Eko škola

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Dobriše Cesarića 24
33520 Slatina

Telefon: 033 551 213
Fax: 033 400-086
E-mail: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web: http://os-ekumicica-slatina.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Majhen
Školski koordinatori: Vesna Košutić, Rajka Avirović Gaća, Andrea Santi
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • World bicycle day 2022.

  Moto projekta: Vozim se na dva kotača za spas ozonskog omotača!\nProjekt provodimo drugu godinu zaredom , a želimo aktivnostima prilagođenim učenicima sudjelovati u obilježavanju Svjetskog dana bicikla koji je Generalna skupština UN-a proglasila danom 3. lipnja s ciljem posvećivanja pozornosti biciklu.\nProjektom želimo osvijestiti ulogu bicikla u utjecaju na klimatske promjene i malenim, ali značajnim dječjim koracima doprinijeti ciljevima održivog razvoja koji mijenjaju svijet i zahtijevaju globalnu suradnju.\nProjektom ćemo istaknuti prednosti bicikla kao jednostavnog, dostupnog i ekološki prikladnog održivog načina prijevoza te odati priznanje biciklu kao sredstvu razvoja, poticanja kreativnosti i društvene uključenosti.\nZadaci:\n-poticanje učenika na aktivno provođenje slobodnog vremena na svježem zraku u prirodi\n-osvijestiti o koristima vožnje bicikla za zdravlje i očuvanje okoliša\n- kroz radionice naučiti o sigurnosti biciklista u prometu, dijelovima bicikla, biciklima u prošlosti, ulozi bicikla u zaštiti ozonskog omotača\n-aktivno uključiti učenike u zaštitu okoliša i sprječavanje klimatskih promjena\n-naučiti se služiti pojedinim digitalnim alatima u izlaganju svojih uradaka\n-razvijati komunikaciju na stranom jeziku kroz suradnju s projektnim partnerima\n- poticati učenike na međusobno upoznavanje i razvijanje prijateljstva i suradnju\n- razvijati sposobnosti učenja i komunikacije, kreativnost, istraživačke vještine, razmjenu informacija i virtualnu suradnju

 • Ekološka slikovnica

  Cilj: Poticanje razvijanja ekološke svijesti kod učenika.\\nOčekivani ishodi: Učenik će moći samostalno posaditi biljka ili sadnicu\\nodabranog stabla; pratiti i bilježiti aktivnosti; izraditi ekološku\\nslikovnicu s eko porukom.

 • Biosigurnost i biozaštita

  Cilj: Upoznati učenike sa važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog pristupa u\\nsprječavanju zaraznih bolesti. Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i\\nnačine prevencije. Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovima načinom\\ndjelovanja. Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u\\nškoli, obiteljskom domu i prirodi. Osposobiti učenike za prosuđivanje i\\nvrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru. Popularizirati\\nznanost i istraživanje ( STEM područje). Razvijati interes za znanost i\\nistraživanje u STEM području kroz istraživački rad. Razvijati suradnički\\nodnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima.\\nRazvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i\\naudio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova. Poticati i razvijati\\nkomunikacijske i prezentacijske vještine. Razvijati kreativne načine\\nizražavanja. Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.\\nOčekivani ishodi: Učenik će moći oblikovati svoj način razmišljanja i ponašanja kao\\nodgovoran član društva vezan uz vlastitog zdravlja i zdravlja drugih ljudi.\\nPrimijeniti svoje znanje o opasnim uzročnicima, prevenciju i zaštitu od istih.\\nRazviti ekološku svijest i interes za ekologiju te interes za istraživački rad i\\nSTEM područje. Razvijati svoje digitalne kompetencije vezane uz\\nprogramiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i prezentiranje rezultata.\\nRazvijati suradničke odnose, komunikacijske i prezentacijske vještine.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: Gala Brunović 8.a, Lana Kovačević 8.a,Lana Brdarić 8.a, Petra Zver 6.c, Gabrijela Ivoš 7.a, Gita Špoljarić 6.c, Lara Jukić 2.c,Mia Drancelj 2.c, matej Janečić 2.c Tena Marček 5.a, Jerislav Jukić 5.a.
 • Učitelji: Rajka Avirović Gaća, Vesna Košutić i Andrea Santi-šk. Eko-koordinatori, Nataša Pohiba-uč. vjeronauka, Renata Grahovac-uč. RN, Krešimir Hrženjak-uč. geografije i povijesti, Rajka Avirović Gaća-uč. kemije, Vera Menčik-uč. RN
 • Ostali članovi: Božica Majhen-ravnateljica, Robertino Repić-predst. sponzora, Snježana Dupan Lovrić-predst. lokalne zajednice, Zdenko Paunović-predst. sponzora

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Senzibilizirati učenike, djelatnike škole i roditelje za aktivnosti koje pridonose zdravom životu,kao i razvijati i njegovati zdrave životne navike, poticati kulturu konzumacije hrane.


Zadatak:

Organizirati izložbu kruha, kolača i plodova jeseni, predavanja za učenike o zdravom životu i prehrani,radionice, pješačenje, biciklijada, uvesti jednom tjedno zdravi obrok u školskoj kuhinji, rad u školskom vrtu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. Praćenje provedbe provodi se putem izvješća koje ne osnovu praćenja izrađuju članovi Eko patrole u suradnji sa školskim Eko-kordinatorima.


Nositelji:

Školski eko-koordinatori, učenici, učitelji, školske kuharice, roditelji, predstavnici lokalne zajednice, vanjski suradnici.

Naziv teme: Voda
Cilj:

Pratiti kvalitetu vode: temperatura, količina kisika, nitrati, nitriri, PH vode na potoku Javorica, na akumulacijskom jezeru akao usporedbu vršiti analizu vode na jezeru Jankovac (pokazatelj izvorske vode). Potaknuti učenike i djelatnike škole na štednju vode, te osvijestiti činjenicu da količina vode na Zemlji nije neograničena.


Zadatak:

Mjesečno pratiti količinu potrošnje vode te postaviti ciljeve za smanjenje potrošnje vode kada god je to moguće. Pratiti kvalitetu vode mjerenjima i usporedbama na različitim izvorima vode (potok, jezero, voda iz slavine). Održati Dan projektne nastave na temu Voda.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022. Praćenje provedbe provode školski Eko-koordinatori i članovi Eko patrole putem izvješća, plakata, PPT...


Nositelji:

Školski Eko-odbor, učenici, učitelji, ostali djelatnici škole, predstavnici lokalne zajednice, roditelji.