Eko škola

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Nikole Tesle 4
33000 Virovitica

Telefon: 033/800-232
Fax: 033/721-854
E-mail: coor.virovitica@gmail.com
Web: www.coorvirovitica.hr

Ravnatelj/ica: Margarita Kovačević
Školski koordinatori: Tena Mioč Cabadaj, Marta Kalim
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • MARGARITA KOVAČEVIĆ - ravnateljica COOR-a
 • TENA MIOČ CABADAJ - koordinatorica i voditeljica Eko-škole
 • JELENA PUZOVIĆ - koordinatorica i voditeljica Eko-škole
 • SANJA ĐURASEVIĆ - tajnica COOR-a, bacc. admin. publ.
 • VJEKOSLAV ŽIBREG - domar-vozač, zadužen za uređenje okoliša, interijera škole i prijevoz učenika
 • ŽELJKA MARKOVIĆ - kuharica, zadužena za brigu o hrani i razvrstavanje bio otpada
 • ŽELJKA ŠPOLJARIĆ - roditelj
 • PREDRAG LOVRENOVIĆ- roditelj
 • ĐURĐA ARAGOVIĆ - pročelnica Ureda gradonačelnika grada Virovitice
 • DINKO RUJER - viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo grada Virovitice
 • NEDJELJKA ŽUPANIĆ- voditeljica održavanja zelenih površina (tvrtka Flora Vtc d.o.o.)
 • ANA TOT - učenica OOS6, članica eko patrole
 • MIHAEL ŽIHER - učenik 5. razreda, član eko patrole
 • IVANA VILJEVAC- učenica 5. razreda, članica eko patrole
 • IVANO KMOH - učenik 4. razreda, član eko patrole
 • JOSIP NEMEŠ - učenik 3. razreda, član eko patrole
 • VALENTINO VALENTIĆ - učenik 2. razreda, član eko patrole


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Priroda svuda oko nas
Cilj:
 • učenici će usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode
 • učenici će razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša
 • učenici će senzibilizirati užu i širu okolinu za osobe s teškoćama u razvoju
 • učenici će poticati užu i širu okolinu na očuvanje okoliša
 • učenici će razvijati osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti te brigu o sebi
 • učenici će primjenjivati stečena znanja i vještine u radu i svakodnevnom životu
 • učenici će usvojiti niz socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina
 • učenici će usvojiti i primjenjivati rad u grupi
 • učenici će na isti način doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice
 • učenike će se motivirati i poticati ih u kreativnom izražavanju
 • učenicima će se pružati pozitivan model ponašanja u ovom segmentu

Zadatak:
 • razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša
 • razvijati ljubav i brigu prema prirodi, čuvanju i zaštiti biljnog i
 •  životinjskog svijeta
 • učiti o prirodnim bogatstvima te čuvati prirodna bogatstva koja nas okružuju, posebice vodu i energiju
 • razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike, stare baterije, a posebice stari papir koji će se ponovno prerađivati
 • razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u praktičnom radu
 • razvijati svijest o potrebi zaštite i smanjivanja onečišćenja okoliša
 • uočavati, sustavno pratiti, bilježiti podatke o promjenama u okolišu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019.- lipanj 2020.

 • prezentacije na Projektnom danu Eko škole
 • prezentacija rada putem Power Point prezentacije
 • prezentacija rada putem web stranice škole, putem informativnog centra Virovitica
 • sudjelovanje na školskom kvizu
 • sudjelovanje u projektima
 • prezentacije i radionice na školskim priredbama
 • prezentacije rada na Danima okoliša u Centru
 • obilježavanje ekološki važnih datuma


Nositelji:
 • Jelena Puzović, mag. rehab. educ.
 • Tena Mioč Cabadaj, mag. rehab. educ.
Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Cilj:

 • učenici će usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode
 • učenici će razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša
 • učenici će na isti način doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice
 • učenici će razlikovati plastiku od ostalog otpada
 • učenici će razvijati osjećaj odgovornosti za druge oko sebe
 • učenici će razviti svijest o postojanju različitih bolesti i potreba drugih
 • učenike će se poticati na pomaganje drugima kroz njihov doprinos na različite načine

Zadatak:

 • razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša
 • razvijati ljubav i brigu prema prirodi, čuvanju i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta
 • razlikovati plastiku i plastične čepove od drugog otpada
 • razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u praktičnom radu
 • razvijati svijest o potrebama drugih
 • razvijati svijest o potrebi pomaganja drugima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. – lipanj 2020.


Nositelji:

 • Dijana Stanić, dipl.kat.
 • Tena Mioč Cabadaj, mag. rehab. educ.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravo je biti čist i uredan (1. razred)
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su savladali motoričke vještine održavanja higijene (osobna higijena - pranje ruku, umivanje, pranje zubi, odlazak na toalet, čistoća osobnog pribora i radnog materijala - radna površina, školski pribor, udžbenici)
 • učenici samostalno obavljaju higijenske potrebe svakodnevno u svim potrebnim situacijama   
 • učenici djelomično samostalno brinu o urednosti i čistoći svog pribora i udžbenika      
 • roditelji su djelomično stvorili naviku praćenja razvoja higijenskih navika učenika

Realizirani zadaci:
 • uvježbavanjem praktičnog obavljanjem zadanih aktivnosti
 • promatranjem demonstriranja provedbi aktivnosti
 • ponavljanjem slijeda postupaka
 • promatranjem  obavljanja aktivnosti drugih učenika
 • uvježbavanjem pjesmica vezanih uz zadanu temu
 • imitacijskim igrama
 • praćenjem ppt prezentacija
 • izradom plakata vlastitih aktivnosti

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Razrednica i roditelji učenika.

Naziv teme: Priroda svuda oko nas
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su usvojili znanja i vještine o načinu čuvanja prirode
 • učenici su senzibilizirali užu i širu okolinu za osobe s teškoćama u razvoju
 • učenici su razvili osjećaj osobne odgovornosti, samostalnosti te brigu o sebi
 • učenici primjenjuju stečena znanja i vještine u radu i svakodnevnom životu
 • učenici su usvojili niz socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina
 • učenici razlikuju plastiku od ostalog otpada
 • učenici su razvili osjećaj odgovornosti za druge oko sebe


Realizirani zadaci:
 • obilježavanje Međunarodnog Dana zaštite ozonskog omotača 
 • obilježavanje Dana kravate
 • održavanje Projektnog dana Eko škole
 • sudjelovanje na školskom eko kvizu
 • obilježavanje Dana kruha i ostalih vjerskih blagdana
 • uređenje i čišćenje okoliša škole
 • održavanje projektnog dana Nahranimo ptice pod geslom: „Nahranimo ptice zimi, pjevat će nam ljeti!“ s ciljem očuvanja biološke raznolikosti
 • sudjelovanje u akciji Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš
 • sudjelovanje u akciji prikupljanja staroga papira
 • sudjelovanje u akciji „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“
 • organiziranje eko radionica
 • provođenje akcije štednje električne energije pod motom Ugasi me i vode pod motom Zatvori me
 • uzgoj cvijeća po učionicama
 • selektivno prikupljanje starih baterija
 • rad eko patrola
 • organiziranje Dana okoliša u Centru - obilježavanje ekološki važnih datuma

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. – lipanj 2020.


Nositelji:
 • Marta Kalim, dipl. učitelj,
 • Tena Mioč Cabadaj, mag. rehab. educ.
Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su usvojili znanja i vještine o načinu čuvanja prirode
 • učenici su razvili svijest i potrebu očuvanja okoliša
 • učenici na isti način doprinose brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice
 • učenici razlikuju plastiku od ostalog otpada

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje učenika s ciljem projekta
 • izrada kutije za odlaganje plastičnih čepova
 • skupljanje plastičnih čepova po razredima i skupinama
 • tjedno odlaganje plastičnih čepova u veliku kutiju
 • slanje prikupljenih čepova u Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma sa sjedištem u Čakovcu

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. – lipanj 2020.


Nositelji:
 • Dijana Stanić, dipl.kat.
 • Tena Mioč Cabadaj, mag. rehab. educ.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Posadi cvijet za ljepši svijet!


Eko himna:

Mi smo ekolozi,
Živimo u slozi.
Zajedno svi radimo,
Bolji život gradimo.
Brinemo za rode,
čisti zrak i vode.
Sa smećem se borimo
jer prirodu volimo.
Naša eko školica
i draga Virovitica
zelene su boje,
i moje i tvoje!
Zelene su boje,
volimo ih obje!