Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Jasmina Krznarić, Andrea Santi
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mislim zeleno, čuvam zemlju

  CILJ projekta je kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje svakodnevno koristimo. \\\\\\\\\\\\\\\\nZADACI U PROJEKTU: Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet. \\\\\\\\\\\\\\\\nKljučne riječi: zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša.\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: Gala Brunović 8.a, Lana Kovačević 8.a,Lana Brdarić 8.a, Petra Zver 6.c, Gabrijela Ivoš 7.a, Gita Špoljarić 6.c, Lara Jukić 2.c,Mia Drancelj 2.c, matej Janečić 2.c Tena Marček 5.a, Jerislav Jukić 5.a,
 • Učitelji:Jasmina Krznarić, Vesna Košutić i Andrea Santi-šk. Eko-koordinatori, Nataša Pohiba-uč. vjeronauka, Renata Grahovac-uč. RN, Nikola Marjanović-uč. geografije i povijesti, Rajka Avirović Gaća-uč. kemije, Vera Menčik-uč. RN
 • Ostali članovi: Božica Majhen-ravnateljica, Robertino Repić-predst. sponzora, Snježana Dupan Lovrić-predst. lokalne zajednice, Zdenko Paunović-predst. sponzora

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Senzibilizirati učenike i djelatnike škole, kao i roditelje učenika, za aktivnosti koje pridonose zdravom životu, kao i razvijanje i njegovanje zdravih životnih navika.

Zadatak:
 1. Organizirati i provesti prodajnu izložbu kruha, kolača i plodova jeseni.
 2. Uvesti u školski jelovnik jednom tjedno vegetarijanski obrok.
 3. Pješačenje učenika i boravak na otvorenom-izleti, nastava u dvorištu škole.
 4. Biciklijada.
 5. Rad u malom školskom vrtu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Praćenje provedbe provodi Eko patrola.

Nositelji:
 • Školski Eko odbor, eko koordinatori, učenici, ostali djelatnici škole, roditelji.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Osvijestiti važnost recikliranja te smanjiti količinu otpada u okolišu.

Zadatak:
 1. Organizirati akcije sakupljanja starog papira te ga adekvatno zbrinuti.
 2. Provesti radionice recikliranja.
 3. Dan projektne nastave s temom:  Recikliram-čuvam Zemlju.
 4. Akcije čišćenja okoliša škole i obližnjih ulica

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Praćenje provedbe vrše Eko patrole.

Nositelji:
 • Školski eko odbor, eko koordinatori, učenici, učitelji, roditelji i svi ostali djelatnici škole.