Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Jasmina Krznarić, Andrea Medved
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
  • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
  • Mislim zeleno, čuvam zemlju

    CILJ projekta je kroz niz međupredmetnih aktivnosti potaknuti učenike da budu aktivni građani u odnosu prema samom planetu Zemlji i prema njenim resursima koje svakodnevno koristimo. \\\\nZADACI U PROJEKTU: Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava \\\\\\\"i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!\\\\\\\", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet. \\\\nKljučne riječi: zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša.\\\\n\\\\n