Eko škola

Osnovna škola Monte Zaro, Pula

Boškovićev uspon 24
52100 Pula

Telefon: 052 211 490
Fax: 052 217 042
E-mail: ured@os-mzaro-pu.skole.hr
Web: http://www.os-mzaro-pu.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Branka Sironić, prof.pedag.
Školski koordinatori: Maja Radolović Čalić, uč. HJ, Valentina Jurič, uč. KEM, Zlatko Lasek, uč. INFO i TK, Alen Crnković, uč. PRI i BIO
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Matea Cetina, 1.a
 • Nora Mladoniczky Majcug, 1.b
 • Alex Obradov, 2.a
 • Lukas Dabić, 2.b
 • Toni Išić, 3.a
 • Tessa Cipolla, 3.b
 • Lara Sabljak, 4.a
 • Neva Storeli, 4.b
 • Filip Bivolčević, 5.a
 • Lari Pletikos, 5.b
 • Tina Rakovac Ključo, 6.a
 • Ana Marija Čajić, 6.b
 • Mia Kešmer, 7.a
 • Tin Vujčić, 7.b
 • Mišo Janjić, 8.a
 • Anja Storeli, 8.b
 • Branka Sironić, ravnateljica
 • Zlatko Lasek, učitelj INF i TK, školski koordinator
 • Alen Crnković, učitelj PRI, školski koordinator
 • Maja Radolović Čalić, učiteljica HJ i POV, školska koordinatorica
 • Valentina Jurič, učiteljica KEM, školska koordinatorica
 • Tatjana Mandić Bulić, predstavnica Herculanee d.o.o., predsjednica Eko-odbora
 • Dean Banko, predstavnik Vodovoda d.d., kum škole
 • Marina Marčeta Ivančić, ptrdstavnica Herculenee d.o.o., kum škole
 • Vesna Jovičić, predstavnica TZ Grada Pule, kum škole
 • Irena Burba, predstavnica Zelene Istre, kum škole
 • Tina Vidulin, učiteljica PRI
 • Ana Okmaca, učiteljica GEO
 • Dragica Pršo, knjižničarka
 • Senada Softić, spremačica
 • Luka Katić, domar
 • Ljiljana Odobašić, kuharica
 • Merisa Softić, kuharica
 • Mira Softić, tajnica
 • Emina Hadžić, predsjednica Vijeća učenika
 • Lisa Pliško, zamjenica Vijeća učenika

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projektni dan
Cilj:
 • organizirati raznovrsne radionice na temu: Živiti i srićan u Istri biti 
 • predstaviti radove u radionicama škole

Zadatak:
 • organizirati raznovrsne radionice na temu: Živiti i srićan u Istri biti 
 • predstaviti radove u radionicama škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2020. g.


Nositelji:

Ekokordinatori, učenici, razrednici, svi učitelji, radnici škole, kumovi škole.

Naziv teme: Suradnja s Udrugom Zelena Istra
Cilj:

Uključivanje u projekte po pozivu Udruge Zelena Istra.


Zadatak:

Uključivanje u projekt Znanje za održivo djelovanje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ekokordinatori, ravnateljica, učenici, učitelji, radnici škole.

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • izdvojiti sadržaje vezane uz temu zdravog života prema nastavnim temama
 • održavanje radionica na temu: Zdrav život
 • osvješćivanje izloženosti zdravlja učenika nepovoljnim utjecajima

Zadatak:
 • omogućiti učenicima izbor zdrave hrane, stvoriti sredinu i uvjete rada koji će poticati emocionalno zdravlje djece
 • poticati učenike na bavljenje sportom u slobodno vrijeme
 • provoditi program suzbijanja i prevencije ovisnosti
 • obilježavanje važnijih datuma (Europski tjedan kretanja – 16. – 22. 9.; Međunarodni dan pješačenja – 15. 10.; Svjetski dan nepušača – 17. 11.; Dan borbe protiv AIDS-a  - 1. 12.; Dan bez cigareta – 13. 3.; Svjetski dan zdravlja – 7. 4.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ekokordinatori, ravnateljica, prof. TZK, učenici, učitelji, radnici škole, kumovi škole.

Naziv teme: Obilježavanje Dana kruha - Dana zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetskog dana hrane
 • podizanje svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani

 


Zadatak:
 • upoznavanje biološke raznolikosti Hrvatske
 • izložba plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda te blagoslov kruha u prostorijama škole
 • izložba učeničkih radova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. g.


Nositelji:

Svi učenici, učitelji, radnici škole, KUD ''Val'', roditelji.

Naziv teme: Odvojeno odlaganje otpada
Cilj:
 • izdvojiti sadržaje vezane uz temu odvojenog odlaganja otpada prema nastavnim temama
 • edukacija o važnosti odvojenog odlaganja otpada

Zadatak:
 • učenici će izdvajati papirni otpad u svojim učionicama u ekokoševe, kao i zaposlenici škole u svojim uredima
 • svakodnevno merenje količine papirnog otpada i zapisivanje podataka (ekopatrole)
 • prikupljanje plastične ambalaže
 • vrednovanje urednosti učionica
 • organiziranje akcija sakupljanja starog papira
 • odvojeno odlaganje plastike i stakla (''zeleni otoci'' u dvorištu škole)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svakodnevno.


Nositelji:

Ekopatrole učenika (5. – 8. razredi), ekokoordinatori, ravnateljica, svi učenici i učitelji škole, školsko osoblje, Herculanea, Metis.

Naziv teme: Uređenje okoliša škole
Cilj:
 • održavanje postojećeg kamenog zida iza školske zgrade te postojeće kamenjare, obrezivanje lovor-višnje i ostalih biljaka, kao i uređenje vrta ispred školske zgrade
 • briga o maslinama u školskom vrtu

Zadatak:
 • prema rasporedu razrednih odjeljenja od prvog do osmog razreda učenici će svakodnevno na satu razrednika skupa s razrednicom/razrednikom uređivati i čistiti okoliš školske zgrade
 • briga o maslinama - izvannastavna aktivnost

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • čišćenje okoliša (svakodnevno)
 • rujan, listopad, ožujak, travanj, svibanj

Nositelji:

Svi učenici i učitelji, domar, Herculanea, Turistička zajednica Grada Pule, Vodovod - Pula.

Naziv teme: Štednja vode i energije
Cilj:

Izdvojiti sadržaje vezane uz temu štednje energije prema nastavnim temama.


Zadatak:
 • obilježavanje datuma vezanih uz temu energije (Dan zaštite ozonskog sloja – 16. 9.; Europski dan bez automobila – 22. 9.; Međunarodni dan štednje – 31. 10.; Svjetski dan šuma – 21. 3.; Dan obnovljivih izvora energije – 26. 3.; Dan planeta Zemlje – 22. 4.; Dan Sunca – 3. 5.; Svjetski dan zaštite okoliša – 5. 5.)
 • održavanje radionica i edukacije uz temu štednje energije te važnosti obnovljivih izvora energije (energija sunca, vode, vjetra, biogoriva i sl.)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, ekokordinatori, učitelji, ostali zaposlenici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ostalo
Ostvareni ciljevi:

Planirani su ciljevi po ostalim temama uglavnom uspješno ostvareni.


Realizirani zadaci:

U vrijeme redovne nastave, a kasnije u nastave na daljinu učitelji i učenici obilježavali su sve važnije datume kroz različite radionice ili kroz izradu plakata.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učitelji, eko koordinatori, ravnateljica, stručna služba škole.

Naziv teme: Suradnja s Udrugom Zelena Istra
Ostvareni ciljevi:

Rad u projektu Znanje za održivo djelovanje.


Realizirani zadaci:

Prikupljen je stari tekstilni materijal i u suradnji s Tekop Novom sašivene su platnene vrećice.


Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - lipanj 2020.


Nositelji:

Učenici, voditeljice projekta Dragica Pršo, Valentina Jurič i Ana Okmaca, Udruga Zelena Istra, Tekop Nova.

Naziv teme: Odvojeno odlaganje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • izdvojeni sadržaje vezane uz temu odvojenog odlaganja otpada prema nastavnim temama - što u redovnoj nastavi, ostalo prema mogućnostima u nastavi na daljinu
 • prikupljanje papirne i plastične ambalaže
 • vrednovanje urednosti učionica
 • odvojeno odlaganje plastike i stakla (''zeleni otoci'' u dvorištu škole)

Realizirani zadaci:
 • učenici izdvajaju papirni otpad u svojim učionicama u ekokoševe, kao i zaposlenici škole u svojim uredima
 • svakodnevno merenje količine papirnog otpada i zapisivanje podataka (ekopatrole)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ekopatrole učenika (5. – 8. razredi), ekokoordinatori, ravnateljica, svi učenici i učitelji škole, školsko osoblje, Herculanea, Metis.

Naziv teme: Obilježavanje Dana kruha - Dana zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetskog dana hrane
 • upoznavanje biološke raznolikosti Hrvatske

 


Realizirani zadaci:
 • podizanje svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani
 • izložba plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda te blagoslov kruha u prostorijama škole
 • izložba učeničkih radova

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019. 


Nositelji:

Svi učenici, učitelji, radnici škole, KUD ''Val''.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda bez smeća svijet je mirisnog cvijeća i drveća.

Ne zagađujmo prirodu kako bismo imali čistu vodu.

Naša škola blista zbog njezina okoliša čista.


Eko himna: