Eko škola

II. osnovna škola Vrbovec

Brdo bb
10340 Vrbovec

Telefon: 01/279-2929
Fax:
E-mail: ured@os-druga-vrbovec.skole.hr
Web: http://os-druga-vrbovec.skole.hr

Ravnatelj/ica: Edina Operta, prof.
Školski koordinatori: Edina Operta, prof., Nina Puhelek, mag.educ.biol.et chem.
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Proizvodnja bio enzima

  Bio enzim kao otopina koja nastaje fermentacijom voća, povrća, šećera i vode sve više dobiva na svojoj popularnosti zbog svoje raznolike uloge (od dezinfekcije u kućanstvu, njege krzna ljubimaca do obogaćivanja tla). Osim raznolike uloga, prednost je i to što je to u potpunosti prirodno sredstvo koje nema negativne učinke na okoliš. Cilj ovog projekta proizvesti je veću količinu bio enzima te informirati učenike i ostale građane Grada Vrbovca o prednostima i načinima priprave te korištenja bio enzima. Cilj je ujedno djelovati na učenike i građane da uoče vrijednost biootpada te da ga i sami iskorištavaju u svojim kućanstvima.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1.a – Petar Jakopec
 • 1.b – Davor Treščec
 • 1.c – Mihael Jurović
 • 2.a – Matija Kuljko
 • 2.b – Lucija Rajković
 • 2.c – Paola Pelc
 • 3.a – Karmen Stanić
 • 3.b – Lada Lončarić
 • 3.c – Teo mandić
 • 4.a – Marta Čutunić
 • 4.b – Davor Kolić
 • 4.c – Tea Hajsok
 • 5.a – Hana Juričić
 • 5.b – Karlo Pelinjak
 • 5.c – Luka Ranilović
 • 5.d – Luka Grežina
 • 6.a – Daniel Nikolić
 • 6.b – Magdalena Šut
 • 6.c – Lucija Domislović
 • 6.d – Gabrijela Sedmak
 • 7.a – Martin Petek
 • 7.b – Marija Crnoja
 • 7.c – Manuela Kišiček
 • 7.d – Anastazija Kajinić
 • 8.a – Lucija Crneković
 • 8.b – Karmela Forgač
 • 8.c – Ivan Špekuljak
 • 8.d – Katarina Brezarić

Nastavnici:

 • Edina Operta, ravnatelj
 • Nina Puhelek, mag. educ. biol. et chem.
 • Marijana Kuljko, prof. biologije
 • Jela Bulat, prof. biologije i kemije
 • Marija Klanac, mag. prim. educ.
 • Renata Ruminha, uč. razredne nastave
 • Biljana Bagarić - Ivezić, uč. razredne nastave
 • Melita Bezjak – Tumbas, uč. razredne nastave
 • Dubravka Uzelac Mezdjić, prof. tehničke kulture
 • Gordana Rajtar, uč. razredne nastave
 • Darija Klepec, prof. engleskog i španjolskog jezika
 • Danijela Eranović, prof. tjelesne i zdravstvene kulture
 • Mateo Bajić, prof. likovne kulture, restaurator
 • Mladen Sesvečan, prof. informatike
 • Ivana Malus - uč. razredne nastave
 • Kristina Kralj - uč. razredne nastave
 • Snježana Holjevac Popović, pedagog
 • Ljiljana Škrinjar, knjižničar

Roditelji:

 • Silvija Kluković

Tehničko osoblje:

 • spremačice
 • domari

Vanjski suradnici:

 • Šumarija Vrbovec
 • M SAN EKO d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje važnijih datuma
Cilj:
 • Educirati učenike o značenju i važnosti određenog datuma. Obilježiti Dan planeta Zemlje edukativnim radionicama-naglasak staviti na globalni problem-plastiku -razvijati svijest o ekološkim problemima u neposrednom i globalnom okruženju te potaknuti aktivno sudjelovanje svakog pojedinca (učenika) u zaštiti okoliša i odgovornom ponašanju prema prirodi.

Zadatak:
 • Obilježavanje važnijih datuma realizirat će se kroz tematske izložbe na promjenivom eko-panou, prikazivanje PowerPoint prezentacija u holu škole, a ovisno o mogućnostima i kroz različite radionice i terensku nastavu.
 • Na promjenjivom eko-panou tematskim izložbama obilježiti će se svi važniji datume:
 • Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača
 • Dan zahvalnosti za plodove zemlje, blagoslov kruha
 • Svjetski dan hrane
 • Svjetski dan jabuka
 • Dan borbe protiv plastičnih vrećica u RH
 • Mjesec borbe protiv ovisnosti’
 • Međunarodni dan zaštite močvara
 • Svjetski dan šuma i voda
 • Dan planeta Zemlje - projektni dan
 • Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH
 • Svjetski dan zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Sljedeći datumi tijekom nastavne godine: (16.9.2018., 16.10.2018.- obilježavanje Dana kruha, Svjetskog dana hrane i Svjetskog dana jabuka, mjesec studeni - obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti, 19.12.2018., 2.2.2019., 21. i 22.3. 2019., 22.4. 2019. - Dan planeta Zemlje-projektni dan-obilježavanje 17. ili 30.travnja 2019., 22.5.2019.-Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH te 5.6.2019. Svjetski dan zaštite okoliša).

Nositelji:
 • Uređenje promjenjivih panoa te organizatori projektong dana-učitelji kemije i biologije te članovi Ekološke grupe. Sudionici u provedbi projektnog dana-svi učitelji i učenici, domari, spremačice.
Naziv teme: Proizvodnja bio enzima
Cilj:
 • Informirati učenike i ostale građane Grada Vrbovca o prednostima i načinima priprave te korištenja bio enzima, osvijestiti učenike i građane o iskorištavanju biootpada; količinski veća proizvodnja bio enzima u školskom prostoru.

Zadatak:
 • Proizvesti veću količinu bio enzima; dio prodavati preko Školske zadruge i ujedno educirati ljude izvan školske ustanove o mogućem iskorištavanju bio enzima; dio koristiti za gnojidbu biljaka u školskom vrsu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • U proizvodnji i prodaji sudjeluju učenici, a njihov rad prate zaduženi učitelji.

Nositelji:
 • Proizvodnja-učitelj razredne nastave i učitelj kemije, učenici; distribucija-učitelj voditelj Školske zadruge (učitelj TZK-a); sakupljanje ostataka hrane-kuharice i spremačice; informiranje učenika o koristima bio enzima- svi učitelji; sudionici u proizvodnji i prodaji-učenici članovi Ekološke grupe i Školske zadruge.
Naziv teme: Uređenje školskog vrta
Cilj:
 • Uređenje zelenih površina ugradnjom drvenih gredica te iskorištavanje prostora gredica i okolnog prostora za sadnju željenog bilja; postaviti kompostanu; redovito uređenje vrta i obnavljanje sadnica.

Zadatak:
 • Sadnja novih biljnih vrsta doprinjeti će većoj biološkoj raznolikosti u školskom dvorištu, aktivirati učenike u procesu uređenja vrta i upoznavanju i prepoznavanju biljnih vrsta. Educirati učenike o načinu pripreme te svrhovitosti kompostana.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Nakon postavljanja kompostane krenut će se sa sakupljanjem ostataka hrane. Dobiveni kompost će se koristiti za sadnju biljaka. Pravilnu provedbu projekta provode članovi Ekološke, Prirodoslovne i Cvjećarske grupe te njihovii mentori.

Nositelji:
 • Uređenje - učitelji voditelji Ekološke (učitelj biologije) i Prirodoslovne grupe (učitelj razredne nastave); sadnja cvijeća i začinskog bilja-učitelj voditelj Cvjećarske grupe (učitelj razredne nastave); postavljanje gredica-domari; sakupljanje ostataka hrane za kompostanu-kuharice i spremačice. Sudionici-učenici Ekološke, Prirodoslovne i Cvjećarske grupe.
Naziv teme: Zeleni otok i nove kante za smeće
Cilj:
 • Postojeće kante u dvorištu škole obnoviti te u dvorištu postaviti zeleni otok.

Zadatak:
 • Izgradnjom zelenog otoka te uz poticaj učitelja osvijestiti učenike o važnosti razvrstavanja otpada. Potaknuti učenike na razvrstavanje otpada u školi i kod kuće.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Realizacija gradnje i obnove kanti do kraja prvog polugodišta. Za praćenje stanja kanti tijekom školske godine zaduženi su članovi Ekološke i Prirodoslovne grupe. 

Nositelji:
 • Ravnateljica, domari, učitelji (posebno tehničke kulture i biologije), članovi Prirodoslovne i Ekološke grupe, vanjski suradnici.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Obilježavanje važnijih datuma
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje svijesti o važnijim ekološkim datumima te ekološkim problemima u neposrednom i globalnom okruženju
 • osvijestiti svakog pojedinca na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i odgovornom ponašanju prema prirodi

Realizirani zadaci:
 • Kroz tematske izložbe na promjenjivom eko-panou, prikazivanjem powerPoint prezentacija u holu škole i odrađenom terenskom nastavom obilježeni su sljedeći datumi:
 • Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača; Danzahvalnosti za plodove zemlje, blagoslov kruha; Svjetski dan hrane; Svjetski dan jabuka, Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica (za članove ekološke grupe organiziranai terenska nastava - posjet Pos Plastu, pogonu koje se bavi preradom plastike); Mjesec borbe protiv ovisnosti; Međunarodni dan zaštite močvara; Svjetski dan šuma i voda; Dan planeta Zemlje; Međunarodni dan  biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH; Svjetski dan zaštite okoliša.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljice Jela Bulat, Marijana Kuljko i Nina Puhelek te članovi Ekološke grupe.
Naziv teme: Eko-paket
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati svijest o važnosti odvojenog zbrinjavanja Tetra Pak ambalaže

Realizirani zadaci:
 • od skupljene ambalaže (iz školske kuhinje i domaćinstava) učenici su izradili sljedeće:
 1. natječaj do 31.1. 2019. - memory kartice i puzzle s motivima zaštićenih vrsta,
 2. natječaj do 9. svibnja 2019. - izrada kutije (kante) za odvojeno prikupljanje plastike i izrada društvenih igara.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica Marijana Kuljko i članovi Ekološke grupe.
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • osvijestiti učenike o utjecaju neadekvatnog sortiranja i nekontroliranog korištenja plastičnih proizvoda na okoliš
 • potaknuti učenike na promišljanje o tom globalnom problemu
 • motivirati učenike na pametno korištenje jednokratnih plastičnih proizvoda

Realizirani zadaci:
 • skupljen velik broj plastičnih vrećica koje će se iskoristit za punjenje vreća za sjedenje
 • izrađeni panoi, razgovori/diskusije i radionice na svakom predmetu toga dana vezano uz temu

Vrijeme realizacije:

17. travanja 2019.


Nositelji:
 • Učiteljice Jela Bulat, Marijana Kuljko, Nina Puhelek.
 • Sudionici: većina učitelja i učenika škole.
Naziv teme: Proizvodnja bio enzima
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje svijesti učenika i građana o iskorištavanju biootpada

Realizirani zadaci:
 • proizvedena veća količina bio enzima u školi (60 L)
 • informiranje javnosti o prednostima upotrebe bio enzima nije provedeno preko Školske zadruge jer nigdje nisu izneseni znanstveni dokazi o pozitivnom djelovanju bio enzima

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica Renata Ruminha, članovi Školske zadruge te kuharice.
Naziv teme: Uređenje školskog vrta
Ostvareni ciljevi:
 • postavljen dio zacrtanih drvenih gredica u dvorištu škole --> upoznavanje učenika s procesom sadnje bilja te upoznavanje s biljnim vrstama

Realizirani zadaci:
 • izgradnja gredica, sadnja bilja --> zbog loših vremenskih uvjeta tokom mjeseca travnja, svibnja i lipnja nisu posađene sve planirane biljne vrste
 • održavanje postojećeg posađenog bilja

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Voditelji: učiteljice Marijana Kuljko, Marija Klanac, Gordana Rajtar
 • Sudionici: članoci Ekološke, Prirodoslovne i Cvjećarske grupe
 • Domari i kuharice
Naziv teme: Zeleni otok i nove kante za smeće
Ostvareni ciljevi:
 • Cil je je bio postaviti nove kante za smeće te postaviti zeleni otok u dvorištu škole --> obnovljene i "osvježene" kante za smeće u nekim učionicama.
 • Određeni ciljevi nisu ostvareni zbog nastalih tehničkih problema.

Realizirani zadaci:
 • Kante za smeće u nekim su učionicama dobile novo ruho ili su napravljene nove od tetrapaka.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • članovi Ekološke i Prirodoslovne grupe, učiteljice Marijana Kuljko, Marija Klanac i Dubravka Uzelac Mezdjić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo šume one su pluća Zemlje

Čuvajmo šume one su domovi životinja

Ne bacaj smeće nego sadi cvijeće

Priroda je blago zato je čuvaj

Ako vidiš smeće u prirodi pokupi ga i baci u koš za smeće

Za zdravo tijelo i um budi fer pa ne uništavaj vrt biljaka pun

Ne uništavaj biljke poruka je jasna, eko obitelj baš je slasna

List stabala je izvor kisika


Eko himna:

Na pameti ovo prvo,

svatko mora spasit drvo.

Jedno, dva ili tri dnevno

za okoliš brinut revno.

Kompostiraj,

recikliraj,

što kupuješ

pomno biraj.

Eko ambalažu traži

posveti se reciklaži.

To će pomoć

Zemlji našoj,

prirodi mojoj, vašoj.

Tko vrećice platnene nosi

sobom nek se ponosi.

Budi pravi eko đak

za čist planet i čist zrak.