Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Jasmina Krznarić, Andrea Santi
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Mislim zeleno, čuvam zemlju

    CILJ projekta je kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje svakodnevno koristimo. \\\\\\\\nZADACI U PROJEKTU: Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava \\\\\\\\\\\\\\\"i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!\\\\\\\\\\\\\\\", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet. \\\\\\\\nKljučne riječi: zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša.\\\\\\\\n\\\\\\\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Učenici: Gala Brunović 8.a, Lana Kovačević 8.a,Lana Brdarić 8.a, Petra Zver 6.c, Gabrijela Ivoš 7.a, Gita Špoljarić 6.c, Lara Jukić 2.c,Mia Drancelj 2.c, matej Janečić 2.c Tena Marček 5.a, Jerislav Jukić 5.a,
  • Učitelji:Jasmina Krznarić, Vesna Košutić i Andrea Santi-šk. Eko-koordinatori, Nataša Pohiba-uč. vjeronauka, Renata Grahovac-uč. RN, Nikola Marjanović-uč. geografije i povijesti, Rajka Avirović Gaća-uč. kemije, Vera Menčik-uč. RN
  • Ostali članovi: Božica Majhen-ravnateljica, Robertino Repić-predst. sponzora, Snježana Dupan Lovrić-predst. lokalne zajednice, Zdenko Paunović-predst. sponzora