se u učionici i na hodnicima škole odlaže se u «PAPIRKA» – kutiju u koju se odlaže stari papir
 • Krajem svakog mjeseca učenici članovi eko - patrole uz pomoć koordinatora Eko - škole važu sakupljeni papir i upisuju količinu u za to predviđenu tabelu
 • Prikupljanje starih baterija u spremnike ručne izrade

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici, roditelji, koordinatori Eko-škole i svi ostali djelatnici Centra
Naziv teme: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI – PROJEKTNI DAN NAHRANIMO PTICE
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su razvijali osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti i brige o sebi i prirodi
 • učenici su usvojili znanja o postupcima kako čuvati prirodu te razvili svijest o potrebi očuvanja biološke raznolikosti

Realizirani zadaci:
 • Učenici su pripremili hranu (razne sjemenke) i izradili hranilice za ptice te ih postavili u školskom dvorištu.

Vrijeme realizacije:

31. siječnja 2019.


Nositelji:
 • učenici, roditelji te djelatnici Centra
Naziv teme: Svjetski dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su ponovili i naučili da je kravata kao jedini hrvatski simbol univerzalno poznat
 • učenici su bili motivirani da zajednički djeluju u timskom radu

Realizirani zadaci:
 • Izrada kravate od jesenskih plodova i otpadnog materijala
 • učenici i učitelji su nosili izrađene kravate
 • zajedničko fotografiranje

Vrijeme realizacije:

18. listopada 2018. 


Nositelji:
 • Koordinatorice Eko-škole,  učitelji, učenici, tehničko osoblje
Naziv teme: Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
 • učenici su se podsjetili narodnih i žetvenih običaja
 • učenici su upoznati s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje 
 • ukazali smo na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Realizirani zadaci:
 • izložbe po razredima (kruha i sjemenja, starog alata, likovnih radova i keramičkih radova)
 •  prigodna priredba uz blagoslov svećenika

Vrijeme realizacije:

10. listopada 2018.


Nositelji:
 • Koordinatorice Eko-škole, vjeroučiteljica, učitelji, učenici, tehničko osoblje i svećenik
Naziv teme: PROJEKTNI DAN EKO-ŠKOLE
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su usvojili  znanja o postupcima kako čuvati prirodu te razvijaju svijest i potrebu očuvanja okoliša.
 • Učenici  jednakovrijedno doprinose očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice.

Realizirani zadaci:
 • Eko kviz za više razrede (kategorije 8., 6. i 4. razred).
 • Eko užina (smoothie).
 • Eko natjecateljske igre za ostale učenike koji nisu sudjelovali u kvizu.

Vrijeme realizacije:

19. listopada 2018.


Nositelji:
 • Koordinatorce Eko-škole, učitelji, učenici, domar, kuharica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Posadi cvijet za ljepši svijet"


Eko himna:

Mi smo ekolozi,

živimo u slozi.

Zajedno svi radimo, 

bolji život gradimo. 

Brinemo za rode, 

čisti zrak i vode.

Sa smećem se borimo

jer prirodu volimo.

Naša eko školica

i draga Virovitica

zelene su boje, 

i moje i tvoje!

Zelene su boje, 

volimo ih oboje!